Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-03-03 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Wolters Kluwer S.A.:

Umowa na aktualizację oprogramowania PROGMAN

wartość: 993,74 PLN
2017-02-23 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Audytel S.A.:

Utrzymanie serwerów, zapewnienie pomocy technicznej uzytkownikom, utrzymania serwisu, dostęp do systemu Wizard.

wartość: 168,00 PLN
2017-01-18 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.:

Wynajem i serwis mat wejściowych, z zawieszeniem miesięcy lipiec, sierpień.

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
PROGRESS:

Nadzór p-poż w siedzibie jednostki, szkolenie pracowników w zakresie p-poż, przeprowadzenie symulacji ewakuacji na wypadek pożaru.

wartość: 1464,00 PLN
2016-12-30 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Centrum Medyczne Wola Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

Umowa na świadczenie usług medycznych (badań profilaktycznych i przeglądów sanitarnych)

wartość: 4000,00 PLN
2016-12-29 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp. z o.o. Sp.k:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji

wartość: 664,20 PLN
2016-12-16 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
MARBUD FIRMA BUDOWLANA MARIUSZ OLEKSY:

Naprawa podłogi oraz prace elektryczno-malarskie.

wartość: 10297,88 PLN
2016-11-14 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
F.H.U. Radosław Kokociński:

Remont instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych parter i I piętro.

wartość: 10000,00 PLN
2016-10-03 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarna

wartość: 5067,40 PLN
2016-09-09 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Orange Polska Spółka Akcyjna:

umowa o swiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci mobilnej

wartość: 840,00 PLN
2016-08-16 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
WizjaNet Sp. z o. o.:

Umowa utrzymania dziennika elektronicznego.

wartość: 2460,00 PLN
2016-08-16 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
WizjaNet Sp. z o. o.:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

wartość: 00,00 PLN
2016-07-01 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Zakład Instalacji Sanitarnych c.o.-wod-kan-gaz Adam Stróżyk:

montaż i demontaż pompy w przepompowni ścieków szkoły wraz z pływakami.

wartość: 14002,32 PLN
2016-06-21 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Andrzej Dłutkowski:

Modernizacja pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu z wydzieleniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego przy ulicy Leśnowolskiej 35 w Poznaniu

wartość: 17035,80 PLN
2016-06-10 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
REM-BUD Ryszard Grzebyszak, Genowefa Wiatrowska Spółka Jawna:

Modernizacja pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu z wydzieleniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego przy ul. Leśnowolskiej 35 w Poznaniu zgodnie z przyjęta ofertą i specyfikacją SIWZ

wartość: 792132,45 PLN
2016-05-05 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia " modernizację pomieszczeń w starym budynku szkoły z wydzieleniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego przy ulicy Lesnowolskiej 35 w Poznaniu"

wartość: 3000,00 PLN
2016-04-14 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
MARBUD FIRMA BUDOWLANA MARIUSZ OLEKSY:

Remont pomieszczeń

wartość: 44660,00 PLN
2016-03-29 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Wolters Kluwer S.A.:

Umowa aktualizacyjna PROGMAN

wartość: 2842,43 PLN
2016-01-02 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
PROGRESS:

Nadzór stanu p.poż, szkolenie pracowników, przeprowadzenie symulacji ewakuacji.

wartość: 1464,00 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M.Idaszak T. Stachowiak:

Umowa powierzenia przetwarzania  danych osobowych nr 1

wartość: 00,0 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M.Idaszak T. Stachowiak:

Umowa usługi ABI

wartość: 2952,00 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp. z o.o. Sp.k:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, podejmowanie interwencji.

wartość: 490,20 PLN
2015-12-22 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:

Umowa przyłaczenia do sieci gazowej.

wartość: 7463,50 PLN
2015-04-20 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
Poczta Polska S.A.:

świadczenie usług powszechnych, nadanie ,odbiór przesyłek rejestrowanych zwracanych do nadawcy.

wartość: 00,00 PLN
2011-01-03 Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M.Idaszak T. Stachowiak:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3542,40 PLN