Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-08-13 Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
Korbud Usługi Brukarskie:

Usunięcie nawierzchni betonowej wokół przedszkola, na terenie ogrodu i głównego wejścia do przedszkola; montaż nowych obrzeży oraz nawierzchni z kostki brukowej; wyrównanie terenu ogrodu czarnoziemem na terenie Przedszkola 185.

wartość: 43757 PLN
2018-07-16 Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
HEDE-INSTALACJE S.C.:

Wymiana pozioma instalacji c.w.u.

wartość: 6160.77 PLN
2018-03-21 Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
PHI DIW Maciej Wegnerski:

Demontaż 4 zadaszeń nad drzwiami (2 wejściowymi i 2  przy tarasach) i montaż 2 nowych zadaszeń nad drzwiami wejściowymi.

wartość: 22650,55 PLN
2018-03-13 Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
Mirox Sp z o.o.:

Demontaż, montaż, obróbka i utylizacja stolarki okiennej oraz drzwi.

wartość: 14663,15 PLN
2018-02-27 Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
ELECTRIC:

Demontaż i montaż instalacji elektrycznej oświeteniowej.

wartość: 11923,43 PLN
2018-02-01 Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
HEDE-INSTALACJE S.C.:

Wymiana odcinka poziomej instalacji hydrantowej.

wartość: 5482,90 PLN