Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Waldemar Marciniak:

a)Pełnienie obowiązków z zakresu techn.obsługi komputerów i sieci komputerowej (IT) w ZZM; b) pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w ZZM; c) nadzór nad Kioskiem Multimedialnym.

wartość: 22800,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Paradnia Medycyny Pracy "STARE MIASTO":

Świadczenie usług profilaktycznych - badanie okresowe, wstępne, kontrolne pracowników szkoły. Wartość umowy według ustalonego cennika na poszczególne badania.

wartość: 0 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Klima-Went Waściński:

Serwis eksploatacyjny urządzeń wentylacyjnych.

wartość: 4428,00 PLN
2018-01-01 Urząd Miasta Poznania
CLAR SYSTEM S.A.: Sprzątanie wewnętrzne w budynkach UM Poznania-aneks zwiększa wartość umowy
wartość: 31499.36 PLN
2018-01-01 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH:

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA POZNANIA

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID-GROUP SP. Z O.O.SP.K. UL. POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

wartość: 590,40 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
PGNiG:

PGNiG

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
SPÓŁDZIELNIA USŁÓG ANTENOWYCH I DZWIGOWYCH:

konserwacja dzwigu

wartość: 2184,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
JOKER Sp.z.o.o.:

agencja detektywistyczna  o ochrony

wartość: 442,80 PLN
2018-01-01 Pływalnia Miejska Atlantis
MANU:

Zakup oryginalnych tonerów wraz z usługą dowozu.

wartość: 9899,18 PLN
2018-01-01 Pływalnia Miejska Atlantis
GreenSkip Alicja Żwawiak:

Wykonanie usługi sprzątania obiektu plywalni w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

wartość: 228484,80 PLN
2017-12-30 Pływalnia Miejska Atlantis
TMP s.c M.Idaszak T. Stochniałek:

Świadczenie uslug informatycznych wokresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

wartość: 8400 PLN
2017-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości Miasta Poznania w ramach struktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

wartość: 16740,00 PLN
2017-12-29 Urząd Miasta Poznania
MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI: przegląd i konserwacja oraz utrzymanie w stałej sprawności elektronicznych systemów zabezpieczeń SSWiN, SKD, CCTV
wartość: 102336 PLN
2017-12-29 Urząd Miasta Poznania
POLIGRAFIA BRO-KAL: druki-aneks przedłuża czas trwania umowy o 1 miesiąc oraz zwiększa wartość umowy
wartość: 10000 PLN
2017-12-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Obsługa i Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych Jarosław Słabuszewski:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego na obiekcie Inea Stadion w Poznaniu.

wartość: 38400,00 PLN
2017-12-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
R. I.:

Umowa na wykonanie czynności na terenie nieruchomości obiekt Camping Baranowo związanych z systematyczną kontrolą obiektu, sprzątaniem obiektu.

wartość: 21840,00 PLN
2017-12-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Aquator sp. z o.o.:

Dostawa woda źródlanej, dzierżawa dystrybutorów.

wartość: 522,13 PLN
2017-12-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN:

Usługa dostępu do sieci internet.

wartość: 861,00 PLN
2017-12-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
W. K.:

Umowa na wykonanie czynności związanych ze sprzątaniem nieruchomości połozonych w Poznaniu, przy ul. Nad Jeziorem 21 o pow. 7.944 m2.

wartość: 21600,00 PLN
2017-12-29 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk PCSS:

Umowa na dostęp do sieci Internet

wartość: 5904,00 PLN
2017-12-29 Biblioteka Raczyńskich
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych 

wartość: 18221.34 PLN
2017-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz wykonywanie prac porządkowych.

wartość: 9042 PLN
2017-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w POK Filii Jeżyce MOPR w Poznaniu oraz w DPS przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.

wartość: 2630,4 PLN
2017-12-29 Zarząd Dróg Miejskich
Agregaty Polska, 60-650 Poznań, ul. Obornicka 258A:

Wykonanie prac serwisowych przy systemie bramkowania wjazdu na Starym Rynku w roku 2018"

wartość: 67662,30 PLN
2017-12-29 Pływalnia Miejska Atlantis
"PCS" Dawid Nogaj:

Obsługa w zakresie realizacji zadań AdministratoraBezpieczeństwa Informacjiw okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

wartość: 5040,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 4 zadanie. (plac zabaw przy  ul. Swoboda i ul. Jutrzenka)

wartość: 12357,50 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 3 zadanie. (Skwer przy ul.Wołodyjowskiego)

wartość: 13199,67 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 2 zadanie (Park przy ul. Heweliusza)

wartość: 15044,49 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Konsorcjum: 1.KDS Sp. z o.o. 2.Alkom Firma Handlowo-Usługowa mgr inż.. H.Sienkiewicz:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 1 zadanie (Park Górczyński)

wartość: 86048,43 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Prace porządkowe na terenie wybiegu dlapsów przy osiedlu Polanka oraz przy osiedlu Oświecenia na 2018r.

wartość: 8100,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Otwieranie i zamykanie parku Kurpińskiego (4 furtki) na 2018r.

wartość: 4428,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.:

Stałe zlecenie oświetlenia na terenie Parku Górczyńskiego, przy wykorzystaniu punktów świetlnych będących własnością Enea Oświetlenie.

wartość: 34095,60 PLN
2017-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mineral s.c.:

Dostawy wody źródlanej 18,9L, kubeczków jednorazowych oraz dzierżawy dystrybutorów.

wartość: 18200 PLN
2017-12-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
osoba fizyczna:

prace porządkowe w archiwum

wartość: 1808,40 PLN
2017-12-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
osoba fizyczna:

zadania wykonywane w ramach stażu studenckiego

wartość: 1644,00 PLN
2017-12-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
osoba fizyczna:

zadania wykonywane w ramach stażu studenckiego

wartość: 1644,00 PLN
2017-12-28 Urząd Miasta Poznania
EDEN SPRINGS SP. Z O.O.: woda w baniakach, dzierżawa dystrybutorów, sanityzacja dystrybutorów.
wartość: 26760 PLN
2017-12-28 Urząd Miasta Poznania
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIEL. PUBLICZNY ZOZ: umowa 2018 - o świadczenie usług medycznych w zakresie specjalistycznych badań lekarskich dla pracowników UMP i jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Poradnię Zakładową UMP
wartość: 4148 PLN
2017-12-28 Urząd Miasta Poznania
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIEL. PUBLICZNY ZOZ: umowa 2018 - o świadczenie usług medycznych w zakresie badań RTG klatki piersiowej dla pracowników UMP i jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Poradnię Zakładową UMP.
wartość: 5980 PLN
2017-12-28 Urząd Miasta Poznania
PORADNIA MEDYCYNY PRACY-STARE MIASTO S.C.: umowa 2018 - o świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych dla pracowników UMP i jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Poradnię Zakładową UMP
wartość: 25500 PLN
2017-12-28 Urząd Miasta Poznania
ENDE MARCIN LEWANDOWICZ: Sporządzenie i wykonani analizy dopasowania kształtu i wielkości straganów oraz pawilonów zaprojektowanych na targowisko Rynku Jeżyckiego wraz z uczestnictwem w spotkaniu z interesariuszami projektu.
wartość: 12300 PLN
2017-12-28 Zarząd Transportu Miejskiego
ANDRZEJ NOWAK PRO-EKO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE:

Obsługa kotłowni gazowej - Matejki (2018r.)

wartość: 4280,40 PLN
2017-12-28 Zarząd Transportu Miejskiego
Zedex R. Janc, B. Jankowiak:

Konserwacje i naprawy dźwigu i podnośnika - ZTM Matejki (2018r.)

wartość: 5166,00 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski:

Konserwacja systemów alarmowych.

wartość: 3542,40 PLN
2017-12-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Norge Sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania.

wartość: 391140 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CELLPOL SERWIS KSERO:

Wynajem i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych.

wartość: 135600 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych oraz przeglądów serwisowych kotłowni gazowej w Filii przy ulicy Długosza 18A w Poznaniu.

wartość: 1785 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Wykonywnie w ramach eksploatacji zleconej usług konserwacyjno-serwisowych.

wartość: 2976 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Elektro Klima:

Dostawa klimatyzatorów wraz z uszczelkami okiennymi.

wartość: 12915 PLN
2017-12-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochrony "Pewność" Sp. z o. o.:

Umowa na ochronę obiektów POSiR.

wartość: 1428585,60 PLN
2017-12-28 Zarząd Dróg Miejskich
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Przejmowanie, gromadzenie i przechowywanie dok.tech. i aktualizacja w GIS na 2017r.

wartość: 69217,02 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Przystań" Rodzinny Dom Pomocy:

Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób starszych (maksymalnie dla sześciu osób)

wartość: 504000 PLN
2017-12-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
BOLT Michał Ćwiertnia:

Ochrona i dozór mienia na CZW przy ul. Księcia Józeja w Poznaniu na 2018r.

wartość: 41180,00 PLN
2017-12-28 Zarząd Dróg Miejskich
AUTO-TRACK-Service, ul. Wilczak 45/47, Poznań:

Utrzymanie czystości samochodów ZDM w 2018 r., zgodnie ze złożoną ofertą w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018

wartość: 20000,00 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie rodzinnego domu pomocy - domu dla osób starszych (maksymalnie dla 6 osób).

wartość: 255500 PLN
2017-12-27 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Orange Polska S.A.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 959,40 PLN
2017-12-27 Zarząd Dróg Miejskich
AM TRANS PROGRES Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616- Poznań:

Odbiór, załadunek, ważenie i transport odpadów przemysłowych wytwarzanych we wszystkich oddziałach ZDM w 2018 roku.

wartość: 18741,52 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Zakład Robót Drogowych
Usługi Elektryczne Zenon Kałek:

Obsługa automatyki i elektroniki Wytwórni Mas Bitumicznych

wartość: 72000,00 PLN
2017-12-27 Zakład Robót Drogowych
Adam Szymanowski:

Pełnienie funkcji specjalisty d/s zamówień publicznych

wartość: 36000,00 PLN
2017-12-27 Zakład Robót Drogowych
Radca Prawny Agnieszka Brzozowska-Wilczek:

Świdczenie usług prawnych

wartość: 36000,00 PLN
2017-12-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
GISONLINE sp. z o.o. sp. k.:

Wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Łazarz, Górczyn

wartość: 146983,77 PLN
2017-12-25 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 78,72 PLN
2017-12-22 Urząd Miasta Poznania
POCZTA POLSKA S.A.: usługa kurierska w obrocie krajowym i zagranicznym
wartość: 12853.79 PLN
2017-12-22 Urząd Miasta Poznania
DOCUFIELD SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA: najem stemplownicy Neoposy
wartość: 8610 PLN
2017-12-22 Urząd Miasta Poznania
MAC - BENZ ZENON MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.: Umowa na dostaw oleju opaowego do ybiornika w kotowni budznku pooonego w Poynaniu, ul. Wagrowska
wartość: 1830 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

Konserwacja systemu STWin

wartość: 2325,93 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

Konserwacja systemu KPWin

wartość: 5510,40 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

Konserwacja systemu KFWin

wartość: 16734,15 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

Konserwacja systemu Fakturowanie i HTWin

wartość: 5744,10 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

Konserwacja systemu Archiwum Dokumentów

wartość: 16073,64 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

Usługi serwisowe

wartość: 66420,00 PLN
2017-12-22 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Aquanet S.A.:

usługa dostawy wody i odprowadzania ścieków

wartość: 28000,00 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

prowadzenie kontroli biletów

wartość: 3688524 PLN
2017-12-22 Zarząd Transportu Miejskiego
SystemEG Sp. z o.o.:

obsługa serwisowa i konserwacja SYSTEmEGC

wartość: 151474,50 PLN
2017-12-22 Pływalnia Miejska Atlantis
MULTICLEAN:

Świadczenie wynajmu i serwisu mat wejściowych zgodnie z zapytaniem ofertowym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

wartość: 2892,00 PLN
2017-12-22 Zarząd Dróg Miejskich
Poczta Polska SA, Centrum Obslugi Finansowej, Krasickiego 1, 42-500 Będzin:

Koloprtaż druków bezadresowych

wartość: 3754,88 PLN
2017-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press SA:

Systematyczna dostawa zamówionych dzienników i wydawnictw periodycznych.

wartość: 26444,90 PLN
2017-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Impel Cleaning Sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach MOPR.

wartość: 28857,02 PLN
2017-12-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator Sp. z o.o.:

Umowa przyłączeniowa Poznań osiedle Piastowskie.

wartość: 647,37 PLN
2017-12-21 Urząd Miasta Poznania
SURICATA EDYTA MECHLIŃSKA-GILL: Zakup 6 szt. stolików kawowych hairpin legs plaster
wartość: 1750 PLN
2017-12-21 Urząd Miasta Poznania
VOL SP.Z O.O.SP.K.: naprawa komputerów
wartość: 720 PLN
2017-12-21 Urząd Miasta Poznania
AQUANET S.A.: odbiór technicznych podejścia wodomierzowego w budynku przy ul.Świerkowej 10
wartość: 155.52 PLN
2017-12-21 Urząd Miasta Poznania
ATERIS S.A.: udzielenie licencji terminowej na oprogramowanie BIC Design, zdalne udostępnienie oprogramowania BIC Portal oraz BIC Server w usłudze Saas wraz z dodatkowymi usługami
wartość: 30996 PLN
2017-12-21 Urząd Miasta Poznania
REMI-B KRZYSZTOF BOIŃSKI, ADAM KROKOWSKI: druki
wartość: 10873.94 PLN
2017-12-21 Zarząd Transportu Miejskiego
SKANSKA S.A.:

karty GSM dla tablic i park&ride

wartość: 150 PLN
-
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i określonych godzinach pracy.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i określonych godzinach.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i określonych godzinach.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i godzinach.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
VIP Transport Mikrobusy Komfortowe:

Dowożenie uczniów do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach uczniów do domu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie transportu.

wartość: 1281168,00 PLN
2017-12-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrtwotnych medycyny pracy.

wartość: 22200,00 PLN