Umowa

Numer umowy 1/427/16
Data zawarcia 2016-01-29
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-01-31
Kontrahent Piotr Matuszek, prowadzący działalność gosp. pod firmą "KLIMAPOL" Piotr Matuszek
Przedmiot

Usługa przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz naprawy w przypadku awarii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 8856,00 PLN
Organizacja Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-03-02 12:27:44.0