Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-07-29 Urząd Miasta Poznania
AMS SPÓŁKA AKCYJNA: druk i ekspozycja CLP promująca Dożynki Miejskie
wartość: 492 PLN
2016-07-29 Urząd Miasta Poznania
BISTRO WIKA BEATA CHAŁDAŚ: dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na mikołajki
wartość: 1458 PLN
2016-07-29 Urząd Miasta Poznania
01 PARTNER SP. Z O.O.: Rozbudowa sieci na ul. Matejki (dla Call Center)
wartość: 22109.25 PLN
2016-07-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Transgourmet Polska Sp. z o.o.:

Zakup wózków transportowych

wartość: 217,46 PLN
-
2016-07-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Elektroenergetyka trakcyjna - sieć trakcyjna i kable z przebudową jednego słupa trakcyjnego w rejonie węzła Dąbrowskiego- Żeromskiego

wartość: 150060,00 PLN
2016-07-29 Zarząd Dróg Miejskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Poznaniu, Wieniawskiego 5/9, Poznań:

Wykonanie komputerowej analizy sytuacyjnej układu drogowego dla potzreb przedłużenia ul. św. Wawrzyńca w Poznaniu, na odc. pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Żeromskiego, Niestachowską i św. Wawrzyńca a skrzyżowaniem z il. Kościelną

wartość: 34440,00 PLN
2016-07-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
LUX MED Sp. z o. o.:

Umowa na określenie wzajemnej współpracy stron w ramach 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 2460,00 PLN
2016-07-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
GEOMAR S.A.:

Wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Łazarz, Górczyn, Junikowo, Dębiec, Poznań, Główna, Głowieniec

wartość: 396060,00 PLN
2016-07-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INEA S. A.:

Umowa na współpracę stron w ramach organizacji i promocji 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 2500,00 PLN
2016-07-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Firma Wielądek:

Umowa na modernizację kotłowni w budynku adminostracyjno-hotelowym O/Golęcin, sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

wartość: 154471,58 PLN
2016-07-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Osiński Waldemar:

Umowa na modernizację hali Sportów Walk.

wartość: 1334308,57 PLN
2016-07-29 Zespół Żłobków Nr 2
Tadeusz Kamiński Zakład Remontowo Budowlany:

Remont szatni oddziałi II w Żłobku Koniczynka

wartość: 27998,54 PLN
2016-07-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
P.P.H.U POLFET Sp. z o.o.:

Wymiana siłownika szlabanu

wartość: 984,00 PLN
2016-07-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
HARDSOFT TELEKOM Jarosław Kaźmierczak:

Naprawa sprzętu informatycznego

wartość: 824,10 PLN
2016-07-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Asseco Data Systems S.A.:

Karta kryptograficzna

wartość: 1592,85 PLN
2016-07-29 Zakład Robót Drogowych
Paweł Politowicz P.H.U. s.c.:

Usługi transportowe

wartość: 120000,00 PLN
2016-07-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Barbara W.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze ratownika wodnego na basenie O/Chwiałka.

wartość: 3600,00 PLN
2016-07-29 Poznańskie Centrum Świadczeń
Osoba fizyczna:

praktyka absolwencka

wartość: 4224,00 PLN
2016-07-29 Poznańskie Centrum Świadczeń
Osoba fizyczna:

prace biurowo-administracyjne

wartość: 3600,00 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
MATRIX MEDIA SP.Z O.O.: akcesoria komputerowe
wartość: 760 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
P.P.H.U.TRIAL-ALDONA TRINSCHEK: naprawa telefonu Sony
wartość: 1200 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
POLSKA IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU SAM. I SPEDYCJI: druki
wartość: 10851.06 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘB. HANDLOWO-TECH. SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON S.A.: artykuły BHP
wartość: 27.99 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTOW HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPAS": artykuły tekstylne
wartość: 15160 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: artykuły wyposażenia wnętrz
wartość: 190 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
B2B PARTNET SP.Z O.O.: artykuły metalowe
wartość: 624.84 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
FPHU ALANKA HANNA PABIAŃCZYK PRZEWOŹNA: rolety
wartość: 811.8 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY I DROGOWY STANISŁAW MARZUCHOWSKI: Umowa na urządzenie strefy biwakowej nad rzeką Wartą w Poznaniu
wartość: 39222.36 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA ARTYSTYCZNA KONCZAL-SZWARC: Zorganizowanie wydarzenia Poznański Dzień Energii w formie pikniku rodzinnego dla ok.990 osób - mieszkańców Poznania w dn. 10.09.2016 r ....w Parku Kasprowicza oraz na terenie przyległym do Hali Widowiskowo-Sportowej Arena...
wartość: 177560.34 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
SZYMAŃSKA KRYSTYNA: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. ustanowienia trwałego zarządu - dot. ul. Niska
wartość: 738 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY UL.WIERZBIĘCICE 50-52: Wykonanie nowej nawierzchni przy wejściach do budynku oraz rekultywację podłoża i nasadzenia zieleni wraz z wykonaniem instalacji nawadniającej
wartość: 7100 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JACKOWSKIEGO 51-57: Utwardzenie terenu u szczytu budynku kostką brukową wraz z wykonaniem instalacji odwadniającej, budowę wiaty na gromadzenie odpadów, wykonanie nowej bramy wjazdowej, furtki i ogrodzenia, wymianę piaskownicy i montaż nowych elementów placu zabaw oraz nasadzenia zieleni
wartość: 20000 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. 23 LUTEGO 17-23: Ułożenie nowej nawierzchni wraz z chodnikami, budowę zasieku na gromadzenie odpadów, wyznaczenie miejsc postojowych, montaż ławek oraz nasadzenia zieleni
wartość: 20000 PLN
2016-07-28 Urząd Miasta Poznania
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.CHWALISZEWO 5/6: Ogrodzenie terenu podwórza wraz z montażem bramy wjazdowej, utwardzenie części terenu, zagospodarowanie terenu zieleni
wartość: 20000 PLN
2016-07-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Klub Sportowy KS UAM Poznań:

Umowa na przeprowadzenie i koordynację drugiego turnieju siatkówki plażowej w ramach cyklu Chwiałka Open.

wartość: 2400,00 PLN
2016-07-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
EDUPROFI Tomasz Urbański:

Szkolenie

wartość: 845,00 PLN
2016-07-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.:

Zakup publikacji

wartość: 52,77 PLN
2016-07-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
iFLOW Sp. z o.o.:

Zmiany w systemie QMATIC

wartość: 1028,28 PLN
2016-07-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Janusz K.:

Umowa zlecenie na wykonanie prac remontowych na terenie OPR.

wartość: 3000,00 PLN
2016-07-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Krzysztof Stepczyński:

Opracowanie materiałów do przetargu i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania:rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela.

wartość: 7693,00 PLN
2016-07-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES PROJEKT Ewelina Gutowska:

Rewaloryzacja Placu Nowakowskiego - opracowanie koncepcji zagospodarowania w ramach zadania "Rewaloryzacja Placu Nowakowskiego - opracowani koncepcji zagospodarowania".

wartość: 8458,50 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.: Produkcja i emisja na antenie Radia Złote Przeboje, spotu edukacyjno-informacyjnego, informującego mieszkańców o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i możliwościach ich zapobiegania, w ramach zadania "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych"
wartość: 11141.43 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMP-SIEC.: Opracowanie usługi internetowej prezentującej jakość powietrza w Poznaniu w ramach zadania "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu"
wartość: 36900 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
TELEWIZJA POLSKA SA: Współfinansowanie produkcji i emisji oraz produkcja i emisja czteroodcinkowego programu telewizyjnego pt. Zielonym do góry na antenie TVP3 Oddział Poznań w ramach zadania: Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych
wartość: 17828.85 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
BIZNET SUPPORT PAWEŁ GRZYBOWSKI: Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - Produkcji i emisja stron internetowych dla ósmej edycji akcji edukacyjno- informacyjnej pn. Trzymaj ciepło
wartość: 19926 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA REKLAMOWO-PROMOCYJNA SP.Z O.O: Produkcję i emisja cyklicznego programu telewizyjnego Zielony Serwis Poznania na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w Poznaniu, w ramach zadania Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych
wartość: 22632 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
RADIO MERKURY S.A.: Produkcja i emisja na antenie Radia Merkury spotu informującego mieszkańców o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i możliwościach ich zapobiegania, w ramach zadania Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych.
wartość: 9102 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: artykuły spożywcze
wartość: 280 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
BIUROMASZYNY.PL: laminator
wartość: 2530 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 800 PLN
2016-07-27 Urząd Miasta Poznania
DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.: emisja spotów reklamowych dotyczących Dożynek miejskich w Radio POGODA
wartość: 2076.24 PLN
2016-07-27 Zarząd Transportu Miejskiego
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A.:

Kampania informacyjna dotycząca PRM Radio Merkury

wartość: 344,40 PLN
2016-07-27 Zarząd Transportu Miejskiego
Agora SA:

Kampania informacyjna dotycząca PRM wyborcza.pl

wartość: 1476,00 PLN
2016-07-27 Zarząd Transportu Miejskiego
INŻYNIERIA KOMUNIKACJI DROGOWO- ULICZNEJ MICHAŁ MIKOŁAJCZYK:

Opracowanie Stadium Wykonalności Projektu

wartość: 66420,00 PLN
2016-07-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
OSKAR Agencja Reklamowa:

Umowa na dostawę worków dla biegaczy 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 87680,00 PLN
2016-07-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
DANKAR Usługi Budowlane WOD-KAN i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa:

Usługi w zakresie naprawy instalacji w budynku

wartość: 10885,50 PLN
2016-07-27 Dom Pomocy Społecznej
"MED X" Monika Krajczek:

Sprzedaż i dostawa:

1 - podniośnik do transportu dla osób niepełnosprawnych wraz z nosidłem - 3 szt.

2 - laser biostymulacyjny - 1 szt.

wartość: 20150,00 PLN
2016-07-27 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o.:

Projekt dostosowania budynku DPS do potrzeb ppoż.

wartość: 15977,70 PLN
2016-07-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Firma Usługowo - Handlowa FOTO-AS Sławomir Krzyżagórski:

Usługi fotograficzne

wartość: 11,85 PLN
2016-07-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ITTI Sp. z o.o.:

Audyt Systemu Informacji Przestrzennej

wartość: 61500,00 PLN
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
AUTO NAPRAWA AUTO CZĘŚCI-SKLEP KRZYSZTOF RAJEWSKI: wymiana chłodnicy w samochodzie służbowym Peugeot Partner nr PO 81900
wartość: 1000 PLN
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
REMI-B KRZYSZTOF BOIŃSKI, ADAM KROKOWSKI: teczki do akt urodzenia
wartość: 5830.2 PLN
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
FPHU ALANKA HANNA PABIAŃCZYK PRZEWOŹNA: rolety
wartość: 116.85 PLN
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
NORAUTO POLSKA SP. Z O.O.: wentylator
wartość: 120 PLN
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
MD KONS SP.Z O.O.: Wykonanie dwóch przeszkleń w ciągu komunikacyjnym w budynku UMP pl. Kolegiacki 17-aneks wydłuża czas trwania umowy o 5 tygodni
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PRASA POZNAŃSKA: kolportaż ulotki reklamowej dotyczącej dożynek miejskich do gazety Nasze Miasto
wartość: 2952 PLN
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
STAROSTWO POWIATOWE W SZAMOTUŁACH: dot. umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2016-07-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY DROGI, WODOCIĄGU I OŚWIETLENIA NA UL.BU: Budowa kanalizacji deszczoweji nawierzchni w ul.Budzisława w Poznaniu
wartość: 132375 PLN
2016-07-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu:

29 wniosków o przeprowadzenie badania - schody ruchome

wartość: 13116,16 PLN
-
2016-07-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Agora SA:

Kampania informacyjna remont PST

wartość: 492,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Polska Press Sp. z o.o.:

Kampania informacyjna remont PST

wartość: 1845,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Agencja Reklamowo-Promocyjna Spółka z o.o.:

Kampania informacyjna PST

wartość: 2952,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

elektroenergetyka trakcyjna - napędy zwrotnic w rejonie węzła Dąbrowskiego- Żeromskiego

wartość: 137760,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Jarosław Kaczmarek AGENT PHU:

Znaki opłat sądowych

wartość: 45000 PLN
2016-07-26 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
B.O.P MERPOL Poznański Osrodek Medycyny Pracy MEDICAL:

Usługa na prpowadzenie badań profilaktycznych

wartość: 0,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe JACK-BUD Sp. z o.o.:

Wymiana szyb zespolonych w oknach XIV-kondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego stanowiącego  siedzibę ZGiKM GEOPOZ

wartość: 154000,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe JACK-BUD Sp. z o.o.:

Wykonanie termomodernizacja XIV-kondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego stanowiącego  siedzibę ZGiKM GEOPOZ

wartość: 1375000,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Wlaź Robert:

Nadzór inwestorski nad realizacją termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego

wartość: 22140,00 PLN
2016-07-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
Aermec Polska sp. z o.o.:

moduły sterujące do klimakonwektorów

wartość: 1525,69 PLN
2016-07-26 Zarząd Dróg Miejskich
Bankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Potocka 27, 01-619 Warszawa:

Naprawa sortera do liczenia bilonu - urządzenia SC 202 (do wymiany koło zębate wraz z łożyskiem)

wartość: 2736,00 PLN
2016-07-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz - Laskowice Sp. z o.o.:

Wymiana ławek w parku osiedlowym - RO Nowe Winogrady Północ.

wartość: 9999,90 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU: Zmiana kwoty i terminu realizacji
wartość: 149342.2 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE - ZBIGNIEW KAPUŚCIK: udział pracownika Wydziału Or w szkoleniu "Pełnomocnictwo i upoważnienie w działalności jednostek sektora samorządowego"
wartość: 400 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
BTD BIELICKI KRZYSZTOF: Pełnienie obowiązków inżyniera ds.. Drogowych przy przygotowaniu tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa.
wartość: 60270 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
PERFEKCYJNA KUCHNIA SP. Z O.O.: artykuły kuchenne
wartość: 134.3 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
PRINT SC: wykonanie naklejek na Dożynki miejskie
wartość: 600 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
PRINT SC: wykonanie zaproszeń na Dożynki miejskie
wartość: 350 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
ELSO BARTOSZ WODARKIEWICZ: zlecenie dot. wydruku plakatów, ulotek i broszury
wartość: 6347 PLN
2016-07-25 Urząd Miasta Poznania
TPI SP.Z O.O.: Umowa dotycząca korzystania z systemu pozycjonowania satelitarnego opartego na sieci referencyjnej GNSS
wartość: 2214 PLN
2016-07-25 Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"
Mirosław Bączyk usługi remontowo- wykończeniowe Poznań,:

remont schodów zewętrznych - wymina kilkunastu płytek, usunięcie starych fug, fugowanie calych schodów,

remont szatni  i klatki schodowej wraz z górnymi korytarzami, przygotowanie ścian - naprawa pęknięć, szpachlowanie, częsciowe gipsowanie, malowanie z grunowaniem okolo 90-100 m2, obróbka wnęki na kaltce schodowe, wymina parapetu

wartość: 6093,00 PLN
2016-07-25 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 476,25 PLN
2016-07-25 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 1333,50 PLN
2016-07-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wniosek o udostępnienie materiałów

wartość: 47,30 PLN
2016-07-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Dorota Celichowska, Maciej Celichowski, Wioletta Majchrzak Notariusze:

Poświadcznie podpisu

wartość: 644,52 PLN
-
2016-07-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wyrys mapy zasadniczej

wartość: 15,80 PLN
2016-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Bałuk SPORT-TRANSFER:

Umowa na naprawę ciągu piłkochwytów do piłki nożnej, dostawa i montaż piłkochwytów do piłki siatkowej plażowej na O/MOS.

wartość: 30913,51 PLN
2016-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wszystko Gra s. c. Sz. Dąbrowski A. Zabel:

Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie Sportowych Gier Miejskich w ramach Akcji Lato 2016.

wartość: 10000,00 PLN
2016-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karczma w Miłosnej Jolanta Fornowska:

Umowa na wykonanie i dostawę 2000 szt kanapek dla wolontariuszy 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 4000,00 PLN
2016-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MODERAN Oznakowanie dróg Bartosz Antoszak:

Umowa na demontaż istniejących tablic z regulaminem oraz wykonanie, dostawę i montaż nowych tablic oraz znaków na terenach przyległych do wyznaczonych obszarów wodnych w Poznaniu.

wartość: 2590,00 PLN
2016-07-25 Usługi Komunalne
Omega Project Sp. zo. o. os. Piastowskie 9/11 61-145 Poznań:

projekt budowlany remontu części naziemnej miejskiej toalety publicznej zlokalizowanej przy Rynku Jeżyckim w Poznaniu

wartość: 12300 PLN