Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Implants Industrie Uproszczona Spółka Akcyjna O. w Polsce, ul. Garbary 95/6A, 61-757 Poznan:

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

wartość: 20736.00 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Pod Borem 18 41-808 Zabrze:

Dostawa różnych worków foliowych, rekawic i fartuchów foliowych, pokrowców na zwłoki, worków rozpuszczalnych w wodzie

wartość: 6264.00 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa:

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

wartość: 88948.80 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NAFOL Dariusz Janiak Wiejska 15 62-580 Grodziec:

Dostawa różnych worków foliowych, rękawic i fartuchów foliowych pokrowców na zwłoki, worków rozpuszczalnych w wodzie.

wartość: 407093.10 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Boston Scientyfic Polska:

Dostawa sprzetu dla potrzeb Pracowni Badań Sercai Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 305082.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson & Johnson Iłżecka 24 02-135 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 1069452.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Abbott Medical Postępu 21B 02-676 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 1069452.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla Potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń z zakresu procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierzawą

wartość: 1575018.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Viomedical Poleczki 12 02-822 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 216720.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biotronik Polska Murawa 12-18 61-655 Poznań:

Dostawa sprzętui dla potrzeb Pracowni badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektr4ofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 416700.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AN-T Symico Powstańców Śląskich 54a 53-333 Wrocław:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur abkacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą.

wartość: 146815.20 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 140397.84 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kons.Urtica Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław PGF S.A., ul.Zbąszyńska 3,91-342 Łódź:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 789470.23 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
HEBU Medocal Polska Sp. z o.o. ul. Lipowa 15 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 9558,00 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBOTT Medical Sp. z o.o. , ul. Postepu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 404784,00 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul.Polna 11 00-633:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 661176,00 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. ul.Murawa 12-18, 61-655 Poznań:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 762436,80 PLN
2019-07-26 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. ul. Postepu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym leczenia WZW C - kontynuacja leczenia

wartość: 1024999,64 PLN
2019-07-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANOFI AVENTIS Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym leczenia hipercholesterolemii

wartość: 154703,51 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 153496.94 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 148057.20 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kons.Urtica Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław PGF S.A., ul.Zbąszyńska 3,91-342 Łódź:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 221722.70 PLN
2019-07-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Peters Surgical Polska Przasnyska 6B 01-756 Warszawa:

Dostawa szwów chirurgicznych

wartość: 46299.60 PLN
2019-07-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego

wartość: 522309.60 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Henry Kruse Sp. z o.o., ul. kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040Kobierzyce,:

Dostawa środków piorących i dezynfekcyjnych dla potrzeb Pralni

wartość: 152396.11 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MD Sp. z o.o. Niemcewicza 26 lok.132 02-022 Warszawa:

Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 89316.00 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu do kirążenoia pozaustrojowego

wartość: 512924.40 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Getinge Polska Osmańska 14 02-823 Warszawa:

Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 126900.00 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PHS Hospital Wojskowa 6/D4 60-792 Poznań:

Dostawa sprzetu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 931325.58 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Livanova Poland Postępu 21 02-676 Warszawa:

Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 97625.70 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 27602.05 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Media- Med Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 35013.49 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o., S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódz:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 60945.95 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 6828.84 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 37225.56 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BL Medica Sp. z o.o., ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 24381.00 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kikgel Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej7, 97-225 Ujazd:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 20613.96 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 7969.32 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3M Poland Sp. z o.o. wraz z Nettle S.A. , Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 129222.00 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp.J., ul. Unii Lubelskiej 1/121, 61-249 Poznań:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 6177.60 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Carl Zeiss Sp. z o.o., ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 55684.80 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Cardinal Health Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 wARSZAWA:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 29052.00 PLN
2019-07-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medlab- Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn:

Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 42878.54 PLN
2019-07-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Graso Zenon Sobiecki, Krąg 4, 83-200 Starogard Gdański:

Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 47196.00 PLN
2019-07-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Argenta Sp. z o.o., S.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:

Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 10162.80 PLN
2019-07-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aqua-Med ZPAM - Kolasa Sp.J., ul. Targowa 55, 90-323 Łódz:

Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 6020.76 PLN
2019-07-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Sp. z o.o., S.K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:

Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 2233.44 PLN
2019-07-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PPHU Bor-Pol M.Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice:

Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 31153.59 PLN
2019-07-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
LabsystemS.C. E. Superata, M.Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków:

Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 3158.70 PLN
2019-07-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Mercator Medical S.A., ul.H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków:

Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych lateksowych i nitrylowych dla WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 619110.00 PLN
2019-06-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sarstedt Sp. z o.o. Warszawska 25 05-082 Stare Babice:

Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą automatycznego czytnika do OB

wartość: 668718.42 PLN
2019-06-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Viomedical Sp. z o.o., ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa:

Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 73008.00 PLN
2019-06-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa jałowych rękawów na kamerę oraz laparoskopowych narzędzi do zamykania dużych naczyń

wartość: 138564.00 PLN
2019-06-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ROB-ART Handel Hurtowy, Usługi Wielobranżowe, ul. Polwicka 5, Łękno, 63-020 Zaniemyśl:

Dostawa warzyw i owoców świeżych

wartość: 547.56 PLN
2019-06-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gospodarstwo Rolno Ogrodniczo Sadownicze Ewa Strojna, ul. Zwierzyniecka 2, 62-035 Kórnik:

Dostawa warzyw i owoców świeżych

wartość: 112900.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adyton Medical Polska Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 67E/47, 31-559 Kraków:

Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 203040.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa:

Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 836460.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Penumbra Europe GmbH, 13507 Berlin, Niemcy, Am Borsigturm 44:

Dostawa sprzętu do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 243700.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzetu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 142020.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polimed Sp. z o.o., ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa:

Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 147636.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:

Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 721440.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ProCardia Medical Sp. z o.o.,, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa:

Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 1401408.00 PLN
2019-06-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roche Diagnostics Polska Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa:

Dostawa pasków do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów i systemu zarządzania badaniami POCT

wartość: 328032.00 PLN
2019-06-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
JOTEC Polska Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa:

Dostawa stentagrafów hybrydowych aortalnych

wartość: 73440.00 PLN
2019-06-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:

Dostawa produktów leczniczych - powtórzenie

wartość: 290721.01 PLN
2019-06-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych - powtórzenie

wartość: 282496.14 PLN
2019-06-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaksiego 9, 40-273 Katowice:

Dostawa produktów leczniczych - powtórzenie

wartość: 58073.66 PLN
2019-06-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk:

Dostawa produktów leczniczych- powtórzenie

wartość: 51985.80 PLN
2019-06-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź:

Dostawa produktów leczniczych - powtórzenie

wartość: 125820.00 PLN
2019-06-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum:Urtica Sp. z o.o.,ul.Krzemieniecka 120,54-613Wrocław PGF S.A.,ul.Zbąszyńska 3,91-342Łódź:

Dostawa produktów leczniczych - powtórzenie

wartość: 4618.94 PLN
2019-06-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa produktów leczniczych - powtórzenie

wartość: 42886.80 PLN
2019-06-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson & Johnson Iłżecka 24 02-135 Warszawa:

Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych

wartość: 157491.44 PLN
2019-06-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Peters Surgical Polska Wenecka 12 03-244 Warszawa:

Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych

wartość: 62537.23 PLN
2019-06-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych

wartość: 155719.58 PLN
2019-06-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo YAVO Bawełniana 17 97-400 Bełchatów:

Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych

wartość: 8045.44 PLN
2019-06-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Surg-Tech Unii Lubelskiej 1 61-249 Poznań:

Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych

wartość: 330492.65 PLN
2019-06-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych

wartość: 511666.85 PLN
2019-06-06 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin, ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin:

Dostawa produktów mleczarskich w tym mleka, śmietany i sera twarogowego

wartość: 200025.00 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Milwa Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 85, 04-443 Warszawa:

Dostawa worków separacyjnych do prania, artykułów gospodarczych, myjek do mycia chorych, naczyń jednorazowych oraz kremów do rąk

wartość: 7872.00 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medi-Sept Sp. z o.o., ul. Konopnica 159C, 21-030 Motycz:

Dostawa kremu do rąk

wartość: 11542.32 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Sp. z o.o., S.K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:

Dostawa siatek chirurgicznych i sprzętu do ich mocowania dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 9875.52 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Inomed Polska Sp. z o.o., ul. Bursztynowa 4/D1, 83-021 Rokitnica:

Dostawa siatek chirurgicznych i sprzętu do ich mocowania dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 80919 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań:

Dostawa artykułów gospodarczych i naczyń jednorazowych

wartość: 48911.22 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Duolux Medical Sp. z o.o., Os. B. Chrobrego 40F/53, 60-681 Poznań:

Dostawa myjek do mycia chorych

wartość: 30996.00 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa siatek chirurgicznych i sprzętu do ich mocowania oraz sondy bipolarne i elektrody dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 141752.49 PLN
2019-06-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medoplus Sp. z o.o., Sp.k., ul.Księdza Brzóski 94/17, 91-347 Łódz:

Dostawa siatek chirurgicznych i sprzętu do ich mocowania oraz sondy bipolarne i elektrody dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 12960 PLN
2019-06-04 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AGOLMA Hurt, Detal, ul. Wielkopolska 72, 54-027 Wrocław:

Dostawa przetworów nabiałowych i tłuszczowych

wartość: 261398.87 PLN
2019-06-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PKN Orlen Chemików 7 09-411 Płock:

Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych

wartość: 259785.23 PLN
2019-06-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa:

Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staplery  okrężne, liniowe, skórne, noży harmonicznych, worków laparoskopowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

wartość: 11124.00 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.:

Dostawa opatrunków standardowych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 237341.28 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Sp. z o.o., S.K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:

Dostawa opatrunków standardowych dla WSM Im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 100513.66 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o., S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódz:

Dostawa opatrunków standardowych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 27659.02 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa:

Dostawa opatrunków standardowych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 26730.00 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice:

Dostawa opatrunków standardowych dla WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 1209.60 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice:

Dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 382202.10 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IHT Polska Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa:

Dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 745.20 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
J.Chodacki, A.Misztal "Medica" Sp.J., ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin:

Dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 21427.20 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Batist Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice:

Dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 1782 PLN
2019-05-31 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum: 3M Poland Sp. z o.o., wraz z Nettle S.A. , Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn:

Dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 8164.80 PLN
2019-05-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staplery okrężne, liniowe, skórne, noże harmoniczne, worki laparoskopowe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia  w Poznaniu

wartość: 718664.40 PLN