Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-08-19 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
EFFECTO s.c.:

wymiana drzwi

wartość: 11362,74 PLN
2019-07-04 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Budrom:

Naprawa instalacji elektrycznej.

wartość: 3075,00 PLN
2019-03-26 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Budrom:

prace związane z naprawą sieci elektrycznej

wartość: 3530,10 PLN
2019-03-22 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Fundacja Przestrzeń Aktywności Rozwoju Kreatywności:

wynajem Scena Wspólna

wartość: 1000,00 PLN
2019-03-12 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Kamil Kurowski - Flak:

wynajem boiska

wartość: 100,00 PLN
2019-03-11 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Budrom:

konserwacja i naprawa dachu

wartość: 4606,35 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1:

wynajem basenu

wartość: 432,00 PLN
2019-02-26 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Szkoła Tańca Współczesnego Natalia Draganik - Franke:

wynajem sali

wartość: 40,00 PLN
2019-02-26 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Elżbieta Stetkiewicz:

wynajem sali

wartość: 40,00 PLN
2019-02-26 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
STEP BY STEP:

wynajem sali

wartość: 100,00 PLN
2019-02-26 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
STEP BY STEP:

wynajem sali

wartość: 460,00 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Zone Hunters:

monitoring

wartość: 60,00 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Szkoła Podstawowa nr 38:

wynajem hali sportowej

wartość: 20,00 PLN
2019-01-28 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1:

najem basenu

wartość: 432,00 PLN
2019-01-23 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Polkomtel sp. z o. o.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 107,01 PLN
2019-01-16 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Zone Hunters:

ochrona budynku

wartość: 16,26 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
ALPHA Tomasz Zaremba:

Ochrona danych osobowych

wartość: 200,00 PLN