Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-06-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Wykonanie zadań z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć oraz sprawowania opieki nad dziećmi, jako opiekun grupy podczas półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 78

wartość: 1337,34 PLN
2018-06-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Jaruszewicz:

Wykonywanie zadań z zakresu organizacjci i prowadzenia zajęć oraz sprawowania opieki nad dziećmi, jako opiekun grupy podczas półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 78

wartość: 1337,34 PLN
2018-06-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Maria Filip:

Wykonywanie zadań z zakresu organizacji. koordynacji i nadzorowania zajęć jako kierownik półkolonii zorganizowanych w Szkole Podtsawowej nr 78.

wartość: 1337,34 PLN
2018-06-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Ireneusz Rędzio:

Dozór boiska wielofunkcyjnego, terenu zielonego z placem zabaw, blokiem sportowym oraz parkingu szkoły podczas Pikiniku Rodzinnego Pracowników Schindler Polska

wartość: 686,40 PLN
2018-06-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Elżbieta Królik:

Dozór boiska wielofunkcyjnego, terenu zielonego z placem zabaw, blokiem sportowym oraz parkingu szkoły podczas Pikiniku Rodzinnego Pracowników Schindler Polska

wartość: 686,40 PLN
2018-06-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Maria Filip:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej w SP 78 w Poznaniu

wartość: 835,00 PLN