Skarbnik Miasta Barbara Sajnaj

Barbara Sajnaj - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123, tel. 61 878 54 43, fax 61 878 57 50, email: sekretariat_b.sajnaj@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pani Barbara Sajnaj nadzoruje:

  1. Wydział Budżetu i Kontrolingu;
  2. Wydział Finansowy.

Pani Barbara Sajnaj współpracuje z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Skarbnika - pani Barbary Sajnaj należy prowadzenie spraw dotyczących:

  1. zapewnienia realizacji polityki finansowej Miasta;
  2. nadzorowania prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Miasta, zapewnienia bieżącej kontroli jego wykonania;
  3. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
  4. wykonywania powierzonych przez Prezydenta obowiązków głównego księgowego budżetu Miasta;
  5. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielania innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty.

Życiorys

Urodziła się 2 września 1956 r. Z zawodu jest prawnikiem. W 1985 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegy rewident. Jej doświadczenie zawodowe od początku aktywności zawodowej związane jest z finansami. W 1975 roku podjęła pracę jako księgowa w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Taskomont, w 1986 r. obejmuje funkcję kierownika Sekcji Kosztów - zastępcy kierownika Działu w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. Od 1988 roku pełniła funkcję głównego księgowego w: do 1997 r. - Pekabud - Swarzędz Sp. o.o., 1997 - 1998 - Homag Bud Sp. o.o. w Poznaniu, od grudnia 1998 do VII 1999 r. - Polnordic Construction Sp. z o.o.

Skarbnikiem Miasta Poznania jest od 1999 roku. Nadzoruje politykę finansową i budżetową Miasta Poznania. Autorka i współautorka publikacji poświęconych zarówno Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu (finansowanie inwestycji miast), jaki rachunkowości budżetowej (inwentaryzacja). W roku 2012 obroniła z wyróżnieniem pracę dyplomową w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach Akademii Liderów Samorządowych. Obecne zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach, związanych z centralizacją VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia dla skarbników gmin.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-14 12:26 - dopisanie komisji (Aktualizacja)