Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Przemysław Alexandrowicz

Imię, nazwisko

Przemysław Alexandrowicz

Funkcja

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Kontakt

600 874 000 lub Sekretariat Wiceprzewodniczących Rady Miasta, 61 8785 312
przemyslaw_alexandrowicz@um.poznan.pl

Życiorys

PRZEMYSŁAW ALEXANDROWICZ - urodzony w Poznaniu, 20 lutego 1961 r. Absolwent SP 64, VI LO i UAM (mgr historii, nauczyciel) oraz studiów podyplomowych (Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Oświatowymi) na Wydz. Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przez kilka lat nauczyciel w poznańskich szkołach. Od 2002 r. główny specjalista w Oddziale Wlkp. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Uczestniczy w życiu publicznym od 1980 r. W latach 1980-85 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współorganizator Samorządu Studentów UAM i jego przewodniczący na Wydziale Historycznym. Obecnie aktywny członek kilku stowarzyszeń, prezes poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, członek prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

W latach 1994-2005 radny miejski II, III i IV kadencji - w tym od listopada 2002 r. do października 2005 r. Przewodniczący Rady Miasta Poznania. Od 2002 r. członek partii "Prawo i Sprawiedliwość".

Od października 2005 r. do listopada 2007 r. - senator RP, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek senackiej Komisji Nauki i Edukacji.

Od 2010 r. ponownie w Radzie Miasta VI, VII i VIII kadencji. Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania (od grudnia 2014 do listopada 2018). Jako radny zajmował się przede wszystkim sprawami: oświaty, kultury, pomocy rodzinom (w tym rodzinom wielodzietnym) i problemami osób niepełnosprawnych.

W dniu 21 października 2018 r. - wybrany głosami 5058 mieszkańców IV okręgu (Rataje, Żegrze, Starołęka, Krzesiny, Głuszyna, Dębiec, Świerczewo) - został po raz szósty radnym Rady Miasta Poznania.

Klub radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Foriasz
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-11 07:57 - nota biograficzna (Aktualizacja)