Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "WATRA"BUCHWALD & PŁÓCINICZAK S.J: monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych(komputerowych) oraz po łączach radiowych w budynkach UMP
wartość: 20664 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PRASA POZNAŃSKA: wydruk i kolportaż wkładki reklamowej promującej Startup Poznań w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań
wartość: 717 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
AGORA S. A./O. POZNAŃ: promocja Startup Poznań w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań w Gazecie Wyborczej oraz portalu Gazeta.pl i sieciach reklamowych
wartość: 3020,88 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKI KOMITET NARODOWY MIĘDZYNARODOWEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW (ICOMOS): udział p. J. Bielawskiej-Pałczyńskiej w konferencji pt. "Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków"
wartość: 200 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ: udział p. J. Jędraszczaka i p. R. Lewandowskiego w szkoleniu pt. "Prawo budowlane 2015 - Najnowsze zmiany i ich stosowanie w praktyce w świetle orzeczeń sądów administracyjnych, nowelizacja Prawa budowlanego i Kodeks budowlany część I"
wartość: 900 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
DOM WCZASOWY ZEW MORZA S.C.: udział p. B. Pelczarskiego w konferencji pt. "Aktualizacja stanu prawnego w zakresie zadań wydziałów komunikacji"
wartość: 760 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PPHU ŻALUTEX SP.J. JAGIEŁKA LUPA LEWANDOWSKA: szyny do wertikali z montażem oraz naprawa rolety dachowej
wartość: 307,96 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PROMAR SP.Z O.O: usługa monitoringu zużycia energii cieplnej, eksploatacji oraz wykonanie raportów eksploatacyjnych dla budynków UMP
wartość: 17269,2 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
KRAKFIN S.C.: modyfikacja funkcjonalności systemu informatycznego PABS
wartość: 5000 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE: realizacja zadania publicznego pod tytułem "Biznesplan-aspekty przaktryczne"
wartość: 2640 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE: realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prawo we własnej firmie"
wartość: 8540 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORT.EKSPORTERÓW I KOOPERACJI: realizacja zadania publicznego pod nazwą "Prawo zamówień publicznych w małej firmie -praktyczny przewodnik"
wartość: 2000 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORT.EKSPORTERÓW I KOOPERACJI: realizacja zadania publicznego pod tytułem "Marketing w małej firmie"
wartość: 4998 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORT.EKSPORTERÓW I KOOPERACJI: realizacja zadania publicznego pod tytułem "Efektywna sprzedaż"
wartość: 4200 PLN
2015-04-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

usługa hostingu strony internetowej

wartość: 221,4 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA PRACY SKÓRZANA: uszycie 26 szt.pasów (wyznaczenie miejsc parkingowych na II dziedzińcu)
wartość: 1722 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
DAWAR SPORT SP. Z.O.O.: Zakup i montaż panelu w ogrodzeniu boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego i naprawa siatki wzdłuż boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego
wartość: 897,9 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
PERSONAL PR: zgłoszenie projektu "Check-in Poznań" do konkursu Case Study Festival
wartość: 615 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
PERFEKT S.C. MARIA DEMBINA, GRZEGORZ DEMBINA: udrożnienie kanalizacji w budynku przy ul.Słowackiego 22 oraz ul.Matejki 50
wartość: 1057,8 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PAWEŁ ANDRYS: naprawa drzwi automatycznych w budynku przy ul.Libelta 16/20 pok.140
wartość: 307,5 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.: Porozumienie pomiędzy Miastem Poznań a Kampanią Piwowarską S.A. dot. zwrotu nakładów poczynionych na działce przy ul. Folwarcznej, obr. Kobylepole, ark. 05, dz. 3/16cz.
wartość: 491086,11 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
INEA S.A: dostarczenie sygnału telewizji kablowej do UMP
wartość: 11976,12 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP: ubezpieczenie majątku Miasta Poznania, Geopozu, MPU oraz PCŚ
wartość: 42710 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
GLOBAL INVEST ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI-M.JARZĄBEK,A.LISIEW: Umowa o dzieło - wykonanie instalacji elektrycznej do kotła gazowego ogrzewającego lokal położony w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 56
wartość: 420 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
VIP CATERING URSZULA KACZMAREK, JANUSZ KACZMAREK S.C.: usługi cateringowe na terenie miasta Poznania podczas spotkań organizowanych przez UM Poznania-aneks wydłuża czas trwania umowy o 1 miesiąc
wartość: 0 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
VIP CATERING URSZULA KACZMAREK, JANUSZ KACZMAREK S.C.: usługi cateringowe na terenie miasta Poznania podczas spotkań organizowanych przez UM Poznania-aneks wydłuża czas trwania umowy o 1 miesiąc
wartość: 0 PLN
2015-03-31 Urząd Miasta Poznania
FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA ANNA SZYMONIAK: Umowa o dzieło - wykonanie rozbiórki budynku barakowego przy ul. Jaworowej w Poznaniu, obr. Dębiec, ark. 06, dz. 104/15
wartość: 66420 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej
wartość: 1187,33 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
PROJEKT PARKING SERVICE SP. Z O.O: najem 60 miejsc parkingowych na parkingu buforowym przy ul.Chwaliszewo-aneks wydłuża czas trwania umowy o 1 miesiąc
wartość: 600 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
AQUAPOS ZAGAJEWSKI PIOTR - USŁUGI SPORTOWO REKREACYJNE: Dotyczy zabezpieczenia ratowniczego (medycznego) podczas imprezy "Dożynki miejskie" organizowanej 29 sierpnia br. w Parku Wilsona, w Poznaniu
wartość: 246 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
ZALEWSKA BEATA: organizacja i promocja wydarzenia " Poznań inspiruje przedsiębiorców"
wartość: 5000 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 500 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: naprawa falownika z dźwigu w budynku przy ul.Matejki 50
wartość: 9594 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
KUBIX: usunięcie usterek w toaletach budynków UMP w budynku przy ul.Gronowej 20, ul.3 Maja oraz pl.Kolegiackim 17
wartość: 2091 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
POLSKI KOMITET NARODOWY MIĘDZYNARODOWEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW (ICOMOS): udział 2 pracowników MKZ w konferencji "Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków"
wartość: 400 PLN
2015-03-30 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI SP. Z O.O.: udział p. P. Świderskiego w szkoleniu pt. "Gospodarowanie środkami publicznymi w świetle stwierdzonych nieprawidłowości"
wartość: 470 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
OMILIFTS SP.Z O.O.: ocena stanu technicznego dźwigów w budynkach przy ul. Matejki 50 oraz ul.Libelta 16/20
wartość: 1845 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: wieszak stojący metalowy
wartość: 250 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
PROMAG S.A.: wózek taczkowy
wartość: 400 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI: udział p. A. Jarzębskiego w seminarium pt. "System gospodarki wodnej w Wielkopolsce - stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne"
wartość: 100 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA SPÓŁKA Z O.O.: Zlecenie zabezpieczenia medycznego - Podstawowa karetka pogotowia podczas Inauguracji Miesiąca Pamięci Narodowej-15.04.2015
wartość: 495 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
"KRUŚ" SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA: Dostarczenie 40.000 szt. worków foliowych w ciemnym kolorze oraz 40.000 szt rękawic foliowych jednorazowych - na potrzeby akcji proekologicznej "wiosenne porządki"
wartość: 25879,2 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
PERFEKCYJNA KUCHNIA SP. Z O.O.: artykuły kuchenne
wartość: 535 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powiłanie biegłego w sprawie ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. ul. Bolesława Śmiałego 30 - obr. Piątkowo, ark. 08, dz. 442/12, KW PO1P/00232226/9
wartość: 400 PLN
2015-03-27 Urząd Miasta Poznania
VR-SERWIS RAFAŁ CHMIELEWSKI-KARŁOWSKI: Umowa o dzieło - montaż urządzenia zdalnie sterującego temperaturą w lokalu położonym w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 56
wartość: 516,6 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
AGORA S. A./O. POZNAŃ: publikacja cyklu redakcyjnego związanego z tematyką prezentacji poznańskich organizacji PP 1% na poznańskich stronach Gazety Wyborczej, przeprowadzenie kampanii radiowej na antenie Radia Złoet Przeboje, MC Radio
wartość: 12546 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
MB MOTORS SP. Z O.O.: naprawa silnika oraz tylnej lampy w samochodzie Mercedes Viano nr PO 202GL
wartość: 1230 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI: instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budce parkingowej przy ul.Wenecjańskiej
wartość: 3237,36 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
WWM WŁODZIMIERZ NARADOWSKI: dorobienie kluczy do pom.magazynowych oraz drzwi korytarzowych w budynku przy pl.Kolegiacki 17
wartość: 307,5 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
F.H.U.EDWARD: montaż świateł ostrzegawczych z napisem służba drogowa
wartość: 300 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
MATRIX MEDIA SP.Z O.O.: akumulator do Samsunga S5
wartość: 150 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: kosze na śmieci biurowe
wartość: 115 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: flaga narodowa Bułgarii,Polski
wartość: 184,5 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
BROKOT ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI: zegar ścienny
wartość: 100 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI SP. Z O.O.: udział p. H. Koszczyńskiej-Karaś w szkoleniu pt. "Gospodarowanie środkami publicznymi w świetle stwierdzonych nieprawidłowości"
wartość: 470 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powiłanie biegłego w sprawie ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. ul. Sierotki Marysi 19 - obr. Ławica, ark. 06, dz. 165, KW PO1P/00082474/5
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powiłanie biegłego w sprawie ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. ul. Roberta Kocha 10 - obr. Dębiec, ark. 28, dz. 1/60, KW PO2P/00176747/3
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powiłanie biegłego w sprawie ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. ul. Augustowska 25 - obr. Główna, ark. 30, dz. 58/7, 60/2, KW PO2P/00041992/0
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powiłanie biegłego w sprawie ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. ul. Sarmacka 15 - obr. Naramowice, ark. 25, dz. 11/52, 113, KW PO1P/00091769/6
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powiłanie biegłego w sprawie ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. ul. Jesionowa 2B - obr. Dębiec, ark. 13, dz. 29, KW PO2P/00074442/0
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności nieruchomości - dot. ul. Raka 5, obr. Chartowo, ark. 08, dz. 11/9, 13/14, 21/88, KW PO2P/00190441/2
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności nieruchomości - dot. ul. Jarochowskiego 16/ Niegolewskich 36, obr. Łazarz, ark. 30, dz. 165/1, KW PO1P/00101615/6
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności nieruchomości - dot. ul. Ułańska 14, 16, obr. Łazarz, ark. 12, dz. 6/7, KW PO1P/00086186/7
wartość: 400 PLN
2015-03-26 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Usługa na oprogramowanie systemów Księgowość, Kadry i Płace oraz Ewidencja Majątku

wartość: 1660,50 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
PROPAGANDA CREATIVE SP. Z O.O.: świadczenie usług doradczych i projektowych w zakresie Systemu Informacji Miejskiej
wartość: 155000 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
"SLX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: okablowanie do systemu nagłośnieniowego w Wadze Miejskiej
wartość: 543,15 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
MUNICIPIUM S.A.: udział 7 pracowników Ow w szkoleniu pt. "Jak przygotować i czytać arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół, by zredukować zbędne wydatki, a jednocześnie zachować wysoką jakość kształcenia i wychowania?"
wartość: 2422,5 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI: udział p. A. Latanowicz w seminarium pt. "System gospodarki wodnej w Wielkopolsce - stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne"
wartość: 100 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
JUST SP.Z O .O SP.K: opracowanie kreacji kampanii Szacun dla zawodowców i jej realizacja
wartość: 181616 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
AUDYTEL S.A.: utrzymanie Systemu Zarządzania Energią w 2015 roku
wartość: 708,48 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: Zakup 100 egzemplarzy albumu "Poznań" Dariusza Krakowiaka dla gości z zagranicy.
wartość: 2500 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI KULTURY I SZTUKI ARS: realizacja zadania publicznego z obszaru Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, pn. "Wakacje w mieście. Letni pociąg do sztuki"
wartość: 12200 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
AGENT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JAROSŁAW KACZMAREK: Zamówienie znaków opłaty sądowej dla potrzeb Biura Prawnego WGN UMP
wartość: 2056 PLN
2015-03-25 Urząd Miasta Poznania
INVEST MAŁGORZATA MIJALSKA: Umowa - świadczenie usług dot. wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN.
wartość: 51325 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ESPE PIOTR SNELA: krzesła obrotowe RAYA
wartość: 10811,7 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
KOMSA POLSKA SP.Z O.O. A MEMBER OF KOMSA GROUP: Microsoft Mobile HD-10
wartość: 263,22 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
GLOBAL INVEST ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI-M.JARZĄBEK,A.LISIEW: Notatka służbowa - wymiana śrubunku rury gazowej w piwnicy domu położonego w Poznaniu przy ul. Lubowskiej 40
wartość: 432 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
BROKOT ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI: zegar ścienny
wartość: 100 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
ART-MAT SKLEP DLA PLASTYKÓW B. PATALAS, T. PATALAS S.C.: ramka aluminiowa koloru srebrnego
wartość: 30 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTOW HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPAS": wykładzina dywanowa
wartość: 7450 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: ZAKUP PAMIATEK MIEJSKICH
wartość: 3300 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: kuchenka mikrofalowa
wartość: 500 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
VOL SP.Z O.O.SP.K.: stacja dokująca do laptopa i monitor
wartość: 1414,5 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
01 PARTNER SP. Z O.O.: wymiana linii UTP
wartość: 2442,78 PLN
2015-03-24 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM DORADZTWA NIERUCHOMOŚCI DAMIAN BUKOWSKI: Umowa - świadczenie usług dot. wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN - zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
wartość: 1200 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
KAMIŃSCY FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA: wynajęcie samochodu służbowego w celu przewozu 7 elementów wystawienniczych z Fortu VII na plac Kolegiacki 17
wartość: 1107 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
TERMEDIA SP. Z O.O.: świadczenie działań promocyjnych podczas konferencji naukowej pt. "Personalised Cancer Medicine and Big Data Analysis"
wartość: 10000 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
"ZBIGMA"ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY ZBIGNIEW MAĆKOWIAK: wykonanie oraz montaż podjazdu aluminiowego w bramie między dziedzińcem UMP a Farą
wartość: 2091 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: farba chlorokauczuk, rozcieńczalnik
wartość: 1230 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: etui z funkcją ładowania indukcyjnego do Samsunga S5
wartość: 170,97 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
POLSKA IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU SAM. I SPEDYCJI: druki transportowe
wartość: 5854,8 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
IFLOW SP. Z O.O.: bilety w rolkach do systemu biletowego Qmatic
wartość: 24858,3 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: ikebany, wiązka róż
wartość: 275,99 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: ładowarka do aparatu NIKON S6500
wartość: 239,84 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: folia stretch czarna
wartość: 80 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
PARAFIA PW. ŚW. JADOWIGI KRÓLOWEJ W POZNANIU: Określenie zasad współpracy przy organizacji festynu parafialno-osiedlowego
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
ON TIME JUSTYNA DUDCZAK: Usługa pomiaru czasu podczas biegu przełajowego o puchar Rady Osiedla
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
FAST-M.J. ORSZAŃSCY SP.J.: udział 6 pracowników ZKB w szkoleniu pt. "Obsługa aplikacji do paszportyzacji, ewidencji i zarządzania zasobami Infrastruktury Technicznej Systemów Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania"
wartość: 2700 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
BDO SP. Z O.O.: udział 2 pracowników GN w szkoleniu pt. "Najczęściej popełniane nieprawidłowości w finansowaniu i ewidencji majątku trwałego w jednostkach sektora finansów"
wartość: 780 PLN
2015-03-23 Urząd Miasta Poznania
PLATFORMA EDUKACYJNA PROJECT SYSTEM: udział w szkoleniu pt. "Oświadczenia majątkowe samorządowców - wypełnianie, analiza, najczęstsze błędy a praktyka kontrolna CBA" - uczestnicy B. Kocięcka, K. Grzybowska
wartość: 600 PLN