Zamówienie: P39.ZP/251-01/19

Sygnatura zamówienia: P39.ZP/251-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 20 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"
ul. Limanowskiego 23 B, 60-744 Poznań
kontakt: 61 866-66-21
email: p39@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja elewacji, ocieplenie dachu i wykonanie monitoringu, remont podłóg w salach oraz renowacja piaskownic i wymiana drzwi w Przedszkolu nr 39 "Leśne Ludki" przy                          ul. Limanowskiego 23B w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

5 czerwca 2019 do godz. 08:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

20 maja 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-05

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-25

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Maciejewska-Dębska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-20 14:13 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)