Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-02-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
CZOS-BIS Kompleksowe Sprzątanie Firm:

kompleksowe sprzątanie pomieszczeb biurowych

wartość: 9249,6 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PPHU TEL-POŻ-SYSTEM ISKRA Sp. z o.o.:

przeglądy, naprawy sprzętu gaśniczego, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów

wartość: 500 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Nadzory i Kosztorysowanie Zdzisław Kaczmarek:

pełnienie nadzoru inwestorskiego, kosztorysowanie prac, remontowych, wykonanie przeglądu technicznego budynku i placu zabaw

wartość: 7500 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
HTS AMA Sp. z o.o.:

kompleksowe usługi pralnicze

wartość: 3000 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PPHU "LENA" Jarosław Młynek, Małgorzata Młynek Sp. J.:

dostarczanie produktów nabiałowych: mleko, masło, ser żółty, jogurt, śmietana i inne

wartość: 22500 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Piekarnia - Cukiernia Jacek Błaszkowiak Spółka Jawna:

dostarczanie pieczywa: chleb, bułkzwykła, kawiorek krojony i inne towary wytwarzane przez dostawcę

wartość: 6000 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PHUT "ULTEX Mariusz Talarski:

usuwanie, transport i utylizacja odpadów medycznych i przeterminowanych leków

wartość: 200 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poradnia Medycyny Pracy "Stare Miasto" s.c.z siedzibą w Poznaniu:

wykonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych zatrudnionych pracowników  i kandydatów do pracy

wartość: 3500 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
BHP Biuro Usługowo - Szkoleniowe Dariusz Kniat:

kompleksowa obsługa BHP

wartość: 5904 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Biuro Usług Informatyczno - Rozliczeniowych "PRIMO":

umowa usługi serwisowej programów księgowych

wartość: 5400 PLN
2016-01-04 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
RW LIFT Robert Woźniak:

konserwacja dżwigu towarowego

wartość: 1476 PLN
2016-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PLAY:

uslugi telekomunikacyjne

wartość: 3466,78 PLN
2016-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PLAY:

telefony komórkowe 6 szt.

wartość: 3000 PLN
2016-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ORANGE POLSKA:

telefony komórkowe 7 szt.

wartość: 8500 PLN
2016-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Pływalnia Miejska "ATLANTIS":

prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z dziećmi i młodzieżą

wartość: 2331 PLN
2015-12-30 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Solid Group Sp. z o.o.Sp. K.:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz pozostawanie w gotowości do interwencji

wartość: 1033,2 PLN
2015-12-28 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 12000 PLN
2015-12-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
PGNiG Obrót Detaliczny:

kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego

wartość: 1300 PLN
2015-02-10 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Wolters Kluwer S.A.:

aktualizacje oprogramowania - licencja do 03.02.2018 r.: kadry, płace, przelewy,zlecone, finanse, wyposażenie, stołówka + magazyn

wartość: 1800 PLN
2013-12-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ORANGE:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 0 PLN
2013-12-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ORANGE:

uslugi telekomunikacyjne

wartość: 13828,72 PLN
2013-12-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ORANGE POLSKA:

telefony stacjonarne: usługa ISDN,plan ekonomiczny, neostrada

wartość: 8500 PLN
2013-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
GOAP:

wywóz odpadów komunalnych

wartość: 0 PLN
2013-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
GOAP:

wywóz odpadów komunalnych

wartość: 10083 PLN
2013-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
GOAP:

wywóz odpadów komunalnych

wartość: 9120 PLN
2010-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
VEOLIA:

energia cieplna i ciepła woda użytkowa

wartość: 0 PLN
2010-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
VEOLIA:

energia cieplna i ciepła woda użytkowa

wartość: 67299,52 PLN
2010-01-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Veolia Energia Poznań S.A.:

energia cieplna i ciepła woda użytkowa

wartość: 69700 PLN