Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-21 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

Doprowadzenie instalacji wodnej (zimnej oraz ciepłej) i odpływowej wraz z zainstalowaniem umywalki z szafką w pomieszczeniu socjalnym dla nauczycieli WF zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

wartość: 4605,80 PLN
2019-02-04 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

Remontu sali 25 - gabinetu pielęgniarskiego zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

wartość: 3629,83 PLN
2019-01-15 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
AMB PARKIETY PLUS BARBARA KALISKA:

Odrestaurowanie podestów sal lekcyjnych 115 i 117 o łącznej powierzchni 40 m².

wartość: 2637,12 PLN
2018-12-10 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

usunięcie grzyba w szatni i ubytków w płytek w kabinie prysznicowej w pomieszczeniu socjalnym przy boisku ORLIK 2012, zgodnie z kosztorysem inwestorskim

wartość: 610,00 PLN
2018-12-05 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

zaprojektowanie i wykonanie podłoża z kostki poz-bruk na terenie V LO.

wartość: 2831,67 PLN
2018-12-05 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
SIATKOLAND Jolanta Krupińska, Krzysztof Krupiński spółka jawna:

Wykonanie parkingu rowerowego przy V LO, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu ogrodzenia z siatki z bramką wejściową zamykaną na klucz wraz z materiałem

wartość: 4551,00 PLN
2018-08-13 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
KMT SERWIS TOMASZ KOWALCZYK, MARCIN KOWALCZYK S.C:

Zakup i montaż elementów tablic do boiska koszykówki

wartość: 7140,00 PLN
2018-08-12 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI:

Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr 4/U/2018 - zakup granulatu, bowiem ten, który posiadaliśmy nie nadawał sie do użytku

wartość: 1200,00 PLN
2018-08-03 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI:

Czyszczenie i konserwacja boisk - Orlika 2012, wielofunkcyjnego i piłkarskiego

wartość: 4650,00 PLN
2018-08-01 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr 3/U/2018 zawartej w dniu 25.06.2018r  w Poznaniu, której przedmiotem jest "Remontu sali do zajęć baletowych zgodnie z przedstawionym kosztorysem" - poszerzenie prac, które wyszły w trakcie realizacji zadania.

wartość: 10000,00 PLN
2018-06-25 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
DRAKAN JAKUB BERWID:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z remontem sali do zajęć baletowych na terenie V LO

wartość: 3000,00 PLN
2018-06-25 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Remontu sali do zajęć baletowych zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

wartość: 62000,00 PLN
2018-03-27 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
DRAKAN JAKUB BERWID:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych

wartość: 1230,00 PLN
2018-03-27 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Przekształcenie pomieszczenia w kompleks sanitarny zgodnie z projektem (drugi etap)zgodnie z kosztorysem inwestorskim

wartość: 78725,95 PLN