Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
VARIATE TEATR MAREK CYRIS: Organizacja pikniku na dziedzińcu
wartość: 1416 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
PIECHACZYK HUBERT: Organizacja pikniku na dziedzińcu
wartość: 450 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE POL-CAR SP. Z O.O.: naklejka ekologiczna do samochodu służbowego
wartość: 89 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO: udział pracownika Wydziału Ow w IV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych oraz CKP
wartość: 540 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT SZKOLENIOWY A&D SP. Z O.O: udział pracownika Wydziału ZOU w szkoleniu "Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie"
wartość: 490 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej
wartość: 94,55 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU: udział 3 Radców Prawnych w szkoleniu "Mediacje - zmiany w KPC - nowe szanse dla pełnomocników"
wartość: 540 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
GRUPA PRACUJ S. A.: publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych na portalu
wartość: 20536,08 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
ECENTER S.A.: nadzór autorski oraz opieka serwisowa systemów informatycznych
wartość: 55000 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
KONSMETAL ALIANS SP Z O.O.: kasetka metalowa
wartość: 160 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
MENNICA POLSKA SA: pieczęć metalowa z godłem do tuszu
wartość: 1311,18 PLN
2016-04-06 Urząd Miasta Poznania
SP ZOZ MSW W POZNANIU IM. PROF. L.BIERKOWSKIEGO: okresowe badania lekarskie członków OSP
wartość: 10000 PLN
2016-04-06 Zarząd Transportu Miejskiego
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

naprawa pochylonej tablicy informacyjnej przy skrzyżowaniu ulic Chartowo z Piaśnicką (wyprostowanie, podsypanie ziemią i gruzem oraz utwardzenie)

wartość: 655,00 PLN
2016-04-06 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
CWS -boco Polska Sp. z o.o.:

najem i serwis mat wejściowych

wartość: 879,16 PLN
2016-04-06 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "KREATYWATOR":

Prowadzenie zajęć plastycznych w oddziałach przedszkolnych.

wartość: 1239,60 PLN
2016-04-06 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Biuro regionalne JORDAN-Jolanta Pędzisz - Toruń:

Wymiana siatki ogrodzeniowe, wymiana podłogi wiezy sześciokątnej  w zestawie platformy 7 wraz z renowacją i konserwacją.

wartość: 5097,74 PLN
2016-04-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Doradztwo Mediowe Sp. z o.o.:

Wyemitowanie spotów na antenie stacji radiowych oraz w programach nadawczych w internecie znajdujących się w ofercie DM.

wartość: 4885,60 PLN
2016-04-06 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
AQUANET S.A.:

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 14000 PLN
2016-04-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stary Browar Sp. z o. o.:

Umowa na montaż i demontaż podestów scenicznych oraz przygotowanie nagłośnienia terenu startu i mety 9 PKO Poznań Półmaratonu.

wartość: 18800,00 PLN
2016-04-06 Poznańskie Centrum Świadczeń
"MOD MEBEL" Mariusz Popielas:

meble biurowe

wartość: 2410,8 PLN
2016-04-06 Poznańskie Centrum Świadczeń
Gento Systemy Informatyczne:

etykiety foliowe samoprzylepne

wartość: 99,00 PLN
2016-04-06 Poznańskie Centrum Świadczeń
Rodan Sp. z o.o.:

artykuły biurowe

wartość: 10,5 PLN
2016-04-06 Poznańskie Centrum Świadczeń
Rodan Sp. z o.o.:

artykuły biurowe

wartość: 82,21 PLN
2016-04-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Z.U.-H .Z.Wiosna:

Bieżące utrzymanie,  konserwacja, naprawy i remont placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wandy/Sabiny.

wartość: 9000 PLN
2016-04-06 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu:

Porozumienie ws. remontu nawierzchni przystanków, dworca Śródka oraz chodnika

wartość: 400000 PLN
2016-04-06 Zarząd Transportu Miejskiego
Zibi Techno Sp. z o.o.:

Naprawa uszkodzonej sprawdzarki kontrolerskiej - uszkodzenie mechaniczne, nie objęte gwarancją

wartość: 442,80 PLN
2016-04-06 Pływalnia Miejska Atlantis
GREENSKIP:

Wykonanie usługi pielęgnacji terenów zielonych na powierzchni  8372,40 m2 wokół pływalni poprzez koszenie, grabienie i usuwanie skoszonej trawy. Szacowana ilość 7 razy.

wartość: 7618,87 PLN
2016-04-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
HORYZONT Technologie Internetowe sp. z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 8400 PLN
2016-04-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
HORYZONT Technologie Internetowe sp. z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 15600 PLN
2016-04-06 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów
TMP S.C. M. Idaszak T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań:

Budowa sieci komputerowej zapewniającej dostęp do internetu. Wykonanie systemu bezprzewodowego dostępu do internetu. Wykonanie systemu bezprzewodowego dostępu do internetu w salach dydaktycznych.

wartość: 19803,00 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
PPUH MARKER MAGDALENA STUŁÓW: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu termomodernizacji obiektu CKZiU ul. Jawornicka 1 w Poznaniu oraz obiektu ZS z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi ul. Prądzyńskiego 23 w Poznaniu.
wartość: 29520 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
WOKISS: udział pracownika Wydziału Or w szkoleniu "Płatnik - przekaz elektroniczny"
wartość: 258 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
FONETIKA 70: "Przygotowania dwóch terenów pod organizację tymczasowych boisk wielofunkcyjnych przy rzece Warcie w Poznaniu"
wartość: 196800 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE LOŻA PATRONÓW TEATRU: Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Teatr z klasą"
wartość: 9000 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
SAN-EKO ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KRZYSZTOF SKOCZYLAS: Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych - sprzątanie brzegów jezior: J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego, J.Rusałka.
wartość: 88314 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
FRODO LESZEK TESCHNER: deratyzacja w budynkach UMP
wartość: 1301,47 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM SERWISOWO FOTOGRAFICZNE: naprawa aparatu fotograficznego
wartość: 73,8 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
KARCHER SP.Z O.O.: myjka wysokociśnieniowa
wartość: 3813 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
MASTERKEY AND SEJF SERWIS TOMASZ BARSZCZ: wkładki systemowe
wartość: 1107 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
SAWO RECYKLING SP.J.: wywóz oraz utylizacja dokumentacji archiwalnej
wartość: ,02 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
PHU M_M MAGDALENA URBANIAK: naprawa sufitu podwieszanego w pomieszczeniu WSO
wartość: 5651,36 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O.: ogłoszenie w Głosie Wlkp.-KL
wartość: 5195,52 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
COFFE PLANET PAWEŁ STANDIO: złączka
wartość: 50 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: artykuły spożywcze
wartość: 345 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
METALOPLASTYKA: zakup 10 szt. statuetek
wartość: 2265 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: Zamółwienie na pamiątki do Wydawnictwa Miejskiego
wartość: 1430 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ: Piłka w grze - dwu-turniej sportowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej
wartość: 1865 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
TUV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O.: umowa na przeprowadzenie procesu certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania - audyt nadzoru I
wartość: 7608,95 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 'JUMPING EVENTS": Zawody w skokach przez przeszkody - VII Memoriał Macieja Frankiewicza
wartość: 200000 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ALARMOWYCH AMERAL SP. Z O.: przegląd i konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń
wartość: 4624,8 PLN
2016-04-05 Urząd Miasta Poznania
STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE: porozumienie dot. umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
2016-04-05 Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
Bożena Maciek Haściło:

Szkolenie

wartość: 1820 PLN
2016-04-05 Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
Pracownia Psychologiczna Ireneusz Kaczmarczyk:

szkolenie

wartość: 1820 PLN
2016-04-05 Zarząd Transportu Miejskiego
Biuro Projektów Komunikacyjnych Sp.z o.o.:

Prace projektowe Rondo Żegrze - Falista

wartość: 1173310,00 PLN
-
2016-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy 9 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 800,00 PLN
2016-04-05 Straż Miejska Miasta Poznania
Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania:

Porozumienie współuczestnictwa w procesie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

wartość: 1502,84 PLN
2016-04-05 Poznańskie Centrum Świadczeń
Rodan Sp. z o.o.:

artykuły biurowe

wartość: 725,02 PLN
2016-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
AERATOR Stanisław Podsiadłowski:

Umowa na wykonanie mobilnej aeracji pulweryzacyjnej celem rekultywacji wód Zbiornika Malta.

wartość: 56000,00 PLN
2016-04-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Climaveneta Polska Sp. z o.o.:

Umowa Konserwacyjna o świadczenie usług serwisowych, dokonywanie przeglądów okresowych i gwarancję dla agregatów wody.

wartość: 5412 PLN
2016-04-05 Zarząd Transportu Miejskiego
JURAMS Szkolenia i doradztwo bhp i ppoż:

Szkolenie okresowe bhp dla: pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

wartość: 5690,00 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Gotyk Sp.z o.o.:

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach znajdujących się na Cmentarzy Zasłuzonych Wilkopolan

wartość: 93849,00 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Porady i Usługi Ogrodnicze E.Dankowska:

Wykonanie monitorignu rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka oraz stanu zdrowotnego platana klonolistnego na terenach zieleni miejskiej w administracji ZZM - zadanie nr 2

wartość: 30000,00 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Handlowo - ProdukcyjnaJ.Kaczmarek:

Wykonanie oprysków środkami ochrony roslin na najważniejsze choroby i szkodniki zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania-zadanie nr 1

wartość: 48672,76 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Operator:

Przyłączenie  do sieci obiektu- zakład usługowy , ul. Za Cytadelą 1b w Poznaniu.

wartość: 809,22 PLN
2016-04-05 Dom Pomocy Społecznej
Zland Sp. z o.o. ul. Babimojska 1/63 60-161 Poznań:

Projekt, wykonanie i publikacja strony internetowej Domu Pomocy Społecznej ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu 

wartość: 6150,00 PLN
2016-04-05 Dom Pomocy Społecznej
Hurtownia Robin ul. Łączna 39 41-303 Dąbrowa Górnicza:

Zakup miksera ręcznego TVF-250 

wartość: 690,00 PLN
2016-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
AKUMA Rafał Wieloch, ul. Głogowska 158, 60-205 Poznań:

Naprawa samochodu Lublin w zakresie: sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej ładowania akumulatrora, wymiana akumulatora.

wartość: 373,98 PLN
2016-04-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały ogrodnicze

wartość: 420,10 PLN
2016-04-05 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Remontowo-Budowalny Kazimierz Jeleniewicz ul. Leszczyńska 30a 60-115 Poznań:

Naprawa tynku na suficie w kancelarii Domu. 

wartość: 996,00 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP ZOO: korzystanie z lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Rynej Śródecki 3 w Poznaniu
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA MALTA: Nostalgia Festival Poznań 2016 / SALVE, SIDUS POLNORUM/
wartość: 135000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY: Łazarska Platforma Artystyczna
wartość: 20000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY: Regaty Sprinterskie Wojciecha Skrzypczyńskiego
wartość: 11000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział 5 pracowników w szkoleniu "Nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych - wnioski organów kontroli"
wartość: 2200 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ: udział 2 pracowników Wydziału ZSS w szkoleniu "Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania po zmianach ustawy"
wartość: 580 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
OWAL S.C.: udział pracownika Wydziału ZSS w szkoleniu "Wydatkowanie środków z funduszu alkoholowego"
wartość: 345 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM EDUKACJI MENADŻERSKIEJ PROMOTOR: udział 2 pracowników Wydziału ZSS w konferencji "Ochrona zdrowia w zadaniach samorządu terytorialnego"
wartość: 2580 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA: udział pracownika Wydziału ZKB w konferencji "Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych - planowanie, reagowanie, profilaktyka"
wartość: 100 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZEFÓW WYDZIAŁÓW KOMUNIKACJI: udział pracownika Wydziału Km w konferencji "Zadania wydziałów komunikacji w świetle zmian stanu prawnego"
wartość: 760 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
PROGRESS PROJECT SZKOLENIA I DORADZTWO: udział dwóch osób w szkoleniu "Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja"
wartość: 3320 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK: Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota
wartość: 10000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK: Forum Szkół Polskich. Poznan - Europa
wartość: 20000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "POLSKA-UKRAINA": IX Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2016
wartość: 48000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA: Geniuses loci posnanienses et Poloniae Maiori
wartość: 10000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIESŁYSZĄCYM "TON": "Kultura dostępna"-cykl przedsięwzięć interdyscyplinarnych z zakresu edukacji kulturalnej dla osób niesłyszących
wartość: 28500 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE "MAGAZYN": 15.Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 2016
wartość: 19000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA EWY JOHANSEN TALENT: "Poznań Moves 2016 - International Street Dance Contest"
wartość: 6000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: przewóz osób autokarem
wartość: 13500 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 200 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
COFFE PLANET PAWEŁ STANDIO: sprzęt AGD
wartość: 2100 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
CARITAS POZNAŃSKA: ORKIESTRA KUSZA-KULTURKA I SZACUNECZEK
wartość: 22000 PLN
2016-04-04 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: papier biurowy
wartość: 711791,88 PLN
2016-04-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Perfekt-Bud Jan Wichman:

Wykonanie remontu bitumicznego pokrycia dachowego (papowego) dachu na stropie  wentylowanym Budynku C POSUM o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 660 m2

wartość: 146124 PLN
2016-04-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Jacek Pankiewicz Kancelaria Adwokacka:

Obsługa prawna inwestycji

wartość: 98400,00 PLN
-
2016-04-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Rodan Sp. z o.o.:

zakup grupowy papieru

wartość: 20910,00 PLN
2016-04-04 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej
Zakład Instalacyjny Wod. Kan. CO i Gaz W. Tyblewski:

wymiana pionu kanalizacyjnego, montaż wodomierzy cw, zw, wykonanie podejść do umywalki i wc w pomieszczeniu piwnicznym sali gimnastycznej, przeznaczonym na wynajem

wartość: 1746,60 PLN
2016-04-04 Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Hanna Strzelecka:

zajęcia w ramach programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności  społecznych obejmującego problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków 

wartość: 600,00 PLN
2016-04-04 Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Joanna Radziuk:

zajęcia w ramach programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności  społecznych obejmującego problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków

wartość: 300,00 PLN
2016-04-04 Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Kinga Niemczynowicz:

zajcia w ramach programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności  społecznych obejmującego problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków 

wartość: 600,00 PLN
2016-04-04 Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Jan Olebiński:

zajęcia w ramach programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności  społecznych obejmującego problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków

wartość: 600,00 PLN