Przedszkole Nr 24

Kierownik/Dyrektor

Maria Pędzińska
os. Bolesława Chrobrego 104, 60-681 Poznań
tel./faks 61 825-15-06
godziny urzędowania: przedszkole czynne 6.30 - 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622042
przedszkole24@op.pl
www.p24.poznan.pl

Kompetencje i zadania

1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.2. Zapewnienie dzieciom opieki; wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.3. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej"

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z 07 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA 2011 R - (stan na 01.01.2011 r.) - rozdział 80104, 80146, 80195

  • Dotacja podmiotowa JB - 1 096 309 zł
  • Środki Rad Osiedli JB - 5 500 zł
  • Wpływ z usług WRD - 133 600 zł
  • Dochody z najmu WRD - 12 204 zł
  • Pozostałe odsetki WRD - 300 zł

Wartość posiadanego mienia

AKTYWA TRWAŁE (wartość brutto) - stan na 01.01.2011 r.

  • Budynki gr.1 - 344 201 zł
  • Wyposażenie gr.4-8 - 19 658 zł
  • Pozostałe śr. trwałe - 203 244 zł
  • Wartości niemat. i prawne - 7 123 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P-24/082 Archiwum zakładowe

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mariola Galica
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-22 14:50 - Mariola Galica -NIP , Regon (Aktualizacja)