Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-19 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Akademickie Inkubatory Przdsiebiorczości, ul. Piękna 68 00-672 Warszawa:

świadczenie usług związanych z utrzymaniem serwisu internetowego

wartość: 3600,00 PLN
2019-01-02 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
osoba fizyczna:

obsługa w zakresie BHP

wartość: 3600,00 PLN
2
2019-01-02 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Osoba fizyczna:

Kompleksowa obsługa informatyczna

wartość: 36000,00 PLN
1
2019-01-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Biuro Ochrony SEZAM-System sp. z o.o. 61-623 Poznan, ul.Wilczak 16:

Ochrona szkoły

wartość: 3024,60 PLN
2018-12-14 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
MULTICOM S.C. Slawomir Pakuła, Jan Jankowski, 61-546 Poznań, ul. Jerzego 22:

Konserwacja systemów łączności

wartość: 2907,72 PLN
3
2018-08-31 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Efendi-Ewa Kuchna , u. Kakowskiego 11/31, 04-042 Warszawa:

Oprogramowanie komputerowe obejmujące elektroniczny dziennik lekcyjny oraz elektroniczny dzienniczek ucznia.

wartość: 3690,00 PLN
2018-05-20 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
PPHU Tel-Poż-System "ISKRA" Spółka z o.o. ul. Krańcowa 11 61-022 POznań:

świadczenie usług stałego monitoringu ppoż oraz konserwacji Urządzenia Transmisji Alarmu (UTA).

wartość: 2952,00 PLN
2018-02-19 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
PPHU Tel-Poż-System "ISKRA" - Spółka z o.o. 61-022 Poznan, ul. Krańcowa 11:

Usługa stałego monitoringu ppoż oraz konserwacji zamontowanego Urządzenia Transmisji Alarmu (UTA).

wartość: 1107,00 PLN
2018-02-19 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Akademickie Inkubatory Przesiębiorczości 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68:

świadczenie usług z utrzymaniem serwisu internetowego

wartość: 3600,00 PLN
2017-08-31 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
PCSS w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14:

Dołączenie do sieci akademickiej usługi symetrycznego dostepu do sieci Internet.

wartość: 7200,00 PLN
2017-03-31 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach programu "Szkoła liderów - zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne uczniów".

wartość: 665 PLN
2017-01-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul.Piękna 68 00-672 Warszawa:

Świadczenie usług z udostępnieniem i utrzymaniem serwisu internetowgo.

wartość: 3600,00 PLN