Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Dominika Urszula Król

Imię, nazwisko

Dominika Urszula Król

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Kontakt

600 370 332 lub Sekretariat Wiceprzewodniczących Rady Miasta, 61 8785 312
dominika_krol@um.poznan.pl

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Foriasz
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-11 15:46 - odpisanie z KRPSiZ, dopisanie do KOiW. (Aktualizacja)