Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-08 Dom Pomocy Społecznej
ALMAR SYSTEMY ALARMOWE:

WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO W  BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. UGORY 18/20

wartość: 72385,40 PLN
2019-01-30 Dom Pomocy Społecznej
FIRMA MONEX:

Komnserwacja systemu przywoławczego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 5170 PLN
2019-01-28 Dom Pomocy Społecznej
GARMON PRESS S.A.:

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych

wartość: 3811 PLN
2019-01-22 Dom Pomocy Społecznej
FHU GREGOREX:

Przegląd i wymiana wkładów oczyszczjaących wodę w urządzeniu do filtrowania wody

wartość: 442,76 PLN
2019-01-22 Dom Pomocy Społecznej
LASER ŁUKASZ PIETRZYK:

Dzierżawa urządzenia Ricoh

wartość: 2952 PLN
2019-01-11 Dom Pomocy Społecznej
PHU "ŻAR PLUS":

Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. ugory 18/20

wartość: 603,93 PLN
2019-01-07 Dom Pomocy Społecznej
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ:

Dostawa ciepłą z sieci ciepłowniczej

wartość: 274007 PLN
2019-01-04 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET POZNAŃ S.A.:

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

wartość: 43000 PLN
2019-01-04 Dom Pomocy Społecznej
TELETECHNIKA:

Stałą konserwacja centrali telefonicznej oraz wewnętrznej sieci telefonicznej i aparatów telefonicznych w budynkach DPS

wartość: 6000 PLN
2019-01-03 Dom Pomocy Społecznej
CENTERMED Poznań sp. z o.o.:

Usługi i świadczenia zdrowotne dla pracowników DPS

wartość: 3723 PLN
2019-01-02 Dom Pomocy Społecznej
PHUT ULTEX:

Odbiór i wywóz odpadów medycznych

wartość: 1080 PLN
2018-12-31 Dom Pomocy Społecznej
FPUH WATRA:

Transmisja alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie COAP oraz sygnałów uszkodzeniowych do COSU

wartość: 5003,64 PLN
2018-12-31 Dom Pomocy Społecznej
VIRAL MEDIA:

Bieżąca obsługa informatyczna

wartość: 9600 PLN
2018-12-28 Dom Pomocy Społecznej
VERTICAL:

Konserwcja i obsuga serwisowa urzadzeń transortu bliskiego

wartość: 5616 PLN
2018-12-28 Dom Pomocy Społecznej
INTERNET PLUS:

Kompleksowa opieka nad stroną internetową dpsugory.pl

wartość: 2642,04 PLN
2018-12-23 Dom Pomocy Społecznej
ZGO-NOWA SP. Z O.O.:

Kompleksowe usługi pralnicze

wartość: 55200 PLN
2018-10-15 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo- Budowlanych ARKADA:

Umowa zawarta w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej o szyb dźwigu do przewozu sanitarnego mieszkańców w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

wartość: 568746,98 PLN
2018-06-25 Dom Pomocy Społecznej
Aspen Res sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla Mieszkańców DPS w okresie od 01.7.2018 dp 31.12.2018 r.

wartość: 430014,32 PLN
2018-03-22 Dom Pomocy Społecznej
MM Cars Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Karkonoska 50, 53-015 Wrocław:

Umowa zawarta w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

wartość: 160850 PLN
2017-01-17 Dom Pomocy Społecznej
Transport Robert Góral:

Usługi w zakresie przewozu mieszkańców zgodnie z zapotrzebowaniami.

wartość: 0 PLN
2017-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Internet Plus Poznań:

Kompleksowa opieka nad stroną internetową dpsugory.pl

wartość: 2199,24 PLN
2016-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Suchy Las:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 2332,8 PLN
2016-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski sp. z o.o.:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 2592 PLN
2016-12-30 Dom Pomocy Społecznej
Firma Vertical Gniezno:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego

wartość: 1166,4 PLN
2016-12-27 Dom Pomocy Społecznej
F.P.U.H. WATRA sp. z o.o. Poznań:

Usługa bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie COAP zainstalowanego w KM Państwowej Straży Pożarnej, CMOS oraz sygnałów uszkodzeniowych do COSU Operatora

wartość: 5003,64 PLN
2016-11-22 Dom Pomocy Społecznej
PHU Montex Ryszard Krzyżaniak Międzychód:

Ułożenie nowej instalacjisygnalizacji pożaru w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 92130,00 PLN
2016-10-26 Dom Pomocy Społecznej
Alfa - system sp. z o.o.:

Projekt instalacji sygnalizacji pożaru budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-05 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Roboty dodatkowe w przedmiocie remont balkonów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20  - budynek B1

wartość: 26802,08 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Remont balkonów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu - budynek B1

wartość: 478000,18 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 9850,00 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Remont 12 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 59785,34 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzrou inwestorskiego dla robót budowanych w ramach remontu 12 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 1200,00 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Modernizacja holu na poziomie -3,40, modernizacja holu na poziomie 3,40 w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu - budynek nr 18.

wartość: 9924,78 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach modernizacji holu w budynku nr 18 DPS

wartość: 200,00 PLN
2016-01-04 Dom Pomocy Społecznej
Laser Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzenia Ricoh MP 2851

wartość: 2400,00 PLN
2016-01-04 Dom Pomocy Społecznej
Internet Plus:

Usluga kompleksowej opieki nad stroną internetową.

wartość: 1788,00 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Firma TELETECHNIKA:

Stała konserwacja cetrali telefonicznej wraz z siecią wewnętrzną i aparatami telefonicznymi

wartość: 3720,00 PLN