Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Grześ Michał Interpelacja ws. zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców zwłaszcza dzieci biegających swobodnie w starym budynku po przedszkolu przy ulicy Płockiej 2019-05-29
Grześ Michał Interpelacja ws. niszczenia chodników na Osiedlu Warszawskim 2019-05-28 Sesja zwyczajna nr XII w dniu 28-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. dziwnej budowli między ulicą Jana Pawła II i jeziorem Malta 2019-05-28 Sesja zwyczajna nr XII w dniu 28-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców zwłaszcza dzieci swobodnie biegającymi dzikami po ulicach Osiedla i w lesie wokół ZOL Mogileńska i ulicy Mogileńskiej 2019-05-22
Grześ Michał Interpelacja ws. wyceny opłaty za korzystanie z działki przy Żelaznej 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. śmieci w Antoninku i przy Malcie 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. libacji przy trafostacji przy ulicy Trzemeszeńskiej 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu na terenie przy ul. Złotowskiej 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. problemu z gołębiami na Osiedlu Warszawskim 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. zaniedbań w parku przy Kutnowskiej 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. organizacji ruchu na ulicy Trzemeszeńskiej 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. utrzymania grobów wojennych na cmentarzu przy ulicy Morasko 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu przy opuszczonych działkach 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. składowiska odpadów w Suchym Lesie 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. skandalicznego bałaganu na Os. Powstańców Warszawy 2019-04-02 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 02-04-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. rekultywacji kwatery P-3 2019-04-02 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 02-04-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. uzasadnienia podwyżki opłat Związku Międzygminnego Aglomeracji Poznańskiej za wywóz odpadów komunalnych wg uchwały XL/III/230/2019 z dnia 28.01.19 oraz wyjaśnienia aspektów związanych z działalnością ZM GOAP 2019-03-19 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 19-03-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. wykupu mieszkań 2019-03-19 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 19-03-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. niebezpiecznej dla bezpieczeństwa sanitarnego posesji 2019-03-19 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 19-03-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu przy ulicy Złotowskiej 2019-03-19 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 19-03-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. funkcjonowania ogrodu zoologicznego 2019-03-19 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 19-03-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. opłat za wodę i działkę ZKZL 2019-03-12
Grześ Michał Interpelacja ws. kolejnego bałaganu dezinformacyjnego wynikającego z regulminu korzystania z biokompostowni 2019-02-26 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 26-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. usunięcia zalegających odpadów z miejsc stanowiących przestrzenie publiczne m. Poznania 2019-02-26 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 26-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. zatrudnienia 2019-02-26 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 26-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. zniszczenia tunelu Łomżyńskiego 2019-02-26 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 26-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. parku przy Kutnowskiej 2019-02-26 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 26-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. podejrzenia łamania przepisów przez ZZO 2019-02-26 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 26-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. zapisów w regulaminach 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. wprowadzenia niezgodnie z prawem w Regulaminie korzystania z Ogrodu Zoologicznego sankcji w postaci mandatów za naganne zachowanie na terenie Nowego i Starego ZOO 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu wokół Antoninka 2019-01-17
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu na Warszawskim 2019-01-17
Grześ Michał Interpelacja ws. pomocy dla seniorów w naprawie budynku np. po uderzeniu pioruna 2018-12-21
Grześ Michał Interpelacja ws. braku odpowiedzi na pismo mieszkańca dotyczące zmiany mpzp 2018-12-11 Sesja zwyczajna nr III w dniu 11-12-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. mandatu za niezgłoszenie kompostownika 2018-12-11 Sesja zwyczajna nr III w dniu 11-12-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. dzików na ulicach miasta 2018-12-11 Sesja zwyczajna nr III w dniu 11-12-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. niszczenia ulicy Barcińskiej i Koronowskiej przez dziki przejazd 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. prośby mieszkańca o dostęp do informacji publicznej 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. braku zgody na poprzednią odpowiedź w sprawie naliczenia opłat za wodę 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. zapisów planu 2018-10-05
Grześ Michał Interpelacja ws. wypadkowości w MPK kierowców obcokrajowców 2018-10-05
Grześ Michał Interpelacja ws. przystanku 2018-10-05
Grześ Michał Interpelacja ws. niemiłych zapachów na ulicy Rybaki 2018-10-05
Grześ Michał Interpelacja ws. grzyba 2018-10-05
Grześ Michał Interpelacja ws. uciążliwy dla mieszkańców dojazd 2018-10-05
Grześ Michał Interpelacja ws. wzrostu opłat za wodę w miejskich budynkach na Opolskiej 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. przekazania dokumentów inwestycji kanalizacyjnej na Szczepankowie 2018-09-09
Grześ Michał Interpelacja ws. budowy ulicy Zdrojowej w ramach Planu Budowy Ulic Lokalnych 2018-09-09
Grześ Michał Interpelacja ws. ewentualnej budowy dyskontu przy ulicy Krańcowej 2018-09-09
Grześ Michał Interpelacja ws. możliwości powtórzenia wybuchu gazu z Murowanej Gośliny na Głównej w Poznaniu 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018