Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-08 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Agnieszka Urbańska:

Szkoła w naszych oczach-zajęcia komputerowe.

wartość: 840,00 PLN
2019-02-08 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Rafał Olejniczak:

Prowadzenie zajęć z Robotyki - Budowanie i programowanie robotów

wartość: 950,00 PLN
2019-02-08 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Blandyna Knypińska:

Prowadzenie świetlicy profilaktycznej

wartość: 10251,00 PLN
2018-12-03 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Izabela Skrzypczak:

Ewidencjonowanie i dystrybucja podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów.

wartość: 88,68 PLN
2018-12-03 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Violetta Szwarc:

Ewidencjonowanie i dystrybucja podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów.

wartość: 88,66 PLN
2018-12-03 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Iwona Leśniewska:

Ewidencjonowanie i dystrybucja podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałówedukacyjnych dla uczniów.

wartość: 88,66 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Agnieszka Urbańska:

Szkoła w naszych oczach - zajęcia komputerowe.

wartość: 950 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Rafał Olejniczak:

Prowadzenie zajęć z Robotyki "Budowa i programowanie robotów".

wartość: 950 PLN
2018-08-27 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Monika Nowotna-Deptuła:

Opieka nad uczniami podczas półkolonii.

wartość: 1347 PLN
2018-08-27 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Agnieszka Szaj:

Opieka nad uczniami podczas półkolonii.

wartość: 1347 PLN
2018-08-27 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Iwona Leśniewska:

Opieka nad uczniami podczas półkolonii.

wartość: 1347 PLN
2018-02-26 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Rafał Olejniczak:

Prowadzenie zajęć z robotyki "Budowa i programowanie robotów"

wartość: 836,00 PLN
2018-02-26 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Natalia Słoma:

Prowadzenie zajęć "Ćwicz sprawność umysłu z origami"

wartość: 418,00 PLN
2018-02-26 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Blandyna Knypińska:

Prowadzenie świetlicy profilaktycznej

wartość: 12250,00 PLN