Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. ponowienia wniosku dot. ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2015 środków na budowę naziemnych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy przystankach tramwajowych Żegrze I i Żegrze II 2014-10-17
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2015 środków na budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Pabianieckiej w kierunku szkoły przy ul. Tarnawskiej 2014-09-23
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2015 środków na budowę naziemnych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy przystankach tramwajowych Żegrze I i Żegrze II 2014-09-23
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. współpracy Miasta z PKP w zakresie modernizacji kładki pieszo-rowerowej wzdłuż Mostu Dębińskiego 2014-09-23
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. naprawy (wymiany) ławek umocowanych na murkach w pobliżu pawilonów handlowych na os. Piastowskim 2014-09-23
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. wydawania warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę obiektów w rejonie Chwaliszewa 2014-09-23
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. lokalizacji wybiegów dla psów w rejonie Parku Rataje 2014-07-04
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. budowy krytego basenu na Ratajach przy ulicy Wyzwolenia 2014-07-03
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. usunięcia ubytków oraz poprawy oznakowania trasy pieszo-rowerowej w Parku Nad Wartą 2014-07-03
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Obodrzyckiej, na odcinku od ul. Warownej do ul. Kurlandzkiej 2014-07-03
Sternalski Marek
Wiśniewski Mariusz
Interpelacja ws. zmian w poznańskim ZOO 2014-03-20
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. modyfikacji przebiegu ulicy Nowej Milczańskiej w mpzp "Rataje - Łacina" część A w Poznaniu 2014-02-10
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. skoordynowania miejskich remontów i inwestycji w rejonie os. Polanka w roku 2014 2013-11-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-11-2013
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. przebudowy skrzyżowania ul. Zamenhofa/Obrzyca 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. brakujących wind dla osób niepełnosprawnych i innych przy przystankach tramwajowych Żegrze I i Żegrze II 2013-10-15 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 15-10-2013
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. rozszerzenia sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu o spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 2013-03-05
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. utworzenia linii autobusowej łączącej Górny Taras Rataj oraz szpital przy ul. Szwajcarskiej z centrum miasta 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. przyspieszenia działań związanych z wyłonieniem prywatnego inwestora (koncesjonariusza) dla budowy krytej pływalni przy ul. Wyzwolenia na os. Rzeczypospolitej 2012-07-19
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. przyspieszenia prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Rataj i Żegrza 2012-07-10 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 10-07-2012
Mikuła Łukasz
Ganowicz Grzegorz
Wiśniewski Mariusz
Interpelacja ws. imprezy kulturalnej "Pasaż kultury" 2012-02-07 Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 07-02-2012
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. terminu wykonania kanalizacji i budowy ul. Jędrzejowskiej na Minikowie 2011-02-21
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. dokończenia budowy boiska do piłki nożnej przy zbiegu ulic Leszczyńskiej i Bojanowskiej 2010-06-07 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. braku podjazdów dla wózków dziecięcych na schodach, na kładkach dla pieszych nad przystankami tramwajowymi Żegrze I i Żegrze II oraz w przejściu podziemnym pod Rondem Śródka i na os. Czecha. 2009-02-04