Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-07-27 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla
"Malko" Firma usługowo - handlowa 62-052 Komorniki ul. Lipowa 8:

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych na terenie Gimnazjum nr 63

wartość: 8976,54 PLN
2017-06-20 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LM ul. Gronowa 22 61-655 Poznań:

Nadzór inspektorski nad prowadzeniem robót budowlanych w Gimnazjum nr 63 w Poznaniu.

wartość: 1600,00 PLN
2017-06-19 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla
Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarosław Janowiecki 61-311 Poznań ul. Chotomińska 44:

Naprawa elewacji budynku Gimnazjum nr 63 w Poznaniu

wartość: 24673,74 PLN
2015-06-15 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla
"Malko" Firma usługowo - handlowa 62-052 Komorniki ul. Lipowa 8:

Dostawa i montaż okien w Gimnazjum nr 63 w Poznaniu

wartość: 28395,70 PLN