Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-06-06 Urząd Miasta Poznania
AWOTEL ANDRZEJ WOŁODŹKO: usługa użyczenia podnośnika koszowego
wartość: 3936 PLN
2018-06-06 Urząd Miasta Poznania
POLITECHNIKA GDAŃSKA: dot. przeprowadzenia szkolenia pt.: "Wdrożenie Standardów Dostępności Miasta Poznania w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego"
wartość: 8500 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wyniesienie podziału działki nr 125/2 arkusz mapy 8 obręb Jeżyce w teren oraz wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych

wartość: 1414,50 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Katarzyna Liniewicz, rzeczoznawca:

Sporządzenie operatu w zakresie bezumownego korzystania i określenie służebności przesyłu dla dz. 140 z obr.Górczyn. ark. 06

wartość: 1845,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES. Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy za bezumowne korzystanie z gruntu ul. Dąbrowskiego dz. 50/6, 51/3 z obr. Jeżyce, arkusz mapy 7.

wartość: 2214,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Wznowienie granic nieruchomości ul. Międzychodzkiej na wysokości nieruchomości nr 5.

wartość: 700,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego ul. Raczyńskiego w granicach nieruchomości nr 152, 154, 215 z obr. Podolany, arkusz mapy 3

wartość: 1400,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Określenie wartości rynkowej działek nr: 340/3 i 340/4, obręb Morasko, ark. mapy 33

wartość: 984,00 PLN
2018-06-06 Poznańskie Centrum Świadczeń
PRESSCOM SP. Z O.O.:

szkolenie

wartość: 5640 PLN
2018-06-06 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Lyreco:

Zakup paieru ksero

wartość: 416,23 PLN
2018-06-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA Ewa Słowińska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano-konstrukcyjnym nad zadaniem: "Budowa pomostu na Stawie Rozlanym na terenie Glinianek-Szacht....."

wartość: 8856,00 PLN
2018-06-06 Palmiarnia Poznańska
Akant Grzegorz Bykowski; Poznań:

Odtworzenie i uruchomienie uszkodzonej sekcji systemu automatycznego

nawadniania w Parku im. Th.W. Wilsona.

wartość: 3331,00 PLN
2018-06-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BAUMAL BIS s.c.:

mat. prac. konserw.

wartość: 31,51 PLN
2018-06-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BP Europa SE O. w Polsce:

paliwo

wartość: 180,41 PLN
2018-06-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BEC Z-d Prod. Urządzeń Elektrycznych P. Bzyl:

mat. elektryczne

wartość: 36,59 PLN
2018-06-06 Zakład Robót Drogowych
Iveco Poland Sp. z o.o.:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka 

wartość: 508851.00 PLN
2018-06-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek.

wartość: 600 PLN
2018-06-06 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak; Poznań:

Wykonanie projektu budowlanego pn.: "przebudowa małej architektury przed wejściem do Parku im. Th. W. Wilsona"

wartość: 3075,00 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
APTEKA NA STARÓWCE RENATA KULIG: art.medyczne
wartość: 188.3 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
MUSIC CENTER S.C. P.BAREŁKOWSKI, R.PAWELCZAK: Zakup rejestratora cyfrowego Zoom H4n Pro
wartość: 890 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
TARGOWISKA SP. Z O.O.: Koszty zwiększenia mocy przyłączeniowej przyłącza elektrycznego znajdującego się w płycie Małego Rynku Łazarskiego
wartość: 4920 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
MUSIC CENTER S.C. P.BAREŁKOWSKI, R.PAWELCZAK: Zakup przewodów mikrofonowych,najazd kablowy
wartość: 1354 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
MACIEJ TRZASKOWSKI - GEODETA UPRAWNIONY: aktualizacja map do celów projektowych na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania w obszarze Parku Czarneckiego i Rataj - etap III
wartość: 1476 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA: usługa cateringowa
wartość: 4000 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSZKOLE NR 148 MALI EUROPEJCZYCY: udostępnienie powierzchni wystawienniczej w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 0 PLN
2018-06-05 Urząd Miasta Poznania
SITARZ WOJCIECH: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
wartość: 34000 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
Wycena nieruchomości Maciej Górecki:

Operat szacunkowy 06/26/33/2

wartość: 1599,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES. Adrianna Szarafińska:

Operat szacunkowy 27/07/397/4,397/4

wartość: 1845,00 PLN
2018-06-05 Poznańskie Centrum Świadczeń
Global Cleaning Iwona Kaczocha:

sprzatanie

wartość: 4125 PLN
2018-06-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA:

zestaw odnowieniowy

wartość: 218,94 PLN
2018-06-05 Zakład Robót Drogowych
Skanska S.A.:

dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości  500 Mg, spełniającej wymagania normy PN-EN 13108-1:2008

wartość: 147600.00 PLN
2018-06-05 Zakład Robót Drogowych
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka 

wartość: 398307.03 PLN
2018-06-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Auto Myjnia RONDO P. Malicki:

usł mycia auto

wartość: 30 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
TIOMAN Sp. z o.o., Sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice:

Dostawa słupków blokujących z rury ocynkowanej o średnicy 80 mm, w ilości 300 szt., w kolorze grafitowym, w cenie netto 71,80/szt.

wartość: 26495,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
TEAL sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków:

Dostawa linki aluminiowej, napowietrznej, AL-25, w ilości 2000 mb, w cenie netto 1,39/1mb. Cena netto za bęben 231,00

wartość: 3704,00 PLN
2018-06-05 Zarząd Dróg Miejskich
RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy s.j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo:

Wykonanie oznakowania miejsc postojowych zastrzeżonych w 42 lokalizacjach

wartość: 54996,30 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
SPORTWIN SP. Z O.O: udział 2 pracowników Wydziału Sp w szkoleniu "RODO w sporcie"
wartość: 650 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział 2 osób w IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej
wartość: 3860 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM ADMINISTRACJI I BIZNESU ALICJA LASZKIEWICZ: udział pracownika Wydziału Or w szkoleniu "Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników"
wartość: 290 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM ADMINISTRACJI I BIZNESU ALICJA LASZKIEWICZ: udział pracownika Wydziału Ow w szkoleniu "Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO"
wartość: 290 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
SUN AND MORE SP. Z O.O.: Usługa kompleksowej organizacji edukacyjnych wyjazdów studyjnych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
wartość: 93000 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
HOME.PL SA: utrzymanie certyfikatu homeSSL, zakupionego na potrzeby portalu internetowego https://www.plusjeden.com
wartość: 375.15 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
REFCONVENT: naprawa agregatu w Sali Ślubów, w budynku Wagi Miejskiej
wartość: 7453.8 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
REFCONVENT: naprawa jednostki klimatyzacyjnej w serwerowni, w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 10578 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP Z O.O.: naprawa urządzenie kserującego i drukującego
wartość: 1800 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: art.biurowe
wartość: 212 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 2000 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
ATLANTA SP.Z O.O.SP.KOMANDYTOWA: dostawa i montaż rolet wewnętrznych w części biurowej oraz dostawa i montaż folii zabezpieczającej okna w cześci archiwalnej budynku Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania przy ul.Świerkowej 10
wartość: 19830.56 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
LUTMAXX PIOTR LUTAREWICZ: Podświetlenie w kolorze zielonym Mostu Jordana wraz z przygotowaniem gniazd zasilających na potrzeby realizacji akcji Zielona wstążka dla Planety w ramach Światowych Dni Środowiska.
wartość: 4858.5 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
MATUSZAK MARCIN BĘKARTY: Usługa druku 300 egzemplarzy dokumentu pn."Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027"
wartość: 4452.6 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA REKLAMOWA AGNIESZKA MEDYŃSKA: zakup trofeów z wygrawerowaniem
wartość: 2902.8 PLN
2018-06-04 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: Publikacja reklamy w IKS-ie
wartość: 1230 PLN
2018-06-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES PROJEKT Ewelina Gutowska:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ulicy Sycylijskiej.

wartość: 8610,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań:

Opracowanie aktualizacji projektu elektrycznego dla rozbudowy sieci światłowodowej z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej PCSS

wartość: 8610,00 PLN
2018-06-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Esbud M. Stachurski:

wywóz śmieci i utylizacja

wartość: 1239,23 PLN
2018-06-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne M. Koga:

pieczątka

wartość: 47,97 PLN
2018-06-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
PPHU POLFET sp. z o.o.:

przegląd i regul. szlabany

wartość: 430,50 PLN
2018-06-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska sp. z o.o.:

mat. konserw.

wartość: 96,48 PLN
2018-06-04 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Wydawnictwo Akcydensowe:

Zakup giloszy i druków

wartość: 50,18 PLN
2018-06-04 Zarząd Dróg Miejskich
CIAS Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 8/10, 90-753 Łódź:

Dostawa pokryw po demontażu słupków elastycznych w ilości 50 szt., w cenie netto 139,00/1 szt.

wartość: 8549,00 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH MARIUSZ JACHIMOWSKI: prace naprawcze i zabezpieczające elewację budynku Wagi Miejskiej
wartość: 9929.3 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
TAXPRESS S.C.: Udział trzech pracowników Wydziału Finansowego w szkoleniu "Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości"
wartość: 1050 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O.: Udział dwóch pracowników Wydziału Finansowego w szkoleniu "Kompleksowe prowadzenie postępowania spadkowego w gminie"
wartość: 848 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
PERSONALITIES KATARZYNA ŁASAK: Udział jedengo pracownika Wydziału Finansowego w szkoleniu pt. "Odpisy aktualizacyjne w jednostkach budżetowych czyli o nowych wyzwaniach dla sporządzających sprawozdanie finansowe"
wartość: 300 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: art.chemii gospodarczej
wartość: 52.1 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
BIL CUP SZYMON SIKORA: puchary dla uczestników konkursu oraz zawodów sportowo-ratowniczych
wartość: 581.82 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
RAMIRENT SA: Umowa najmu sprzętu - 3 maszty oświetleniowe.
wartość: 109800 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
PHU DOMI-TRANS DOMINIKA POLITOWICZ-NARZEKAŁA: usługa transportowa
wartość: 3000 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: usługa transportowa
wartość: 5980 PLN
2018-06-01 Urząd Miasta Poznania
TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: art.spożywcze
wartość: 105.93 PLN
2018-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DGP Catering Partner sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania obiadów w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 304 PLN
2018-06-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza wystawy.

wartość: 550 PLN
2018-05-31 Poznańskie Centrum Świadczeń
ECENTER SPÓŁKA AKCYJNA:

obsługa serwisowa systemu informatycznego

wartość: 2668 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘB. HANDLOWO-TECH. SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON S.A.: Aneks 1 do zakupu tablic budowlanych i taśmy ostrzegawczej celem zabezpieczenia nieruchomości położonej w Luboniu, ul. Graniczna
wartość: .01 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: Aneks 1 do zakupu prętów stalowych i palików drewnianych celem zabezpieczenia nieruchomości położonej w Luboniu, ul. Graniczna
wartość: -2.94 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.: najem pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia magazynowe dla Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400.
wartość: 116515.2 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
COUNTRY CLUB IGA ROGOZIŃSKA: obsługa organizacyjna szkolenia dla pracowników UMP
wartość: 5685 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 246 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
FHU AUTO CHŁÓD TADEUSZ FOLTYN: naprawa samochodu służbowego
wartość: 295.2 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: art.medyczne
wartość: 12.63 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
ANKO PIOTR MAJEWSKI: subskrypcja
wartość: 290 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: zakup artykułów promocyjnych w ramach działań dla Programu Śródmieście
wartość: 1818.67 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH W POZNANIU: Aneks nr 1 do umowy TZ-V.3037.1.51.2017 zlecenia wewnętrznego wykonania oznaczeń poziomych i pionowych przy przejściu dla pieszych na ul. Lutyckiej - szlak rowerowy dotyczący zminy terminu zakończenia umowy
wartość: 0 PLN
2018-05-30 Urząd Miasta Poznania
DOBRA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA: Środki PFRON. Zwrot kosztów zatrudniania pracowników pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy...
wartość: 5485.68 PLN
2018-05-30 Zarząd Dróg Miejskich
Ikhakima M. Hanelik Maciej Hanelik, ul. Osiedle Nadwarciańskie 42, 62-035 Trzykolne Młyny:

Badanie napełnienia w SPP w Poznaniu obszar WILDA pojazdami spoza Poznania

wartość: 1845,00 PLN
2018-05-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie Animacji.

wartość: 200 PLN
2018-05-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Macro Cash and Carry Polska SA:

woda

wartość: 257,69 PLN
2018-05-30 Zarząd Dróg Miejskich
BD A. Gryczka, Poznań:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej przy realizacji zadania: "Budowa chodnika w ul. Morwowej (na odc. od ul. Michałowo do ul. Szczepankowo)"

wartość: 2100,00 PLN
2018-05-30 Zarząd Dróg Miejskich
DAP-MED-PROJECT, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań:

Aktualizacja projektu "Półwiejska" dotycząca przesunięcia opuszczanego słupka blokującego na skrzyżowanie Kwiatowa -Rybaki

wartość: 5535,00 PLN
2018-05-29 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: art.spożywcze
wartość: 140 PLN
2018-05-29 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WIEDZY PAWEŁ MATECKI: organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
wartość: 1800 PLN
2018-05-29 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WIEDZY PAWEŁ MATECKI: organizacja i przeprowadzenie konkursu "Wiem jak ratować życie"
wartość: 3300 PLN
2018-05-29 Urząd Miasta Poznania
KOSICKI MIŁOSZ: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
wartość: 40000 PLN
2018-05-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Remontowo-Budowlany "REM" Przemysław Owczarczak:

Umowa na wykonanie prac remontowo-budowlanych w placówkach MOPR w Poznaniu

wartość: 6537,15 PLN
2018-05-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska sp. z o.o.:

wentylator

wartość: 118 PLN
2018-05-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Macro Cash and Carry Polska SA:

śr. żywności

wartość: 1223,97 PLN
2018-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań:

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika  w ulicy św. Barbary  w Poznaniu na odcinku: al. Niepodległości - ul. J.Kulasa po stronie wschodniej   

wartość: 100935,49 PLN
2018-05-29 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, ul. Poznańska 150, 60-052 Komorniki:

Opracowanie koncepcji dla parkingu u zbiegu ulic Jarochowskiego i Górczyńskiej

wartość: 9840,00 PLN
2018-05-28 Urząd Miasta Poznania
MIELŻYŃSKI SPÓŁKA Z O.O.: Usł.gastronomiczna
wartość: 140.64 PLN
2018-05-28 Urząd Miasta Poznania
PRODATA SP. Z O.O.: Wyposażenie placówek oświatowych w nowocesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie wraz z dostawą, konfiguracją i instalacją towaru.
wartość: 1998692.83 PLN