Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-10-15 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo- Budowlanych ARKADA:

Umowa zawarta w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej o szyb dźwigu do przewozu sanitarnego mieszkańców w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

wartość: 568746,98 PLN
2018-06-25 Dom Pomocy Społecznej
Aspen Res sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla Mieszkańców DPS w okresie od 01.7.2018 dp 31.12.2018 r.

wartość: 430014,32 PLN
2018-03-22 Dom Pomocy Społecznej
MM Cars Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Karkonoska 50, 53-015 Wrocław:

Umowa zawarta w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

wartość: 160850 PLN
2018-03-05 Dom Pomocy Społecznej
ZAKŁAD TECHNICZNY USŁUG BUDOWLANYCH BUDO-OBSŁUGA:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego  na zadanie rozbudowy budynku DPS w Poznaniu o szyb dźwigu do przewozu sanitarnego Mieszkańców

wartość: 1549,8 PLN
2018-02-02 Dom Pomocy Społecznej
Kancelaria Adwokacka Szymon Pieczyński:

Świadczenie obsługi prawnej, w szczególności zastępstwa prawnego i procesowego oraz  reprezentacja Zleceniodawcy w postępowaniu sądowym

wartość: 540 PLN
2018-01-22 Dom Pomocy Społecznej
Viral Media Poznań:

Nadzór informatyczny oraz usuwanie usterek i awarii sieci informatycznej, komputerowej, kontrola bezpieczeństwa sieci komputerowej, instalacja oprogramowania, ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, wsparcie użytkowników sprzętu komputerowgo, prowadzenie analiz

wartość: 7200 PLN
2018-01-22 Dom Pomocy Społecznej
Laser Łukasz Pietrzyk Steszew:

Dzierżawa urządzenia Ricoh MP 2851

wartość: 5775 PLN
2018-01-22 Dom Pomocy Społecznej
Garmond Press S.A. Kraków:

Dostarczanie tytułów prasowych.

wartość: 0 PLN
2018-01-22 Dom Pomocy Społecznej
Centermed Poznań sp. z o.o.:

Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych dla pracowników DPS

wartość: 0 PLN
2018-01-22 Dom Pomocy Społecznej
F.H.U. Gregorex:

Wykonanie obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych wraz z wymianą wkładów oczyszczających wodę w urządzeniu do filtrowania

wartość: 442,76 PLN
2018-01-22 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U.T. Ultex:

Odbiór i wywóz odpadów medycznych oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia w Z.U.O. w Koninie

wartość: 1080,00 PLN
2018-01-22 Dom Pomocy Społecznej
PHU Gaś - Tech:

Konserwacja, przegląd i naprawy sprzetu gaśniczego wg. cennika

wartość: 1555,95 PLN
2018-01-04 Dom Pomocy Społecznej
Transport Robert Góral:

Przewóz mieszkańców DPS w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 wg. harmonogramu wyjazdów.

wartość: 800,00 PLN
2018-01-03 Dom Pomocy Społecznej
Internet Plus:

Opieka nad stroną DPS Ugory

wartość: 2642,00 PLN
2017-12-29 Dom Pomocy Społecznej
ZGO NOVA JAROCIN:

Kompleksowe usługi pralnicze dla DPS Ugory

wartość: 52800 PLN
2017-12-28 Dom Pomocy Społecznej
PGNiG:

Dostarczanie paliwa gazowego

wartość: 0 PLN
2017-09-27 Dom Pomocy Społecznej
Firma Ogólnobudowlana Łukasz Zieliński:

Roboty budowlane dodatkowe w ramach zamówienia publicznego na Roboty remontowe i renowacyjne związane z instalowaniem windy w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 17330,18 PLN
2017-08-11 Dom Pomocy Społecznej
NB Architects Bartosz Nalewajski:

Opracowanie projektu windy dostosowanej do przewozu transportu sanitarnego w budynku B1

wartość: 31800 PLN
2017-08-11 Dom Pomocy Społecznej
Stolarstwo Uslugowe Meblomar:

Wykonanie w 30 pokojach mieszkalnych frontów mebli, wykonanie 30 krzeseł, wykonanie 30 komódDemontaż istniejących fronów mebli.

wartość: 58499,99 PLN
2017-08-02 Dom Pomocy Społecznej
Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Andrzej Depczyński:

Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjno - awaryjnego wraz z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynku B1 i B2 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. ugory 18/20

wartość: 49590 PLN
2017-07-14 Dom Pomocy Społecznej
Focus Halina Kupral:

Dostawa dwóch podnośników osobowych wraz z dwoma temblakami

wartość: 12620 PLN
2017-06-05 Dom Pomocy Społecznej
Firma Ogólnobudowlana Łukasz Zieliński:

Roboty remontowe i renowacyjne związane z instalowaniem windy w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 150026,91 PLN
2017-04-19 Dom Pomocy Społecznej
Jamed s.c. Gniezno:

Zakup i dostarczenie 17 nowych łóżek rehabilitacyjnych

wartość: 55930,07 PLN
2017-03-17 Dom Pomocy Społecznej
Adwokat Michał Grochowiak - Kancelaria adwokacka:

Uczestnictwo i komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Roboty remontowe i renowacyjne związane z zainstalowaniem windy w budynku B1 DPS przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu w tym udział w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji postępowania i zamieszczenie dokumentacji we właściwych publikatorach oraz uczestnictwo w ocenie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu.

wartość: 2500 PLN
2017-03-17 Dom Pomocy Społecznej
Adwokat Michał Grochowiak - Kancelaria adwokacka:

Uczestnictwo i komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Prace projektowei świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Kompleksowa modernizaja DPS przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu w tym udział w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji postępowania i zamieszczenie dokumentacji we właściwych publikatorach oraz uczestnictwo w ocenie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu.

wartość: 3.500 PLN
2017-02-05 Dom Pomocy Społecznej
Jamed s.c. Gniezno:

Zakup 23 nowych łóżek rehabilitacyjnych.

wartość: 75670,09 PLN
2017-01-17 Dom Pomocy Społecznej
Transport Robert Góral:

Usługi w zakresie przewozu mieszkańców zgodnie z zapotrzebowaniami.

wartość: 0 PLN
2017-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Internet Plus Poznań:

Kompleksowa opieka nad stroną internetową dpsugory.pl

wartość: 2199,24 PLN
2016-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Suchy Las:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 2332,8 PLN
2016-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski sp. z o.o.:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 2592 PLN
2016-12-30 Dom Pomocy Społecznej
Firma Vertical Gniezno:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego

wartość: 1166,4 PLN
2016-12-28 Dom Pomocy Społecznej
Firma Teletechnika Poznań:

Konserwacja centrali telefonicznej wraz z siecią wewnętrzną i aparatami telefonicznymi.

wartość: 3720 PLN
2016-12-27 Dom Pomocy Społecznej
F.P.U.H. WATRA sp. z o.o. Poznań:

Usługa bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie COAP zainstalowanego w KM Państwowej Straży Pożarnej, CMOS oraz sygnałów uszkodzeniowych do COSU Operatora

wartość: 5003,64 PLN
2016-12-21 Dom Pomocy Społecznej
Firma Granimex Poznań:

Dostawa, montaż i serwis dwóch urządzeń Clorius do eliminowania bakterii Legionella z instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach DPS

wartość: 33000,00 PLN
2016-11-22 Dom Pomocy Społecznej
PHU Montex Ryszard Krzyżaniak Międzychód:

Ułożenie nowej instalacjisygnalizacji pożaru w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 92130,00 PLN
2016-10-26 Dom Pomocy Społecznej
Alfa - system sp. z o.o.:

Projekt instalacji sygnalizacji pożaru budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-05 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Roboty dodatkowe w przedmiocie remont balkonów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20  - budynek B1

wartość: 26802,08 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Remont balkonów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu - budynek B1

wartość: 478000,18 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 9850,00 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Remont 12 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 59785,34 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzrou inwestorskiego dla robót budowanych w ramach remontu 12 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 1200,00 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Modernizacja holu na poziomie -3,40, modernizacja holu na poziomie 3,40 w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu - budynek nr 18.

wartość: 9924,78 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach modernizacji holu w budynku nr 18 DPS

wartość: 200,00 PLN
2016-01-05 Dom Pomocy Społecznej
Spacjalistyczna Przedsiębiorstwa Instalacji Alarmowych AMERAL:

Wykonanie konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji systemu przywoławczego, instalacji oddymiania i drzwi pożarowych, domofonów, CCTV.

wartość: 8856,00 PLN
2016-01-04 Dom Pomocy Społecznej
Laser Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzenia Ricoh MP 2851

wartość: 2400,00 PLN
2016-01-04 Dom Pomocy Społecznej
Internet Plus:

Usluga kompleksowej opieki nad stroną internetową.

wartość: 1788,00 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

Konserwacja urządzeń dźwigowych i wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

wartość: 2332,8 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Vertical:

Konserwacja i obsluga serwisowa urządzeń transportu bliskiego

wartość: 1328,4 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Specjalistyczny zakład Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji Robalex:

Zabiegi dezynsekcji kompleksowej

wartość: 2706,00 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Elektromechanika Dźwigowa Raczkowski sp. z o.o.:

Usługi związane z konserwacją dźwigu osobowego

wartość: 2924,10 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Firma TELETECHNIKA:

Stała konserwacja cetrali telefonicznej wraz z siecią wewnętrzną i aparatami telefonicznymi

wartość: 3720,00 PLN
2015-12-30 Dom Pomocy Społecznej
DENART MEDYCYNA STOMATOLOGIA PROTETYKA ZAOPATZRENIE LECZNICTWA:

Przegląd aparatów do fizykoterapii

wartość: 668,8 PLN
2015-12-15 Dom Pomocy Społecznej
F.PUH WATRA sp. z o.o.:

Monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych w obiekcie wyposażonym w SSP

wartość: 5003,64 PLN
2015-12-07 Dom Pomocy Społecznej
HTS AMA sp. z o.o.:

Kompleksowe usługi pralnicze.

wartość: 25584,00 PLN
2015-12-01 Dom Pomocy Społecznej
Garmond Press S.A.:

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych dla mieszkańców DPS

wartość: 3810,02 PLN