Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-26 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
SPAW Roman Szefer i spółka S.K:

Naprawa pieca gazowego

wartość: 10355,37 PLN
2019-02-05 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów:

wsparcie procesu dydaktycznego w programie Akademii Sieciowej Cisco

wartość: 1100,00 PLN
2019-01-30 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań:

Sukcesywna dostawa środków czystości.

wartość: 21562,31 PLN
2019-01-30 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
J.T.B. Grocholewski, Datkiewicz Sp.j. ul. Marcelińska 96b/214, 60-324 Poznań:


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych.

wartość: 12492,02 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
VULCAN Sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław:

umowa licencyjna

wartość: 3155,00 PLN
2018-12-31 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Biuro Ochrony Osób i Mienia RENOMA, ul. Naramowicka 253, 61-611 Poznań:

monitorowanie sygnałów systemu alarmowego wraz z interwencją  trzech budynków szkolnych

wartość: 2509,20 PLN
2018-12-31 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
INEA S.A. , ul. Klaudyny Potockiej 25,60-211 Poznań:

świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 598,80 PLN
2018-12-28 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul.Noskowskiego 12/14,61-704 Poznań:

dostęp do sieci Internet

wartość: 6273,00 PLN
2018-12-20 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
PCS Dawid Nogaj, Wysogotowo, Wierzbowa 33, 62-081 Przeźmierowo:

pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

wartość: 3840,00 PLN
2018-07-03 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Filharmonia Poznańska ul. Św.Marcin 81, 61-808 Poznań:

organizacja koncertów dla młodzieży szkolnej

wartość: 9100 PLN