Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-03-28 Biblioteka Raczyńskich
Nest Wojciech Gonet:

Przeglądy i konserwacja systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

wartość: 42558,00 PLN
2018-02-06 Biblioteka Raczyńskich
Iwona Kotala-Skiba Konserwacja zabytków z papieru i skóry:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 25830,00 PLN
2018-02-06 Biblioteka Raczyńskich
Iwona Kotala-Skiba Konserwacja Zabytków z Papieru i Skóry:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 75030,00 PLN
2018-01-29 Biblioteka Raczyńskich
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System "Iska" Sp. z o.o.:

Świadczenie usług monitorowania systemów sygnalizacji przeciwpożarowej - podłączenie wewnętrznych SSP do stacji monitorowania i automatycznej transmisji sygnałów alarmowych o pożarze i przesyłanie ich do stacji odbiorczej Państwowej Straży Pożarnej 

wartość: 10332,00 PLN
2018-01-19 Biblioteka Raczyńskich
KONVAK S.C.:

Przeglądy techniczne oraz konserwacja próżniowej komory fumigacyjnej zlokalizowanej w budynku Biblioteki Raczyńśkich 

wartość: 10546,63 PLN
2018-01-18 Biblioteka Raczyńskich
Savi Technologie Sp. Z o.o. Sp. K.:

Obsługa serwisu i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych zainstalowanych w budynku Biblioteki Raczyńskich

wartość: 17220,00 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Echostar Studio Sp. Z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

wartość: 1278,44 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 3260,60 PLN
2018-01-11 Biblioteka Raczyńskich
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy sp.k.:

Świadczenie usług prawnych 

wartość: 101844,00 PLN
2018-01-11 Biblioteka Raczyńskich
Tibi More Sp. z o.o.:

Spotkanie autorskie z cyklu ,,Salon u Raczyńskich"

wartość: 2500,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie koncertu 

wartość: 550,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2018-01-08 Biblioteka Raczyńskich
Winda s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych 

wartość: 15940,80 PLN
2018-01-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim z cyklu "Salon u Raczyńskich"

wartość: 550,00 PLN
2018-01-08 Biblioteka Raczyńskich
Spotkanie autorskie z cyklu ,,Salon u Raczyńskich":

Spotkanie autorskie z cyklu ,,Salon u Raczyńskich"

wartość: 400,00 PLN
2018-01-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiej prezentacji na spotkanie autorskie

wartość: 700,00 PLN
2018-01-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie

wartość: 440,00 PLN
2018-01-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu spotkań ''Salon u Raczyńskich"

wartość: 330,00 PLN
2018-01-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie cyklu warsztatów języka niemieckiego

wartość: 3000,00 PLN
2018-01-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zaprojektowanie i przygotowanie do wydruku materiały promocyjne  - ,,Salon u Raczyńskich" 

wartość: 300,00 PLN
2017-12-29 Biblioteka Raczyńskich
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych 

wartość: 18221.34 PLN
2017-12-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa osób przebywających w Muzuem Literackim Henryka Sienkiewicza

wartość: 9042,00 PLN
2017-12-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa osób przebywających w Muzuem Literackim Henryka Sienkiewicza

wartość: 9042,00 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Poradnia Medyny Pracy Stare Miasto s.c.:

Wykonywanie badań profilaktycznych z określeniem  zdolności do pracy 

wartość: 2500,00 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa szatni wraz z obsługą kserografu i kasy fiskalnej

wartość: 11302,50 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa szatni 

wartość: 7535,00 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 7535,00 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 7535,00 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 5644,40 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 5644,40 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 3767,50 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 7535,00 PLN
2017-12-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 3849,70 PLN
2017-12-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zakup antykwaryczny 

wartość: 328,26 PLN
2017-12-14 Biblioteka Raczyńskich
RUCH S.A.:

Prenumerata roczna czasopism polskich na rok 2018

wartość: 142573,16 PLN
2017-12-11 Biblioteka Raczyńskich
MB AUDYT SP. Z O.O.:

Badanie sprawozdań finansowych 

wartość: 7995,00 PLN
2017-12-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zakup antykwaryczny 

wartość: 2000,00 PLN
2017-12-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zakup antykwaryczny 

wartość: 600,00 PLN
2017-12-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji 

wartość: 550,00 PLN
2017-12-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska interpretacja i artystyczna prezentacja fragmentów powieści J.I. Kraszewskiego

wartość: 450,00 PLN
2017-12-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań autorskich 

wartość: 500,00 PLN
2017-12-07 Biblioteka Raczyńskich
STERBit Grzegorz Ignacik:

Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem i okablowaniem rozbudowujących istniejący system zarządzania budynkiem BMS oraz ich montaż i zaistalowanie 

wartość: 38585,00 PLN
2017-12-06 Biblioteka Raczyńskich
Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji:

Okresowe przeglądy budynków Biblioteki Raczyńskich

wartość: 20910,00 PLN
2017-12-05 Biblioteka Raczyńskich
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Winogrady":

Świadczenie usług telefonicznych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej 

wartość: 885,60 PLN
2017-12-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu ,,WTOREK DLA SENIORA"

wartość: 330,00 PLN
2017-11-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie fotografii wraz z opisem i udostępnienie ich na potrzeby wystawy

wartość: 550,00 PLN
2017-11-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie animacji detektywistyczno-literackich podczas spotkania w ramach projektu Czytaty

wartość: 400,00 PLN
2017-11-30 Biblioteka Raczyńskich
GREEN TEAM Damian Woszek:

Mycie powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 19900,00 PLN
2017-11-30 Biblioteka Raczyńskich
Arfido Sp. z o.o.:

Wykonanie i dostawa etykiet bibliotecznych RFID 

wartość: 15744,00 PLN
2017-11-28 Biblioteka Raczyńskich
KOMBIT Plus Sp. z o.o. sp.k.:

Zakup sprzętu komputerowego  wraz z licencją na oprogramowanie 

wartość: 25044,00 PLN
2017-11-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Artystyczna prezentacja tekstów podczas Wieczoru Brandstaettera

wartość: 1100,00 PLN
2017-11-28 Biblioteka Raczyńskich
Pierrot Agencja artystyczno-reklamowa:

Przygotowanie i przeprowadzenie scenariusza spotkania w ramach cyklu spotkań "Czytaty"

wartość: 600,00 PLN
2017-11-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji wystawy 

wartość: 2000,00 PLN
2017-11-28 Biblioteka Raczyńskich
Przedsiębiorstwo Remonotowo Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Sp. z o.o.:

Projekt techniczny technologii węzła cieplnego dla obiekótw ul. Wroniecka 14 i 15 w Poznaniu 

wartość: 3075,00 PLN
2017-11-27 Biblioteka Raczyńskich
Dora Design:

Przygotowanie kompleksowej identyfikacji wizualnej XXIII Spotkania z Arcydziełem

wartość: 2460,00 PLN
2017-11-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wystawienie spektaklu dla dzieci podczas uroczystości rozdania nagród  w ramach projektu Jesień z Alicją w Krainie Czarów 

wartość: 800,00 PLN
2017-11-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu na spotkaniu z cyklu ,,Odzyskać patriotyzm"

wartość: 700,00 PLN
2017-11-27 Biblioteka Raczyńskich
ANIX Nieruchomości-Inwestycje J.Tadeusz i M.Halec S.J.:

Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu 

wartość: 87867,73 PLN
2017-11-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu podczas XXIII Spotkania z Arcydziełem oraz przygotowanie artykułu do ,,Winiety" - czasopisma Biblioteki Raczyńskich

wartość: 770,00 PLN
2017-11-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu podczas XXIII Spotkania z Arcydziełem oraz przygotowanie artykułu do ,,Winiety" - czasopisma Biblioteki Raczyńskich

wartość: 770,00 PLN
2017-11-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego podczas spotkania ,,Kiedy byłem mały..." w ramach projektu Czytaty

wartość: 600,00 PLN
2017-11-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w koncercie Frazy postscriptum

wartość: 1000,00 PLN
2017-11-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zakup antykwaryczny 

wartość: 245,00 PLN
2017-11-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja oraz prezentacja zdjęć z wyprawy do Ameryki Południowej

wartość: 400,00 PLN
2017-11-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza spotkania autorskiego i wygłoszenie wykładu nt. zasad prawidłowego żywienia 

wartość: 600,00 PLN
2017-11-23 Biblioteka Raczyńskich
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Udzielnie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS

wartość: 9902,00 PLN
2017-11-23 Biblioteka Raczyńskich
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu:

Koncert podczas spotkania ,,Kiedy byłem mały..." w ramach projektu Czytaty 

wartość: 1500,00 PLN
2017-11-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Montaż dokumentacji filmowej spotkania z cyklu ,,Odzyskać patriotyzm"

wartość: 450,00 PLN
2017-11-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa osób korzystająych z szatni Biblioteki Raczyńskich oraz obsługa kserografu i kasy fiskalnej

wartość: 2405,00 PLN
2017-11-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich - F55

wartość: 1625,00 PLN
2017-11-20 Biblioteka Raczyńskich
Fundacja "Tamit":

Wystawienie spektaklu dla dzieci 

wartość: 1000,00 PLN
2017-11-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu w ramach obchodu 40. rocznicy powstania SKS 

wartość: 500,00 PLN
2017-11-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie preleckcji w ramach obchodu 40. rocznicy powstania SKS 

wartość: 570,00 PLN
2017-11-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie preleckcji w ramach obchodu 40. rocznicy powstania SKS 

wartość: 550,00 PLN
2017-11-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i prezentacja recitalu w ramach obchodu 40. rocznicy powstania SKS 

wartość: 550,00 PLN
2017-11-16 Biblioteka Raczyńskich
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Winogrady”:

Świadczenie usług dostępu do internetu w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej - F 55

wartość: 885,60 PLN
2017-11-15 Biblioteka Raczyńskich
ENEA SA:

Zakup energii elektrycznej 

wartość: 942596,70 PLN
2017-11-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu Czytamy historię w ramach projektu CZYTATY 

wartość: 400,00 PLN
2017-11-15 Biblioteka Raczyńskich
Veolia Industry Polska Sp. z o.o.:

Zakup klimatyzatora freonowego podsufitowego wraz z oprogramowaniem oraz montaż i uruchomienie urządzenia w budynku Biblioteki

wartość: 11928,54 PLN
2017-11-14 Biblioteka Raczyńskich
Home of Houses Sp. z o.o.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wnętrza historycznego budynku Biblioteki Raczyńskich

wartość: 344735,79 PLN
2017-11-13 Biblioteka Raczyńskich
Multipap Sp. z o.o.:

Zakup artykułów biurowych 

wartość: 14527,16 PLN
2017-11-13 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncert muzyki barokowej podczas Spotkania z Arcydziełem

wartość: 1100,00 PLN
2017-11-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 600,00 PLN
2017-11-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego dla młodych czytelników 

wartość: 400,00 PLN
2017-11-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wystawienie spektaklu ,,Kolędowa noc" wraz z zespołem TeatRyle 

wartość: 600,00 PLN
2017-11-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji skierowanych do dorosłych czytelników

wartość: 460,00 PLN
2017-11-08 Biblioteka Raczyńskich
Fiedler Travel:

Przeprowadzenie spotkań autorskich z prelekcją multimedialną dotyczące podróży 

wartość: 1200,00 PLN
2017-11-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Artystystyczne wykonanie wybranych baśni i legend dla dzieci 

wartość: 900,00 PLN
2017-11-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu "Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2017-11-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 400,00 PLN
2017-11-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac malarskoch w pałacu w Sapowicach

wartość: 4240,00 PLN
2017-11-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 600,00 PLN
2017-11-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Realizacja dokumentacji fotograficznej koncertów, spotkań i warsztatów odbywających się podczas Festiwalu słowa w piosence Frazy

wartość: 2000,00 PLN
2017-11-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Realizacja dokumentacji fotograficznej koncertów, spotkań i warsztatów odbywających się podczas Festiwalu słowa w piosence Frazy

wartość: 2000,00 PLN
2017-11-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu ,,Wierszyki łamiące języki..." w ramach projektu CZYTATY 

wartość: 400,00 PLN
2017-10-30 Biblioteka Raczyńskich
MIKOMAX Poznań Sp. z o.o.:

Zakup mebli wraz z montażem i ustawieniem 

wartość: 93791,19 PLN
2017-10-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania w ramach projektu CZYTATY 

wartość: 600,00 PLN
2017-10-30 Biblioteka Raczyńskich
Scena Sp. z o.o.:

Przygotowanie i inscenizacja koncertu w ramach programu dziecięcego Festiwalu Słowa w Piosence Frazy 

wartość: 2000,00 PLN