Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-26 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Music & More Sp. z o.o. Łódź:

wynajem sali na prowadzenie nauki gry na gitarze

wartość: 28 PLN
2019-01-30 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Uczniowski Klub Sportowy "Energetyk" Michał Kujawa:

wynajem sali gimnastycznej do prowadzenia treningów judo dla dzieci i młodzieży

wartość: 40 PLN
2018-11-29 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
ZZZMarek Zacharski 60-465 Poznań, ul. Marii Wicherkiewicz 43F:

na prowadzenie działalności o charakterze badawczo rozwojowym z zakresu wentylacji rozproszonej

wartość: 450 PLN
2018-11-09 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" przy SP17 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 105:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich przez sekcję piłki nożnej

wartość: 79,95 PLN
2018-11-08 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Fundacja Lech Poznań Football Academy 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 17:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów piłkarskich dla dzieci z osiedla Bolesława Chrobrego

wartość: 114,39 PLN
2018-10-18 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Fun and Play Szkoła Muzyczna Daniel Walczak 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Krótka 18:

wynajem sali korekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych gry na gitarze

wartość: 31,98 PLN
2018-10-16 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Koncepteo Andrzej Marczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Strzelecka 98 d/2:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programowania

wartość: 25,83 PLN
2018-10-11 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
ETER Alfa Hanna Kieryk 60-857 Poznań, ul. Mylna 40/38:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć Klubu Małego Reportera

wartość: 25,83 PLN
2018-10-04 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Jakub Kasperczak Leader School Poznań- Winogrady 61-622 Poznań, ul. Przełajowa 2:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

wartość: 19,68 PLN
2018-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Grzegorz Konieczny 60-162 Poznań, ul. Pogorzelska 2/7:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

wartość: 393,60 PLN
2018-10-02 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju Poznań, os. Orła Białego 118/19:

wynajem sali lekcyjnej do wykorzystania na spotkania w ramach projektu pn. "CIL Piątkowo"

wartość: 34,44 PLN
2018-09-27 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
CUBE Anna Bobrowska 60-681 Poznań, os. Boleslawa Chrobrego 8/49:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć akademii Gier dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 z klas I-VIII

wartość: 19,68 PLN
2018-09-26 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Anna Bartkowiak KRESKI KROPKI 62-030 Luboń, ul. Leśmiana 8p:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia kreatywnych warsztatów artystycznych

wartość: 25,83 PLN
2018-09-26 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Centrum Hajdasz 61-680 Poznań ul. Podbiałowa 11:

wynajem sali korekcyjnej w celu prowadzenia zajęć tanecznych Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier

wartość: 2479,68 PLN
2018-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Usługi Transportowe Marek Goliński 60-687 Poznań, os. Wł Jagiełły 1/37:

wynajem sali korekcyjnej na zajęcia fitness dla dorosłych

wartość: 43,05 PLN
2018-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Przedsiębiorstwo Budowlane "RADBUD" 61-351 Poznań, ul. Koprzywnicka 14:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespolowych dla zorganizowanych grup

wartość: 114,39 PLN
2018-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Maria Jerzykiewicz 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 29/46:

wynajerm sali gimnastycznej na zajęcia związane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 77,49 PLN
2018-09-13 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
AdVertigo Maciej Sitek 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 12/119:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 114,39 PLN
2018-09-13 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Jerzy Miłowski 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 13/59:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 114,39 PLN
2018-09-13 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
PHU Norbert Rzepecki 60681 Poznań, os. B. Chrobrego 28/32:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia treningów aikido

wartość: 49,20 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
VEMAT Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur 60-012 Poznań, ul. Ustronna 27:

2 szt. automatów ("urzadzenia" w celu prowadzenia sprzedaży na obiekcie

wartość: 393,60 PLN
2018-08-31 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
PHOTO CHEF KAROL MEYSNER 61-678 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 121 boks 22:

wynajem pomieszczenia na działalność fotograficzną, poligraficzną oraz pozyskiwanie klientów na usługi internetowe

wartość: 553,50 PLN
2018-08-31 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Marek Ławniczak 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 12/54:

wynajem pomieszczenia na Biuro

wartość: 430,50 PLN
2018-08-31 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma "U Pawełka" Catering i Zaopatrzenie 61-685 Poznań os. Przyjaźni 136:

wynajem pomieszczenia kuchennego w celu przygotowywania i wydawania posiłków na rzecz uczniów oraz pracownikow szkoły Podstawowej nr 17

wartość: 2060,25 PLN
2018-07-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Ośrodek Szkolenia Kierowców JOKER Beata Mikucka 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 7/95:

wynajem sali na potrzeby prowadzenia zajęć teoretycznych nauki jazdy.

wartość: 984,00 PLN
2017-11-15 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddział dzielnicowy Poanań Piątkowo:

najem pomieszczeń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

wartość: 553,50 PLN
2017-10-30 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Uczniowski Klub Sportowy" Chrobry" 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 105:

sala gimnastyczna na zajęcia Sekcji Piłki Nożnej

wartość: 79,95 PLN
2017-10-30 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Centrum Hajdasz 61-680 Poznań, ul. Podbiałowa 11:

sala gimnastyczna w celu prowadzenia zajęć tanecznych Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier w roku szkolnym 2017/2018

wartość: 2634,66 PLN
2017-10-20 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
MAGRAO Marcin Kita 41-200 Sosnowiec ul. naftowa 29c/31:

sala lekcyjna w celu prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego dla dzieci

wartość: 25,83 PLN
2017-10-20 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Lech Poznań Football Academy INEA Stadion ul. Bułgarska 17:

sala gimnastyczna w celu prowadzenia zajęć piłkarskich dla dzieci

z Piątkowa

wartość: 114,39 PLN
2017-10-20 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma GO4robot Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las os. Poziomkowe 10/92:

sala lekcyjna  w celu prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki

wartość: 34,44 PLN
2017-10-09 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Kreski Kropki Anna Bartkowiak 62-030 Luboń, ul. Leśmiana 8p:

sala lekcyjna na potrzeby prowadzenia kreatywnych warsztatów artystycznych

wartość: 25,83 PLN
2017-10-06 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
firma CUBE Anna Bobrowska 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 8/49:

sala lekcyjna w celu prowadzenia zajęć Akademii Gier dla dzieci uczących się w SP-17

wartość: 19,68 PLN
2017-10-06 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma KONCEPTEO Andrzej Marczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Strzelecka 98d/2:

sala lekcyjna na potrzeby prowadzenia zajęć z elektroniki

i programowania

wartość: 25,83 PLN
2017-10-05 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Papuga Adrianna Niedbała 61-526 Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. 124/16:

sala lekcyjna na potrzeby prowadzenia zajęć językowych

wartość: 34,44 PLN
2017-10-04 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Szkoła Gitary "ROCKMAN" 64-600 oborniki ul. Stefanowicza 33A/12:

sala lekcyjna w celu prowadzenia zajęć gry na gitarze

wartość: 25,83 PLN
2017-10-04 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
FITNESS ZONE Paulina Sokół Waldemar Sokół s.c. 16-070 Choroszcz ul. Oliszki 36A:

sala gimnastyczna i aula w celu prowadzenia zajęć taneczno-fitnessowych ZUMBA oraz FORMUŁA S

wartość: 73,80 PLN
2017-10-04 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma AdVertigo Maciej Sitek 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 12/119:

sala gimnastyczna na zajęcia związane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 114,39 PLN
2017-10-02 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Grzegorz Konieczny 60-162 Poznań, ul. Pogorzelska 2/7:

sala lekcyjna na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

wartość: 504,30 PLN
2017-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Leader Szchool Poznań - Winogrady 61-622 Poznań, ul. Przełajowa 2:

sala lekcyjna na potrzeby prowadzenia zajęć z języka angielskiego

wartość: 19,68 PLN
2017-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Krystyna Nowakowska:

sala lekcyjna na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego  dla dzieci

wartość: 1549,80 PLN
2017-09-19 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Predsiębiorstwo Budolwlane "RADBUD" 61-351 Poznań, ul. Koprzywnicka 14:

sala gimnastyczna na zajecia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespolowych dla zorganizowanych grup

wartość: 114,39 PLN
2017-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Usługi Transportowe Marek Goliński Poznań, os. Wł. Jagiełły 1/37:

sala gimnastyczna w celu prowadzenia zajęć fitness dla dorosłych

wartość: 43,05 PLN
2017-09-14 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Jerzy Miłowski 60-687 Poznań, os. St. Batorego 13/59:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 114,39 PLN
2017-09-11 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 60-681 Poznan, os. b. Chrobrego 105:

sala gimnastyczna na zajęcia Sekcji Judo

wartość: 43,05 PLN
2017-09-11 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
PHU Norbert Rzepecki 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 28/32:

na potrzeby prowadzenia treningów aikido

wartość: 49,20 PLN
2017-09-11 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Maria Jerzykiewicz 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 29/46:

zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 77,49 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
VEMAT Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur 60-012Poznań,ul. Ustronna 27:

automaty  - 2 szt. w celu prowadzenia sprzedaży na obiekcie

wartość: 393,60 PLN
2017-08-28 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma Produkcyjno- Handlowa "TADEX" 61-680 Poznań, ul. Słonecznikowa 10:

najem powierzchni, na której stoi sklepik szkolny

wartość: 922,50 PLN
2017-08-28 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma Produkcyjno-Handlowa "TADEX" 61-680 Poznań, ul. Słonecznikowa 10:

wynajem powierzchni, na której stoi sklepik szkolny

wartość: 922,50 PLN
2017-06-30 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Ośrodek Szkolenia Kierowców JOKER Beata Mikucka 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 7/95:

najem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć teoretycznych nauki jazdy

wartość: 922,50 PLN
2017-06-20 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
PR9 Sp. z o.o. 60-642 Poznań, ul. Źrodlana 19/1:

wynajem sali lekcyjnej satni i pomieszczeń sanitarnych na prowadzenie zajęć w ramach półkolonii

wartość: 2804,40 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
FITNESS ZONE Paulina sokół Waldemar Sokół s.c. 16-070 Choroszcz ul. Oliszki 36A:

wynajem sali gimnastycznej, szatn i i pomieszczeń sanitarnych na prowadzenie zajęć tanecznych Zumba

wartość: 43,05 PLN
2017-01-19 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
PR9 Sp. z o.o. 60-642 Poznań, ul. Źrodlana 19/1:

wynajem sali gimnastycznej, szatni i [pomieszczeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia zajęc podczas półkolonii

wartość: 861,00 PLN
2016-11-14 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
"Fitness bez granic" Agnieszka Golińska 60-694 Poznan, os. Wł. Jagiełły 1/37:

wynajem sali gimnastycznej na potrzeby prowadzenia zajęc fitness dla dzieci

wartość: 19,68 PLN
2016-11-10 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Pracownia działań Twórczych Katarzyna Kulm 60-687 Poznań, os. St. Batorego 40A/15:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia warsztatów artystycznych

wartość: 25,83 PLN
2016-10-24 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Leader Szchool Poznań - Winogrady 61-622 Poznań, ul. Przełajowa 2:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego

wartość: 19,68 PLN
2016-10-24 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma Papuga Adrianna Niedbała 61-526 Poznań ul. 28 czerwca 1956 r. 124/16:

wynajem sali lekcyjnej w celu przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla uczniów kl. 2e

wartość: 25,83 PLN
2016-10-24 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Szkoła Gitary "ROCKMAN" 64-600 oborniki ul. Stefanowicza 33A/12:

wynajem sali w celu przeprowadzania zajęć nauki gry na gitarze

wartość: 19,68 PLN
2016-10-24 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma GO4robot Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las os. Poziomkowe 10/92:

wynajem sali lekcyjnej w celu przeprowadzenia zajęć z robotyki dla dzieci

wartość: 25,83 PLN
2016-10-17 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Lech Poznań Football Academy INEA Stadion ul. Bułgarska 17:

wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć piłkarskich dla dzieci z Piątkowa w przedziale wiekowym 4-8 lat

wartość: 102,09 PLN
2016-10-17 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
firma SBF Sp. z o.o. 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia piłki nożnej dla Akademii Piłkarskiej Reissa

wartość: 102,09 PLN
2016-10-17 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
firma CUBE Anna Bobrowska 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 8/49:

wynajem sali lekcyjnej na zajęcia Akademii Gier

wartość: 19,68 PLN
2016-10-13 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Papuga Adrianna Niedbała 61-526 Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. 124/16:

wynajem sali lekcyjnej na zajęcia z języka hiszpańskiego dla uczniów kl. 2e

wartość: 25,83 PLN
2016-10-12 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Uczniowski Klub Sportowy" Chrobry" 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 105:

wynajem sali na zajęcia sekcji Piłki Nożnej

wartość: 73,80 PLN
2016-10-11 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma KONCEPTEO Grażyna Marczak61-698 Poznań os. Wichrowe Wzgórze 30/68:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć z elektroniki dla uczniów

wartość: 19,68 PLN
2016-09-30 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
"KADRO" Robert Matuszewski:

wynajem sali na zajecia szachowe dla uczniów

wartość: 19,68 PLN
2016-09-30 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Grzegorz Konieczny 60-162 Poznań, ul. Pogorzelska 2/7:

wynajem sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

wartość: 4538,70 PLN
2016-09-29 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma SALSA FIT Paulina Sokół 16-070 Choroszcz ul. Oliszki 35A:

wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć taneczno-fitnessowych

wartość: 43,05 PLN
2016-09-29 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma AdVertigo Maciej Sitek 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 12/119:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespołowych dla zorganizowanych grup

wartość: 102,09 PLN
2016-09-26 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Leader Szchool Poznań - Winogrady 61-622 Poznań, ul. Przełajowa 2:

wynajem sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego

wartość: 19,68 PLN
2016-09-22 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Krystyna Nowakowska:

wynajem sal lekcyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego

wartość: 2478,00 PLN
2016-09-20 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Centrum Hajdasz 61-680 Poznań, ul. Podbiałowa 11:

sala gimnastyczna, szatnie i pomieszczenia sanitarne w celu prowadzenia zajęć tanecznych ogólnopolskiej Szkółki Tańca i dobrych manier

wartość: 2720,00 PLN
2016-09-20 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Predsiębiorstwo Budolwlane "RADBUD" 61-351 Poznań, ul. Koprzywnicka 14:

sala gimnastyczna, szatnie, pomieszczenia sanitarne na zajęcia związane z imprezami zportowymi w zakresie gier zespolowych dla zorganizowanych grup

wartość: 102,09 PLN
2016-09-06 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 60-681 Poznan, os. b. Chrobrego 105:

wynajem sali gimnastycznej , szatni, pomieszczeń sanitarnych na zajęcia sekcji judo

wartość: 36,90 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
"Fitness bez granic" Agnieszka Golińska 60-694 Poznan, os. Wł. Jagiełły 1/37:

sala gimnastyczna oraz szatnie i pomieszczenia sanitarne w celu prowadzenia zajęć fitness dla osób dorosłych

wartość: 36,90 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Maria Jerzykiewicz 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 29/46:

sala gimnastyczna, szatnie, pomieszczenia sanitarne na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespolowych dla zorganizowanych grup

wartość: 65,19 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Jerzy Miłowski 60-687 Poznań, os. St. Batorego 13/59:

sala gimnastyczna , szatnie, pomieszczenia sanitarne na zajęcia zwiazane z imprezami sportowymi w zakresie gier zespolowych dla zorganizowanych grup

wartość: 102,09 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
PHU Norbert Rzepecki 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 28/32:

sala gimnastyczna, szatnie i pomieszczenia sanitarne na prowadzenie treningów aikido

wartość: 43,05 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Firma Produkcyjno-Handlowa "TADEX" 61-680 Poznań, ul. Słonecznikowa 10:

powierzchnia pod sklepik szkolny w holu szkoły

wartość: 492,00 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
VEMAT Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur, 60-012 Poznań, ul. Ustronna 27:

powierzchnia pod 2 automaty

wartość: 369,00 PLN
2016-08-29 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
"UPawełka" Catering i Zaopatrzenie, os. Przyjaźni 136 61-685 Poznań:

pomiesczenie kuchenne w celu przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów i pracowników szkoly

wartość: 1998,75 PLN
2016-06-13 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Ośrodek Szkolenia Kierowców JOKER Beata Mikucka 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 7/95:

sala lekcyjna na potrzeby prowadzenia zajęć teoretycznych nauki jazdy

wartość: 922,50 PLN
2016-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
ITicom Wojciech Moliński, 62-095 Murowana Goślina, ul. Jeziorna 2a:

pomieszczenie na prowadzenie działalności fotograficznej, poligraficznej, usług internetowych

wartość: 492,00 PLN
2015-08-28 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Marek Ławniczak 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 12/54:

biuro

wartość: 492,00 PLN