Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-04-04 Urząd Miasta Poznania
PASZCZAK KRZYSZTOF: wykonanie dokumentacji i sprawowanie nadzoru autorskiego "Projekt remontu odcinków rowów melioracyjnych; Wa-10-2-1a i Wa-10-2-1b na działce nr 303/1, ark.31, obręb Morasko wraz z oceną stanu technicznego całego odcinka rowu Wa-10-2-1 w rejonie ulicy. Morasko/Mroźna"
wartość: 18000 PLN
2018-04-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. z o. o.:

Umowa na realizację usługi kompleksowego zabezpieczenia medycznego imprezy pod nazwą 11 PKO Poznań Półmaraton oraz przeprowadzenia badań antydopingowych.

wartość: 51470,00 PLN
2018-04-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Inchcape Motor Polska Sp. z o. o.:

Umowa na określenie warunków współpracy w zakresie organizacji i promocji 11 PKO Poznań Półmaraton-wynajęcie aut-oficjalna flota Półmaratonu.

wartość: 3000,00 PLN
2018-04-04 Ogród Zoologiczny
SIMPLEX Paweł Kasprzak:

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania: Remont szatni rzemieślników i sanitariatów na terenie Nowego i Starego ZOO zgodnie z zaleceniami PIP

wartość: 3200,00 PLN
2018-04-04 Zarząd Transportu Miejskiego
INFRARED MACIEJ KUCHARSKI:

wymiana elementów urządzeń UPS

wartość: 9471,00 PLN
2018-04-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k.:

licencje oprogramowania - ESET

wartość: 76014,00 PLN
2018-04-04 Zarząd Dróg Miejskich
Spiral Sp. z o.o. Jasin ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz:

Zakup 25 krzeseł obrotowych model TAKTIK

wartość: 9716,69 PLN
2018-04-03 Urząd Miasta Poznania
AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.: dodatkowe ubezpieczenie pracowników UMP podczas wyjazdu służbowego
wartość: 120 PLN
2018-04-03 Urząd Miasta Poznania
GARMOND PRESS SA: prenumerata prasy
wartość: 328.86 PLN
2018-04-03 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN SP.Z O.O.: elektroniczna prenumerata prasy
wartość: 1046.25 PLN
2018-04-03 Urząd Miasta Poznania
"BOX" HURTOWNIA OPAKOWAŃ JEDNORAZOWYCH: art.kuchenne
wartość: 60 PLN
2018-04-03 Zarząd Transportu Miejskiego
DAWID ŚWIERCZYŃSKI:

Kontrola i ocena standardów jakości w systemie PRM

wartość: 127891,71 PLN
2018-04-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz:

Umowa na modernizację nabrzeża nad Jeziorem Kierskim-dodatkowy odcinek nabrzeża na kąpielisku Krzyżowniki.

wartość: 198031,00 PLN
2018-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 3690,00 PLN
2018-04-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Porady i Usługi Ogrodnicze Ewa Dankowska:

Wykonanie monitoringu rozowju szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z oceną wplywu metod i sposobów stosowanych w larach poprzednich na stan zdrowania kosztanowców....

wartość: 29999,70 PLN
2018-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska, 62-005 Promnice:

Prace w zakresie renowacji małej architektury 2 szt. ławek u zbiegu ul. Palacza z ul. Kasprzaka

wartość: 648,00 PLN
2018-04-03 Zarząd Dróg Miejskich
PHSC Chemicals Sp. z o.o.:

Monitorowania i usuwania zabrudzeń ścian zabezpieczonych powłoką antygrafitti na obiektach inżynierskich w Poznaniu.

wartość: 68880,00 PLN
2018-03-30 Urząd Miasta Poznania
BART-SERVICE BOJARSCY SPÓŁKA JAWNA: Aneks nr 2 do umowy o wykonanie wiat i stojaków rowerowych - zmiana terminu obowiązywania umowy oraz przedmiotu zamówienia.
wartość: 0 PLN
2018-03-30 Urząd Miasta Poznania
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "WATRA"BUCHWALD & PŁÓCINICZAK S.J: monitorowanie sygnałów pożarowych zdarzeń pożarowych oraz uszkodzeń systemów SSP występujących w budynkach UMP do Państwowej Straży Pożarnej.
wartość: 23911.2 PLN
2018-03-30 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PAWEŁ ANDRYS: usługa konserwacyjno-serwisowa drzwi automatycznych oraz kurtyn powietrznych znajdujących się w budynkach UM Poznania
wartość: 13726.8 PLN
2018-03-30 Urząd Miasta Poznania
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU, KOMENDA MIEJSKA POLICJI W POZNA: Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w celu podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - patrole alkoholowe
wartość: 1000000 PLN
2018-03-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
DANKAR Usługi Budowlane Wod-Kan i C.O.:

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej

wartość: 676,50 PLN
2018-03-30 Palmiarnia Poznańska
"Kathalea Katyrzyna Michalak" Poznań:

Opracowanie części merytorycznej tablic informacyjnych do projektu budowlanego pn. " Tablice informacyjne".

wartość: 3690,00 PLN
2018-03-30 Palmiarnia Poznańska
Bogdan Żmidziński; Sklep Zoologiczny Poznań:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Kupującego ochotki żywej i mrożonej.

wartość: 6552,00 PLN
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
PROFI CAFE FHU: art.chemii gospodarczej
wartość: 439.45 PLN
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH: Ustanowienie Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury", planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ: Ustanowienie Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury", planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: art.spożywcze
wartość: 65 PLN
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE POCO LOCO ADVENTRUE: Promocja Miasta Poznania podczas Festiwalu GETAWAY
wartość: 15000 PLN
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
SPECPOŻ: wykonanie aneksu do ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla bud.C UMP , pl.Kolegiackim 17
wartość: 1476 PLN
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
SKARB PAŃSTWA - PREZYDENT MIASTA POZNANIA JAKO MIASTA NA PRAWACH POWIA: Najem garaży nr 10,11,13 zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Marii Magdaleny 5,5a , na cele magazynowe
wartość: 19187.37 PLN
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
MILESTONE SP. Z O.O.: Serwis aplikacji dziedzinowych - STRADOM
wartość: 22140 PLN
2018-03-29 Urząd Miasta Poznania
ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI SPÓŁKA JAWNA: usługa cateringowa
wartość: 285717.5 PLN
2018-03-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WC Serwis Sp. z o. o. Sp. k.:

Umowa na zapewnienie obsługi sanitarnej-wynajem i montaż toalet przenośnych oraz umywalek przenośnych na potrzeby biegu Wings For Life World Run 2018.

wartość: 5649,00 PLN
2018-03-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.:

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet.

wartość: 13136,40 PLN
2018-03-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Aktualizacja instrukcji ppoż.

wartość: 250 PLN
2018-03-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Wykonanie oznakowania pionowego od strony ul. Dolna Wilda/Orzechowa...

wartość: 6519,00 PLN
2018-03-29 Zarząd Dróg Miejskich
Nap – Projekt, M. Krüger, R. Tomczak s.c.,Oborniki:

Opracowanie projektu aktualizacji dokumentacji dla zdania pn. "Zagospodarowania pasa drogowego ul. Boranta - etap III"

wartość: 3075,00 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
ELEMENT PAULINA KACPRZAK: udział 2 pracowników Gabinetu Prd w konferencji "Element Talks 2018"
wartość: 558 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: papier biurowy
wartość: 990 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.: art.metalowe
wartość: 129 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: akcesoria GSM
wartość: 348 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: interfejs USB
wartość: 169 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA: usługa cateringowa
wartość: 175395 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. os. Stefana Batorego
wartość: 400 PLN
2018-03-28 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Osinowa
wartość: 400 PLN
2018-03-28 Biblioteka Raczyńskich
Nest Wojciech Gonet:

Przeglądy i konserwacja systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

wartość: 42558,00 PLN
2018-03-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 170 PLN
2018-03-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1360 PLN
2018-03-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja tekstów pisemnych.

wartość: 2500 PLN
2018-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w zadaniach sekcji RSON (m.in. przygotowanie korespondencji, kopertowanie, wysyłka, przekazywanie dokumentów do innych działów)

wartość: 1680 PLN
2018-03-28 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład KsztaGardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, Owińska 62-005 Promnice:

Dwuletnia pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w Poznaniu, założonej w latach 2016-2017 w ramach budżetu obywateleskiego pn. "100 drzew dla Łazarza" i innych zadań

wartość: 88044,41 PLN
2018-03-28 Zarząd Dróg Miejskich
Magard Maciej Nowacki ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań:

Założenie trawnika z rolki wraz z przygotowaniem podłoża w miejscach uszkodzeń w wyniku aktów wandalizmu na zielonym torowisku (34m2) na ul. Winogrady

wartość: 1285,20 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: badanie techniczne dźwigu
wartość: 1300 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 400 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
SFERIS SP.Z O.O.: sprzęt AGD
wartość: 1799.99 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
KONSMETAL ALIANS SP Z O.O.: kasetki metalowe
wartość: 815 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: mata wejściowa
wartość: 80 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: art.wyposażenia wnętrz
wartość: 20 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.: produkcja oraz emisja materiałów związanych z Galą Finałową Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości na antenie TV WTK oraz na portalu epoznań
wartość: 31611 PLN
2018-03-27 Urząd Miasta Poznania
LOBBY MEBLE SP.Z O.O.: fotele obrotowe
wartość: 147846 PLN
2018-03-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wynajem eksponatu.

wartość: 500 PLN
2018-03-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie scenariusza i stworzenie słuchowiska,

wartość: 1319 PLN
2018-03-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mitsubishi Electric Europe:

Usługi serwisowe agregatów skraplających.

wartość: 4674 PLN
2018-03-27 Straż Miejska Miasta Poznania
EUROZET sp. z o.o.:

Zlecenie emisji reklamy - nabór strażników.

wartość: 492,00 PLN
2018-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
Landame Aneta Mikołajczyk, ul. Biegańskiego 51, Poznań 60-682:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania- Pakiet projektowy nr 3- ulice: Polna, Galla i Szczepanowskiego

wartość: 14145,00 PLN
2018-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania- pakiet projektowy nr 2- skwery: Bukowska/Grunwaldzka, Dabrowskiego/Janickiego, Taczanowskiego/Jugosłowiańska, Kolejowa

wartość: 30750,00 PLN
2018-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
APAK Turniak Pracownia Architektury Krajobrazu, ul. Srebrzyńska 28b/1, Łódź:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania- pakiet projektowy nr 1- ulice: Chociszewskiego, Promienista, Słoneczna, Rycerska, Stablewskiego

wartość: 15129,00 PLN
2018-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
Oaza Zieleni Joanna Mrowińska, ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych miasta Poznania- pakiet projektowy nr 4- ulice: Jarochowskiego, Główna, Prądzyńskiego, 28 Czerwca 1956 r.

wartość: 16482,00 PLN
2018-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
Firma usługowo-Handlowa ANN Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno:

Dostawa rolek termicznych do drukarek fiskalnych o wymiarach:

 57 mm x 20 m w ilości 4000 sztuk

wartość: 2952,00 PLN
2018-03-27 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Sp.j. Zakład Elektrotechniczny J. Maćkowiak, S. Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca:

Opracowania projektu i montażu doświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci aktywnego oznakowania przy znakach pionowych D-6 i jezdni na przejściu dla pieszych przez ul. Główną na wysokości numeru 54" w formule zaprojektuj i wybuduj.

wartość: 55350,00 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ANDRZEJ BUDZYŃSKI: naprawa instalacji piorunochronowej w budynku UMP przy ul.Matejki 50
wartość: 5112.24 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: obsługa transportowa
wartość: 1080 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu służbowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 738 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
DAN-SERWIS DANIEL KAMZOL: naprawa sprzętu biurowego i AGD
wartość: 3133 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
FERGIS-P.H.U.: taśmy miernicze, klej do drewna
wartość: 984 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
DAN-SERWIS DANIEL KAMZOL: naprawa niesprawnego sprzętu biurowego
wartość: 2025 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
ELEKTROPOZ SERWIS MIKOŁAJ HEICHEL: przegląd i naprawa niesprawnego sprzętu RTV i AGD
wartość: 1937.25 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK: usunięcie usterek wod-kan w budynkach UM Poznania
wartość: 3084.53 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
RENMAR USŁUGI INSTALACYJNO BUDOWLANE: Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w budynku usługowo-magazynowym położonym w Poznaniu, ul. Niska
wartość: 307.5 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: rękawice ochronne
wartość: 190 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: flagi
wartość: 1640 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: tonery do drukarek
wartość: 1722 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
P.H.U. BLINK KRYSTIAN ŁUCZKOWSKI: zakup upominków na potrzeby programów i działań prewencyjnych realizowanych przez Wydział
wartość: 29388.58 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
MALBUD SP. Z O.O.: interwencyjny przegląd i naprawa infrastruktury technicznej Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania
wartość: 3075 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.: Aneks 1 do umowy na dostawę oleju opałowego do zbiornika w kotłowni położonej w Poznaniu, ul. Wagrowska
wartość: 29.5 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
SEM ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY JAKUB MAĆKOWIAK STEFAN MAĆKOWIAK SP. J.: Umowa na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej przy ul. Panny Marii w Poznaniu
wartość: 59999.4 PLN
2018-03-26 Urząd Miasta Poznania
KDS SP. Z O.O.: Umowa na interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania nie zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta - rejon Stare Miasto
wartość: 296730 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów dla BOK.

wartość: 500 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 5610 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
B. D.:

Umowa zlecenie na czynności związane z koordynacją trasy 11 PKO Poznań Półmaraton na wyznaczonym odcinku.

wartość: 1000,00 PLN
2018-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Active Company Sp. z o. o. Sp. k.:

Umowa na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 34238,25 PLN
2018-03-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Rodan Sp. z o.o.:

kalkulatory biurowe

wartość: 333,95 PLN
2018-03-26 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
"TRÓJKA" Usługi Remontowo-Budowlane G. Czubachowski, ul. Warszawska 26, 62-610 Sompolno:

REMONT ZAPLECZA SALI BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 PRZY UL. BUKOWSKIEJ 16 W POZNANIU

wartość: 16602,66 PLN
2018-03-26 XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED:

UMOWA UŻYCZENIA GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

wartość: 0 PLN
2018-03-26 Zarząd Dróg Miejskich
Wydawnictwo Europilot Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa:

Opracowanie i wydruk mapy rowerowej w ilości 5000 egz.

wartość: 9240,00 PLN
2018-03-26 Zarząd Dróg Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz, ul. Młyńska 105J/2, 62-052 Komorniki:

Wykonanie przedmiarów nawierzchni chodników i ulic na terenie miasta Poznania

wartość: 40000,00 PLN
2018-03-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Studio Garstka S.C. Piotr Garstka, Andrzej Garstka:

Wykonanie odlewu z brązu rzeźby prof..A.Rodzińskiej "Leżąca" , montaż rzeźby na Placu Nowakowskiego.

wartość: 36900,00 PLN