Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-04 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Sporządzenie bilansu rocznego, zaksięgowanie stycznia i lutego 2019r., sporządzenie sprawozdania miesięcznego za styczeń i luty 2019r., korekta rocznych sprawozdań.

wartość: 6000,00 PLN
2019-02-04 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych.

wartość: 648,00 PLN
2019-02-04 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych.

wartość: 648,00 PLN
2019-02-04 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - Dyskryminacja na kartach historii i współcześnie.

wartość: 1053,00 PLN
2019-02-04 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - Z matematyką za pan brat

wartość: 770,00 PLN
2019-01-04 Zespół Szkół Nr 5
P.P.H.U. Juliusz Szymanowski:

Skucie oraz zabezpieczenie odpadających gzymsów i tynków na budynku Zespołu Szkół nr 5

wartość: 21640,62 PLN
2018-12-17 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Prowadzenie ewidencji księgowej ZSnr5 za okres od 01.12.2018r. do 31.12.2018r. oraz sporządzenie sprawozdań miesięcznych za grudzień 2018r. i sprawozdania kwartalnego.

wartość: 4000,00 PLN
2018-11-28 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Ewidencjonowanie i dystrybucja podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów.

wartość: 200,00 PLN
2018-11-28 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Ewidencjonowanie i dystrybucja podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów.

wartość: 200,00 PLN
2018-11-07 Zespół Szkół Nr 5
P.H.U. Netikom "Egzo-parkiety":

Regeneracja parkietu w sali w budynku ZSnr5 w Poznaniu

wartość: 2762,00 PLN
2018-11-05 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne.

wartość: 378,00 PLN
2018-11-05 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne.

wartość: 378,00 PLN
2018-10-23 Zespół Szkół Nr 5
Firma Handlowo-Usługowa "DARBA":

Wymiana 3 okien wraz z wymianą parapetów wewnętrznych w budynku ZS nr 5 w Poznaniu

wartość: 34400,00 PLN
2018-09-10 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Zaprowadzenie ewidencji finansowo-ksiegowej ZFŚS, BUDZETU i WRD w systemie GROGMAN od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

wartość: 3500,00 PLN
2018-08-20 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Kierownik na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-08-20 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-08-20 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-07-16 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Kierownik na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-07-16 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-07-16 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-07-09 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-07-09 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Kierownik na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-07-09 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Radę Osiedla Wilda.

wartość: 696,00 PLN
2018-07-03 Zespół Szkół Nr 5
Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Marcin Leonarczyk:

Prace remontowe w toalecie Przedszkola.

wartość: 9237,30 PLN
2018-07-03 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Mycie okien w budynku szkoły.

wartość: 3500,00 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Nr 5
Zaklad Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Renowacja schodów betonowych na terenie należącym do ZS nr 5 w Poznaniu.

wartość: 30000,00 PLN
2018-06-21 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Kierownik na półkoloniach organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania

wartość: 1336,80 PLN
2018-06-21 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania

wartość: 1336,80 PLN
2018-06-21 Zespół Szkół Nr 5
osoba fizyczna:

Opiekun na półkoloniach organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania

wartość: 1336,80 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Nr 5
Przemysław Wojciechowski:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe z elementami szermierki.

wartość: 631,40 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Nr 5
Tomasz Ciepły:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe z elementami szermierki.

wartość: 631,40 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Nr 5
Danuta Leśniewska:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia matematyczno-przyrodnicze

wartość: 208,80 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Nr 5
Hanna Rój-Pytel:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia matematyczno-przyrodnicze

wartość: 182,70 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Nr 5
Janina Jankowska:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia matematyczno-przyrodnicze

wartość: 391,50 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Nr 5
Malgorzata Bergandy-Głucińska:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - "Kulturnik" zajęcia humanistyczne

wartość: 471,60 PLN
2018-01-16 Zespół Szkół Nr 5
Paulina Nowaczyk:

Prowadzenie bieżącej księgowości oraz sprawozdawczości finansowej Zespołu Szkół nr 5.

wartość: 2000,00 PLN
2018-01-11 Zespół Szkół Nr 5
Jadwiga Gębala:

Zaprowadzenie ewidencji finansowo - ksiegowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w systemie Progman za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Przygotowanie protokołu wskazującego nieprawidłowości, rozbieżności i braki w Dokumentach oraz ewentualnie stwierdzone nadużycia.

wartość: 8000,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Mirosława Zwierzchowska:

sprzątanie rejonu za nieobecnego pracownika

wartość: 1000,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Bożena Jóźwiak:

sprzątanie rejonu za nieobecnego pracownika

wartość: 1000,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Małgorzata Lipiak:

sprzątanie rejonu za nieobecnego pracownika

wartość: 1000,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Beata Cudak:

sprzątanie rejonu za nieobecnego pracownika

wartość: 1000,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Anna Chojnacka:

w związku z bvrakiem księgowej pomoc w porządkowaniu dokumentacji finansowej

wartość: 1500,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Karolina Kotkowska:

w związku z brakiem księgowej pomoc w porzadkowaniu dokumentacji finansowej

wartość: 1500,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Jolanta Godlewska:

w związku z brakiem ksiegowej pomoc w porządkowaniu dokumentacji finansowej

wartość: 1500,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Katarzyna Błaszczyk:

w związku z brakiem księgowej pomoc w porzadkowaniu dokumentacji finansowej

wartość: 1500,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Beata Czerniak:

w związku z brakiem księgowej pomoc w porządkowaniu dokumentacji finansowej

wartość: 1500,00 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Nr 5
Magdalena Leśna:

Prowadzenie bieżącej księgowości oraz sprawozdawczości finansowej ZS nr 5

wartość: 2000,00 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Nr 5
Włodzimierz Węcławek:

Prowadzenie zajęć sportowych koło sportowe Centrum Sportowe SP

wartość: 105,20 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Nr 5
Luiza Moder - Wojewódzka:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe Centrum Sportowe SP

wartość: 105,30 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Nr 5
Tomasz Ciepły:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe Centrum Sportowe SP

wartość: 210,60 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Nr 5
Przemysław Wojciechowski:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe -Centrum sportowe SP

wartość: 210,60 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Nr 5
Hanna Rój - Pytel:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło matemetyczne

wartość: 42,00 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Nr 5
Danuta Leśniewska:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne

wartość: 42,00 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Nr 5
Agnieszka Małecka:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - chór szkolny

wartość: 42,00 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Nr 5
Przemysław Wojciechowski:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe Centrum Sportowe SP

wartość: 315,90 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Nr 5
Tomasz Ciepły:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe Centrum Sportowe SP

wartość: 315,90 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Nr 5
Luiza Moder - Wojewódzka:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe Centrum Sportowe SP

wartość: 140,40 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Nr 5
Włodzimierz Węcławek:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych koło sportowe - Centrum Sportowe SP

wartość: 140,40 PLN
2017-10-30 Zespół Szkół Nr 5
Agnieszka Małecka:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - chór szkolny

wartość: 420,00 PLN
2017-10-30 Zespół Szkół Nr 5
Danuta Leśniewska:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne

wartość: 336,00 PLN
2017-10-30 Zespół Szkół Nr 5
Hanna Rój - Pytel:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne.

wartość: 336,00 PLN
2017-10-02 Zespół Szkół Nr 5
Włodzimierz Węcławek:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe - Centrum Sportowe SP

wartość: 175,50 PLN
2017-10-02 Zespół Szkół Nr 5
Luiza Moder - Wojewódzka:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe - Centrum Sportowe SP

wartość: 140,40 PLN
2017-10-02 Zespół Szkół Nr 5
Przemysław Wojciechowski:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe - Centrum Soprtowe SP

wartość: 315,90 PLN
2017-10-02 Zespół Szkół Nr 5
Tomasz Ciepły:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koło sportowe - Centrum Sportowe SP

wartość: 315,90 PLN
2017-10-02 Zespół Szkół Nr 5
Justyna Krawczyk:

Przygotowanie dokumentów,niezbędnych do zaprowadzenia ewidencji finansowo - ksiegowej. Posegregowanie udostępnionych dokumentów wyciągów bankowych, dokumentów księgowych, faktur, zestawień zbiorczych płac. Przygotowanie programu Finanse Progman do wprowadzania dokumentów.

wartość: 5000 PLN
2017-08-02 Zespół Szkół Nr 5
Marek Michałowicz:

Posegregowanie dowodów księgowych Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu za lata 2013 do 2017, zgromadzonych w pomieszczeniu byłej głównej księgowej.

wartość: 1800,00 PLN
2017-08-02 Zespół Szkół Nr 5
Julia Gwiazdowska:

Posegregowanie dowodów księgowych Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu za lata 2013 do 2017, zgromadzonych w pomieszczeniu byłej głównej księgowej.

wartość: 1800,00 PLN
2017-08-02 Zespół Szkół Nr 5
Kamila Skowrońska:

Posegregowanie dowodów księgowych Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu za lata 2013 do 2017, zgromadzonych w pomieszczeniu byłej głównej księgowej.

wartość: 1800,00 PLN
2017-07-10 Zespół Szkół Nr 5
Marek Marcinkowski:

Mycie okien w budynku szkoły

wartość: 3500,00 PLN
2017-07-08 Zespół Szkół Nr 5
Agnieszka Kurkowiak:

Przygotowanie zestawień zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie których będzie możliwe wprowadzenie danych do formularzy sprawozdań RB-28S, RB-27S, RB-34S oraz innych formularzy sprawozdań wymaganych przez Wydział Finansowy UM Poznania. Przygotowanie deklaracji VAT i cząstkowych rejestów zakupów i sprzedaży za VI/2017

wartość: 2000,00 PLN
2017-07-08 Zespół Szkół Nr 5
Jakub Talarczyk:

Przygotowanie zestawień zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie których będzie możliwe wprowadzenie danych do formularzy sprawozdań RB-28S, RB-27S, RB-34S oraz innych formularzy sprawozdań wymaganych przez WF UMPoznania. Przygotowanie deklaracji VAT i rejestrów zakupów i sprzedaży za VI/2017 r.

wartość: 2000,00 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Nr 5
ELŻBIETA GABINET:

Prowadzenie zajęć i sprawowanie opieki nad dziećmi podczas półkolonii w okresie od 03.07.2017 do 07.07.2017 oraz od 10.07.2017 do 14.07.2017

wartość: 1400,00 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Nr 5
Dorota Śliwińska:

Prowadzenie zajęć i opieka nad dziećmi podczas półkolonii w okresie od 03.07.2017 do 07.07.2017 oraz od 10.07.2017 do 14.07.2017.

wartość: 1380,00 PLN
2017-06-12 Zespół Szkół Nr 5
Hanna Rój - pytel:

Kierowanie i nadzór nad zajęciami i opieką sprawowana na półkoloniach od 03.07.2017 do 07.07.2017 oraz od 10.07.2017 do 14.07.2017.

wartość: 1400,00 PLN
2017-05-04 Zespół Szkół Nr 5
Wiesław Sierpowski:

Pomiar czasu na mittingu lekkoatletycznym

wartość: 207,00 PLN
2017-04-04 Zespół Szkół Nr 5
Włodzimierz Węcławek:

Prowadzenie zajęć sportowych- szermierczych w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 42.

wartość: 1734,00 PLN
2017-04-03 Zespół Szkół Nr 5
Tomasz Ciepły:

Prowadzenie zajęć sportowych-szermierczych w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 42.

wartość: 1733,00 PLN
2017-04-03 Zespół Szkół Nr 5
Przemysław Wojciechowski:

Prowadzenie zajęć sportowo-szermierczych w klasch 1-3 Szkoły Podstawowej nr 42

wartość: 1733,00 PLN
2017-02-20 Zespół Szkół Nr 5
Karolina Kotkowska:

Mycie okien po malowaniu.

wartość: 700,00 PLN
2017-02-01 Zespół Szkół Nr 5
Marek Marcinkowski:

Malowanie pomieszczeń szkolnych.

wartość: 1650,00 PLN
2017-01-24 Zespół Szkół Nr 5
Julita Franke:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 251,00 PLN
2017-01-17 Zespół Szkół Nr 5
Julita Franke:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 315,00 PLN
2017-01-04 Zespół Szkół Nr 5
Julita Franke:

Sprzątanie szkoły

wartość: 440,00 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Nr 5
Małgorzata Lipiak:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 294,00 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Nr 5
Beata Cudak:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 294,00 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Nr 5
Bożena Jóźwiak:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 294,00 PLN
2016-10-26 Zespół Szkół Nr 5
Andrzej Szybkowski:

Przepięcie i zainstalowanie numeru wewnętrznego w centralce telefonicznej w gabinecie głównej ksiegowej.

wartość: 162,00 PLN