Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2014-02-21 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dystrybucja energii elektrycznej Przystanek Winogrady Żniwna I - 2018 rok

wartość: 381,30 PLN
2014-02-21 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Energia elektryczna - Winogrady, Matyi

wartość: 1400,00 PLN
2014-02-21 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii - Żniwna II - TTW

wartość: 300,00 PLN
2014-02-21 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii - Armii Poznań II - TTW Winogrady

wartość: 250,00 PLN
2014-02-21 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii elektrycznej - Kmieca - TTW

wartość: 250,00 PLN
2014-02-21 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dystrybucja energii elektrycznej Żniwna II

wartość: 250,00 PLN
2014-02-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ORANGE POLSKA S.A.:

o świadczenie usług telekomunikacyjnych - podana wartość umowy płatna miesięcznie

wartość: 100,86 PLN
2014-02-03 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
INEA S.A.:

usługi telekomunikacyjne 

wartość: 0,00 PLN
2014-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
Poradnia Medycyny Pracy "Jeżyce":

wykonywanie badań profilaktycznych na rzecz pracowników

wartość: 0 PLN
2014-01-24 Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"
Wolter Kluwer s.a. Warszawa, ul. Przyokopowa 33:

oprogramowanie - aktualizacja : kadry, płace, przelewy, zlecone, finanse, kasa, rozrachunki, stolówka, magazyn, wyposażenie

wartość: 574,51 PLN
2014-01-20 Gimnazjum Nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego
Centertel:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 39,36 PLN
2014-01-15 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
P4 Sp. z o.o.:

świadczenie usług telekomunikacyjnych miesięcznie

wartość: 61,49 PLN
2014-01-15 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Aquator Sp. z o.o.:

Dostawa wody, dzierżawa dystrybutora i dozownika

wartość: 2081,16 PLN
2014-01-07 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
Orange Polska S A:

usługi telekomunikacyjne, internet

wartość: 400.00 PLN
2014-01-04 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska:

świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Palmiarni Poznańskiej

wartość: 0,00 PLN
2014-01-02 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
NetcomPlus Paweł Bilejczyk:

  SRP System Rozliczania Płatności

wartość: 717,88 PLN
2014-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
T.p.:

orange

wartość: 0,00 PLN
2013-12-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ORANGE:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 8287,3 PLN
2013-12-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ORANGE:

uslugi telekomunikacyjne

wartość: 13828,72 PLN
2013-12-31 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Ochrona Juwentus sp.z o.o.:

Ochrona obiektu (monitorowanie i interwencje) siedziby Centrum Inicjatyw Senioralnych.

wartość: 49,20 PLN
2013-12-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ORANGE POLSKA:

telefony stacjonarne: usługa ISDN,plan ekonomiczny, neostrada

wartość: 8500 PLN
2013-12-13 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Ochrona JUWENTUS Sp.o.o.:

monitorowanie odebranych sygnałów alarmowych

wartość: 1033,20 PLN
2013-12-11 Przedszkole Specjalne Nr 164
Ochrona Juwentus Sp. z o.o.:

Wewnętrzny system alarmowy, monitorowanie i podejmowanie interwencji

wartość: 0,00 PLN
2013-12-10 Przedszkole Nr 17 "Ikarek"
Ochrona Juwentus:

Ochrona obiektu

wartość: 738,00 PLN
2013-12-10 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Orange Polska S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 1970,54 PLN
2013-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
PKP Energetyka Spółka Akcyjna:

Dystrybucja energii elektrycznej PST Dw. Zachodni 2019r

wartość: 93480 PLN
2013-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
PKP Energetyka Spółka Akcyjna:

energia Dziura Toruńska 2019r

wartość: 7380 PLN
2013-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
PKP Energetyka Spółka Akcyjna:

energia Dziura Toruńska - 2018 rok

wartość: 7380,00 PLN
2013-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
PKP Energetyka Spółka Akcyjna:

Dystrybucja energii elektrycznej PST Dw. Zachodni - 2018 rok

wartość: 93480,00 PLN
2013-11-29 Zarząd Transportu Miejskiego
PKP Energetyka Spółka Akcyjna:

Dystrybucja energii elektrycznej Dziura Toruńska

wartość: 8000,00 PLN
2013-11-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Piaśnicka - Ryneczek Rusa t.t. Franowo

wartość: 952,00 PLN
2013-10-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu:

Odprowadzanie wód opadowych - 2018 rok

wartość: 85000,00 PLN
2013-10-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu:

Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych i dachów

wartość: 80000,00 PLN
2013-09-23 Zarząd Transportu Miejskiego
Kupiec Poznański Real Estate Sp. z o.o.:

Czynsz POK Kupiec Poznański

wartość: 75891,00 PLN
2013-08-28 Przedszkole Specjalne Nr 164
Aquanet S.A.:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej

wartość: 0,00 PLN
2013-07-05 Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"
Usługi ogólnobudowlane- sklep przemysłowy Eugeniusz Grot:

demontaż oszklenia okien - weranda wejściowa- częsciowe wycięcie konstrukcji stalowych / szprosy/, montaż okien wraz z materiałem w ilosci 5 szt - ramy barwione dwustronnie orzech, wg załączonej specyfikacji

wartość: 6322,20 PLN
2013-07-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - pętla autobusowa Garbary

wartość: 1872,00 PLN
2013-07-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dworzec Autobusowy Starołęcka / Książęca

wartość: 1872,00 PLN
2013-07-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Jana III Sobieskiego Dworzec

wartość: 11424,00 PLN
2013-07-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

Gospodarowanie odpadami komunalnym - Górczyn Dworzec

wartość: 11424,00 PLN
2013-07-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Rataje Dworzec

wartość: 11424,00 PLN
2013-07-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Śródka Dworzec

wartość: 11424,00 PLN
2013-06-15 Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"
Centrum Medyczne WOLA w Poznaniu:

umowa o świadczenie usług medycznych

wartość: 0,00 PLN
2013-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
GOAP:

wywóz odpadów komunalnych

wartość: 0 PLN
2013-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
GOAP:

wywóz odpadów komunalnych

wartość: 10083 PLN
2013-05-22 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
GOAP:

wywóz odpadów komunalnych

wartość: 9120 PLN
2013-05-15 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Związek Międzygminny GOAP Poznań ul. Św. Michała 43:

wywóz odpadów komunalnych

wartość: 760,00 PLN
2013-05-09 Zarząd Transportu Miejskiego
Administracja Domu Grottgera 16:

Prawo przechodu i przejazdu - dziedziniec Matejki 59 (2018r.)

wartość: 480,00 PLN
2013-04-30 Zarząd Transportu Miejskiego
PKP Energetyka Spółka Akcyjna:

Dystrybucja energii elektrycznej PST Dw. Zachodni

wartość: 100000,00 PLN
2013-01-07 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
Telefonia Dialog sp. z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

wartość: 0,00 PLN
2013-01-01 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Veolia:

Umowa sprzedazy ciepła. Opłata według zuzycia energii cieplnej.

wartość: 0 PLN
2012-12-28 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Telefonia Dialog sp.z o.o.:

usługi telefonii stacjonarnej

wartość: 0 PLN
2012-12-11 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
ORANGE:

 Abonament telefoniczny i internetowy

wartość: 0,00 PLN
2012-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dystrybucja energii elektrycznej, pętla Junikowo - 2018 rok

wartość: 25215,00 PLN
2012-12-11 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dystrybucja energii elektrycznej Junikowo Dworzec

wartość: 20000,00 PLN
2012-10-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Robican s.c.:

Dzierżawa kopiarki

wartość: 0,04 PLN
2012-10-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Dębiec - prąd, woda, ścieki, czynsz

wartość: 1968,15 PLN
2012-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
SOLID GROUP Sp. z o.o.Sp.k.:

konserwacja i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu

wartość: 250,00 PLN
2012-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
DBL:

wynajem mat wejściowych do pomieszczeń placówki

wartość: 300,00 PLN
2012-06-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Grupa HUNTERS sp. z o.o.:

konserwacja systemu alarmowego wartośc podana płatna raz na rok

wartość: 307,5 PLN
2012-06-20 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu:

Odprowadzanie scieków opadowych i roztopowych

wartość: 0,00 PLN
2012-06-05 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Netia S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 0,00 PLN
2012-05-14 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Inea S.A.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 590,40 PLN
2012-05-10 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Trasa Tramwajowa Franowo, II ciąg zasilania Kurlandzka - 2018 rok

wartość: 73025,26 PLN
2012-05-10 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Trasa Tramwajowa Franowo, I ciąg zasilania Kurlandzka - 2018 rok

wartość: 86100,00 PLN
2012-05-10 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii - TTF Kurlandzka

wartość: 75000,00 PLN
2012-04-11 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
SOLID GROUP Sp. z o.o.Sp.k:

monitoring

wartość: 50,00 PLN
2012-04-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ SA:

DOSTARCZANIE ENERGII CIEPLNEJ DO OBIEKTU, WEDŁUG ZUŻYCIA

wartość: 0 PLN
2012-03-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
PGE OBRÓT S.A.:

dostawa energii elektrycznej (dystrybucja) - faktura płatna co miesiąc wartość podana dotyczy m-ca marca 2017r.

wartość: 2450,69 PLN
2012-03-15 Szkoła Podstawowa nr 68
Enea operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii elektrycznej

wartość: 1 PLN
2012-03-14 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dystrybucja energii elektrycznej - przyłącze rezerwowe

wartość: 15990,00 PLN
2012-03-14 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dystrybucja energii elektrycznej

wartość: 70110,00 PLN
2012-02-29 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Enea Operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii elektrycznej

wartość: 0,00 PLN
2012-01-02 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
LIFT UP WINDY:

Umowa na stałą konserwację dźwigu osobowego, platfromy schodowej i platformy pionowej. 

wartość: 7084,80 PLN
2011-12-12 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Warszawa ul. Skierniewicka:

Miejsce na dachu budynku o pow. przeznaczonej pod konstrukcje wsporcze anten telefonii komórkowej i drogi kablowe oraz pomieszczenia technicznego

wartość: 2228,86 PLN
2011-10-01 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Polkomtel S.A.:

Umowa dzierżawy powierzchni pod stację bazową telefonii komórkowej.

wartość: 4305,00 PLN
2011-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
Cogitech:

usługi informatyczne

wartość: 450,00 PLN
2011-09-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP s.c.:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 1476,00 PLN
2011-07-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Wolters Kluwer:

Program iPrzedszkole

wartość: 777,36 PLN
2011-04-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Orange Polska S.A.:

Łącze zapasowe - 2018 rok

wartość: 1003,68 PLN
2011-04-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Orange Polska S.A.:

Łącze zapasowe internet

wartość: 2494,44 PLN
2011-03-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Orange Polska S.A.:

Umowa na łącze zapasowe internet i telefonia stacjonarna - 2018 rok

wartość: 1564,56 PLN
2011-03-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Orange Polska S.A.:

łącze zapasowe - internet + telefonia stacjonarna

wartość: 3140,14 PLN
2011-03-01 Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 000,00 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Czyż Izabela:

Koło matematyczne KANGUR - klasa 5a i 5b

wartość: 106,40 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Garczarek Ewa:

"Kółko recytatorskie" - klasa 5a

wartość: 276,64 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Grześkowiak Violetta:

"Kółko plastyczne" - klasa 3a i 3b

wartość: 212,80 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Januszkiewicz Kinga:

"Kółko teatralne"

wartość: 255,36 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Żuraw Aldona:

Kółko matematyczne "Kangurek" klasa 3a i 3b

wartość: 106,40 PLN
2011-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Hnatyk Henryk:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne "Akcja zima"

wartość: 1200,00 PLN
2011-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Mielnik Jacek:

Zajęcia z informatyki - "Akcja zima"

wartość: 600,00 PLN
2011-01-17 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
AQUANET:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2011-01-17 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
"AQUANET" S.A.:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

wartość: 0,00 PLN
2011-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M.Idaszak T. Stachowiak:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3542,40 PLN
2011-01-01 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 0 PLN
2011-01-01 Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"
Veolia Energia Poznań S.A.:

Veolia Energia Poznań S.A.:dostawa ciepła- opłata zgodnmie ze zużyciem

wartość: 0 PLN
2010-10-01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
SOLID SECURITY Sp. z o.o.ul. Postęou 12, Warszawa:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego.

wartość: 1476,00 PLN
2010-07-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Netia S.A.:

Swiadczenie usług telekomunikacyjnych - internet                         Podana wartość umowy płatna miesięcznie

wartość: 299,58 PLN
2010-05-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Telekomunikacja Polska S.A. (Orange):

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 72,57 PLN
2010-05-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Telekomunikacja Polska S.A. (Orange):

Usługa telekomunikacyjna (z internetem).

wartość: 133,05 PLN