Umowa

Numer umowy 2012.5.1.15
Data zawarcia 2015-08-31
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-08-31
Kontrahent Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "Childmed"
Przedmiot

oddanie w bezpłatne używanie pomiwszczenia znajdującego się na terenie ZSGZ nr 42 o powierzchni 12,3 m2 (przedmiot użyczenia).

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 0,00 PLN
Organizacja Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-01-28 10:48:29.0