Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-12-15 Usługi Komunalne
T. Filipiak Kamieniarstwo Usługi-Handel ul. Działkowa 79 62-020 Swarzędz:

wykonanie grobów murowanych na cmentarzu komunalnym: Miłostowo i Junikowo w Poznaniu

wartość: 135450 PLN
2017-12-08 Usługi Komunalne
A. Nawrot Cad -Tech ul. Poznańska 118a 62-080 Tarnowo Podgórne:

montaż prefabrykowanych elementów ścian zewnętrznych toalety publicznej na Rynku Jeżyckim w Poznaniu

wartość: 18450 PLN
2017-12-08 Usługi Komunalne
Przedsiębiorstwo Prod. Usł. Handlowe MIRTECH M. Skrzeczkowski ul. Rzemieślnicza 2a 64-700 Czarnków:

komplet prac geodezyjnych w obrębie ul. Kobylepole w Poznaniu

wartość: 101600 PLN
2017-12-08 Usługi Komunalne
WCE Wielkopolskie Centrum Elektroniki A. Trzmiel ul. Długosza 18/6 60-558 Poznań:

wykonanie instalacji elektrycznej systemu kontroli dostępu przed toaletami pod Rondem Kaponiera w Poznaniu

wartość: 4391,10 PLN
2017-12-07 Usługi Komunalne
Orbsay Solutions Sp. z o.o. ul. Piątkowska 41A/17 60-648 Poznań:

wykonanie teczek kartonowych oklejonych folią matową formatu A4

wartość: 9998 PLN
2017-12-01 Usługi Komunalne
A. Nawrot Cad -Tech ul. Poznańska 118a 62-080 Tarnowo Podgórne:

remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w budynku biurowo-socjalnym w Schronisku dla Zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 2 Poznaniu

wartość: 30627 PLN
2017-12-01 Usługi Komunalne
WCE Wielkopolskie Centrum Elektroniki A. Trzmiel ul. Długosza 18/6 60-558 Poznań:

wykonanie remontu dachu budynku miejskiej toalety publicznej na Placu Wielkopolskim w Poznaniu

wartość: 147600 PLN
2017-11-30 Usługi Komunalne
Melex Sp.z o.o. ul. Inwestorów 25 39-300 Mielec:

zakup dwóch pojazdów marki Melex na cmentarze komunalne: Miłostowo i Junikowo w Poznaniu

wartość: 90000 PLN
2017-11-30 Usługi Komunalne
WCE Wielkopolskie Centrum Elektroniki A. Trzmiel ul. Długosza 18/6 60-558 Poznań:

montaż dwóch prefabrykowanych garaży na cmentarzu komunalnycm Miłostowo i Junikowow w Poznaniu

wartość: 135300 PLN
2017-10-26 Usługi Komunalne
Malbud Sp. z o.o. Łupice 7 62-310 Pyzdry:

wykonanie przyłącza światłowodowego w biurze cmentarnym na Junikowie

wartość: 8265,60 PLN
2017-10-26 Usługi Komunalne
VIMEX M. Krukowska, V.Wiśniewska Spólka Jawna ul. Za Cytadelą 12 61-659 Poznań:

wykonanie w toaletach pod Rondem Kaponiera automatycznych drzwi przesuwnych

wartość: 36206,28 PLN
2017-10-24 Usługi Komunalne
Orbsay Solutions Sp. z o.o. ul. Piątkowska 41A/17 60-648 Poznań:

wykoananie tablic informacyjnych na cmentarzach komunalnych : Junikowie i Miłostowie

wartość: 17300 PLN
2017-10-02 Usługi Komunalne
M. Wiśniewski Architekt Sp.z o.o. ul. Wiśniowa 12 62-018 Przeźmierowo:

adaptacja lokali użytkowych na biura: Junikowo,Miłostowo, Biuro cmentarne na ul.23 Lutego w Poznaniu

wartość: 25000 PLN
2017-09-29 Usługi Komunalne
Zarząd Odziału Stow.Inż. i Techników Leś. i Drzew. ul. Wieniawskiego 5/9 61-712 Poznań:

inwentaryzacja drzew  na cmentarazh komunalnych Miłostowo i Junikowo w Poznaniu

wartość: 4000 PLN
2017-08-31 Usługi Komunalne
Alkom Firma Handlowo Usługowa ul. Falista 6/1 61-249 Poznań:

odbiór odpadów z terenów cmentarzy komunalnych miasta Poznania: Junikowo i Miłostowo

wartość: 1036800,00 PLN
2017-08-24 Usługi Komunalne
PW Ogród Spółka z o.o. ul. Skórzewska 23 62-081 Wysogotowo:

konserwacja i utrzynmanie zieleni na cmentarzu komunalnym Junikowo- rejon C

wartość: 261449,00 PLN
2017-08-24 Usługi Komunalne
PW Ogród Spółka z o.o. ul. Skórzewska 23 62-081 Wysogotowo:

konserwacja i utrzymanie zieleni na cmentarzu komunalnym Junikowo-rejon D

wartość: 178362,25 PLN
2017-08-21 Usługi Komunalne
Paweko al. Jana Pawła II 19/25 62-030 Luboń:

konserwacja i utrzymanie zieleni na cmentarzu komunalnym Miłostowo - rejon A

wartość: 140284,40 PLN
2017-08-21 Usługi Komunalne
Paweko al. Jana Pawła II 19/25 62-030 Luboń:

konserwacja i utrzymanie zieleni na cmentarzu komunalnym Miłostowo - rejon B

wartość: 162679,20 PLN
2017-08-08 Usługi Komunalne
Zarząd Odziału Stow.Inż. i Techników Leś. i Drzew. ul. Wieniawskiego 5/9 61-712 Poznań:

inwentaryzacja drzew stwarzających  zagrożenie dla ludzi i mienia na cmentarzach komunalnych: Junikowo i Miłostowo w Poznaniu

wartość: 8000 PLN
2017-07-10 Usługi Komunalne
"MARAGA" Marcin Kaczmarek ul. Perzycka 51 60-182 Poznań:

konserwacja i utrzymanie zieleni na cmentarzu komunlanym na Junikowie w Poznaniu

wartość: 45185.20 PLN
2017-07-03 Usługi Komunalne
Conditio Zamówienia Publiczne os. Zwycięstwa 26/88 61-651 Poznań:

pełna obsługa zamówienia publicznego na:"Utrzymanie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych miasta Poznania"

wartość: 2706,00 PLN
2017-06-30 Usługi Komunalne
Firam Instalacyjna Technika Grzewcza - Wod-Kan ul. Krzywa 3/2 Poznań:

bieżąca konserwacja pomp i punktów poboru wody na cmentarzach komunalnych: Junikowo i Miłostowo

wartość: 40 PLN
2017-06-30 Usługi Komunalne
Alkom Firma Handlowo Usługowa ul. Falista 6/1 61-249 Poznań:

odbiór odpadów z terenu cmentarzy komunalnych miasta Poznania: Junikowo i Miłostowo

wartość: 389880,00 PLN
2017-06-22 Usługi Komunalne
Master Media R. Chodyła ul. Katowicka 11A/27 61-131 Poznań:

usługa public relations dotyczy przejmowania przez Usługi Komunalne cmentarzy komunalnych na: Junikowie i Miłostowie

wartość: 30.000 PLN
2017-06-15 Usługi Komunalne
Hydrogeologia i geologia inżynierska ul. Kaźmierza Przerwy Tetmajera 3 64-800 Chodzież:

opracownie badania geologicznego w celu przygotowania realizacji budowy nowego Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu

wartość: 9500 PLN
2017-06-02 Usługi Komunalne
M. Wiśniewski Architekt Sp.z o.o. ul. Wiśniowa 12 62-018 Przeźmierowo:

opracownie projektów budowlanych adaptacji lokali użytkowych Zamawiającego na Biura: Biuro-ul. 23 Lutego 4/6 , Biuro-cmentarz Junikowo, Biuro- cmentarz Miłostowo

wartość: 47600 PLN
2017-06-02 Usługi Komunalne
A. Nawrot Cad -Tech ul. Poznańska 118a 62-080 Tarnowo Podgórne:

roboty budowlane w zakresie adaptacji lokali użytkowych  Zamawiającego na biura: Biuro - ul. 23 Lutego 4/6, Biuro - cmentarz Junikowo, Biuro - cmentarz Miłostowo

wartość: 1002,000 PLN
2017-06-02 Usługi Komunalne
Conditio Zamówienia Publiczne os. Zwycięstwa 26/88 61-651 Poznań:

pełna obsługa zamówienia publicznego na:"Opróżnianie pojemników na odpady na terenie cmentarzy komunalnych miasta Poznania wraz z odbiorem i transportem odpadów.

wartość: 5412 PLN
2017-06-02 Usługi Komunalne
RMS Rafał Strugała Zimno 2a 63-006 Kleszczewo:

rozbiórka budynków na terenie działek w obrębie ul. Kobylepole w Poznaniu

wartość: 129100 PLN
2017-05-02 Usługi Komunalne
Conditio Zamówienia Publiczne os. Zwycięstwa 26/88 61-651 Poznań:

pełna obsługa zamówienia publicznego na :"Modernizację miejskiej toalety na Rynku Jeżyckim w Poznaniu"

wartość: 2706,00 PLN
2017-03-15 Usługi Komunalne
A. Nawrot Cad -Tech ul. Poznańska 118a 62-080 Tarnowo Podgórne:

program funkcjonalno użytkowy budynku toalety publicznej na Rynku Jeżyckim w Poznaniu

wartość: 12,054 PLN
2017-03-15 Usługi Komunalne
L. Urbański TECHGEN ul. Sosnowa 5 w Srocku 86-12- Pruszcz:

zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych dotyczacej administrowania cmentarzami

wartość: 123,00 PLN
2017-03-08 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. "Na Wildzie" Zuzanna Haberko ul. Wierzbięcice 65 61-547 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja miejskich kotów

wartość: 100,000 PLN
2017-02-23 Usługi Komunalne
PPUH TOBET M. Ratajczak Gajewo 38 64-713 Jędrzejewo:

usunięcie systemów korzeniowych na terenie planowanej inwestycji przy ul. Kobylepole w Poznaniu

wartość: 147600 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. BAHATI S.C. ul. Poznańska 131/8 60-185 Skórzewo:

kastracja oraz sterylizacja miejskich kotów

wartość: 100,000 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Lecha 92A 61-297 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja miejsikch kotów

wartość: 100,000 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zw. M. Majka,R.Starczewski os. Wł. Jagiełły 33 60-694 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja miejskich kotów

wartość: 100,000 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. "Na Polance"K. Marciniak ul. Katowicka 11/U1-2 61-131 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Gabinet Wet." ANIMAL" R.B. Przybylscy s.c. ul. Romana Drewsa 4E/40 61-612 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Cmentarna 10 62-020 Swarzędz:

sterylizacja oraz kastracja kotów z ternu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Neo Vet J. Pernak ul. Głogowska 164/166 60-126 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2017-02-16 Usługi Komunalne
Gabinet. Wet. Vetmedica ul. Mścibora 67 61-043 Poznań:

sterylizacja oraz kastracja kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2017-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. A. Zatoń ul. Szczuczyńskiej 20 64-500 Szamotuły:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-03 Usługi Komunalne
Usługi Wet. Jakub Golec ul. Bnińska 40 61-023 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt s.c. ul. Grunwaldzka 248 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet, os. Orła Białego 86 A 61-251 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul.Jugosłowiańska 13 60-301 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Kasprzaka 24 60-237 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt. ul. Grunwaldzka 248 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Klinika Wet. ul. Naramowicka 68 61-619 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt "Homeopatia" A. Czerwiński i syn Marcin s.c. ul. Wawrzyniaka 41 60-502 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Usługi Sanitarno-Wet. W. Ciszak ul. Tomickiego 21/6 61-117 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Specjalistyczna Przychodnia Wet. M. Bronicki ul. Zwierzyniecka 41 60-814 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. M. Kolloch ul. Brzozowa 1 61-429 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet We. J. Włodarek ul. Lęborska 47A 60-431 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Andrzej Dudziński ul. Kopanina 3 60-105 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Prywatna Praktyka We. ZOOMED ul. Meliorantów 3 60-447 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. K. Gryglewska ul. Piątkowska 105 60-648 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. M. Konieczny os. Stefana Batorego 82N/6 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Usługi Wet. J. Woliński,P. Tobis s.c. ul. Leśna 36 64-530 Kaźmierz:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 1500,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.s.c. ul. Nowowiejskiej 24C 62-020 Swarzędz:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. "My Pet" Tomasz Nowak ul. Nowowiejskiego 8 63-600 Kępno:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. PLUTO os. Jagiellońskie 77 61-217 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. A. Gole, M. Rybski ul .Grunwaldzka 125 60-313 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. "Boliłapka" s.c. os. Czecha 104A 61-148 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Kociak ul. Chwaliszewo 12 61-104 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt z siedzibą w Kobylarni 9, 64-410 Sieraków:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Lecha 92A 61-297 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zw. M. Majka,R.Starczewski os. Wł. Jagiełły 33 60-694 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 1500,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Vet-Help ul. Rubież 99 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. D. Filipiński os. Wichrowe Wzgórze paw. 104 61-640 Poznań:

wlektroniczne znakowanie psów

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. "Na Wildzie" Zuzanna Haberko ul. Wierzbięcice 65 61-547 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. A.Tecław ul. Korczaka 14 62-051 Komorniki:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Anna Adamska ul. Łysogórska 18 61-225 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Lecznica Wet.S.C. M. Wełniak, P. Krahel ul. Sołtysia 26 61-654 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. "Na Polance" ul. Katowicka 11/U1-2 61-131 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Prywatny Punkt Wet. ul. Bławatkowa 2A 61-464 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet." ANIMAL" R.B. Przybylscy s.c. ul. Romana Drewsa 4E/40 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Piotr Winiecki ul. Mogileńska 4/9 61-052:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Klinika Wet. dr Grzegorz Wąsiatycz ul. Księcia Mieszka I 18 61-689 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 1500,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. "Animal Center" Karolina Bolewska ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt D. Bukowska ul. Pawłowskiego 2A 60-691 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. D. Bukowska ul. Dojazd 30 60-631:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Specjalistyczna Przychodnia Wet. Wojciech Marek ul. Zwierzyniecka 41 60-814 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 375,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet.J&G. s.c. ul. Witkiewicza 37 62-300 Września:

elektroniczne znakowanie psów.

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Zakład Zagospodarowania Odpadów al. K. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań:

odbiór padłych zwierząt z poznańskiego schroniska dla zwierząt przy ul. Bukowskiej w Poznaniu

wartość: 1700 PLN
2017-01-02 Usługi Komunalne
Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń:

przyjmowanie bezdomnych zwierzt do poznańskiego schroniska dla zwierząt w Poznaniu

wartość: 28500 PLN
2016-12-30 Usługi Komunalne
Klinika Wet. dr Grzegorz Wąsiatycz ul. Księcia Mieszka I 18 61-689 Poznań:

całodobowa opieka wet. zwierząt z poznaśkiego schroniska

wartość: 7000 PLN
2016-12-30 Usługi Komunalne
Kancelaria Adwokacka ul. Bóźnicza 1/5:

pełna obsługa prawna 

wartość: 1400 PLN
2016-12-30 Usługi Komunalne
Omega Project Sp. zo. o. os. Piastowskie 9/11 61-145 Poznań:

przeglądy budolane wszystkich budynków

wartość: 13653 PLN
2016-12-30 Usługi Komunalne
Transport Popko S.J. ul. Kościerzyńska 36 60-446 Poznań:

opróżnianie zbiornika bezodpływowego w poznańskim schronisku dla zwierząt

wartość: 5000 PLN
2016-12-30 Usługi Komunalne
Przedsiębiorstwo Prod.-Handlowo-Usługowe "MARDO" ul. Wiejska 15 62-580 Grodziec:

wywóz odpadów niebezpiecznych z poznańskiego schroniska dla zwierząt

wartość: 2500 PLN
2016-12-30 Usługi Komunalne
SARIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa:

odbiór padłych zwierząt z poznańskiego schroniska 

wartość: 40000 PLN
2016-12-30 Usługi Komunalne
Poradnia Medycyny Pracy "Jeżyce" ul. Słowackiego 43 60-521 Poznań:

okresowe badania pracowników jednostki

wartość: 6000 PLN
2016-12-27 Usługi Komunalne
FUH Drew-Bud ul. Czarnkowska 15 64-707 Gębice:

wykonanie jednopoziomowych bud dla kotów

wartość: 6300 PLN
2016-12-07 Usługi Komunalne
VERTICAL T. Pilarski ul. Południowa 21 62-200 Gniezno:

konserwacja oraz obsługa swerwisowa windy w toalecie publicznej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

wartość: 2000 PLN
2016-12-07 Usługi Komunalne
FUH Drew-Bud ul. Czarnkowska 15 64-707 Gębice:

wykonanie dwupoziomowych bud dla kotów

wartość: 8280 PLN
2016-11-02 Usługi Komunalne
AR Development Sp. z o.o. ul. A. Szamarzewskiego 17 60-514 Poznań:

remont dachu budynku miejskiej toalety publicznej zlokalizowanej na Rynku Jeżyckim w Poznaniu

wartość: 107994 PLN
2016-10-11 Usługi Komunalne
MR menmar R. Kaczmarski Dębina 16 70-270 Ustka:

remont dachu budynku miejskiej toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Berwińskiego w Poznaiu

wartość: 35055 PLN