Umowa

Numer umowy 2/436/17
Data zawarcia 2017-02-01
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-01-31
Kontrahent Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Przedmiot

Usługa symetrycznego całodobowego dostępu do zasobów Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN oraz internetu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1 z dn. 02.11.2017
Typ terminu na czas określony
Wartość 18154,80 PLN
Organizacja Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-05-24 16:04:12.0