Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Naprawa instalacji elektrycznej w sam. służbowych i sam. do ćwiczeń.

wartość: 830 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1150 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zakład Remontowo – Budowlany Karol Pawłowski:

Montaż wykładziny

wartość: 2980 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zibi Office Zbigniew Plenzler:

nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych "Termomodernizacja dachu"

wartość: 1845 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Grzegorz Staszewski Zakład Ogólnobudowlany:

MALOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY

wartość: 10209 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
TERMO-DEK Sp. J. Roman Bartczak, Andrzej Markowski:

Termomoderizacja dachu na warsztatch szkolnych

wartość: 51008,10 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 575 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1725 PLN
2017-11-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Naprawa prześwietleń na dachu hali

wartość: 1400 PLN
2017-11-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Administrowanie platformą e-lerningową

wartość: 2747,79 PLN
2017-11-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Spawanie i szlifowanie detali

wartość: 4595,20 PLN
2017-11-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zadań dodatkowych

wartość: 306 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zadań dodatkowych

wartość: 306 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 273 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 273 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 273 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Marcina Drajera:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 2716,75 PLN
2017-10-26 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Uczniowski Klub Sportowy Orlik Poznań:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 9780,30 PLN
2017-10-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zbigniew Plenzler ZibiOffice:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

wartość: 13000 PLN
2017-10-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Inter-Bud Przemysław Grabowski:

Termomodernizacja budynku szkoły

wartość: 863880 PLN
2017-10-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-10-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2760 PLN
2017-09-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i umieszczenie nowych materiałów na stronie internetowej szkoły

wartość: 687 PLN
2017-09-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Spawanie i szlifowanie detali

wartość: 3170,80 PLN
2017-09-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 805 PLN
2017-08-31 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akadamii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Dostęp do Internetu

wartość: 17712 PLN
2017-08-28 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 460 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie usług motoryzacyjnych.

wartość: 383 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie usług motoryzacyjnych.

wartość: 383 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1035 PLN
2017-07-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Prace remontowe pom 24a i 24.

wartość: 1350 PLN
2017-07-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1495 PLN
2017-07-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Asystent techniczny na egzaminie praktycznym, kwalifikacje zawodowe M.12.

wartość: 1337 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
ZibiOffice Zbigniew Plenzler:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1845 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
"STOP" Ochrona sp. z o. o.:

ochrona obiektu

wartość: 94791,60 PLN
2017-06-19 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Przygotowanie stanowisk egzaminach. Na egzamin praktyczny.

wartość: 535 PLN
2017-06-19 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Przygotowanie stanowisk egzaminach. Na egzamin praktyczny.

wartość: 276 PLN
2017-06-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Grzegorz Staszewski Zakład Ogólnobudowlany:

Remont pomieszczenia warsztatowego.

wartość: 64433,11 PLN
2017-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Termoenergy Józef Zieleziński:

Inwentaryzacja budynku na potrzeby termomodernizacji.

Wykonanie projektu architektonicznego termomodernizacji.

Opracowanie audytu energetycznego budynku szkoły.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Sprawowanie nadzoru autrskiego w trakcie realizacji robót budowlnaych.

wartość: 39200,01 PLN
2017-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badan technicznych samochodów.

wartość: 1265 PLN
2017-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badan technicznych samochodów.

wartość: 2070 PLN
2017-05-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Za spawanie i szlifowanie detali.

wartość: 1748,80 PLN
2017-05-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie projektów graficznych art. reklamowych.

wartość: 687 PLN
2017-05-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 805 PLN
2017-05-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2760 PLN
2017-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Szkolenie: Neurodydaktyka.

wartość: 237,40 PLN
2017-04-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Szkolenie: Cyfrowe zagrożenia.

wartość: 330 PLN
2017-04-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Za spawanie i szlifowanie detali.

wartość: 3407,80 PLN
2017-04-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-04-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2530 PLN
2017-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych w ramach konkursu na zajęcia dodatkowe.

wartość: 835 PLN
2017-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 1035 PLN
2017-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 3220 PLN
2017-02-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2185 PLN
2017-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Naprawa i modernizacja instalacji wysokiego napięcia w samochodzie elektrycznym.

wartość: 824,34 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 1150 PLN
2017-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2645 PLN
2016-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Spawanie i szlifowanie wiązki pneumatyki

wartość: 1590 PLN
2016-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 690 PLN
2016-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2070 PLN
2016-11-22 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 1402,39 PLN
2016-11-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Implementacja systemu e-lerningowego

wartość: 2747,79 PLN
2016-11-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2016-11-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2760 PLN
2016-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 2875 PLN
2016-10-24 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Uczniowski Klub Sportowy Orlik Poznań:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 3505,50 PLN
2016-10-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Spawanie i szlifowanie wiązki pneumatyki

wartość: 1590 PLN
2016-10-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Wielkopolska Akademia Piłkarska:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 5904,01 PLN
2016-10-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2016-09-25 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "SPECMED":

użyczenie pomieszczenia

wartość: 0 PLN
2016-09-21 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Zajęcia fakultatywne z języka rosyjskiego.

wartość: 420 PLN
2016-09-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 805 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Obsługa administracji i księgowości.

wartość: 743 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Praca intelektualna -opracowanie materiałów dydaktycznych.

wartość: 2393,6 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Praca intelektualna -opracowanie materiałów dydaktycznych.

wartość: 2443,7 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Zarządzanie projektem

wartość: 3594 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur:

Automaty Żywnościowe

wartość: 38221,02 PLN
2016-08-31 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Tomczak Katering:

Wynajem pomieszczeń 26m2

wartość: 45571,5 PLN
2016-08-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych pojazdów

wartość: 1380 PLN
2016-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. usług motoryzacyjnych

wartość: 715 PLN
2016-07-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2016-07-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1265 PLN
2016-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego z harmonogramem realizacji projektu.

wartość: 3823 PLN
2016-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Anna Bohm nanoTherm:

remont instalacji c.o i c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Samochodowych

wartość: 47465,70 PLN
2016-06-27 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. spawania detali

wartość: 1422 PLN
2016-06-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. usł. motoryzacyjnych

wartość: 474 PLN
2016-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Staszewski:

Malowanie napisu na dachu szkoły

wartość: 1999,98 PLN
2016-06-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Staszewski:

Kompleksowy remont sali o pow. 87m2

wartość: 21420,13 PLN
2016-06-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 345 PLN
2016-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 3795 PLN
2016-05-23 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ośrodek Szkolenia Kierowców Zbigniew Lenzler:

Wynajem pomieszczenia i placu

wartość: 20435,40 PLN
2016-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. spawania detali

wartość: 3249 PLN
2016-05-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 460 PLN