Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul.Sulańska 11, 62-510 Konin:

Przedmiot umowy stanowi świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych/medycznych wraz z ich odbiorem i transportem, pochodzących   z  jednostek Zamawiającego

Cena oferty  - 2,83,- z vat za unieszkodliwianie 1 kg odpadów niezbezpiecznych wraz z odbiorem i transportem.

wartość: 2,83 PLN
2019-02-01 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Climvent Michał Zieliński, ul. Grunwaldzka 160/119, 60-309 Poznań:

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, dostawę i wymiane filtrów w stropach laminarnych oraz centralach wentylacyjnych obsługujących Blok Operacyjny

wartość: 81630,18 PLN
2019-01-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ProCardia Medical Sp. z o.o.,, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa:

Pakiet 3 - stenty wewnątrzczaszkowe do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii

wartość: 63018,00 PLN
2019-01-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ISPL Medical Sp. z o.o., UL. Nawojowska 100A, 33-300 Nowy Sącz:

PAKIET 1 - STENTY WEWNĄTRZCZASZKOWE DO EMBOLIZACJI TETNIAKÓW MÓZGU DLA POTRZEB ANGIOGRAFII

wartość: 497340,00 PLN
2019-01-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. o PGF S.A. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych / leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia chorób neurologicznych oraz  w leczeniu chorób reumatologicznych i hematologicznych, przetoczeniami immunoglobulin 

wartość: 410471.72 PLN
2019-01-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CSL BEHRING Sp. z o.o. , ul.A.Branickiego 17, 02-972 Warszawa:

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych / leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia chorób neurologicznych oraz  w leczeniu chorób reumatologicznych i hematologicznych, przetoczeniami immunoglobulin.

Pakiet 1 - 10 % IMMUNOGLOBULINA -ludzka normalna IgG stabilizowana L-proliną - roztwór dożylny  gotowy do podania o zawartości IgG co najmniej 98%, IgA maksymalnie 25mikrogramów/ml. Stabilny 36 miesięcy w temperaturze pokojowej. Opakowania 2,5g/25 ml,5g/50 ml, 10g/100ml, 20g/200 ml,40g/400ml. (Lek typu Previgen lub równoważny) w ilości 1085 g

wartość: 227622.15 PLN
2019-01-23 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k Częstochowska 38/52 93-121 Łódź:

   Dostawa worków stomijnych jedno i dwuczęściowych, płytek plastycznych, urządzenia do zakładania gumowych podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawów do zbiórki stolca dla potrzeb WSM im. J Strusia w Poznaniu

wartość: 105243.84 PLN
2019-01-23 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa:

Dostawa worków stomijnych jedno i dwuczęściowych, płytek plastycznycyh, urządzenia do zakładaniagumowych podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawłw do zbiórki stolcz

Pakiet 1 - Worki stomijne jednoczęściowe

Pakiet 2 - Worki stomijne dwuczęściowe, płytki płaskie, płytki typu Convex

wartość: 65953.44 PLN
2019-01-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sun-Med s.c., Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź:

Dostawa worków stomijnych jedno i dwuczęściowych, płytek plastycznych, urządzenia do zakładania gumowych podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawów do zbiórki stolca

Pakiet 5 - Urządzenie do zakładania gumowych podwiązek na żylaki odbytu

wartość: 28015.20 PLN
2019-01-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
FARMACOL Logistyka Sp. z o.o., ul.Szopieniecka 77, 40-431 Katowice:

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia przewlekłego WZW B, w dawkach,  ilościach i cenie określonych w ofercie

 Pakiet 1  

Lek Entekavir (lek typu BARACLUDE lub równoważny)w tabletkach 0,5 mg x 30 tabl. w  opakowaniu, w ilości 3000 op.

Lek Entekavir (lek typu BARACLUDE lub równoważny )w tabletkach 1 mg x 30 tabl. wopakowaniu, w ilości 2400 op.

Pakiet 2

Lek Lamiwudyna (lek typu Zeffix lub równoważny) - 100 mg x 28 tabl. w

opakowaniu, w ilości 720 op.

Pakiet 3

Lek Disoproxil (lek typu Tenofovir lub równoważny) - 0,245g x 30 tabl. w opakowaniu, w ilości 1.440 op.

wartość: 365764.89 PLN
2019-01-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roche Diagnostics Polska Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z serwisem oraz pasków do aparatu CoaguCyhek XS

wartość: 334688.12 PLN
2019-01-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
EGIS Polska Dystybucja Sp. z o.o., ul.Komitetu Obrony Rootników 45 D, 02-146 Warszawa:

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych stosowanychw programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA

Pakiet 6  - Infliksimab  - 100 mg , proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 op. = 1 fiol. - w ilości  150 opak.

wartość: 92824.38 PLN
2019-01-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
LEK S.A. ul.Podlipie 16, 95-010 Stryków:

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych stosowanychw programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPAPAKIET 2 - Etanercept   - 0,05 g/1 ml roztwór do wstrzykiwań 1 op. x 4 ampułkostrzykawki lub autowstrzykiwacze -  w ilości  60 opak.

wartość: 74455.20 PLN
2019-01-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych stosowanychw programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA, w dawkach,  ilościach i cenie określonych w ofercie (na formularzu oferty cenowej)  z dnia 29.11.2018r., stanowiącej załącznik 1 do niniejszej umowy i jej integralną część:

Pakiet 4 - Certolizumab pegol  - roztwór do wstrzykiwań w postaci ampułkostrzykawek 1 op. 0,2 g/1 ml x 2 - 250 opak

wartość: 515189.70 PLN
2019-01-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A., ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych stosowanych w programie zdrowotnym (lekowym)leczenia dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu, w dawkach,  ilościach i cenie określonych w ofercie (na formularzu oferty cenowej)  z dnia 28.11.2018r, stanowiącej załącznik 1 do niniejszej umowy i jej integralną część:Pakiet 2 :1) Botulina jadu kiełbasianego (lek typu Dysport lub równoważny) 300j x 1 fiol  - 56 op/fiol2) Botulina jadu kiełbasianego (lek typu Dysport lub równoważny) 500j x 1 fiol  - 356 op/fiol

wartość: 242125.76 PLN
2016-09-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Optotech Medical Sp. z o.o. Sp.k.:

Dostawa lasera YAG dla Oddziału Okulistyki

wartość: 169700,00 PLN
2016-09-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kosmed Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Leczenia Udarów Mózgu

wartość: 349920,00 PLN
2016-04-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Olympus Polska Sp. z o.o.:

Dostawa zestawu noża hybrydowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej oraz narzędzi laparoskopowych dla Oddziału Urologii

wartość: 268482,60 PLN
2016-04-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o.:

Dostawa kolumny laparoskopowej i narzędzi laparoskopowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej

wartość: 319589,63 PLN
2016-04-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Diaven Medical Sp. z o.o. Sp. k.:

Dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego

wartość: 700488,00 PLN
2016-02-01 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o.:

Dostawa artroskopu

wartość: 46250,95 PLN