Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Philipps:

Przeprowadzenie 12 godzin zajęć pozalekcyjnej:"Jestem molem książkowym".

wartość: 419,40 PLN
2019-02-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Przeprowadzenie 12 godzin zajęć pozalekcyjnych: "Jestem molem książkowym".

wartość: 419,40 PLN
2019-02-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Grala:

Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych :"Widziane, zasłyszane - opisane, sfilmowane".

wartość: 839,00 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Błażej Naja:

W zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych zwanego IOD w Szkole Podstawowej nr 78

wartość: 592,31 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Agnieszka Kardasz - Sopel:

Przeprowadzenie 25 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oddziale przedszkolnym: zajecia z rytmiki.

wartość: 897,50 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Szczepaniak:

Przeprowadzenie 25 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oddziale przedszkolnym: słucham, pokazuję, mówię w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 897,50 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Przeprowadzenie 22 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych

wartość: 777,48 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Philipps:

Przeprowadzenie 22 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych.

wartość: 777,48 PLN
2019-01-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Ryszard Rychlewski:

Reazlizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" w Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu

wartość: 600,00 PLN
2019-01-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Mirosław Królikiewicz:

Realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" w Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu

wartość: 600,00 PLN
2019-01-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Sylwia Najewska - Szeszuła:

Przeprowadzenie 15 godzin zajęć sportowych pozalekcyjnych

wartość: 525,00 PLN
2019-01-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dorota Dulat:

Przeprowadzenie 15 godzin zajęć sportowych pozalekcyjnych.

wartość: 525,00 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Piotr Mydlikowski:

Przeprowadzenie 63 godzin zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć sportpwych (piłka nożna w klasie 2) według planu zajęć obowiązkowych.

wartość: 2239,65 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dagmara Zawadzka:

Przeprowadzenie 126 godz. zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć sportowych (piłka nożna w klasie 1i 3)  według planu zajęć obowiązkowych.

wartość: 4479,30 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Daniel Ciejka:

Przeprowadzenie 120 godz. zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć sportowych MUKS (koszykówka w klasach pierwszych, drugich i trzecich) według planu zajęć.

wartość: 4080,00 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Brygida Zaworska:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej w dni weekendowe wg grafiku wynajmu w/w sali.

wartość: 19 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Kaczkowska:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej w dni weekendowe wg grafiku wynajmu w/w sali

wartość: 19,00 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Karolinia Sobańska:

Organizacja i kontrolowanie pracy skazanych do Szoły Podstawowej nr 78 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 01.06. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r. nr 98, poz.634)

wartość: 250,00 PLN
2018-12-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Piotr Nowak:

Wyczyszczenie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu

wartość: 1170,00 PLN
2018-12-10 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Agnieszka Siejak:

Przeprowadzenie szkolenia z programu księgowego.

wartość: 1500,00 PLN
2018-12-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Lewandowska:

Wykonanie pracy związanej z ewidencjonowaniem i dystrybucją podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów w SP 78 w Poznaniu

wartość: 300,00 PLN
2018-11-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Szczepaniak:

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oddziale przedszkolnym: słucham, pokazuję, mówie.

wartość: 350,00 PLN
2018-11-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Agnieszka Karwat:

Przeprowadzenie dodatkowych zajęc pozalekcyjnych w oddziale przedszkonym: zajęcia z rytmiki.

wartość: 245,00 PLN
2018-11-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Brygida Zaworska:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej w dni weekemdowe wg grafiku wynajmu w/w sali.

wartość: 19,00 PLN
2018-10-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Piotr Mydlikowski:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć sportowych (piłka nożna w klasie 2) Szkoły Podstawowej nr 78

wartość: 1383,00 PLN
2018-10-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dagmara Zawadzka:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć sportowych (piłka nożna w klasie 1 i 3) w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 2767,00 PLN
2018-10-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Daniel Ciejka:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć sportowych MUKS (koszykówka dla klas pierwszych, drugich i trzecich) Szkoy Podstawowej nr 78

wartość: 2720,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Sylwia Najewska - Szeszuła:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 627,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dorota Dulat:

Przeprowadzenie zajęc pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 627,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dorota Dulat:

Przeprowadzenie zajęc pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 627,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Maria Filip:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 330,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Beata Jurkowska:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strfey rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78

wartość: 1056,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Łukasiewicz - Libner:

Przeprowadzenie zajęć pozalecyjnych:"Matematyka jest wszędzie".

wartość: 842,40 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Słomka:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych: "Programuję z Scratchem".

wartość: 737,10 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Sylwia Najewska - Szeszuła:

Przeprowadzenie zajęc pozalekcyjnych w ramach projektu "Taniem- piękono ciała i duch".

wartość: 1053,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Bartosz Kaczmarek:

Przeprowadzenie 12 godzin zajęć dla dzieci na basenia: nauka i doskonalenie pływania.

wartość: 540,00 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Michał Jakubiak:

Przeprowadzenie 12 godzin zajęć dla dzieci na basenie: nauka i doskonalenie pływania.

wartość: 540,00 PLN
2018-09-17 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Philipps:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (55 godz) w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 30,00 PLN
2018-09-17 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Sylwia Najewska - Szeszuła:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 144,09 PLN
2018-09-17 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dorota Dulat:

Prowadzenie zajęć pozalecyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 192,12 PLN
2018-09-17 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Maria Filip:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 96,06 PLN
2018-09-17 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Beata Jurkowska:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia strefy rekreacji dzieciecej w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 192,12 PLN
2018-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Szczepaniak:

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oddziale przedszkolnym (8 godz.): słucham. pokazuję, mówię.

wartość: 277,60 PLN
2018-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Agnieszka Karwat:

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oddziale przedszkolnym: zajecia z rytmiki.

wartość: 312,30 PLN
2018-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dagmara Zawadzka:

Prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych w ramach programu:"Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe".

wartość: 490,00 PLN
2018-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Dorota Dulat:

Prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych w ramach programu "Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe"

wartość: 350,00 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Maria Filip:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (30 godz.) w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 30,00 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Paula Zaborniak:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (30 godz.) w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 30,00 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych (100 godz.) w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności spoecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu w Szkole Podstawowj nr 78.

wartość: 30,00 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Biernacka:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (43 godz.) w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 30,00 PLN
2018-09-04 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Philipps:

Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych "W zrowym ciele zdrowy duch".

wartość: 840,00 PLN
2018-09-04 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych "W zdrowym ciele zdrowy duch".

wartość: 560,00 PLN
2018-08-31 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Karolinia Sobańska:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych dop Szkoły Podstawowej nr 78 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.06.w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca użyteczna (DZ.U. z 2010 r. nr 98. poz. 634)

wartość: 250,00 PLN
2018-08-31 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Kaczkowska:

Dozorowanie i sprzątanie sali ginastycznej w dni weekendowe wg grafiku wynajmu w/w sali

wartość: 19,00 PLN
2018-06-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Wykonanie zadań z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć oraz sprawowania opieki nad dziećmi, jako opiekun grupy podczas półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 78

wartość: 1337,34 PLN
2018-06-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Jaruszewicz:

Wykonywanie zadań z zakresu organizacjci i prowadzenia zajęć oraz sprawowania opieki nad dziećmi, jako opiekun grupy podczas półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 78

wartość: 1337,34 PLN
2018-06-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Maria Filip:

Wykonywanie zadań z zakresu organizacji. koordynacji i nadzorowania zajęć jako kierownik półkolonii zorganizowanych w Szkole Podtsawowej nr 78.

wartość: 1337,34 PLN
2018-06-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Ireneusz Rędzio:

Dozór boiska wielofunkcyjnego, terenu zielonego z placem zabaw, blokiem sportowym oraz parkingu szkoły podczas Pikiniku Rodzinnego Pracowników Schindler Polska

wartość: 686,40 PLN
2018-06-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Elżbieta Królik:

Dozór boiska wielofunkcyjnego, terenu zielonego z placem zabaw, blokiem sportowym oraz parkingu szkoły podczas Pikiniku Rodzinnego Pracowników Schindler Polska

wartość: 686,40 PLN
2018-06-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Maria Filip:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w SP 78 w Poznaniu

wartość: 835,00 PLN