Umowa

Numer umowy 1/606/16
Data zawarcia 2016-11-29
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-12-23
Kontrahent Esprint Piotr Krawczyk
Przedmiot

Dostawa 10 koncentratorów sieciowych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 150100,00 PLN
Organizacja Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-02-16 10:25:19.0