Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Centrum Hajdasz:

Wynajem sali lekcyjnej

wartość: 627,00 PLN
2019-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
"Gitarol ":

Wynajem sali lekcyjnej.

wartość: 1200,00 PLN
2019-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba prywatna:

Wynajem sali gimnastycznej.

wartość: 1200,00 PLN
2019-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia:

Wynajem bieżni.

wartość: 49,00 PLN
2019-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego:

Wynajem sali gimnastycznej.

wartość: 1156,00 PLN
2019-09-10 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Klub Sportowy Victoria Judo:

Wynajem sali gimnastycznej na zajęcia judo.

wartość: 885,00 PLN
2019-09-02 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
VEMAT:

Wynajem powierzchni pod automat żywieniowy.

wartość: 1230,00 PLN
2019-07-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
"BAR FINIX" Jolanta Małasiewicz:

Usługa cateringowa (przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów)

wartość: 114660 PLN
2019-06-25 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego:

Wynajem sali gimnastycznej.

wartość: 934,00 PLN
2019-06-21 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
ArtBud Roboty Budowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz mgr inż Artur Przybylski:

Remont sanitariatów chłopiecych na parterze i pierwszym piętrze oraz sanitariatu dla nauczycieli

wartość: 112000,00 PLN
2019-05-15 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Agencja OMNIPRESS Spółka Jawna:

Wynajem powierzchni pod tablicę reklamową.

wartość: 738,00 PLN
2019-04-09 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Centrum Kreatywności so. z o.o.:

Zajęcia z kreatywności z klockami Lego

wartość: 172,20 PLN
2019-03-27 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Akademoia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia:

Wynajem bieżni na zajecia z lekkiejatletyki.

wartość: 309,96 PLN
2019-03-20 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
PR9 Sp. z o.o.:

Wynajem boiska do piłki nożnej na treningi dla dzieci.

wartość: 7804,20 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba prywatna:

Wynajem sali gimanstycznej na grę w badmintona i siatkówkę.

wartość: 98,40 PLN
2019-01-28 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
LIBRUS spółka z oo:

Dziennik elektroniczny

wartość: 2630,00 PLN
2019-01-26 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
PPHU"Boral":

Wynajem powierzchni pod tablicę reklamową.

wartość: 738,00 PLN
2019-01-26 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
PPHU "BORAL" - ul.Sandomierska, 61-351 Poznań,:

Wynajem powierzchni pod tablicę reklamową.

wartość: 738,00 PLN
2019-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Centrum koszykówki MUKS

wartość: 4080,00 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Bar Finix Jolanta Małasiewicz:

Wynajem pomieszczenia gospodarczego.

wartość: 369,00 PLN
2018-12-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Firma Instalatorstwo Elektryczne - Wiry , ul.Łęczycka 88:

Modernizacja pomieszczenia - realizacjaprogramu "Piękny uśmiech"

wartość: 4797,00 PLN
2018-12-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Firma Instalatorstwo Elektryczne - Wiry , ul.Łęczycka 88:

Modernizacja pomieszczenia wraz z naprawą instalacji elektrycznej - sala nr 12.

wartość: 10500,00 PLN
2018-12-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Firma Ogólnobudowlana "MIR-BUD" - Chomęcice, ul.Stęszewska 25:

Modernizacja pomieszczenia- realizacja programu "Piękny uśmich"

wartość: 9500,00 PLN
2018-12-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Firma Ogólnobudowlana "MIR-BUD" - Chomęcice, ul.Stęszewska 25:

Modernizacja pomieszczenia wraz z naprawą instalacji lektrycznej - sala nr 12

wartość: 9500,00 PLN
2018-11-02 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Zajęcia z rytmiki w oddziale przedszkolnym

wartość: 712,00 PLN
2018-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Zajęcia sportowe Centrum Minikowskie-MUKS

wartość: 2720,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Centrum Hajdasz:

Wynajem sali lekcyjnej - nauka tańca.

wartość: 571,95 PLN
2018-09-26 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
"Romgum":

Wynajem powierzchni pod reklamę.

wartość: 246,00 PLN
2018-09-26 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
:Romgum":

Wynajem pod powierzchnię reklamową.

wartość: 738,00 PLN
2018-09-26 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości:

Wynajem sali lekcyjnej - nauka języka angielskiego.

wartość: 1525,20 PLN
2018-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Centrum Kreatywności Poznań Sp z O.O.:

Wynajem sali lekcyjnej - zajęcia zklockami LEGO

wartość: 344,40 PLN
2018-09-13 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Wynajem sali gimnastycznej- Aerobic

wartość: 1598,80 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Wynajem sali gimnastycznej - gra w siatkówkę.

wartość: 1254,60 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Gitarol Karol Olejniczak:

Wynajem sali lekcyjnej - nauka gry na gitarze.

wartość: 1291,50 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Klub Sportowy Victoria judo Poznań:

Wynajem sali gimnastyczne - zajęcia z judo

wartość: 836,40 PLN
2018-07-23 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Szpital i Przychodnia Medica Celsus Sp. z o.o.:

Opieka profilaktyczno-zdrowotrna nad pracownikami.

wartość: 2500,00 PLN
2018-07-20 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Sprint to go:

Wynejem sali lekcyjnej , bieżni i boiska na półkolonie

wartość: 615,00 PLN
2018-07-15 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
PHU Rabski:

Wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z niezbędnymi akcesoriami wokół boiska.

wartość: 5704,93 PLN
2018-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Centrum SDC Ewa Wesołowska -Nowak:

Doradztwo w zakresie RODO

wartość: 2000,00 PLN
2018-05-15 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Fundacja Smart Gmina , ul.Secemeńska 3, 01-485 Warszawa:

Dostawa i montaż nawierzchni wraz z naniesieniem logotypów Sponsora na nawierzchni w zamian za dofinansowanie na nawierzchnię.

wartość: 45048,28 PLN
2018-05-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
RS Instalacje:

Wykonanie remontu posadzki szatni w budynku szkoły.

wartość: 39452,91 PLN
2018-05-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
RS Instalacje:

Wykonanie Remontu 2 sanitariatów dziewczęcych w budynku szkoły

wartość: 73970,00 PLN
2018-05-07 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Wynajem sali gimnastycznej-Aerobic

wartość: 258,30 PLN
2018-04-10 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
TUBES International:

Wynajem boiska.Gra w piłkę nożną.

wartość: 1549,80 PLN
2018-04-03 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
PR 9 Sp z O.O.:

Zajęcia sportowe z piłki nożnej

wartość: 6531,30 PLN
2018-04-03 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia:

Zajęcia sportowe z lekkiej atletyki

wartość: 531,32 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
UM Poznania WSJPM:

Wynajem pomieszczenia

wartość: 1800,00 PLN
2017-09-11 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Centrum Minikowskie - MUKS koszykówka

wartość: 3255,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
VEMAT automaty żywnościowe:

Dostarczanie produktów żywnościowych do automatu i serwis

wartość: 615,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć rytmiki w oddziale przdszkolnym

wartość: 3216,00 PLN
2017-08-21 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Sport Plus:

Zakup i montaż urządzeń oraz zmiany usytuowania opłotowania na placu zabaw.

wartość: 15000 PLN
2017-07-12 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba fizyczna:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 4305,00 PLN
2017-07-12 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
P.W. CEGIEŁKA , Stęszew, ul.Laskowska 25:

Remont elewacji budynku szkoły i schodów , na terenie Szkoły Podstaowej nr 59 w Poznaniu, ul.Baranowska 1

wartość: 121430,77 PLN
2015-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Wolters Kluwer Spółka Akcyjna:

Program księgowo-kadrowy ((kadry, płace,przelewy,zlecone, finanse, rozrachunki)

wartość: 2774,88 PLN