Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-01-10 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
PHU DUSTER:

usługi porządkowo czystościowe

wartość: 25092,0 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
MASTERONE:

świadczenia usług Ewidencjoner.pl

wartość: 2214,0 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
BHP-PPOŻ CONSULTING:

bhp-ppoż

wartość: 1680,0 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
EDEN SPRINGS Sp.z.o.o.:

woda do picia

wartość: 49,20 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
MAWE.PL:

prowadzenie strony internetowej

wartość: 442,8 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
MAWE.PL:

serwis informatyczny

wartość: 2140,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
PGNiG:

PGNiG

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
SPÓŁDZIELNIA USŁÓG ANTENOWYCH I DZWIGOWYCH:

konserwacja dzwigu

wartość: 2184,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
JOKER Sp.z.o.o.:

agencja detektywistyczna  o ochrony

wartość: 442,80 PLN
2017-08-16 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
MED-POLONIA Sp.z.o.o.:

świadczenia zdrowotne

wartość: 0,00 PLN
2017-07-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
WOLTERS KLUWER S.A:

Wolters Kluwer

wartość: 1697,4 PLN
2017-05-11 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO:

konserwacja dzwigu

wartość: 0,00 PLN
2017-03-20 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
SIGILLUM:

Podpis elektroniczny

wartość: 0,00 PLN
2017-01-04 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
Agencja Detektywistyczna i ochrony JOKER:

MONITORING

wartość: 738,0 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
PHU DUSTER:

usługi porządkowo - czystościowe

wartość: 23,616 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
B.H.P. -P.P.O.Ż:

bhp szkolenia

wartość: 1680,0 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
AQUATOR:

woda do picia

wartość: 49,20 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
KONSERWACJA SYSTEMU WEW. I ZEW.:

serwis systemu

wartość: 0,00 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
GOAP:

Wywóz smieci

wartość: 4936,2 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
MASTERONE:

SYSTEM LOGOWANIA

wartość: 2214,0 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
MAWE.PL:

Serwis komputerów

wartość: 1918,80 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
MAWE.PL:

Prowadzenie strony internetowej

wartość: 442,8 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
JAN FILAS KRAKFIN:

aplikacje internetowe

wartość: 0 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
ALKOM firma handlowo-usługowa:

wywóz odpadów kuchennych

wartość: 5116.8 PLN
2016-12-28 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
PGNiG:

Dostarczanie paliwa gazowego

wartość: 0,00 PLN
2016-12-15 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DZWIGOWYCH:

konserwacja i naprawy

wartość: 2594,90 PLN
2016-11-10 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
ENEA:

energia elektryczna

wartość: 0,00 PLN
2016-05-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
ORANGE:

neostrada

wartość: 0,00 PLN
2015-11-09 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
PGE Obrót:

PGE Obrót

wartość: 0,00 PLN
2014-01-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
T.p.:

orange

wartość: 0,00 PLN
2011-01-17 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
AQUANET:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2009-10-16 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
POLKOMTEL S.A:

abonament

wartość: 0,00 PLN
2009-07-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH:

ŚCIEKI ODPADOWE I ROZTOPY

wartość: 0,00 PLN
2004-06-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
POZNAŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA:

sprzedaz ciepła

wartość: 0,00 PLN