Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-08-16 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
CERESMART:

remont schodów bocznych

wartość: 7445,52 PLN
2017-06-23 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
CERESMART:

konserwacja pomieszczenia gospodarczego

wartość: 25787,13 PLN
2017-06-23 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
CERESMART:

konserwacja sali 114

wartość: 8494,12 PLN
2017-06-23 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
CERESMART:

konserwacja sali 209

wartość: 10496,65 PLN
2017-06-23 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
CERESMART:

konserwacja sali 214

wartość: 14886,42 PLN
2017-06-23 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
CERESMART:

remont schodów od strony boiska

wartość: 25793,89 PLN
2016-10-12 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
F.W.Faza:

montaż rolety elektr. w świetlicy

wartość: 7589,10 PLN
2016-09-26 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
F.W.Faza:

montaż rolet zew. na sali gimnastycznej

wartość: 9753,90 PLN
2016-09-14 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.U.H. Romar:

wymiana drzwi zewnętrzych

wartość: 4120,50 PLN
2016-07-07 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.H.Olchowik:

remont kanalizacji deszczowej

wartość: 5608,80 PLN
2016-07-07 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.H.Olchowik:

cyklinowanie lakierowanie parkietu sala 018,117

wartość: 9741,60 PLN
2016-07-06 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.H.Olchowik:

prace konieczne przy kabinach prysznicowych WF

wartość: 5362,80 PLN
2016-06-06 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.H.Olchowik:

renowacja kanałów przyziemnych

wartość: 13173,30 PLN
2016-06-06 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.H. Olchowik:

konserwacja szatni oraz wymiana płytek

wartość: 35631,87 PLN
2016-06-06 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.H. Olchowik:

konserwacja schodów i wymiana balustrad

wartość: 20664,00 PLN
2016-05-30 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
P.P.H. Olchowik:

wymiana instalacji kanalizacji deszczowej

wartość: 9225,00 PLN