Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki" (Przedszkole 39)

Kierownik/Dyrektor

Justyna Maciejewska-Dębska
ul. Limanowskiego 23 B, 60-744 Poznań
61 866-66-21
godziny urzędowania: Czynne od 6 do 17
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
p39@poznan.interklasa.pl
www.lesneludki39.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:1. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,2. sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,3. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,4. współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r., Nr. 256, poz. 2572, z późn. zmianami)Uchwała nr X/63/90 Rady Miejskiej z dnia 26.09.1990 dotycząca przejęcia Przedszkola Nr 39 przez Miasto PoznańStatut Przedszkola nr 39 im." Leśne Ludki " w Poznaniu

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki budżetowej - Stan na dzień 01.01.2018r.wysokość przyznanych środków finansowychRozdział: 801 04 - 1 147 038,00 Rozdział : 801 46 -  7 751,00 Rozdział : 801 95 -  3 581,00WRD - 120 154,00

Wartość posiadanego mienia

Wartość brutto: 266599,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Maciejewska-Dębska
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-17 08:14 - Aktualizacja statutu - Justyna Maciejewska-Dębska (Aktualizacja)