Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: przewóz 45 osób uczestników Mistrzostw Świata Szkół w pływaniu
wartość: 648 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
MERAZET S.A.: kalibracja 4 szt.termohigrometrów
wartość: 738 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
"ZBIGMA"ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY ZBIGNIEW MAĆKOWIAK: modernizacja 6 masztów flagowych znajdujących się na dziedzińcu Urzędu Miasta
wartość: 3050.4 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: owoce świeże
wartość: 600 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU: udział p. Artura Mysłka w seminarium pt. "Węzłowe zagadnienia praktyki zamówień publicznych"
wartość: 220 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE: udział 3 pracowników ZKB w odprawie szkoleniowej dla pracowników realizujących zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiatach, gminach, miastach i gminach oraz miastach
wartość: 480 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. os. Bolesława Śmiałego 23, 24, 25, obr. Piątkowo, ark. 08, dz. 442/8, KW PO1P/00232228/3
wartość: 699 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA: plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 45 szt. plakatów format B1
wartość: 608.85 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
GRUPA 18 FILIP BARTKOWIAK: mapa ścienna miasta Poznania
wartość: 164.99 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ESPE PIOTR SNELA: meble dla Call Center
wartość: 5731.8 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
MERIDA SP. Z O.O.: pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik do mydła w płynie
wartość: 200 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: znicz duży otwarty
wartość: 100 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: etui z funkcją ładowania indukcyjnego do Samsunga S5
wartość: 170.97 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
DAMOVO POLSKA SP.Z O.O: naprawa karty ELU28 poprzez wymianę karty , prace programistyczne związane w wymianą kartą
wartość: 4730.58 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
MULTICOM S.C. SŁAWOMIR PAKUŁA , JAN JANKOWSKI: naprawa przewierconego okablowania na parterze budynku przy pl.Kolegiackim 17wraz z ułożeniem nowego łącznika kablowego
wartość: 5227.5 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU: udział 2 pracowników GK w szkoleniu pt. "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - omówienie zmian wprowadzonych do ustawy - aspekty praktyczne"
wartość: 300 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
POLITECHNIKA LUBELSKA: udział p. J. Bielawskiej-Pałczyńskiej w konferencji pt. "Drewniana architektura wernakularna - problemy ochrony i zagospodarowania"
wartość: 300 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
PSM "WINOGRADY": Zakup i montaż zestawu sprawnościowo-rekreacyjnego na terenie Osiedla
wartość: 20000 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA SPÓŁKA Z O.O.: zabezpieczenie medyczne uroczystości 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja
wartość: 540 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: materiały eksploatacyjne
wartość: 21440.35 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ: wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
wartość: 200 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
SAWA TAXI SP. Z O.O.: korzystanie z przejazdów samochodami osobowymi "TAXI" na terenie Warszawy
wartość: 3520.8 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: wykonania 150 sztuk pendrive'ów z oficjalnej linii pamiątek miejskich
wartość: 2928 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POZNANIANKA: wykonanie prac malarskich w budynku przy ul.3 Maja 46 oraz pl.Kolegiackim 17
wartość: 50000 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie karty SOP
wartość: 250 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
RAK-SERVICE KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA: Ochrona fizyczna i zabezpieczenie maszyn rolniczych podczas dożynek miejskich
wartość: 2142 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKI ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W POZNANIU: Wykonanie udrożnienia odcinka rowu melioracyjnego Rów Dworski od ulicy Gospodarskiej do ulicy Spławie
wartość: 9950.98 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
HYDROAGROMAR PROJEKTOWANIE I REALIZACJE INWESTYCJI: Wykonanie dokumentacji na "Projekt remontów rowów melioracyjnych w rejonie ulic Gabszewicza - Kopylnik w Poznaniu z uwzględnieniem potrzeb lokalnej retencji: Gł-19, Gł-20, Gł-20-4"
wartość: 9963 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział 2 pracowników OŚ w szkoleniu pt. "Wydawanie decyzji administracyjnych - wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające, przygotowanie i wydanie decyzji - kompleksowe warsztaty"
wartość: 880 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
DENDROS: udział p. A. Szczepańskiej w VIII Konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską
wartość: 740 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
EURA EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI: udział 4 pracowników Ow w szkoleniu pt. "Dotacja celowa na podręczniki. Elektroniczne wzory formularzy i finansowanie zakupu (na rok szkolny 2015/2016)"
wartość: 1300 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW: udział 2 pracowników GK w szkoleniu pt. "Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i ścieki, wniosek o zatwierdzenie taryf oraz weryfikacja wniosku przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta"
wartość: 980 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI SP. Z O.O.: udział 2 pracowników AWK w szkoleniu pt. "Gospodarowanie środkami publicznymi w świetle stwierdzonych nieprawidłowości"
wartość: 940 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI: wymiana uszkodzonych podzespołów SKD i SMW
wartość: 7121.7 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: wynajem powierzchni od MTP oraz przygotowanie od strony merytorycznej Dni Przedsiębiorczości Poznań
wartość: 80165 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
BROVARIA WOŹNIAK JACEK: USŁUGA GASTRONOMICZNA-SPOTKANIE Z-CY PREZYDENTA , P.M.WUDARSKIEGO
wartość: 555 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
THINKTANK SP. Z O.O.: promocja Poznania w ramach raportu "25 lat Samorządności w Polsce" oraz współraca przy projekcie "25 lat nowoczesnego brandingu, FORUM BRANDINGU, DZIEŃ MARKI W POLSCE"
wartość: 20000 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie kart SOP
wartość: 250 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
FIRMA USŁUGOWA "GLASBUD" S.C. RAFAŁ OSSES, RAFAŁ SZWEDEK: lustro ścienne
wartość: 129.99 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
INTROLIGATORNIA ŁUKASZ JANKOWSKI: wykonanie oprawy introligatorskiej zbiorów bibliotecznych
wartość: 5313.6 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
INTROLIGATORNIA-PIECZĄTKI-KSERO BARBARA KUSKA: wykonanie oprawy introligatorskiej zbiorów bibliotechnych
wartość: 1045.5 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
TELEWIZJA POLSKA S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ W POZNANIU: udział w kosztach produkcji i emisji "Lider Przedsiębiorczości 2015"
wartość: 15867 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
STAJNIA ROTMISTRZ ROMAN KUSZ: WYSTAWIENIE OCHOTNICZEGO REPREZENTACYJNEGO ODDZIAŁU UŁANÓW MIASTA POZNANIA W BARWACH 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH - OBCHODY 22. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
wartość: 5000 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
TOK-ART JERZY PIASNY: PROWADZENIE UROCZYSTOŚCI 224 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
wartość: 1100 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
E-KIOSK S.A.: prenumerata e-prasy
wartość: 1882.1 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
PIDIKOM SP.ZO.O. SP.K.: zakup 250 zestawów komputerowych
wartość: 599000 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ I ŁUCZAK SPÓŁKA JAWNA: wydruk obwieszczeń na II turę Wyborów Prezydenckich
wartość: 4009.8 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ I ŁUCZAK SPÓŁKA JAWNA: wydruk obwieszczeń Prezydenta Miasta Poznania
wartość: 4169.7 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
CENTRALNE LABORATORIUM URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO: przegląd techniczny dźwigu w budynku przy ul.Matejki 50
wartość: 1476 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
CANON POLSKA SP. Z O.O.: materiały eksploatacyjne(tonery)na [ptrzeby powielarni
wartość: 7423.05 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: artykuły drogeryjne i środki czystości
wartość: 42843.48 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ESPE PIOTR SNELA: zabudowa 10 stanowisk pracy typu Call Center w budynku przy ul.Matejki 50 w pom.112 oraz 3 szaf odzieżowych
wartość: 36255.48 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
EUROPEAN TOUR OPERATORS ASSOCIATION, 6 WEIGHHOUSE STREET LONDON W15LT,: udziału przedstawicieli Miasta na targach City Fair w Londynie
wartość: 13968 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
KARTA JERZY BROŻYŃSKI: gablota ogłoszeniowa
wartość: 1090 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
P.W. SELCO S.C. SŁAWOMIR LIBERSKI: parasol p.deszczowy
wartość: 280 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: aparaty fotograficzne Sony,Canon, karty pamięci, torby do aparatów
wartość: 11137.04 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: wino białe
wartość: 450 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: owoce świeże
wartość: 550 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: wymiana oleju hydraulicznego w dźwigu osobowym w budynku przy ul.Słowackiego
wartość: 5547.3 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
KC CONSULTING JERZY WAWRYSZCZUK: licencja na oprogramowanie Printscope MFP Monitor
wartość: 12300 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA S.A.: umowa wykonawcza rozbudowa modułu USC audyt danych i eksport aktów
wartość: 47261.95 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA S.A.: umowa podstawowa- rozbudowa modułu USC audyt danych i eksport aktów
wartość: 0 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
FIGA RESTAURACJA: obsługa spotkania Prezydenta Miasta z inwestorami w ramach otwarcia projektu Showroom
wartość: 1572 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: gips budowlany,przewód,uchwyt do mocowania,skrzynka narzędziowa,farba akrylowa,pędzle
wartość: 1230 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
WWM WŁODZIMIERZ NARADOWSKI: dorabianie kluczy do pomieszczeń w budynkach UMPoznania
wartość: 738 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.: ZAMÓWEINIE I ZASILENIE KART LUNCH PASS- PROJEKT "JAKOŚĆ W TURYSTYCE"
wartość: 2120 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
ARCUS S.A.: naprawa kopertownicy SI 4400 Hefter
wartość: 2290.07 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
KSIĘGARNIA PRAWNICZA IURIS PRUDENTIA: zamówienie na zakup książek dla Prezydenta
wartość: 219.78 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
ANKO PIOTR MAJEWSKI: subskrypcja Automapa
wartość: 1274.99 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
FLORA DECORATION: Dekoracje/wystrój do gabinetu z-cy dyrektora wydziału oraz sekretariatu wydziału, gdzie odbierane są oświadczenia woli np. o zawarciu związku małżeńskiego.
wartość: 1105 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
ENVELOPER S.C.: materiały promujące
wartość: 43799.07 PLN
2015-04-02 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Wolters Kluwer:

Oprogramowanie płacowo-księgowo-kadrowe - aktualizacja

wartość: 6768,00 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SP. Z O.O.: przygotowanie przerwy kawowej w trakcie spotkania Prezydenta Miasta z inwestorami przy okazji otwarcia projektu Showroom
wartość: 492 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
KKS LECH POZNAŃ S.A.: organizacja rozgrywek piłkarskich firm z Konsorcjum Marki Poznań
wartość: 2447.7 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.: wynajęcie autobusu celem przewozu uczestników ceremonii pogrzebowej pracownika WZiSS
wartość: 648 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
FHP PIOTR KRAUSE: gwoździe ocynkowane 10 calowe
wartość: 615 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie karty Strefy Płatnego Parkowania
wartość: 100 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA: zamówienie na zakup książKI Powtórzenie do egzaminu CIA
wartość: 210 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PROJEKT PARKING SERVICE SP. Z O.O: najem 20 miejsc parkingowych na parkingu buforowym przy ul.Chwaliszewo
wartość: 3400 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "WATRA"BUCHWALD & PŁÓCINICZAK S.J: monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych(komputerowych) oraz po łączach radiowych w budynkach UMP
wartość: 20664 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PRASA POZNAŃSKA: wydruk i kolportaż wkładki reklamowej promującej Startup Poznań w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań
wartość: 717 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
AGORA S. A./O. POZNAŃ: promocja Startup Poznań w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań w Gazecie Wyborczej oraz portalu Gazeta.pl i sieciach reklamowych
wartość: 3020.88 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKI KOMITET NARODOWY MIĘDZYNARODOWEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW (ICOMOS): udział p. J. Bielawskiej-Pałczyńskiej w konferencji pt. "Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków"
wartość: 200 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ: udział p. J. Jędraszczaka i p. R. Lewandowskiego w szkoleniu pt. "Prawo budowlane 2015 - Najnowsze zmiany i ich stosowanie w praktyce w świetle orzeczeń sądów administracyjnych, nowelizacja Prawa budowlanego i Kodeks budowlany część I"
wartość: 900 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
DOM WCZASOWY ZEW MORZA S.C.: udział p. B. Pelczarskiego w konferencji pt. "Aktualizacja stanu prawnego w zakresie zadań wydziałów komunikacji"
wartość: 760 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PPHU ŻALUTEX SP.J. JAGIEŁKA LUPA LEWANDOWSKA: szyny do wertikali z montażem oraz naprawa rolety dachowej
wartość: 307.96 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PROMAR SP.Z O.O: usługa monitoringu zużycia energii cieplnej, eksploatacji oraz wykonanie raportów eksploatacyjnych dla budynków UMP
wartość: 17269.2 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
KRAKFIN S.C.: modyfikacja funkcjonalności systemu informatycznego PABS
wartość: 5000 PLN
2015-04-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

usługa hostingu strony internetowej

wartość: 221,4 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA PRACY SKÓRZANA: uszycie 26 szt.pasów (wyznaczenie miejsc parkingowych na II dziedzińcu)
wartość: 1722 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
DAWAR SPORT SP. Z.O.O.: Zakup i montaż panelu w ogrodzeniu boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego i naprawa siatki wzdłuż boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego
wartość: 897.9 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
PERSONAL PR: zgłoszenie projektu "Check-in Poznań" do konkursu Case Study Festival
wartość: 615 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
PERFEKT S.C. MARIA DEMBINA, GRZEGORZ DEMBINA: udrożnienie kanalizacji w budynku przy ul.Słowackiego 22 oraz ul.Matejki 50
wartość: 1057.8 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PAWEŁ ANDRYS: naprawa drzwi automatycznych w budynku przy ul.Libelta 16/20 pok.140
wartość: 307.5 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.: Porozumienie pomiędzy Miastem Poznań a Kampanią Piwowarską S.A. dot. zwrotu nakładów poczynionych na działce przy ul. Folwarcznej, obr. Kobylepole, ark. 05, dz. 3/16cz.
wartość: 491086.11 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
INEA S.A: dostarczenie sygnału telewizji kablowej do UMP
wartość: 11976.12 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.: ubezpieczenie majątku Miasta Poznania, Geopozu, MPU oraz PCŚ
wartość: 42710 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
GLOBAL INVEST ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI-M.JARZĄBEK,A.LISIEW: Umowa o dzieło - wykonanie instalacji elektrycznej do kotła gazowego ogrzewającego lokal położony w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 56
wartość: 420 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
VIP CATERING URSZULA KACZMAREK, JANUSZ KACZMAREK S.C.: usługi cateringowe na terenie miasta Poznania podczas spotkań organizowanych przez UM Poznania-aneks wydłuża czas trwania umowy o 1 miesiąc
wartość: 0 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
VIP CATERING URSZULA KACZMAREK, JANUSZ KACZMAREK S.C.: usługi cateringowe na terenie miasta Poznania podczas spotkań organizowanych przez UM Poznania-aneks wydłuża czas trwania umowy o 1 miesiąc
wartość: 0 PLN