Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-06-27 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur:

Autmowaty żywnościowe

wartość: 32103 PLN
2019-06-24 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Wielkopolska Dystrybucja Wody:

Dystrybutor wody

wartość: 2627,28 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 1070 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,8 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 555 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 1240 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 805 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2415 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Leszek Raczkiewicz:

Naprawa placu manewrowego,remont garaży

wartość: 3710 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kwaśniewski Zygmunt:

Remont hali Warsztatów Szkolnych

wartość: 2750 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Gościański Andrzej:

Remont hali Warsztatów Szkolnych

wartość: 2750 PLN
2019-05-31 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ośrodek Szkoolenia Kierowców Zbigniew Lenzner:

Plac manewrowy i sala wykładowa

wartość: 21088,44 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,8 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 620 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 1860 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marcin Jajor:

Powierzchnia reklamowa - Baner

wartość: 1500 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2760 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie deta.

wartość: 1070 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,8 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 550 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 620 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 805 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów

wartość: 2760 PLN
2019-03-28 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zbigniewem Plenzler ZibiOffice:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1845 PLN
2019-03-28 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
P.H.U Inter-Bud Przemysław Grabowski:

Remont dachu sali gimnastycznej

wartość: 58121,41 PLN
2019-03-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:

Wynajem pomieszczeń

wartość: 147,60 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,80 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 535 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 620 PLN
2019-03-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Leszek Raczkiewicz:

Rekultywacja terenów zielonych-planowanie skarpy.

wartość: 2340 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów

wartość: 2875 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa.

wartość: 670 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 485 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 620 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Rybacka Iwona:

Tolerancja Samochodówka-uczniowie przeciw dyskryminacji.

wartość: 475 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Szmidt Marcin:

Tolerancja Samochodówka-uczniowie przeciw dyskryminacji.

wartość: 475 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kowalczykiewicz Aleksandra:

Kompetencje mechanika samochodowego na rynku europejskim

wartość: 256,66 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Przyborowska Katarzyna:

Kompetencje mechanika samochodowego na rynku europejskim

wartość: 256,66 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Potocka Elżbieta:

Kompetencje mechanika samochodowego na rynku europejskim

wartość: 256,66 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2760 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,80 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 485 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 868 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1380 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów

wartość: 2645 PLN
2018-12-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
RKBUD Rafał Kulesza:

Docieplenie stropodachu w budynku hali warsztatów

wartość: 45272,31 PLN
2018-12-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 800 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 667,80 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas

wartość: 415 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 485 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 1240 PLN
2018-12-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Marcina Drajera:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 774,90 PLN
2018-12-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 690 PLN
2018-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 575 PLN
2018-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1725 PLN
2018-11-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
P4 Sp. z o.o.:

Wynajem powierzchni.

wartość: 0 PLN
2018-11-27 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mikołaj Ewiak:

Wynajem sali gimnastycznej.

wartość: 2361,60 PLN
2018-11-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
RKBUD Rafał Kulesza:

Wymiana świetlika dachowego

wartość: 74542,52 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kwaśniewski Zygmunt:

Remont hali

wartość: 1375 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Gościański Andrzej:

Remont hali

wartość: 2060 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 800 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 667,80 PLN
2018-11-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas

wartość: 415 PLN
2018-11-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zibii Office Zbigniew Plenzler:

nadzór inwestorski

wartość: 1845 PLN
2018-11-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 485 PLN
2018-11-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2018-11-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Uczniowski Klub Sportowy Orlik Poznań:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 2878,20 PLN
2018-11-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 620 PLN
2018-11-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2018-11-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2760 PLN
2018-10-31 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
SAP-WELD Sp. z o.o.:

Wynajem pomieszczeń

wartość: 127644,84 PLN
2018-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 667,80 PLN
2018-10-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 485 PLN
2018-10-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas

wartość: 415 PLN
2018-10-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 1240 PLN
2018-10-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1150 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kowalczykiewicz Aleksandra:

 Język niemiecki zawodowy kurs " Mechanik samochodowy -wczoraj, dziś i jutro".

wartość: 217,50 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Przyborowska Katarzyna:

 Język niemiecki zawodowy kurs " Mechanik samochodowy -wczoraj, dziś i jutro".

wartość: 217,50 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Potocka Elżbieta:

 Język niemiecki zawodowy kurs " Mechanik samochodowy -wczoraj, dziś i jutro".

wartość: 217,50 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Schroedter Agnieszka:

Za tłumaczenie materiałów do projektów unijnych

wartość: 1375 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Borach Arkadiusz:

Administrowanie platformą e-lerningową.

wartość: 4122 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2018-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 3105 PLN
2018-09-25 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
„Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia” Karolina Urbaś:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 3542,40 PLN
2018-09-21 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Tomaszkiewicz Beata:

Transport samochodów zabytkowych

wartość: 2005 PLN