Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-11-05 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Mateusz Melosik Polilingua:

Prowadzenie zajęć z j. angielskiego dla dzieci w 8 oddziałach w Przedszkolu nr 74

wartość: 1436,00 PLN
2018-11-05 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowafdzenie zajęć z rytmiki dla dzieci w 8 oddziałach w przedszkolui nr 74

wartość: 1436,00 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Mateusz Melosik Polilingua:

Prowadzenie zajęć z j. angielskiego dla dzieci w 8 oddzaiłach w Przedszkolu nr 74

wartość: 1424,00 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć z rytmiki z dziećmi w 8 oddziałach w Przedszkolu nr 74

wartość: 1424,00 PLN
2018-09-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
OmnilT Michał Borejsza-Wysocki:

Świadczenie usług informatycznych i serwisowych dla Przedszkola nr 74

wartość: 209,10 PLN
2018-09-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
JCS Agata Kwaśnik, Joanna Zawodna-Pietrzak Spółka Cywilna:

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych - weryfikacja procesów przetwarzania danych z uwzględnienim zasad wskazanych w RODO.

wartość: 123,00 PLN
2018-08-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
FLAME - Agnieszka Zielińska-Wnuk:

Czyszczenie dywanów w Przedszkolu nr 74 w Poznaniu

wartość: 368,00 PLN
2018-05-11 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
SUN+Agnieszka Turowska:

Doposażenie placu zabaw o 4 nowe sprzęty zabawowe na terenie ogrodu Przedszkola nr 74 w Poznaniu.

wartość: 30000,00 PLN
2018-04-30 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Biuro Ochrony SEZAM:

Ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania

wartość: 110,00 PLN
2018-04-20 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
HVAC Polska - Izabella Michalak:

Czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów w Przedszkolu nr 74 w Poznaniu

wartość: 615,00 PLN
2018-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
PEPE Piotr Pałgan:

Umowa dotyczącas stałej konserwacji urządzeń dźwigowych

wartość: 135,30 PLN
2018-02-13 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Strojenie fortepianów i pianin Błażej Jaworski:

Strojenie 3 pianin w przedszkolu nr 74.

wartość: 540,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Progress:

Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

wartość: 150,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowcy z rytmiki we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1608,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1608,00 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego we w szystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1608,00 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1608,00 PLN
2017-07-14 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Biuro Projektowo-Produkcyjno-Handlowe Mariusz Klatkiewicz:

Remont parkietów w salach I, V, VI w Przedszkolu nr 74.

wartość: 11998,60 PLN
2017-07-03 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Biuro Projektowo-Produkcyjno-Handlowe Mariusz Klatkiewicz:

Remont parkietów w salach II, III, IV w Przedszkolu nr 74.

wartość: 11996,81 PLN
2017-07-03 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
FLAME - Agnieszka Zielińska-Wnuk:

Czyszczenie dywanów w Przedszkolu.

wartość: 600,00 PLN
2017-05-12 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
HVAC Polska - Izabella Michalak:

Czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów w Przedszkolu nr 74.

wartość: 615,00 PLN
2017-04-29 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Biuro Ochrony SEZAM:

Ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania.

wartość: 110,00 PLN
2017-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
PEPE Piotr Pałgan:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w Przedszkolu nr 74.

wartość: 135,30 PLN
2017-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla wszystkich 8 grup 1 x w tygodniu.

wartość: 1637,50 PLN
2017-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1637,50 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1520,00 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Progress:

Realizacja zadań wynikajacych z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

wartość: 150,00 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1520,00 PLN
2016-12-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
CENTRUM SDC Ewa Wesołowska-Nowak:

Wykonanie przedmiotu umowy obejmującego świadczenie usług doradczych w zakresie ochrony danych osobowych w Przedszkolu.

wartość: 984,00 PLN
2016-09-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1669,25 PLN
2016-09-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1669,25 PLN
2016-08-26 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
MAT-BUD Danuta Matelska:

Założenie strony internetowej Przedszkola nr 74 w Poznaniu.

wartość: 300,00 PLN
2016-07-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
FLAME - Agnieszka Zielińska-Wnuk:

Czyszczenie dywanów w Przedszkolu.

wartość: 600,00 PLN
2016-05-23 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Elektromechanika dźwigowa Krzysztof Lewicki:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w Przedszkolu nr 74.

wartość: 135,30 PLN
2016-05-16 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
HVAC Polska - Izabella Michalak:

Czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów w Przedszkolu.

wartość: 615,00 PLN
2016-04-29 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Biuro Ochrony SEZAM:

Ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania.

wartość: 110,00 PLN
2016-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Elektromechanika dźwigowa Krzysztof Lewicki:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w Przedszkolu nr 74.

wartość: 135,30 PLN
2016-01-22 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 855,00 PLN
2016-01-20 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Centrum Fizjoterapii i Edukacji Paulina Wieczorek:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z tańców dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 655,00 PLN
2016-01-18 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki dla dzieci we wszystkich 8 grupach 2 x w tygodniu.

wartość: 1705,33 PLN
2016-01-02 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Progress:

Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia dotyczącego służby BHP

wartość: 150,00 PLN
2015-12-03 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Eko-Las-Plus - Tomasz Siedlecki:

Likwidacja na terenie przedszkola skutków nawałnic - połamane i uszkodzone drzewa wraz z uprzątnięciem gałęzi, wykonanie cięć gałęzi drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą i Uchwałą o Ochronie Środowiska.

wartość: 11800,00 PLN
2015-11-10 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Granitobruk - Krzysztof Warząszka:

Wymiana chodnika przed budynkiem Przedszkola o powierzchni 25 m2

wartość: 3750,00 PLN
2015-08-27 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki dla dzieci we wszystkich 8 grupach 2 x w tygodniu.

wartość: 1738,55 PLN
2015-08-27 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Centrum Fizjoterapii i Edukacji Paulina Wieczorek:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z tańców dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 700,00 PLN
2015-08-26 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 900,00 PLN
2015-06-24 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Stolarstwo - Michał Marciniak:

Remont drzwi wewnętrznych w Przedszkolu.

wartość: 9630,00 PLN
2015-06-09 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Zakład usług wielobranżowych - Mariusz Jachimowski:

Remont kominów na dachu Przedszkola nr 74.

wartość: 13000,00 PLN
2015-04-30 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Biuro Ochrony SEZAM:

Ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania.

wartość: 110,00 PLN
2015-02-27 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Elektromechanika dźwigowa Krzysztof Lewicki:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 135,30 PLN
2015-01-14 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Centrum Fizjoterapii i Edukacji Paulina Wieczorek:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z tańców dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 700,00 PLN
2015-01-13 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć z rytmiki dla dzieci we wszystkich 8 grupach 2 x w tygodniu.

wartość: 1738,30 PLN
2015-01-13 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla dzieci we wszystkich 8 grupach w przedszkolu.

wartość: 900,00 PLN