Umowa

Numer umowy 2/417/17
Data zawarcia 2017-08-21
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-03-15
Kontrahent Karolina Adamczyk-Bondyra
Przedmiot

Zaprojektowanie układu transportowego, w formie tzw. planszy transportu, dla obszaru objętego projektem mpzp

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks Nr 1 z dnia 13.12.2017 - zmiana terminu realizacji
Typ terminu na czas określony
Wartość 690,00 PLN
Organizacja Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-08-23 14:55:01.0