Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-08-20 Biblioteka Raczyńskich
Synergia nAdvertising Group Sp. z o.o.:

Wykonanie strony internetowej dla projektu ,,Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych"

wartość: 16605,00 PLN
2018-08-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego podczas spotkania autorskiego

wartość: 1000,00 PLN
2018-08-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza wydarzenia ,,Narodowe Czytanie 2018"

wartość: 1000,00 PLN
2018-08-16 Biblioteka Raczyńskich
Versum Anna Szlasa-Byczek:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 35916,00 PLN
2018-08-16 Biblioteka Raczyńskich
Versum Anna Szlasa-Byczek:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 41451,00 PLN
2018-08-16 Biblioteka Raczyńskich
Versum Anna Szlasa-Byczek:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 36223,50 PLN
2018-08-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa osób korzystających z szatni BR 

wartość: 9754,40 PLN
2018-08-08 Biblioteka Raczyńskich
Politechnika Poznańska:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elewacji budynku BR 

wartość: 14760,00 PLN
2018-08-03 Biblioteka Raczyńskich
PROFESJONALNY PRZEWODNIK PO POZNANIU KAROLINA DĄBROWSKA-WIŚNIEWSKA:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego

wartość: 200,00 PLN
2018-08-03 Biblioteka Raczyńskich
PROFESJONALNY PRZEWODNIK PO POZNANIU KAROLINA DĄBROWSKA-WIŚNIEWSKA:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego

wartość: 200,00 PLN
2018-07-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Segregowanie i pakowanie zbiorów bibliotecznych 

wartość: 1370,00 PLN
2018-07-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie kompleksowego opracowania identyfikacji wizualnej raportu rocznego z działalności BR 

wartość: 3800,00 PLN
2018-07-27 Biblioteka Raczyńskich
AGROBEX INFO Sp. z o.o.:

Zakup licencji mikrokomputerowego systemu Mobilny Kod Kreskowy i mobilnego systemu Portal Inwenatryzacyjny 

wartość: 13715,73 PLN
2018-07-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

zakup  materiałów bibliotecznych 

wartość: 962,72 PLN
2018-07-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji 

wartość: 500,00 PLN
2018-07-19 Biblioteka Raczyńskich
Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji:

Wykonanie kompleksowego projektu architektoniczno-budowlanego

wartość: 34500,00 PLN
2018-07-13 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie kompleksowej identyfikacji wizulanej Festiwalu Słowa w Piosence Frazy 

wartość: 12130,00 PLN
2018-07-10 Biblioteka Raczyńskich
UIK Zbych Zbigniew Kwapisz:

Dostawa 36 kości pamięci RAM 

wartość: 10095,84 PLN
2018-07-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa czytelnika i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

wartość: 2466,00 PLN
2018-07-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa herbaciarni w budynku Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 438,40 PLN
2018-07-02 Biblioteka Raczyńskich
PROFESJONALNY PRZEWODNIK PO POZNANIU KAROLINA DĄBROWSKA-WIŚNIEWSKA:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego

wartość: 200,00 PLN
2018-06-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa herbaciarni w budynku Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 876,80 PLN
2018-06-28 Biblioteka Raczyńskich
KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP. K.:

Zakup licencji bazowej programu antywirusowego 

wartość: 11070,00 PLN
2018-06-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 3849,70 PLN
2018-06-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa herbaciarni w budynku Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 3973,00 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa osób przebywających w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza

wartość: 4110,00 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa osób przebywających w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza

wartość: 4110,00 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa osób korzystających z szatni BR 

wartość: 3945,60 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 7589,80 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 3794,90 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 5685,50 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 5685,50 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 5685,50 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 7589,80 PLN
2018-06-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz obsługa czytelnika 

wartość: 2740,00 PLN
2018-06-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie koncepcji scenariusza szkoleniowego i wygłoszenie prelekcji nt. rynku książki 

wartość: 700,00 PLN
2018-06-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji 

wartość: 600,00 PLN
2018-06-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja i intepretacja baśni 

wartość: 400,00 PLN
2018-06-14 Biblioteka Raczyńskich
KLIMAPOL PHU PIOTR MATUSZEK:

Prace serwisowe i konserwujące urządzeń klimatyzacyjnych typ VRV oraz agregatów do cnetral wentylacyjnych 

wartość: 2952,00 PLN
2018-06-13 Biblioteka Raczyńskich
AMS S.A.:

Kampania reklamowa 

wartość: 2626,05 PLN
2018-06-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie koncepcji oraz stworzenie programu Festiwalu Słowa w Piosence Frazy 

wartość: 22002,00 PLN
2018-06-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji podczas Nocy Bibliotek

wartość: 200,00 PLN
2018-06-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza spotkania literackiego w ramach projektu CZYTATY 2 

wartość: 500,00 PLN
2018-06-06 Biblioteka Raczyńskich
PROFESJONALNY PRZEWODNIK PO POZNANIU KAROLINA DĄBROWSKA-WIŚNIEWSKA:

Spacer edukacyjny 

wartość: 200,00 PLN
2018-06-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa kasy, szatni i punktu informacyjnego w MLHS 

wartość: 2055,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Mały Inżynier:

Przygotowanie warsztatów z pokazem fizyczno-chemicznym dla dzieci

wartość: 1500,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Synergia Agency Sp. z o.o.:

Opracowanie nowej strony internetowej Biblioteki Raczynskich 

wartość: 23037,90 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Ars Veta Dariusz Subocz i Pracownia Konserwacji Zabytków Monika Rudy - Sikora:

Konserwacja atlasu 

wartość: 95000,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Ars Veta Dariusz Subocz i Pracownia Konserwacji Zabytków Monika Rudy - Sikora:

Konserwacja atlasu 

wartość: 95000,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Ars Veta Dariusz Subocz i Pracownia Konserwacji Zabytków Monika Rudy - Sikora:

Konserwacja atlasu 

wartość: 165000,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Ars Veta Dariusz Subocz i Pracownia Konserwacji Zabytków Monika Rudy - Sikora:

Konserwacja atlasów

wartość: 650000,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Ars Veta Dariusz Subocz i Pracownia Konserwacji Zabytków Monika Rudy - Sikora:

Konserwacja atlasów

wartość: 295000,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Ars Veta Dariusz Subocz i Pracownia Konserwacji Zabytków Monika Rudy - Sikora:

Konserwacja atlasu 

wartość: 165000,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Zakład Kominiarski Krzyżok:

Okresowa kontrola oraz czyszczenie kominów dymowych, spalinowych i przewodów wentylacyjnych

wartość: 4362,50 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_Filia Wildecka 

wartość: 400,00 PLN
2018-06-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w rozmowie publicystycznej 

wartość: 400,00 PLN
2018-06-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utworzenie tekstu do piosenki 

wartość: 260,00 PLN
2018-06-04 Biblioteka Raczyńskich
Kwartet ProForma:

Udział w wydaniu płyty 

wartość: 5575,00 PLN
2018-06-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Pielęgnacja roślin znajdujących się na terenie budynku przy Al. Marcinkowskiego 23

wartość: 3600,00 PLN
2018-05-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 400,00 PLN
2018-05-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu poświęconym książce 

wartość: 660,00 PLN
2018-05-30 Biblioteka Raczyńskich
Meble Capital Joanna Ochman - Nowicka:

Wykonanie, dostawa i montaż mebli 

wartość: 79231,00 PLN
2018-05-29 Biblioteka Raczyńskich
Gardenshand Jolanta Adamczyk:

Renowacja tarasu z drewna przy nowym budynku Biblioteki Raczyńskich

wartość: 6500,00 PLN
2018-05-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim

wartość: 440,00 PLN
2018-05-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim

wartość: 440,00 PLN
2018-05-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego_F 17

wartość: 270,00 PLN
2018-05-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i wykonanie pokazu mody XIX-wiecznej_F 17

wartość: 460,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego_F 17

wartość: 270,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego_F 22

wartość: 440,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia 59

wartość: 440,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spektakl_Filia 46

wartość: 700,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spektakl_Filia 38

wartość: 700,00 PLN
2018-05-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu podczas  Spotkania z Arcydziełem 

wartość: 770,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska interpretacja i artystyczna prezentacja piosenek w ramach Nocy Muzeów 

wartość: 600,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty teatralne w ramach projektu CZYTATY 2

wartość: 600,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia 50

wartość: 460,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia Naramowicka 

wartość: 300,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie 

wartość: 500,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i udział w koncercie podczas Spotkania z Arcydziełem 

wartość: 220,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i udział w koncercie podczas Spotkania z Arcydziełem 

wartość: 440,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza spotkania oraz udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania w ,,Noc Muzeów"

wartość: 440,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prelekcji oraz udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania w ,,Noc Muzeów"

wartość: 300,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Usługi Introligatorskie Ewa Piątek:

Wykonanie opraw introligatorskich 

wartość: 1419,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_Filia Naramowicka 

wartość: 400,00 PLN
2018-05-11 Biblioteka Raczyńskich
KMIEĆ ANNA ,,AN BŁYSK":

Czyszczenie i impregnacja granitowych posadzek kamiennym wewnątrz budynku 

wartość: 11716,49 PLN
2018-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Pryzmat Poznań Sp. z o.o.:

Dostawa tonerów do drukarek komputerowych 

wartość: 12843,91 PLN
2018-05-11 Biblioteka Raczyńskich
GREEN TEAM Damian Woszek:

Mycie okien w budynkach i lokalach filii bibliotecznych 

wartość: 20450,00 PLN
2018-05-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego

wartość: 200,00 PLN
2018-05-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_Filia Naramowicka 

wartość: 500,00 PLN
2018-05-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_F38

wartość: 300,00 PLN
2018-05-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatu plastycznego 

wartość: 470,00 PLN
2018-05-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie koncepcji wystawy

wartość: 3000,00 PLN
2018-05-02 Biblioteka Raczyńskich
Związek Producentów Audio-Video:

Odtwarzanie fonogramów i wideogramów muzycznych podczas ''potańcówki literackiej"

wartość: 47,23 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet 

wartość: 53136,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
HERTMANUS PRACOWNIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

Warsztaty introligatorskie

wartość: 700,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 100,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego oraz udział w rozmowie publicytsycznej

wartość: 550,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 220,00 PLN
2018-04-25 Biblioteka Raczyńskich
M1 TAXI Sp. z o.o. Sp. k.:

Świadczenie usług transportowych 

wartość: 3700,00 PLN