Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-11-07 Dom Pomocy Społecznej
Biuro Turystyczne Kanion Jolanta Matuszewska, Anita Sadecka:

Wycieczka z funduszu socjalnego dla pracowników

wartość: 7923 PLN
2018-11-07 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO Sp. z o.o.:

Sprzedaż i dostawa własnym transportem do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142) materiałów medycznych jednorazowego użytku.

wartość: 11094,32 PLN
2018-10-31 Dom Pomocy Społecznej
Danuta Teter Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Pracy:

Wykonywanie badań laboratoryjnych oraz badań profilaktycznych tj.: wstepnych, okresowych i kontrolnych pracowników z jednoczesnym określeniem zdolności do pracy. 

wartość: 8308 PLN
2018-10-17 Dom Pomocy Społecznej
EKORS Inżynieria Środowiskowa Roman Salach:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. 

wartość: 15990 PLN
2018-09-17 Dom Pomocy Społecznej
MERIDIAN'S Sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa posiłków wraz z napojami na imprezy okolicznościowe organizowane dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

wartość: 13000 PLN
2018-06-29 Dom Pomocy Społecznej
Gastro Irena Dzwonnik:

Całodzienne żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 566620 PLN
2018-06-08 Dom Pomocy Społecznej
Małgorzata Bejma-Andrzejewska "BHP-Bejma":

Dostawa odzieży dla personelu medycznego i pomocniczego oraz obuwia profilaktycznego.

wartość: 11108,70 PLN
2018-06-01 Dom Pomocy Społecznej
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

Zakup podpisów kwalifikowanych.

wartość: 1066,41 PLN
2018-02-21 Dom Pomocy Społecznej
J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz Spółka jawna:

Dostawa artykułów biurowych.

wartość: 7745,69 PLN
2018-02-13 Dom Pomocy Społecznej
Wielkopolska Grupa Aptekarska Sp. z o.o.:

Dostawa leków własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a).

wartość: 18788,26 PLN
2018-02-13 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO Sp. z o.o.:

Sprzedaż i dostawa własnym transportem do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142) materiałów medycznych jednorazowego użytku.

wartość: 27699,20 PLN
2018-01-18 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sebastian Białobrzycki Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO:

Dostawa własnym transportem do siedziby Zamawiającego (Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a) chemii profesjonalnej, chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych.

wartość: 116319,70 PLN
2018-01-10 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEDEX" R. Sznyterman, J. Sznyterman Sp. z o.o. Sp. Komandytowa:

Sprzedaż i dostawa własnym transportem do siedziby zamawiającego (Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a) pieluchomajtek dla dorosłych oraz wkładek urologicznych.

wartość: 12000,00 PLN
2018-01-10 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO:

Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych oraz wkładek urologicznych do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 18000,00 PLN
2018-01-04 Dom Pomocy Społecznej
INFOR PL s.a.:

Dostęp do portalu inforlex.pl

wartość: 2844,99 PLN
2018-01-04 Dom Pomocy Społecznej
INFOR PL S.A.:

Dostęp do serwisu INFORLEX.PL Administracja Standard.

wartość: 2844,99 PLN
2017-12-29 Dom Pomocy Społecznej
Usługi Ciepłownicze Paweł Klimowicz:

Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 11640,00 PLN
2017-12-27 Dom Pomocy Społecznej
HFS POLSKA:

Konserwacja centrali systemu sygnalizacji pożaru, baterii akumulatorów w/w centrali, przycisków ROP, czujek pożaru, sygnalizatorów akustycznych i klap dymowych w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 5700,00 PLN
2017-12-27 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak:

Konserwacja centrali systemu sygnalizacji pożaru, baterii akumulatorów w/w centrali, przycisków ROP, czujek pożaru, sygnalizatorów akustycznych i klap dymowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13.

wartość: 5400,00 PLN
2017-12-27 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak:

Konserwacja centralki systemu przywoławczego wraz z elementami współpracującymi.

wartość: 6000,00 PLN
2017-12-27 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak:

Konserwacja sieci telefonicznej, aparatów telefonicznych oraz centrali telefonicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 9000,00 PLN
2017-12-27 Dom Pomocy Społecznej
F.P.U.H. WATRA Sp. z o.o.:

Bezzwłoczna transmisja alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP).

wartość: 3876,00 PLN
2017-12-22 Dom Pomocy Społecznej
MEDSPAL Robert Lembicz:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, przeterminowanych leków, zużytych urządzeń elektrycznych, tonerów, tuszy i lamp fluorescencyjnych wytwarzanych przez Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zmanhofa 142a.

wartość: 5515,65 PLN
2017-12-21 Dom Pomocy Społecznej
Granimex W. Granops sp. j.:

Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej dwóch urządzeń do eliminowania bakterii legionella z instalacji ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 10320,00 PLN
2017-12-20 Dom Pomocy Społecznej
RW LIFT Robert Woźniak:

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 i Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 11240,00 PLN
2017-12-19 Dom Pomocy Społecznej
Garmond Press S.A.:

Dostawa tytułów prasowych.

wartość: 11876,76 PLN
2017-12-18 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A.:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

wartość: 92003,40 PLN
2017-12-14 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 1180,80 PLN
2017-12-14 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

wartość: 1180,80 PLN
2017-12-08 Dom Pomocy Społecznej
VEOLIA Energia Poznań S.A.:

Dostawa energii cieplnej.

wartość: 269252,11 PLN
2017-11-24 Dom Pomocy Społecznej
MERIDIAN'S Sp. z o.o.:

Całodzienne żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 767373,80 PLN
2017-11-20 Dom Pomocy Społecznej
PRALNIA LUBOŃ sp. z o.o. sp. k.:

Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 81250,00 PLN
2017-11-08 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO Sp. z o.o.:

Sprzedaż i dostawa własnym transportem do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142) materiałów medycznych jednorazowego użytku. 

wartość: 9653,96 PLN
2017-10-02 Dom Pomocy Społecznej
EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac remontowych w części administracyjno-rehabilitacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

wartość: 8000,00 PLN
2017-06-26 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO Sp. z o.o.:

Zakup i dostarczenie łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych do siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

wartość: 57260,00 PLN
2017-06-06 Dom Pomocy Społecznej
Projektowanie Wnętrz Aranżacja Wnętrz PRACOWNIA AJDIJA Anna Olszewska-Szymanowska:

Opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni hollu i świetlicy w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

wartość: 3300,00 PLN
2017-06-06 Dom Pomocy Społecznej
EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac remontowych w części administracyjno-rehabilitacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

wartość: 8000,00 PLN
2017-05-15 Dom Pomocy Społecznej
SYNTAK Sp. z o.o.:

Dostawa leków własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a).

wartość: 50000,00 PLN
2017-04-10 Dom Pomocy Społecznej
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.:

Dostawa paliwa gazowego do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13.

wartość: 356,00 PLN
2017-04-10 Dom Pomocy Społecznej
PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.:

Dostawa paliwa gazowego do Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 226,00 PLN
2017-04-05 Dom Pomocy Społecznej
INVENTLINE Krzysztof Wachowiak:

Dostawy tonerów i tuszy.

wartość: 7821,00 PLN
2017-03-29 Dom Pomocy Społecznej
Balmarq Jadwiga Bieda:

Dostawy odzieży oraz obuwia ochronnego dla personelu medycznego i pomocniczego.

wartość: 16593,00 PLN
2016-12-27 Dom Pomocy Społecznej
MEDSPAL Robert Lembicz:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, przeterminowanych leków, zużytych urządzeń elektrycznych, tonerów, tuszy i lamp fluorescencyjnych wytwarzanych przez Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zmanhofa 142a.

wartość: 7500,00 PLN
2016-12-23 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak:

Konserwacja centralki systemu przywoławczego wraz z elementami współpracującymi, zlokalizowanymi w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 6600,00 PLN
2016-12-23 Dom Pomocy Społecznej
HFS Polska:

Konserwacja centrali systemu sygnalizacji pożaru, baterii akumulatorów w/w centrali, przycisków ROP, czujek pożaru, sygnalizatorów akustycznych i klap dymowych w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 11400,00 PLN
2016-12-19 Dom Pomocy Społecznej
Stanisław Piechowiak:

Usługi konserwacji sieci telefonicznej, aparatów telefonicznych oraz centrali telefonicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 i Oddziale Domu Pomocy Spolecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 11340,00 PLN
2016-12-19 Dom Pomocy Społecznej
RW LIFT Robert Woźniak:

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 i budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 11158,00 PLN
2016-10-24 Dom Pomocy Społecznej
LIGHT EXPRES Szewczyk Marzena:

Wykonanie prac w zakresie remontu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 27926,97 PLN
2016-10-24 Dom Pomocy Społecznej
EL-COMPTA mgr Hanna Jabłońska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami w zakresie remontu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 1107,00 PLN
2016-08-05 Dom Pomocy Społecznej
Edward Framski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wod.-Kan., c.o. i gaz:

Sprzedaż i i montaż pompy marki Magnum na węźle ciepła Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

wartość: 7011,00 PLN
2016-07-27 Dom Pomocy Społecznej
"MED X" Monika Krajczek:

Sprzedaż i dostawa:

1 - podniośnik do transportu dla osób niepełnosprawnych wraz z nosidłem - 3 szt.

2 - laser biostymulacyjny - 1 szt.

wartość: 20150,00 PLN
2016-06-14 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak:

Sprzedaż i montaż monitoringu cyfrowego w Domu Pomocy Społecznej.

wartość: 4028,35 PLN
2016-04-18 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak:

Naprawa sieci przywoławczej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, Oddział przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 7333,44 PLN
2016-04-08 Dom Pomocy Społecznej
EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie remontu dachu na obiekcie Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 5000,00 PLN
2016-04-08 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROMAR" Roman Krawczak:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu na obiekcie Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 114308,96 PLN
2016-03-25 Dom Pomocy Społecznej
Orange Polska S.A.:

Usługi telekomunikacyjne.

wartość: 3000,00 PLN
2016-02-29 Dom Pomocy Społecznej
EL-COMPTA mgr Hanna Jabłońska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie:

1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części administracyjno-rehabilitacyjnej w poziomie parteru i piwnicy w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13.

2. Kompleksowa naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13.

wartość: 1845,00 PLN
2016-02-29 Dom Pomocy Społecznej
LIGHT EXPRES Szewczyk Marzena:

1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie remotu instalacji elektrycznej w części administracyjno-rehabilitacyjnej w poziomie parteru i piwnicy w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul Konarskiego 11/13.

2. Kompleksowa naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul Konarskiego 11/13.

wartość: 71455,51 PLN
2016-02-08 Dom Pomocy Społecznej
EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu dachu budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 5000 PLN
2016-02-01 Dom Pomocy Społecznej
BHP - bejma Małgorzata Bejma-Andrzejewska:

Dostawa odzieży dla personelu medycznego i pomocniczego oraz obuwia profilaktycznego. 

wartość: 22000 PLN
2016-01-08 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usługowy Mariusz Jędrzejczak:

Montaż rolety aluminiowej, trzyczęściowej, otwieranej elektrycznie zlokalizowanej w świetlicy Domu Pomocy Społecznej.

wartość: 6849,87 PLN
2016-01-01 Dom Pomocy Społecznej
Wolters Kluwer S.A.:

Dostarczanie aktualizacji oprogramowania Progman.

wartość: 10848,60 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz Spółka jawna:

Dostawa artykułów biurowych.

wartość: 10288,21 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
MEDSPAL Robert Lembicz:

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych, przeterminowanych leków, zużytych urządzeń elektrycznych, tonerów, tuszy, lapm fluorescencyjnych.

wartość: 5400 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Krzysztof Wachowiak IVENTLINE:

Dostawa tonerów i tuszy.

wartość: 7689,00 PLN
2015-12-30 Dom Pomocy Społecznej
Sierakowska-Grottel Ewa NZOZ MEDYK, CO SŁYCHAĆ?, AP-MED:

Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

wartość: 36990,18 PLN
2015-12-28 Dom Pomocy Społecznej
RW LIFT Robert Woźniak:

Koserwacja urządzeń dźwigowych.

wartość: 9840 PLN
2015-12-18 Dom Pomocy Społecznej
HFS POLSKA Piotr Hausmann:

Konserwacja centralki systemu przywoławczego wraz z elementami współpracującymi.

wartość: 9000,00 PLN
2015-12-18 Dom Pomocy Społecznej
HFS POLSKA Piotr Hausmann:

Konserwacja centrali systemu sygnalizacji pożaru, baterii akumulatorów, przicisków ROP, czujników pożaru, sygnalizatorów akustycznych i klap dymowych.

wartość: 9000,00 PLN
2015-12-18 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie - Oddział Zamenhofa.

wartość: 1180,80 PLN
2015-12-18 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie.

wartość: 1180,80 PLN
2015-12-18 Dom Pomocy Społecznej
Przedsięiorstwo Handlowo-Usługowe Monex Ryszard Krzyżaniak:

Konserwacja systemu przywoławczego.

wartość: 6000 PLN
2015-12-18 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Monex Ryszard Krzyżaniak:

Koserwacja systemu sygnalizacji pożaru.

wartość: 11400 PLN
2015-12-18 Dom Pomocy Społecznej
Garmond Press S.A.:

Dostawa tytułów prasowych.

wartość: 10394,72 PLN
2015-12-16 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sebastian Białobrzycki Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO:

Dostawa chemii profesjonalnej, chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych.

wartość: 90897,20 PLN
2015-12-15 Dom Pomocy Społecznej
F.P.U.H. WATRA Sp. z o.o.:

Bezzwłoczna transmisja alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP).

wartość: 4428,00 PLN
2015-12-09 Dom Pomocy Społecznej
PRALNIA Zofia Siąkowska:

Usługi pralnicze.

wartość: 76500 PLN
2015-12-09 Dom Pomocy Społecznej
Usługi Ciepłownicze Paweł Klimowicz:

Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych.

wartość: 11640,00 PLN
2015-12-09 Dom Pomocy Społecznej
Stanisław Piechowiak:

Konserwacja sieci telefonicznej, centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych.

wartość: 11340,00 PLN
2015-12-02 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A.:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

wartość: 106840,00 PLN