Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
Pszczolińska Marzena:

prace biurowe

wartość: 2317,5 PLN
2019-07-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
Wojciechowska Klaudia:

praktyki absolwenckie

wartość: 2370 PLN
2019-07-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
Maćkowiak Anna:

wykonywanie prac biurowych

wartość: 1170 PLN
2019-07-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DRUX SP. Z O.O.:

druki

wartość: 11710,15 PLN
2019-07-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DRUX SP. Z O.O.:

druki

wartość: 2565,58 PLN
2019-07-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DRUX SP. Z O.O.:

druki

wartość: 1617,72 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gruszczyńska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness w Oddziale Rataje

wartość: 12000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Yuliya Mariushchenko:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness w Oddziale Rataje

wartość: 12000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Yuliya Mariushchenko:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą kortów ziemnych w Oddziale Rataje

wartość: 15000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Jambor:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness w Oddziale Rataje

wartość: 8000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julian Chudziński:

Umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych oraz utrzymanie czystości niecek basenowych na terenie pływalni letniej w Parku Kasprowicza

wartość: 6000,00 PLN
2019-07-01 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej

wartość: 69741,00 PLN
2019-07-01 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman:

przygotowanie dokumentacji uzupełniającej do wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i usunięcie drzew wskazanych w opracowaniu "Ekspertyza dendrologiczna drzew Parku T.W. WIlsona rosnących przy ul. Matejki i Berwińskiego w Poznaniu"

wartość: 1100 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Wójcik:

Umowa zlecenie na obsługę spikerską mityngu lekkoatletycznego Grand Prix Poznania 2019

wartość: 1340,00 PLN
2019-07-01 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I.J. Paderewskiego
Lidia Jakubowska:

Przeprowadzenie postępowania wypadkowego uczniów i pracowników SP 92

wartość: 120,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Delik Sp. j.:

Umowa na określenie warunków współpracy stron w zakresie promocji i organizacji Poznań Athletics Grand Prix 2019

wartość: 1000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Świątek:

Umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych oraz utrzymanie czystości niecek basenowych na terenie pływalni letniej w Parku Kasprowicza

wartość: 6000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness w Oddziale Rataje

wartość: 12000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Jambor:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness w Oddziale Rataje

wartość: 8000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Jabłoński:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą kortów ziemnych w Oddziale Rataje oraz boisk do siatkówki plażowej

wartość: 15000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agata Czarnecka:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness w Oddziale Rataje

wartość: 8000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dominika Rzęsa:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą klientów bowlingu i klubu fitness w Oddziale Rataje

wartość: 12000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrii Nahorniak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą techniczną maszyn i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie bowlingu Oddział Rataje

wartość: 10000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Jacewicz:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą techniczną maszyn i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie bowlingu Oddział Rataje

wartość: 10000,00 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Agacińska:

Umowa zlecenie na kompleksową obsługę w zakresie BHP oraz ochrony ppoż

wartość: 2000,00 PLN
2019-07-01 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
Hell-Bud Poznań:

Demontaż drabinki oraz prace instalacyjne, przestawienie grzejnika w sali gimnastycznej

wartość: 2883,12 PLN
2019-07-01 Usługi Komunalne
Michał A.:

Nadzór oraz wsparcie związane z ochroną danych osobowych

wartość: 3600 PLN
2019-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Merkury Piotr Wojtczyk:

Umowa na sukcesywną dostawę środków czystości na potrzeby POSiR

wartość: 146044,11 PLN
2019-07-01 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Evend S.A.:

abonament parking lipiec 2019

wartość: 400,00 PLN
2019-07-01 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

mat. eksploatacyjne

wartość: 194,08 PLN
2019-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fortitudo Katarzyna Flont:

Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu profesjonalnego kontaktu z klientami dla pracowników POSiR

wartość: 10000,00 PLN
2019-06-29 Poznańskie Centrum Świadczeń
Fundacja Animatornia:

warsztaty edukacyjne

wartość: 1500 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Umowa współpracy pomiędzy Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. a Miastem Poznań a Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA dotyczącą udostępnienia i zobowiązania ponoszenia platności za koszty eksploatacyjne w lokalu mieszkalnym na ul. Darzyborskiej 15C/3 w Poznaniu - RPWP.07.01.02-30-0073/17
wartość: 14000 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Umowa współpracy pomiędzy Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. a Miastem Poznań a Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA dotyczącą udostępnienia i zobowiązania ponoszenia platności za koszty eksploatacyjne w lokalu mieszkalnym na ul. Darzyborskiej 15C/2 w Poznaniu - RPWP.07.01.02-30-0073/17
wartość: 14000 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
VISUAL PRODUCTION MICHAŁ GRAMACKI: Organizacja czterech pokazów kina plenerowego nad rzeką Wartą w Poznaniu pod nazwą "Kino plenerowe nad rzeką Wartą w Poznaniu"
wartość: 25000 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
BACCARA-ART KWIACIARNIA WIESŁAWA WAWRZYNIAK: zamowienie na kwiaty: sesja uroczysta RMP
wartość: 480.04 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA ROTNICKA: zamówienie na kwiaty - 63. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca '56
wartość: 1250 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH PISO: opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjno-informacyjnej dla zadania publicznego tworzenie i wspieranie centrów inicjatyw lokalnych
wartość: 40000 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O.: udział 3 preacowników Wydziału GN w szkoleniu "Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów - praktyczne aspekty zbycia"
wartość: 1407 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
FHU AUTO CHŁÓD TADEUSZ FOLTYN: Usługi w zakresie napraw samochodów
wartość: 430.5 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: art.spożywcze
wartość: 209 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: art.elektryczne
wartość: 1500 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
LUBAWA S.A.: kamizelki kuloodporne
wartość: 4428 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
WIELAND GROUP PAWEŁ WIELAND: Wykonanie winderów/flag z logotypem POZnań Sand Fesstival
wartość: 3136.5 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
EURO-KLUCZ BOGUSŁAW KOWALEWSKI: dorobienie kluczy
wartość: 738 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
PROTECT SALON ZABEZPIECZEŃ BEATA JARMOLIŃSKA: art.ślusarskie
wartość: 651.9 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
POOL FINANCE SP. Z O.O.: wywóz do utylizacji odpadów wielkogabarytowych
wartość: 12915 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
VELO TOBIASZ NYKAMOWICZ: Opracowanie koncepcji wydłużenia ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada w kierunku Dębiny do granic z Luboniem
wartość: 89790 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
LARYNGOLOGIA I APARATY SŁUCHOWE: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
wartość: 80000 PLN
2019-06-28 Urząd Miasta Poznania
ZETO S.A.: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na Piątkowie
wartość: 72188.7 PLN
2019-06-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
Andrzejczak Tomasz:

wykonywanie prac biurowych

wartość: 1937,5 PLN
2019-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki:

Umowa na zapewnienie obsługi sędziowskiej, wolontariatu oraz zawodów dla dzieci podczas Mityngu Poznań Athletics Grand Prix

wartość: 7645,00 PLN
2019-06-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
Andrzejczak Tomasz:

prace biurowe

wartość: 2562,5 PLN
2019-06-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
Stępień Maciej:

prace biurowe

wartość: 2950 PLN
2019-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie OW Strzeszynek i Rusałka

wartość: 16200,00 PLN
2019-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
P.M:

Pókolonie-wychowawca

wartość: 1800 PLN
2019-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
A.O:

Półkolonie-kierownik

wartość: 1800 PLN
2019-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
D.C:

Półkolonie -wychowawca

wartość: 1800 PLN
2019-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanisław Hoffa:

Umowa zlecenie na czynności nadzorowania infrastruktury technicznej oraz technologicznej w Oddziale Chwiałka

wartość: 18144,00 PLN
2019-06-28 Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"
UB Szałata ul. Niegolewskich 10/7 60-232 Poznań:

Modernizacja elewacji, ocieplenie dachu i wykonanie monitoringu, remont podłóg w salach oraz renowacja piskownic i wymiana drzwi w przedszkolu

wartość: 220000,00 PLN
2019-06-28 Zarząd Transportu Miejskiego
WOJCIECH STEPANEK MABUD-BIS:

zakup ławek

wartość: 16605 PLN
2019-06-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Paso-Trading Sp. z o.o. ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice:

Gaza opatrunkowa 17 nitkowa jałowa kopertowana

wartość: 34689,60 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Stanluks sp. z o.o., J. Wróblewski, Poznań:

Przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenie ul. Bronowej

wartość: 4920,00 PLN
2019-06-28 Palmiarnia Poznańska
SCRIVANEK SP. Z O.O.:

Usługa tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język angielski dokumentacji wytworzonej na potrzeby projektu: "Program funkcjonalno-użytkowy Kompleksowa przebudowa PP wraz z zagospodarowaniem terenu"

wartość: 8708,40 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Podział nieruchomości

wartość: 1377,60 PLN
2019-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Mariusz Michalszczak:

Podział nieruchomości

wartość: 1377,60 PLN
2019-06-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakłd Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.:

naprawa kasy fiskalnej

wartość: 114,39 PLN
2019-06-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "GEO-SYSTEM" Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 1722,00 PLN
2019-06-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sarstedt Sp. z o.o. Warszawska 25 05-082 Stare Babice:

Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą automatycznego czytnika do OB

wartość: 668718.42 PLN
2019-06-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Czesław Rubiński:

Prace polegające na:

- rozmieszczeniu zdjęć lotniczych na mapie w postaci analogowej (na wybranych podkładach) dla niestandardowych nalotów, np. powódź 2010, ukośne 2013, ukośne 2017,

- wprowadzaniu zmian treści syt.-wys. na powiększeniach zdjęć lotniczych z różnych nalotów przy pomocy obrazu stereometrycznego celem właściwej lokalizacji i zagęszczenia syt.-wys. mapy.

wartość: 705,60 PLN
2019-06-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Sebastian Gębka:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji umowy na dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku SMMP w Poznaniu przy ul. Głogowska 26.

wartość: 5535,00 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
NOVA TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Dodatkowe prace budowlano - montażowe dla obiektu: Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Poznaniu - w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"
wartość: 67367.32 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
NOVA TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Dodatkowe prace budowlano - montażowe dla obiektu: MDK nr 2 w Poznaniu - w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"
wartość: 132059.55 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
SZYMON DĄBROWSKI PRZYGODA EDU.PL: Przygotowanie kuratorsko - organizacyjnie ekspozycji stałej, planowanej w ramach budowy Muzeum Enigmy w Poznaniu, które zostanie utworzone w dawnym gmachu Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 78 - aneks nr 2 wydłużający czas realizacji umiowy oraz zwiększający wartość umowy
wartość: 9070 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
IDEA ZMIANY MAJA BRANKA: udział pracownika Gabinetu Prd w warsztatach "Strategia komunikacji"
wartość: 840 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
MAGNUM ANDRZEJ OZOROWSKI: kamizelka kuloodporna
wartość: 3000 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
POMORSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE GRZEGORZ DRZYCIMSKI: udział 3 pracowników Wydziału Fn w szkoleniu "Podatki i opłaty lokalne"
wartość: 1095 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: tabliczki informacyjne
wartość: 75.01 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: pendrivy szyfrowane z klawiaturą
wartość: 698 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: akcesoria fotograficzne
wartość: 79 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: art.elektryczne
wartość: 79 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
PPHU ELEKTROHURT J.POŁCZYNSKI: art.elektryczne
wartość: 306.72 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
HOME.PL SA: zamówienie certyfikatu dla domeny badam.poznan.pl
wartość: 147.6 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O.: zamówienie na nekrolog
wartość: 530.01 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O.: zamówienie na nekrolog
wartość: 530.01 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.: Promocja POZnań Sand Festival 2019 na ekranach LED w pociągach Kolei Wielkopolskich
wartość: 1230 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
MARK CONSULTING RZECZOZNAWSTWO, WYCENY MAJĄTKOWE MAREK ROSADA: wycena samochodów oraz maszyn ( mienie spadkowe )
wartość: 2460 PLN
2019-06-27 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: wskazanie do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych"
wartość: 7726542.99 PLN
2019-06-27 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
STOLARSTWO EUGENIUSZ GĄSIOREK:

Wykonanie, dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych w sieni budynku.

wartość: 22632 PLN
2019-06-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 600 PLN
2019-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. wykonywania czynności w zakresie obsługi administracyjnej.

wartość: 1360,00 PLN
2019-06-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO - KOLOS Sp. z o.o.:

podnóżek

wartość: 80 PLN
2019-06-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
HORTENSJA SP. Z O.O.:

obsługa szkolenia

wartość: 433,56 PLN
2019-06-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Firma Optyczna Wieńczysław Bloch:

okulary

wartość: 430 PLN
2019-06-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Fielmann Sp. z o.o.:

okulary

wartość: 658,50 PLN
2019-06-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
AUCHAN Polska Sp. z o.o.:

mąka do gniotków na warsztaty dla dzieci

wartość: 51,9 PLN
2019-06-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Carrefour Polska sp. z o.o.:

obsługa szkoleń

wartość: 331,59 PLN
2019-06-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ARCHIWUM JP S.C.:

pudła kartone

wartość: 2103,3 PLN
2019-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Barbara Gruszczyńska:

Umowa zlecenie na czynności bezpośredniej obsługi klienta na basenie w Parku Kasprowicza, sprzedaż biletów, obsługa kasy fiskalnej

wartość: 8000,00 PLN
2019-06-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartłomiej Daniłowski:

Umowa zlecenie na obsługę techniczną trzech basenów na pływalni letniej w Parku Kasprowicza

wartość: 10000,00 PLN