Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-04-03 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 707,00 PLN
2017-04-03 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 1626,10 PLN
2017-04-03 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 777,70 PLN
2017-04-03 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 848,40 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Audytel S.A.:

Zarządzanie zużyciem energii

wartość: 168,00 PLN
16
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
TMP SC:

Opieka informatyczna

wartość: 307,50 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
TMP SC:

Świadczenie usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 184,50 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Muzykoterapia:

Zajęcia dodatkowe z rytmiki

wartość: 380,00 PLN
2016-12-30 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Szidlewski:

Wykonywanie obsługi prawnej

wartość: 1599,00 PLN
2016-12-30 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Wywóz Nieczystości Płynnych - Goraj:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

wartość: 0 PLN
2016-12-12 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
WizjaNet:

Utrzymanie systemu dziennika elektromicznego

wartość: 2460,00 PLN
2016-12-07 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Zakład Usługowo-Handlowy Piotrowicz:

Wymiana części instalacji wodnej

wartość: 568,49 PLN
2016-12-06 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Solid Group:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego

wartość: 590,40 PLN
2016-11-10 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Enea SA:

Dostawa energii elektrycznej

wartość: 0 PLN
2016-11-10 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
PGNiG:

Dostawa paliwa gazowego

wartość: 0 PLN
2016-11-08 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Orange Polska S.C.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 0 PLN
2016-11-04 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 97,77 PLN
2016-10-12 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Zakład Usługowo-Handlowy Piotrowicz:

Usunięcie awarii wodociągowej

wartość: 3259,50 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 1075,47 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 1564,32 PLN
2016-09-19 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Gaia Club:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie wśród uczniów podczas społecznej akcji sadzenia drzew i roślin w parku nad jezziorem Kierskim

wartość: 5000,00 PLN
2016-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Neiba Place Zabaw:

Konserwacja urządzeń zabawowych

wartość: 1280,00 PLN
2016-08-22 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
WizjaNet:

System dziennika elektronicznego

wartość: 820,00 PLN
2016-07-25 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 476,25 PLN
2016-07-25 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 1333,50 PLN
2016-07-04 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Mikadach:

Uzupełnienie i naprawa gąsiorów na dwóch gradach budynku szkoły

wartość: 3632,19 PLN
2016-07-04 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Usługi Remontowo-Budowlane Markus:

Wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych

wartość: 3000,00 PLN
2016-06-17 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zbyszko Chmielnik:

Remony korytarza na piętrze i klatki schodowej

wartość: 16900,00 PLN
2016-04-11 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Firma Ogólno-Budowlana Adam Szczepaniak:

Remont ścian piwnicznych, wykonanie izolacji wraz z ociepleniem

wartość: 34929,11 PLN
2016-04-08 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 854,04 PLN
2016-04-08 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 854,04 PLN
2016-04-08 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 1397,52 PLN
2016-04-08 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi

wartość: 854,04 PLN
2016-03-23 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Orange polska S.C.:

Świadczenie usługi neostrada

wartość: 29,24 PLN
2016-03-17 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Aquanet S.A.:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2016-02-22 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Audytel S.A.:

Zarządzanie zużyciem energii

wartość: 168,00 PLN
16
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
osoba fizyczna:

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów klas VI

wartość: 840,00 PLN
2016-02-08 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Muzykoterapia:

Zajęcia dodatkowe z rytmiki

wartość: 316,33 PLN