Zamówienie: ZP.PN/1/2017

Sygnatura zamówienia: ZP.PN/1/2017
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 18 grudnia 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
ul. Sarmacka 105A 61-616 Poznań
kontakt: 61 820-61-02 fax 61 820-61-02
email: p16@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa Przedszkola nr 16 "Pszczółki" położonego przy ul. Sarmackiej 105A w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

16 stycznia 2018 do godz. 10:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

18 grudnia 2017

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-01-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-02-01

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Nowicka
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-02 10:15 - informacja z otwarcia ofert korekta (Aktualizacja)