Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-04-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 500,00 PLN
2018-04-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia Naramowicka 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-11 Biblioteka Raczyńskich
Polskie Radio S.A.:

Udzielnie licencji do wykorzystania nagrań

wartość: 369,00 PLN
2018-04-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie adaptacji opowiadania i zaprezentowanie go na wernisażu 

wartość: 600,00 PLN
2018-04-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie graficzne wydawnictwa ,,Białoruski Tristan. Rękopis ze zbiorów specjalnych BR"

wartość: 5850,00 PLN
2018-04-09 Biblioteka Raczyńskich
Fundacja ''Tamitu":

Przeprowadzenie warsztatów 

wartość: 2000,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorskiej interpretacji tekstów podczas spotkania Jeżycjady 

wartość: 200,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie oprawy muzycznej i udział w spotkaniu w ramach projektu CZYATY 2 

wartość: 400,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania w ramach projektu CZYTATY 2 

wartość: 600,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w dyskusji poświęconej książce

wartość: 1900,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji

wartość: 300,00 PLN
2018-04-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja wybranych baśni 

wartość: 400,00 PLN
2018-03-28 Biblioteka Raczyńskich
Nest Wojciech Gonet:

Przeglądy i konserwacja systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

wartość: 42558,00 PLN
2018-03-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie koncertu podczas rozdania nagród w konkursie Posnaniana 2017 

wartość: 330,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji podczas rozdania nagród w konkursie Poznaniana 2017

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu nt. ''Etapy pracy w redagowaniu rozprawki interpretacyjnej na egzaminie maturalnym z j. polskiego''

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu nt. ''Czego (jeszcze) nie wiesz o maturze z języka polskiego''

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu nt. ''Syntezy historyczne.Konstytucje polskie''

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia Naramowicka 

wartość: 460,00 PLN
2018-03-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie w ramach projeku CZYTATY 2

wartość: 600,00 PLN
2018-03-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie kompleksowego opracowania publikacji książkowej

wartość: 2340,00 PLN
2018-03-16 Biblioteka Raczyńskich
Poradnia Medycyny Pracy AKAMED ANNA Sabok-Rzepka Krzysztof Rzepka:

Świadczenie badań profilaktycznych

wartość: 8000,00 PLN
2018-03-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Biblioteki Raczyńskich

wartość: 16200,00 PLN
2018-03-13 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego dla dzieci_F ilia Naramowicka 

wartość: 440,00 PLN
2018-03-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie w ramach cyklu "Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2018-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie

wartość: 440,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim_pokaz mody XIX - wiecznej 

wartość: 200,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim_pokaz mody XIX - wiecznej 

wartość: 390,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego ,,Ach ten gorset"

wartość: 200,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Pielęgnacja roślin znajdujących się na terenie budynku przy Al. Marcinkowskiego 23

wartość: 3600,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 700,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 700,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Artystyczna prezentacja wierszy Owidiusza podczas Dnia Czytania Owidiusza

wartość: 700,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_"Kobiety ze Lwowa"

wartość: 330,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Świadczenie usług internetowych_Filia 20_ul. Słowackiego

wartość: 3512,88 PLN
2018-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Multipap Sp. z o.o.:

Dostawa papieru toaletowego

wartość: 20364,00 PLN
2018-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2018-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-03-05 Biblioteka Raczyńskich
Multipap Sp. z o.o.:

Dostawa artykułów czytościowych 

wartość: 29889,64 PLN
2018-03-02 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Świadczenie usług internetowych_Filia 2 os. Oświecenia 

wartość: 3512,88 PLN
2018-03-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego w ramach cyklu "Klub Książki" 

wartość: 330,00 PLN
2018-03-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 330,00 PLN
2018-02-28 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Dostęp do Interentu_technologia DSL 

wartość: 17047,80 PLN
2018-02-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu  w MLHS 

wartość: 220,00 PLN
2018-02-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu  w MLHS 

wartość: 220,00 PLN
2018-02-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu  w MLHS 

wartość: 220,00 PLN
2018-02-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu  w MLHS 

wartość: 220,00 PLN
2018-02-27 Biblioteka Raczyńskich
YOS Karol Pawełek:

Przygotowanie materiałów promocyjnych do cyklu CZYTATY 2

wartość: 4000,00 PLN
2018-02-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa herbaciarni w budynku Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 3630,50 PLN
2018-02-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa herbaciarni w budynku Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 3630,50 PLN
2018-02-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego - filia Naramowicka

wartość: 500,00 PLN
2018-02-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim  w ramach projektu CZYTATY 2 

wartość: 600,00 PLN
2018-02-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie w ramach projektu CZYTATY 2

wartość: 400,00 PLN
2018-02-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 330,00 PLN
2018-02-20 Biblioteka Raczyńskich
SPECTRONIC Sławomir Czyżewski:

Przegląd i konserwacja instalacji oraz urządzeń systemów włamania i napadu zainstalowanych w budynkach Biblioteki Raczyńskich

wartość: 3000,00 PLN
2018-02-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu spotkań "Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2018-02-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 5534,80 PLN
2018-02-13 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

wartość: 823,68 PLN
2018-02-09 Biblioteka Raczyńskich
Gorek Restauro:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 207870,00 PLN
2018-02-09 Biblioteka Raczyńskich
Gorek Restauro:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 134070,00 PLN
2018-02-08 Biblioteka Raczyńskich
Veolia Industry Polska Sp. Z o.o.:

Prace serwisowe i konserwujące centrali centylacyjnej VENTUS typ VS 21 zainstalowanej w Muzuem Literackim Henryka Sienkiewicza

wartość: 910,00 PLN
2018-02-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza i wygłoszenie prelekcji podczas wystawy poświęconej L. Prauzińskiemu

wartość: 440,00 PLN
2018-02-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji dot. historii Naramowic 

wartość: 600,00 PLN
2018-02-06 Biblioteka Raczyńskich
Iwona Kotala-Skiba Konserwacja zabytków z papieru i skóry:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 25830,00 PLN
2018-02-06 Biblioteka Raczyńskich
Iwona Kotala-Skiba Konserwacja Zabytków z Papieru i Skóry:

Wykonanie konserwacji atlasu 

wartość: 75030,00 PLN
2018-02-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Pielęgnacja roślin znajdujących się na terenie budynku przy Al. Marcinkowskiego 23

wartość: 1200,00 PLN
2018-02-01 Biblioteka Raczyńskich
Forum Media Polska Sp. z o.o.:

Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy_promocja 

wartość: 460,00 PLN
2018-01-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa czytelnika i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

wartość: 6165,00 PLN
2018-01-30 Biblioteka Raczyńskich
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Odtwarzanie muzyki podczas "potańcówki literackiej"

wartość: 70,00 PLN
2018-01-29 Biblioteka Raczyńskich
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System "Iskra" Sp. z o.o.:

Świadczenie usług monitorowania systemów sygnalizacji przeciwpożarowej - podłączenie wewnętrznych SSP do stacji monitorowania i automatycznej transmisji sygnałów alarmowych o pożarze i przesyłanie ich do stacji odbiorczej Państwowej Straży Pożarnej 

wartość: 10332,00 PLN
2018-01-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-01-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2018-01-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 2794,80 PLN
2018-01-19 Biblioteka Raczyńskich
KONVAK S.C.:

Przeglądy techniczne oraz konserwacja próżniowej komory fumigacyjnej zlokalizowanej w budynku Biblioteki Raczyńśkich 

wartość: 10546,63 PLN
2018-01-18 Biblioteka Raczyńskich
Savi Technologie Sp. Z o.o. Sp. K.:

Obsługa serwisu i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych zainstalowanych w budynku Biblioteki Raczyńskich

wartość: 17220,00 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie choreografii tańców i przeprowadzenie warsztatów tańca

wartość: 300,00 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w koncercie 

wartość: 600,00 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w koncercie 

wartość: 600,00 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu poświęconemu biografistyce

wartość: 800,00 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie kompleksowego opracowania opisu heraldycznego dla nowego logotypu Biblioteki Raczyńskich

wartość: 990,00 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Echostar Studio Sp. Z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

wartość: 1278,44 PLN
2018-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 3260,60 PLN
2018-01-11 Biblioteka Raczyńskich
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy sp.k.:

Świadczenie usług prawnych 

wartość: 101844,00 PLN
2018-01-11 Biblioteka Raczyńskich
Tibi More Sp. z o.o.:

Spotkanie autorskie z cyklu ,,Salon u Raczyńskich"

wartość: 2500,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie koncertu 

wartość: 550,00 PLN
2018-01-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2018-01-08 Biblioteka Raczyńskich
Winda s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych 

wartość: 15940,80 PLN
2018-01-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim z cyklu "Salon u Raczyńskich"

wartość: 550,00 PLN
2018-01-08 Biblioteka Raczyńskich
Spotkanie autorskie z cyklu ,,Salon u Raczyńskich":

Spotkanie autorskie z cyklu ,,Salon u Raczyńskich"

wartość: 400,00 PLN
2018-01-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiej prezentacji na spotkanie autorskie

wartość: 700,00 PLN
2018-01-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie

wartość: 440,00 PLN
2018-01-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu spotkań ''Salon u Raczyńskich"

wartość: 330,00 PLN