Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-31 Urząd Miasta Poznania
PERFEKCYJNA KUCHNIA SP. Z O.O.: art.kuchenne
wartość: 365 PLN
2019-07-31 Urząd Miasta Poznania
NETIA S.A.: usługi telekomunikacyjne
wartość: 489102.45 PLN
2019-07-31 Zarząd Dróg Miejskich
RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., z siedzibą w Zakrzewie przy ulicy Przemysłowej 1:

Wdrożenie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego na rondzie Kaponiera w Poznaniu

wartość: 147267,90 PLN
2019-07-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.:

programowanie stawek VAT - kasy fiskalne

wartość: 135,30 PLN
2019-07-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
UNIKAT sp.j.:

fotele i krzesła biurowe

wartość: 4178,31 PLN
2019-07-30 Urząd Miasta Poznania
DS CONSULTING SP. Z O.O.: Opracowanie wielowariantowej koncepcji realizacji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej jednostki organizacyjnej na terenie Miasta Poznania
wartość: 147600 PLN
2019-07-30 Urząd Miasta Poznania
MILER TOMASZ MILER, OLGA MILER S.C.: Zakup upomninku dla Burmistrza Miasta Takasaki
wartość: 367.3 PLN
2019-07-30 Urząd Miasta Poznania
BLACK SALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNAN: Umowa dotyczy wykonania projektu oraz formy rzeźbiarskiej Zegaru Historii, elementu fontanny z blachy nierdzewnej oraz serwisu elementów wykonanych z blachy nierdzewnej rzeźby.
wartość: 1920645 PLN
2019-07-30 Urząd Miasta Poznania
BIPROWODMEL SP. Z O.O.: Wykonanie dokumentacji na zadanie "Wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na cieku Wa-7 Różany Potok w rejonie ulicy Deszczowej w Poznaniu wraz z obliczeniami zlewni tego zbiornika"
wartość: 52273.77 PLN
2019-07-30 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA "PRO PROGRESSIO": świadczenia promocyjne wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną Miasta Poznania w związku z przygotowaniem oraz podczas trwania czwartej konferencji The BSS Forum oraz siódmej edycji Gali Outsourcing Stars w dniu 23 stycznia 2020.
wartość: 430500 PLN
2019-07-30 Urząd Miasta Poznania
LENKER SP. Z O.O.: Dodatkowy wynajem Koparko-ładowarki wraz z obsługą
wartość: 3591.6 PLN
2019-07-30 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WINOGRADY": modernizacja boiska na os. Zwycięstwa 11
wartość: 266000 PLN
2019-07-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
KC Consulting Jerzy Wawrzyszczuk:

naprawa i wymiana termistorów

wartość: 152,52 PLN
2019-07-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GAMAK Sp. z o.o.:

Umowa na zakup i dostawę maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodu na Lodowisko im. Witalisa Ludwiczaka

wartość: 564750,00 PLN
2019-07-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac komserwacyjnych w budynku

wartość: 199,54 PLN
2019-07-30 Pływalnia Miejska Atlantis
Endorphine Zuzanna Orchowska:

Świadczenie usług rekreacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć grupowej nauki pływania - niemowlaki  ilości 40 godzin  oraz zajęcia grupowe raczki w ilości 20 godzinw okresie od 24.07.2019 do 31.08.2019r.

wartość: 2400,00 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
BORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA,GRZEGORZ BORYSOWSKI SP.J.: klimatyzator
wartość: 8774.82 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
BORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA,GRZEGORZ BORYSOWSKI SP.J.: klimatyzator
wartość: 9532.5 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
BORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA,GRZEGORZ BORYSOWSKI SP.J.: klimatyzator
wartość: 9532.5 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
BORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA,GRZEGORZ BORYSOWSKI SP.J.: klimatyzator
wartość: 6687.51 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
BORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA,GRZEGORZ BORYSOWSKI SP.J.: klimatyzator
wartość: 6687.51 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: karty SPP
wartość: 2000 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 1200 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: bilet NO na 5 miesięcy
wartość: 480 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
ARTYKUŁY METALOWE-M.CEBULSKI: uszczelki okienne do klimatyzatorów
wartość: 2250 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: flagi
wartość: 8500 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
TERG S.A.: akcesoria RTV,AUDIO
wartość: 399 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP. K.: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach realizacji Projektu "Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej nr 48 w Poznaniu".
wartość: 44152.08 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
MAGOPOLL ROBERT GOGACZ: Dostawa i instalacja sprzętu w ramach realizacji Projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".
wartość: 124193.1 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
P.H.U. "DRZWI-MAX" MAŁGORZATA BARANOWSKA: roletki okienne
wartość: 2081.16 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
DAN-SERWIS DANIEL KAMZOL: naprawa sprzętu biurowego
wartość: 1100 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
USŁUGI PARKINGOWE JÓZEF GAJOWIECKI: udostępnienie przejazdu na II Dziedziniec UMP przez parking przy ul.Wrocławskij 25
wartość: 1700.01 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
SIKORSKA KRYSTYNA: skład, druk i kolportaż gazetki osiedlowej - Osiedle Rataje
wartość: 24800 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
MISHKA FILMS SP. Z O.O. SP. K: Przygotowanie koncepcji oraz realizacja filmu promocyjnego Miasta Poznania
wartość: 66899.7 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU DOBREGO SMAKU: Działania Promocyjne podczas 13. edycji "Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku"
wartość: 15000 PLN
2019-07-29 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWY SPRZĄTANIE WNĘTRZ A.NOWAKOWSKI, M.NOWAKOWSKA SPÓŁKA JA: Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i odśnieżanie w obrębie nieruchomości Urzędu Miasta Poznania
wartość: 36274.32 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. ul.Murawa 12-18, 61-655 Poznań:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 762436,80 PLN
2019-07-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
E-BAZA Witold Adamski:

Wymiana podzespołu w drukarce Sharp

wartość: 307,50 PLN
2019-07-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.:

zakup książki

wartość: 72,35 PLN
2019-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Ekologiczne "EKO-SOLAR" M. Gładysiak, Poznań:

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Pomorskiej z wylotem A35 do cieku Bogdanka oraz budową zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Kaszubskiej
z wylotem A36 do cieku Bogdanka

wartość: 7380,00 PLN
2019-07-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
EURO-NET sp. z o.o.:

myszy bezprzewodowe

wartość: 139,78 PLN
2019-07-29 Ogród Zoologiczny
Fachowiec F.H.W Zenon Świętek:

adopcja lemurka myszatego

wartość: 1200,00 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING S. A.: naprawa samochodu służbowego
wartość: 3690 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
KAMIŃSCY FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA: wynajęcie samochodu służbowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 12500 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu służbowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 12500 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
PERFEKT MARIA DEMBINA: usługi wod-kan w budynku przy ul.Matejki 50
wartość: 615 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
EKO PLUS PAWEŁ ZAGAJEWSKI: wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych z posesji przy ul.Złotowskiej 99
wartość: 2816.7 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
MĄCZYŃSKI KRZYSZTOF: usługa cateringowa na potrzeby organizacji 25 edycji Dożynek miejskich
wartość: 2160 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.: emisja spotów reklamowych w związku z organizacją 25 edycji Dożynek Miejskich
wartość: 3118.05 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
PRINT SC: usługa wydruku banerów dotyczących Dożynek miejskich
wartość: 762.6 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
LYRECO POLSKA S.A.: art.spożywcze
wartość: 8500 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
F.U.H. MATPOL MATEUSZ SROCZYŃSKI: Prace rozbiórkowe budynku garażowego położonego przy ul. Matejki w Poznaniu
wartość: 12300 PLN
2019-07-26 Urząd Miasta Poznania
CD PARTNER SP. Z O.O.: art.spożywcze - aneks przedłuża czas trwania umowy o 6 miesięcy
wartość: 0 PLN
2019-07-26 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. ul. Postepu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym leczenia WZW C - kontynuacja leczenia

wartość: 1024999,64 PLN
2019-07-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
AUCHAN Polska Sp. z o.o.:

obsługa szkolenia

wartość: 436,72 PLN
2019-07-26 Zakład Robót Drogowych
Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego i Inżynieryjnego Hydrotech Dariusz Stachnik:

Wykonanie naprawy wraz z dostawą i montażem odcinka Wytwórni Mas Bitumicznych: waga kruszywa, wypełniacza i asfaltu wraz z nowym oprogramowaniem procesu produkcyjnego

wartość: 570720,00 PLN
2019-07-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MARBAR Bartosz Jęśko:

Umowa na wykonanie usługi sprzątania kompleksu administrowanego przez Oddział MOS - Kobylepole, Główna

wartość: 19200,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Dróg Miejskich
Drog Geo Projekt, Bartosz Świdurski, Kostrzyn Wlkp.:

Opracowanie podziału kosztorysu, przedmiaru robót oraz przedmiaru robót oferta na dwa etapy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej, dla przebudowy ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 2706,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Dróg Miejskich
BD A. Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Lednickiej".

wartość: 3800,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Dróg Miejskich
ROBERT BORYCKI BIURO INŻYNIERSKIE ENATEL.PL, osiedle Orła Białego 66/14, 61-251 Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Lednickiej", zgodnie z "Procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego ZDM" oraz bieżącym i końcowym rozliczeniem budowy

wartość: 3000,00 PLN
2019-07-26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Presscom Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 423,30 PLN
2019-07-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika w pasie zieleni Alei Wielkopolskiej.

wartość: 56580,00 PLN
2019-07-25 Urząd Miasta Poznania
HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SP. Z O.O.: Usługa gastronomiczna
wartość: 160 PLN
2019-07-25 Urząd Miasta Poznania
SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA: Aneks - Określenie zasad współpracy w ramach Festiwalu Rzeźby Pisakowej - POZnań Sand Festival
wartość: -.26 PLN
2019-07-25 Urząd Miasta Poznania
PROLINE SP Z OO: adapter HDMI
wartość: 25.25 PLN
2019-07-25 Urząd Miasta Poznania
LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.: klimatyzatory
wartość: 3661.85 PLN
2019-07-25 Urząd Miasta Poznania
PRINT SC: usługa wydruku zaproszeń dotyczących Dożynek miejskich
wartość: 306.27 PLN
2019-07-25 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: tablice
wartość: 246 PLN
2019-07-25 Urząd Miasta Poznania
GOSIENIECKA-GEMBARA ANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 7124 PLN
2019-07-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANOFI AVENTIS Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym leczenia hipercholesterolemii

wartość: 154703,51 PLN
2019-07-25 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
eSALES Sp. z o. o. i Wspólnicy sp.k:

Podzespół do drukarki Sharp

wartość: 1205,40 PLN
2019-07-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MARTA CIASTA PIECZE sp. z o.o.:

Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej w Poznaniu

wartość: 78693,12 PLN
2019-07-25 Poznańskie Centrum Świadczeń
TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

tinery do drukarek

wartość: 3800 PLN
2019-07-25 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

dorabianie kluczy zapasowych

wartość: 17,96 PLN
2019-07-25 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Firma Handlowo-Usługowa FOTO-AS:

odbitka

wartość: 24,80 PLN
2019-07-25 Zarząd Dróg Miejskich
APM Pro Sp. z o.o., ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała:

Wykonanie i dostawa:

- tablic uchylnych U-24 (bocznych) w liczbie 500 szt.,

- kleju dwuskładnikowego, składnik A i B, w liczbie 200 szt. opakowań.

wartość: 62361,00 PLN
2019-07-24 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: art.biurowe
wartość: 95 PLN
2019-07-24 Urząd Miasta Poznania
ART-MAT SKLEP DLA PLASTYKÓW B. PATALAS, T. PATALAS S.C.: art.wyposażenia wnętrz
wartość: 570.01 PLN
2019-07-24 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: art.gospodarcze
wartość: 110 PLN
2019-07-24 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Aktualizacja wskazania do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu.
wartość: 49383.69 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 153496.94 PLN
2019-07-24 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
DARIUSZ JUCHA CENTRUM PAPIERU:

Monitor graficzny NEC

wartość: 5499,99 PLN
2019-07-24 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

zakup jednego certyfikowanego certyfikatu do weryfikacji kwalifowanych podpisów elektronicznych

wartość: 218,94 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 148057.20 PLN
2019-07-24 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe - zakup

wartość: 2009,57 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kons.Urtica Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław PGF S.A., ul.Zbąszyńska 3,91-342 Łódź:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 221722.70 PLN
2019-07-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marchewkowe Pole BG Sp. z o.o.:

Umowa na usługę cateringową w związku z organizacją Poznań Athletics Grand Prix 2019

wartość: 6909,00 PLN
2019-07-23 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: modernizacja chodnika ul. Poranek
wartość: 60000 PLN
2019-07-23 Urząd Miasta Poznania
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA FLORA MIROSŁAWA LETKIEWICZ: Zakup wieńca dożynkowego na potrzeby organizacji 25. Dożynek Miejskich 31 sierpnia 2019 roku
wartość: 700 PLN
2019-07-23 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: art.medyczne
wartość: 27 PLN
2019-07-23 Urząd Miasta Poznania
ŚWIAT AGD SP. Z O.O. SP. K.: art.kuchenne
wartość: 1110 PLN
2019-07-23 Urząd Miasta Poznania
GALERIA MODNY ŚLUB VIOLETTA NOWIK: Zakup 4 koszy wiklinowych na potrzeby organizacji obrzędu dożynkowego podczas obchodów 25. Dożynek Miejskich 31 sierpnia 2019 roku
wartość: 360 PLN
2019-07-23 Urząd Miasta Poznania
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI: naprawa nawierzchni boiska piłkarskiego os. Batorego
wartość: 27803 PLN
2019-07-23 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży zieleń przy realizacji zadania pn.: "Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej"

wartość: 2490,00 PLN
2019-07-23 Zarząd Dróg Miejskich
Budodendrog Kompleksowa Obsługa Inwestycji T. Juszczuk, Biedrusko:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży zieleń przy realizacji zadania pn.: "Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej"

wartość: 2900,00 PLN
2019-07-23 Zarząd Dróg Miejskich
HAWK technologie, Marcin Jarzembowski, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: "Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej"

wartość: 8057,72 PLN
2019-07-23 Ogród Zoologiczny
Firma Handlowa Dafi:

adopcja lemura katta

wartość: 1800,00 PLN
2019-07-23 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Polska Press Sp. z o.o.:

nekrolog/kondolencje

wartość: 530,01 PLN
2019-07-23 Pływalnia Miejska Atlantis
Anna Cząstka:

Świadczenie usług rekreacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć aquaaerobikuw ilości 50 godzin w okresie od 23.07.2019 do 31.08.2019r.

wartość: 2500 PLN
2019-07-23 Pływalnia Miejska Atlantis
Ratownictwo Wodne Filip Orłowski:

Umowa na świadczenie usługi ratownictwa wodnego  na krytej pływalni w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

wartość: 238154,4 PLN