Zamówienie: ZP.P160/271-2/2019

Sygnatura zamówienia: ZP.P160/271-2/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"
os. Tysiąclecia 69 / -, 61-255 Poznań
kontakt: 61 876-03-11, faks 61 8 70 17 37
email: p160@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 160 na osiedlu os. Tysiąclecia 69 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

24 maja 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 maja 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-24

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Karina Draniczarek
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-08 17:59 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)