Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-08-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1035 PLN
2018-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 345 PLN
2018-07-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1380 PLN
2018-07-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Wykonanie mocowań wentyla

wartość: 1128 PLN
2018-07-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Skalski Roman:

Przygotowanie stanowisk i pojazdów do egzam.kwal.M.18 i M.12

wartość: 650 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1150 PLN
2018-06-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Przygotowanie stanowisk i pojazdów do egzaminów kwalifik  M.112

wartość: 800 PLN
2018-06-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 3170,8 PLN
2018-06-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 690 PLN
2018-06-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2415 PLN
2018-06-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Przygotowanie stanowisk i pojazdów do egzaminów kwalifik  M.18

wartość: 950 PLN
2018-06-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Naprawa tokarki

wartość: 1500 PLN
2018-05-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2018-05-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Malowanie sali gimnastycznej

wartość: 415 PLN
2018-05-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Malowanie sali gimnastycznej

wartość: 415 PLN
2018-05-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2530 PLN
2018-04-24 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zibi Office Zbigniew Plenzler:

Nadzór inwestorski "Remont dachu" budynek warsztatów.

wartość: 1845 PLN
2018-04-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
P.H.U Inter-Bud Przemysław Grabowski:

Remont dachu - łącznik i wejście

wartość: 10000 PLN
2018-04-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
TERMO-DEK Sp. J. Roman Bartczak, Andrzej Markowski:

Remont dachu na warsztatach.

wartość: 77225,55 PLN
2018-04-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2530 PLN
2018-04-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2018-03-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Malowanie pom. Nr 5

wartość: 525 PLN
2018-03-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Malowanie korytarzy warsztaty

wartość: 970 PLN
2018-03-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Malowanie korytarzy i pom. Nr 5 warsztaty

wartość: 1485 PLN
2018-03-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 139 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 140 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 139 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć dodatkowych- Innowacje pedagogiczne Doradca Serwisowy

wartość: 408 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zadań dodatkowych

wartość: 408 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zadań dodatkowych

wartość: 408 PLN
2018-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2760 PLN
2018-02-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 3803,60 PLN
2018-02-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2018-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2070 PLN
2018-01-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Naprawa instalacji elektrycznej w sam. służbowych i sam. do ćwiczeń.

wartość: 830 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1150 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zakład Remontowo – Budowlany Karol Pawłowski:

Montaż wykładziny

wartość: 2980 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zibi Office Zbigniew Plenzler:

nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych "Termomodernizacja dachu"

wartość: 1845 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Grzegorz Staszewski Zakład Ogólnobudowlany:

MALOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY

wartość: 10209 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
TERMO-DEK Sp. J. Roman Bartczak, Andrzej Markowski:

Termomoderizacja dachu na warsztatch szkolnych

wartość: 51008,10 PLN
2017-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 575 PLN
2017-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1725 PLN
2017-11-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Naprawa prześwietleń na dachu hali

wartość: 1400 PLN
2017-11-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Administrowanie platformą e-lerningową

wartość: 2747,79 PLN
2017-11-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Spawanie i szlifowanie detali

wartość: 4595,20 PLN
2017-11-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zadań dodatkowych

wartość: 306 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zadań dodatkowych

wartość: 306 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 273 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 273 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych

wartość: 273 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2017-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Marcina Drajera:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 2716,75 PLN
2017-10-26 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Uczniowski Klub Sportowy Orlik Poznań:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 9780,30 PLN
2017-10-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zbigniew Plenzler ZibiOffice:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

wartość: 13000 PLN
2017-10-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Inter-Bud Przemysław Grabowski:

Termomodernizacja budynku szkoły

wartość: 863880 PLN
2017-10-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-10-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2760 PLN
2017-09-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i umieszczenie nowych materiałów na stronie internetowej szkoły

wartość: 687 PLN
2017-09-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Spawanie i szlifowanie detali

wartość: 3170,80 PLN
2017-09-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 805 PLN
2017-08-31 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akadamii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Dostęp do Internetu

wartość: 17712 PLN
2017-08-28 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 460 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie usług motoryzacyjnych.

wartość: 383 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie usług motoryzacyjnych.

wartość: 383 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1035 PLN
2017-07-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Prace remontowe pom 24a i 24.

wartość: 1350 PLN
2017-07-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 1495 PLN
2017-07-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Asystent techniczny na egzaminie praktycznym, kwalifikacje zawodowe M.12.

wartość: 1337 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
ZibiOffice Zbigniew Plenzler:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1845 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
"STOP" Ochrona sp. z o. o.:

ochrona obiektu

wartość: 94791,60 PLN
2017-06-19 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Przygotowanie stanowisk egzaminach. Na egzamin praktyczny.

wartość: 535 PLN
2017-06-19 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Przygotowanie stanowisk egzaminach. Na egzamin praktyczny.

wartość: 276 PLN
2017-06-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Grzegorz Staszewski Zakład Ogólnobudowlany:

Remont pomieszczenia warsztatowego.

wartość: 64433,11 PLN
2017-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Termoenergy Józef Zieleziński:

Inwentaryzacja budynku na potrzeby termomodernizacji.

Wykonanie projektu architektonicznego termomodernizacji.

Opracowanie audytu energetycznego budynku szkoły.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Sprawowanie nadzoru autrskiego w trakcie realizacji robót budowlnaych.

wartość: 39200,01 PLN
2017-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badan technicznych samochodów.

wartość: 1265 PLN
2017-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badan technicznych samochodów.

wartość: 2070 PLN
2017-05-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Za spawanie i szlifowanie detali.

wartość: 1748,80 PLN
2017-05-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie projektów graficznych art. reklamowych.

wartość: 687 PLN
2017-05-09 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 805 PLN
2017-05-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2760 PLN
2017-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Szkolenie: Neurodydaktyka.

wartość: 237,40 PLN
2017-04-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Szkolenie: Cyfrowe zagrożenia.

wartość: 330 PLN
2017-04-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Za spawanie i szlifowanie detali.

wartość: 3407,80 PLN
2017-04-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-04-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2530 PLN
2017-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Realizacja zajęć techniczno-zawodowych w ramach konkursu na zajęcia dodatkowe.

wartość: 835 PLN
2017-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 1035 PLN
2017-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 3220 PLN
2017-02-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2185 PLN
2017-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 920 PLN
2017-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Naprawa i modernizacja instalacji wysokiego napięcia w samochodzie elektrycznym.

wartość: 824,34 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 1150 PLN
2017-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 2645 PLN
2016-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Spawanie i szlifowanie wiązki pneumatyki

wartość: 1590 PLN
2016-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 690 PLN