Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"

Kierownik/Dyrektor

Ewa Smólska
ul. Tczewska 11, 60-454 Poznań
tel/fax.: 61 848-34-89
godziny urzędowania: poniedziałek 15.00 - 17.00
p14@poznan.interklasa.pl

Kompetencje i zadania

  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
  • zapewnianie dzieciom opieki stosownej do ich potrzeb
  • współdziałane z rodziną (prawnymi opiekunami) w wychowaniu dzieci
  • umożliwienie osiągnięcia gotowości szkolnej przez dzieci

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • uchwały organów kolegialnych (rady pedagogicznej) P.14-0160
  • akty administracyjne (dyrektora przedszkola) P.14-0161
  • akty kierownictwa wewnętrznego (dyrektora i wicedyrektora) P.14-0162

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -

Plan finansowy w roku 2016: r. 801 04: budżet - dochody: 60 350,00 zł. - wydatki: 1 342 011,00 zł. WRD - dochody: 154 200,00 zł. - wydatki: 154 200,00 zł. r. 801 46: -wydatki:10 411,00 zł. r. 801 95: - wydatki: 6 110,00 zł.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • 1022 rejestr akt osobowych w archiwum przedszkola
  • 1804 rejestr nauczycieli stażystów
  • 1805 rejestr nauczycieli kontraktowych
  • 1806 rejestr nauczycieli mianowanych
  • P.14-082 archiwum zakładowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Smólska
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-30 08:41 - Oświadczenie (Wprowadzenie informacji)