Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-08-06 Zespół Żłobków Nr 2
Budownictwo. nadzór Doradztwo Paweł Wypyszyński:

Przegląd roczny budynków Z Ż Nr 2

wartość: 1500 PLN
2019-07-31 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład remontowo- Budowlany Tadeusz Kamiński:

Wykonanie prac posadzkarskich w Żłobku "Koniczynka"

wartość: 27000 PLN
2019-07-31 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład remontowo- Budowlany Tadeusz Kamiński:

Wykonanie posadzki na klatce schodowej przy oddziale I w Żłobku "Kalinka"

wartość: 21000 PLN
2019-07-31 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład remontowo- Budowlany Tadeusz Kamiński:

Remon łazienki na oddziale V w Żłobku "Stokrotka"

wartość: 33000 PLN
2019-07-17 Zespół Żłobków Nr 2
Winglob Marcin Gąsiorek:

Naprawa , wymiana drzwi wewnętrznych w Żłobku "Koniczynka"

wartość: 7650,60 PLN
2019-05-28 Zespół Żłobków Nr 2
Hanna Dublaga "Owoce , warzywa ogólno-spożywcze:

Sukcesywna dostawa art. spożywczych

wartość: 25016,8 PLN
2019-05-28 Zespół Żłobków Nr 2
Hanna Dublaga "Owoce , warzywa ogólno-spożywcze:

Sukcesywna dostawa owocwó i warzyw świeżych do Żłobków "Klainka", "Koniczynka" i "Stokrotka"

wartość: 25982,60 PLN
2019-04-16 Zespół Żłobków Nr 2
Euro Radosław Senger:

Sukcesywna  dostawa artykułow gospodarczych  do Z- Ż Nr 2

wartość: 4320,21 PLN
2019-04-16 Zespół Żłobków Nr 2
Euro Radosław Senger:

Sukcesywna  dostawa artykułow gospodarczych  do Z- Ż Nr 2

wartość: 4320,21 PLN
2019-04-11 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Usług kiminiarskich "Mazeda- went" Sp. s.c.:

Przeglądy, kontorla szczelności, czyszczenie przewodów kominowych. przeglad stanu technicznego instalacji gazowych w Żłobkach "Koniczynka " i "Stokrotka"

wartość: 2317,32 PLN
2019-03-29 Zespół Żłobków Nr 2
REN Sp. z o.o.:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców mrożonych

wartość: 20458,76 PLN
2019-03-28 Zespół Żłobków Nr 2
HLS Marek Niedziałkowski:

Prowadzenie okresowych szkoleń w zakresie BHP dla pracowników Ż-Ż Nr2

wartość: 630,00 PLN
2019-03-22 Zespół Żłobków Nr 2
Okręgowa Spółdzielnia mleczarska _ Śrem:

Sukcesywna dostawa produktów mlecznych

wartość: 70665,59 PLN
2019-03-07 Zespół Żłobków Nr 2
Elektro - Termo-Serwis Sławomir Kaczmarek:

Wykonanie instalacji i montaż wideodomofonów w Żłobku "Niezapominajka"

wartość: 9144,10 PLN
2019-02-28 Zespół Żłobków Nr 2
INEA BIZNES:

Internet- na Potrzeby Żłobka"Niezapominajka"

wartość: 6642,00 PLN
2019-02-01 Zespół Żłobków Nr 2
Olimpia Konwój Sp.z.o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu w Żłobku "Niezpominajka"

wartość: 3800 PLN
2019-02-01 Zespół Żłobków Nr 2
Owoce Warzywa Art. Ogólnospożywcze Hanna Dublaga:

Usługa w zakresie transportu cateringu na trasie: Al. Wielkopolska 21/25 i ul. Moniki Cegłowskiej 14

wartość: 44000 PLN
2019-02-01 Zespół Żłobków Nr 2
P4 Sp.z.o.o.:

Abonament za telefony i internet

wartość: 3600 PLN
2019-01-29 Zespół Żłobków Nr 2
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański:

Okresowe sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz rezystencji linii i urządzeń w pomieszczeniach wilgotnych w budynkach Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu

wartość: 1050 PLN
2019-01-25 Zespół Żłobków Nr 2
AQUANET S.A.:

Odprowadzanie ścieków

wartość: 20000 PLN
2019-01-21 Zespół Żłobków Nr 2
AQUANET S.A.:

Dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków

wartość: 15000 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "ŻAR plus" Piotr Nowaczyk:

Wykonanie przeglądu i konserwacji gaśnic i hydrantów w budynach Żłobka "Kalinka", "Koniczynka" i "Stokrotka".

wartość: 881,91 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa sprawowana nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Stołówka i Magazyn firmy ProgMan. Świadczenie opieki serwisowej przez Zleceniobiorcę odbywać się będzie  w terminach ustalanych telefonicznie.

wartość: 3800 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Diagnostyka Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

wartość: 800 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy:

Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności urządzeń i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wraz z wykonaniem usług kominiarskich polegających na okresowym czyszczeniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Zespołu Żłobków Nr 2

wartość: 1722,00 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Kominiarski Krzysztof Krzyżok:

Wykonanie dokumentacji inwertaryzacyjnej przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w Żłobku "Koniczynka" i "Stokrotka"

wartość: 3950,00 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
I- Telecom Sp. z.o.o.:

Abonament i połączenia telefoniczne w Żłobku "Stokrotka" przy Alejach Wielkopolskich 21/25

wartość: 1100 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
I- Telecom Sp. z.o.o.:

Abonament i połączenia telefoniczne w Żłobku "Kalinka" przy ul. A. Szamarzewskiego 5/9

wartość: 1100 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
I- Telecom Sp. z.o.o.:

Abonament i połączenia telefoniczne dla Żłobka "Koniczynka" przy ul. Nowy Świat 7/11.

wartość: 1100 PLN
2019-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Maria Kostka- Wach:

Badania wstępne, kontrolne, okresowe oraz do celów sanitarno- epidemiologicznych na rzecz pracowników Zespołu Żłobków Nr 2

wartość: 4200 PLN
2019-01-01 Zespół Żłobków Nr 2
Firma Handlowo- Usługowa ALKOM:

Wywóz odpadów żywnościowych 

wartość: 4500 PLN
2019-01-01 Zespół Żłobków Nr 2
Elżbieta Włodarczak:

Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy Al. Wielkopolskiej 21/25

wartość: 3426,36 PLN
2018-12-31 Zespół Żłobków Nr 2
Olimpia Konwój Sp.z.o.o.:

Moniorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu.

wartość: 3800 PLN
2018-12-13 Zespół Żłobków Nr 2
Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej S.C.:

Konserwacja i drobne naprawy dwóch urządzeń dźwigowych w Żłobku "Kalinka" przy ul. A. Szamarzewskiego 5/9

wartość: 1476 PLN
2018-12-13 Zespół Żłobków Nr 2
Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej S.C.:

Konserwacja i drobne naprawy trzech urządzeń dźwigowych w Żłobku "Stokrotka" przy Aleji Wielkopolskiej 21/25

wartość: 2214 PLN
2018-12-13 Zespół Żłobków Nr 2
Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej S.C.:

Konserwacja i drobne naprawy jednego dźwigu towarowego w Żłobku "Koniczynka" przy ul. Nowy Świat 7/11

wartość: 738 PLN
2018-10-16 Zespół Żłobków Nr 2
PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z. o. o.:

Sprzedaż i zakup paliwa gazowego

wartość: 85000 PLN
2018-10-16 Zespół Żłobków Nr 2
ENEA SA:

sprzedaż energii elektrycznej

wartość: 35000 PLN
2018-10-01 Zespół Żłobków Nr 2
IZOBET Michał Jarząbek:

Kompleksowe wykonanie naprawy balkonu frontowego (nad wejściem głównym) w Żłobku "Stokrotka"

wartość: 8241 PLN
2018-10-01 Zespół Żłobków Nr 2
Elżbieta Włodarczak:

Umowa najmu lokalu w Żłobku "Stokrotka" przy Al. Wielkopolskiej 21/25

wartość: 856,59 PLN
2018-09-11 Zespół Żłobków Nr 2
Mariusz Sakiewicz:

Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Żłobka "Stokrotka" przy Al. Wielkopolskiej 21/25

wartość: 452274,75 PLN
2018-07-19 Zespół Żłobków Nr 2
MK Inwestycje Kamil Kaniewski:

Obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej w budynku Żłobka "Stokrotka" położonego przy Al. Wielkopolskiej 21/25 w Poznaniu. 

wartość: 13038,00 PLN
2018-06-26 Zespół Żłobków Nr 2
Firma Remontowo-Budowlano-Handlowa Michał Chwirot:

Remont łazienki dziecięcej w Żłobku "Stokrotka" Al. Wielkopolska 21/25

wartość: 17200 PLN
2018-06-04 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Remontowo- Budowlany Tadeusz Kamiński:

Remont szatni w Żłobku "Koniczynka" ul. Nowy Świat 7/11 i remont kuchni głównej w Żłobku 'Koniczynka".

wartość: 29627,82 PLN
2018-06-04 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Remontowo- Budowlany Tadeusz Kamiński:

Remont posadzki w bawialni gr. II w Żłobku "Kalinka" ul. Szamarzewskiego 5/9 i remont posadzki w wózkarni gr. IV w Żłobku "Kalinka".

wartość: 23678,63 PLN
2018-05-14 Zespół Żłobków Nr 2
MK Inwestycje Kamil Kaniewski:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu budowlanego

wartość: 1500 PLN
2018-05-10 Zespół Żłobków Nr 2
P.P.H.U. Tel-Poż-System ISKRA Spółka z.o.o.:

Konserwacja oraz przegląd urządzeń systemu oddymiania. Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów.

wartość: 750 PLN
2018-05-01 Zespół Żłobków Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa sprawowana nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Stołówka i Magazyn firmy ProgMan. Świadczenie opieki serwisowej przez Zleceniobiorcę odbywać się będzie  w terminach ustalanych telefonicznie.

wartość: 9100 PLN
2018-02-09 Zespół Żłobków Nr 2
Aquanet S.A.:

korzystanie z kanalizacji ogólnospławnej Spółki w zakresie odprowadzania wód opadowych oraz zasady rozliczania nalezności na usługi dla Złobka "Kalinka" przy ul. Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu.

wartość: 745 PLN
2018-01-19 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Kamiński:

Remont posadzek pomieszczeń: szatni gr.II i III w Żlobku "Kalinka" przy ul. Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 17410,23 PLN
2018-01-18 Zespół Żłobków Nr 2
Aquanet S.A.:

dostawa wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę i zasady rozliczania należności za usługi będące jej przedmiotem w odniesieniu do calego Zespołu Żłobkow nr 2 w Poznaniu

wartość: 15200 PLN
2018-01-08 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Rzeźniczo-wędliniarski Edmund Koczorowski:

sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Zespołu Zlobków nr 2 Żłobka "Koniczynka" przy ul. Nowy Świat 7/11 w Poznaniu

wartość: 2500 PLN
2018-01-08 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Rzeźniczo-wędliniarski Edmund Koczorowski:

sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Zespołu Zlobków nr 2  Żłobka "Stokrotka" przy ul. Al. Wielkopolskich 21/25 w Poznaniu

wartość: 4400 PLN
2018-01-08 Zespół Żłobków Nr 2
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie:

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych- nabiał dla Zespołu Żłobków nr 2 przy ul. Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 19500 PLN
2018-01-08 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o. o. Kijewo 39:

sukcesywna dostawa artykułow spozywczych- warzywa i owoce mrożone dla Zespołu Zlobków nr 2 przy ul. Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 6000 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Diagnostyka Sp. z o.o.:

świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki labolatoryjnej dla całego Zespołu Żłobków Nr 2 w Poznaniu

wartość: 510 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Hanna Dublaga Owoce-Warzywa Art. Ogólnospozywcze:

sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych dla Zespołu Złobków nr 2 przy ulicy Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 27449,8 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Hanna Dublaga Owoce-Warzywa Art. Ogólnospozywcze:

sukcesywna dostawa warzyw i owoców konserwowych dla Zespołu Złobków nr 2 przy ulicy Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 5773,6 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Hanna Dublaga Owoce-Warzywa Art. Ogólnospozywcze:

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Złobków nr 2 przy ulicy Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 29575,8 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Wojciech Tomaszewski:

sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Zespołu Złobków nr 2 przy ulicy Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 6000 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Artur Porzuczek:

sukcesywna dostawa Środków chemii gospodarczej dla Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu

wartość: 13500 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Produkcyjno-Usługowy J.H.M.Michalak:

konserwacja instalacji c.o. i c.w. oraz węzła cieplengo w budynkach Zespolu Żłobków nr 2 na ul. Szamarzewskiego w Poznaniu

wartość: 2400 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
dr Maria Kostka-Wach:

badania wstępne, okresowe. kontrolne oraz do celów san.-epidem.  na rzecz pracowników Zespołu Żłobków nr 2 na ul. Szamarzewskiego w Poznaniu

wartość: 4800 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Pracownia Rentgenowska- Jeżyce s.c. Poznań ul. Mickiewicza 31:

Wykonywanie badań rentgenowskich klatki piersiowej u pracowników Zespołu Żłobków Nr 2 na ul. Szamarzewskiego w Poznaniu

wartość: 1000 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Biuro Usług BHP:

inspekcja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Zespole Żłobków nr 2 na ul. Szamarzewskiego w Poznaniu

wartość: 1200 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
E. Gron Z Kuffel:

Konserwacja dźwigów i naprawy awaryjne w Żłobku przy ul Nowy Świat w Poznaniu

wartość: 738,00 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
E. Gron Z Kuffel:

Konserwacja dźwigów i naprawy awaryjne w Żłobku przy ul Al Wielkopolskiej w Poznaniu

wartość: 2214,00 PLN
2018-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
E. Gron Z Kuffel:

Konserwacja dźwigów i naprawy awaryjne w Żłobku przy ul Szamarzewskiego w Poznaniu

wartość: 1476,00 PLN
2018-01-01 Zespół Żłobków Nr 2
ALKOM Firma Handlowo- Usługowa:

Wywóz odpadów żywnościowych z posesji zlokalizowanej w Poznaniu przy:

* Żłobek "Kalinka" Poznań ul. Szamarzewskiego 5/9

*Żłobek "Koniczynka" Poznań ul. Nowy Świat 7/11

*Żłobek "Stokrotka" Poznań Al. Wielkopolska 21/25

wartość: 4439 PLN
2018-01-01 Zespół Żłobków Nr 2
I-telecom Sp. z o.o.:

abonament i połaczenia telefoniczne dla Żłobka "Stokrotka" na ul. Al. Wielkopollskie w Poznaniu

wartość: 1020 PLN
2018-01-01 Zespół Żłobków Nr 2
I-telecom Sp. z o.o.:

abonament i połaczenia telefoniczne dla Żłobka "Koniczynka" na ul. Nowy Świat 7/11 w Poznaniu

wartość: 1020 PLN
2018-01-01 Zespół Żłobków Nr 2
I-telecom Sp. z o.o.:

abonament i połaczenia telefoniczne dla Żłobka "Kalinka" na ul. Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

wartość: 1020 PLN
2017-12-28 Zespół Żłobków Nr 2
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Zespołu Żłobków nr 2 na ul. Szamarzewskiego w Poznaniu

wartość: 2880 PLN
2017-12-27 Zespół Żłobków Nr 2
Olimpia-Konwój Sp. z o.o.:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu za pomoca nadajnika GPRS w Żłobku "Kalinka" w Poznaniu na ul. szamarzewskiego 5/9

wartość: 3240 PLN
2017-05-18 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Remontowo Budowlany T. Kamiński:

Remont posadzek szatni i pokoju karmienia

wartość: 9193,46 PLN
2017-05-16 Zespół Żłobków Nr 2
Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i produkcji Różnej:

Roboty remontowe po zalaniu bawialni i sypialni

wartość: 5566,75 PLN
2017-05-15 Zespół Żłobków Nr 2
Elektro Termo - Serwis:

Dostosowanie natężenia oświetlenia do obowiązujących norm

wartość: 54500,12 PLN
2017-04-01 Zespół Żłobków Nr 2
Firma Handlowo Usługowa Alkom:

Wywóz odpadów żywnościowych

wartość: 7970,40 PLN
2017-03-09 Zespół Żłobków Nr 2
Orange Polska S.A.:

Świadczenie usługi dostępu internetowego

wartość: 598,00 PLN
2017-01-27 Zespół Żłobków Nr 2
PPHU Tel-Poż-System ISKRA Sp. z o.o.:

Konserwacja oraz przegląd urządzeń systemu oddymiania

wartość: 3900,00 PLN
2017-01-16 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Usług Technicznych Branży Budowlanej TECHNUS BUD:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

wartość: 20000,00 PLN
2017-01-14 Zespół Żłobków Nr 2
AQUANET S.A.:

Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

wartość: 745,00 PLN
2017-01-09 Zespół Żłobków Nr 2
AQUANET S.A.:

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków

wartość: 15200,00 PLN
2017-01-04 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Produkcyjno Usługowy J.H.M Michalak:

Konserwacja instalacji c.o i c.w oraz węzła cieplnego

wartość: 5904,00 PLN
2017-01-04 Zespół Żłobków Nr 2
Maria Kostka Wach:

Wykonanie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych oraz do celów sanitarno - epidemiologicznych

wartość: 4400,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Diagnostyka Sp. z o.o.:

Badania laboratoryjne

wartość: 510,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Artur Porzuczek:

Sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej

wartość: 10000,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
I-Telecom:

Korzystanie z linii telefonicznych

wartość: 2510,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Serwis komputerowy

wartość: 4500,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Pracownia Rentgenowska Jeżyce s.c.:

Wykonywanie badań rentgenowskich

wartość: 168,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
ARCAN s.c.:

serwis kserokopiarki

wartość: 1300,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej s.c:

Konserwacja i drobne naprawy urządzeń dźwigowyh

wartość: 2214,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej s.c:

Konserwacja i drobne naprawy urządzeń dźwigowyh

wartość: 738,00 PLN
2017-01-02 Zespół Żłobków Nr 2
Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej s.c:

Konserwacja i drobne naprawy urządzeń dźwigowyh

wartość: 1476,00 PLN
2016-12-30 Zespół Żłobków Nr 2
Wojciech Tomaszewski:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin

wartość: 11300,00 PLN
2016-12-30 Zespół Żłobków Nr 2
Sklep Spozywczo Mięsny Paweł Ciesielski:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin

wartość: 10100,00 PLN
2016-12-30 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Edmund Koczorowski:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin

wartość: 4500,00 PLN
2016-12-29 Zespół Żłobków Nr 2
Olimpia Konwój Sp z o.o.:

Monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmu włamania i napadu

wartość: 3250,00 PLN
2016-12-29 Zespół Żłobków Nr 2
Biuro Usług BHP:

Pełnienie obowiązków inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p/p

wartość: 7200,00 PLN
2016-12-29 Zespół Żłobków Nr 2
Hanna Dublaga Warzywa - Owoce Art. Ogólnospożywcze:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

wartość: 62144,34 PLN