Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-05-29 Biblioteka Raczyńskich
Gardenshand Jolanta Adamczyk:

Renowacja tarasu z drewna przy nowym budynku Biblioteki Raczyńskich

wartość: 6500,00 PLN
2018-05-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim

wartość: 440,00 PLN
2018-05-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim

wartość: 440,00 PLN
2018-05-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego_F 17

wartość: 270,00 PLN
2018-05-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i wykonanie pokazu mody XIX-wiecznej_F 17

wartość: 460,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego_F 17

wartość: 270,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego_F 22

wartość: 440,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia 59

wartość: 440,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spektakl_Filia 46

wartość: 700,00 PLN
2018-05-23 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spektakl_Filia 38

wartość: 700,00 PLN
2018-05-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu podczas  Spotkania z Arcydziełem 

wartość: 770,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska interpretacja i artystyczna prezentacja piosenek w ramach Nocy Muzeów 

wartość: 600,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty teatralne w ramach projektu CZYTATY 2

wartość: 600,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia 50

wartość: 460,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia Naramowicka 

wartość: 300,00 PLN
2018-05-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie 

wartość: 500,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i udział w koncercie podczas Spotkania z Arcydziełem 

wartość: 220,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i udział w koncercie podczas Spotkania z Arcydziełem 

wartość: 440,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza spotkania oraz udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania w ,,Noc Muzeów"

wartość: 440,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prelekcji oraz udział w rozmowie publicystycznej podczas spotkania w ,,Noc Muzeów"

wartość: 300,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Usługi Introligatorskie Ewa Piątek:

Wykonanie opraw introligatorskich 

wartość: 1419,00 PLN
2018-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_Filia Naramowicka 

wartość: 400,00 PLN
2018-05-11 Biblioteka Raczyńskich
KMIEĆ ANNA ,,AN BŁYSK":

Czyszczenie i impregnacja granitowych posadzek kamiennym wewnątrz budynku 

wartość: 11716,49 PLN
2018-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Pryzmat Poznań Sp. z o.o.:

Dostawa tonerów do drukarek komputerowych 

wartość: 12843,91 PLN
2018-05-11 Biblioteka Raczyńskich
GREEN TEAM Damian Woszek:

Mycie okien w budynkach i lokalach filii bibliotecznych 

wartość: 20450,00 PLN
2018-05-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego

wartość: 200,00 PLN
2018-05-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_Filia Naramowicka 

wartość: 500,00 PLN
2018-05-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_F38

wartość: 300,00 PLN
2018-05-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie koncepcji wystawy

wartość: 3000,00 PLN
2018-05-02 Biblioteka Raczyńskich
Związek Producentów Audio-Video:

Odtwarzanie fonogramów i wideogramów muzycznych podczas ''potańcówki literackiej"

wartość: 47,23 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet 

wartość: 53136,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
HERTMANUS PRACOWNIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

Warsztaty introligatorskie

wartość: 700,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 100,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego oraz udział w rozmowie publicytsycznej

wartość: 550,00 PLN
2018-04-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 220,00 PLN
2018-04-25 Biblioteka Raczyńskich
M1 TAXI Sp. z o.o. Sp. k.:

Świadczenie usług transportowych 

wartość: 3700,00 PLN
2018-04-25 Biblioteka Raczyńskich
Gardenshand:

Pielęgnacja zieleni zewnętrzenej na terenie Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 6140,00 PLN
2018-04-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu o autorskim charakterze 

wartość: 220,00 PLN
2018-04-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatu plastycznego 

wartość: 470,00 PLN
2018-04-20 Biblioteka Raczyńskich
Mały Inżynier:

Przeprowadzenie warsztatów z pokazem fizyczno-chemicznym dla dzieci

wartość: 1500,00 PLN
2018-04-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2018-04-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego scenariusza Potańcówki literackiej w ramach Urodzin Biblioteki 

wartość: 500,00 PLN
2018-04-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego_Filia 8 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 10069,50 PLN
2018-04-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego podczas spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2018-04-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2018-04-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie 

wartość: 1100,00 PLN
2018-04-18 Biblioteka Raczyńskich
Sweco Consulting sp. Z o.o.:

Świadczenie usług nadzoru nad usuwaniem wad elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich oraz usuwaniem wady polegającej na złym stanie zieleni wewnętrznej

wartość: 1020,90 PLN
2018-04-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 500,00 PLN
2018-04-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia Naramowicka 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-11 Biblioteka Raczyńskich
Polskie Radio S.A.:

Udzielnie licencji do wykorzystania nagrań

wartość: 369,00 PLN
2018-04-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie adaptacji opowiadania i zaprezentowanie go na wernisażu 

wartość: 600,00 PLN
2018-04-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie graficzne wydawnictwa ,,Białoruski Tristan. Rękopis ze zbiorów specjalnych BR"

wartość: 5850,00 PLN
2018-04-09 Biblioteka Raczyńskich
Fundacja ''Tamitu":

Przeprowadzenie warsztatów 

wartość: 2000,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorskiej interpretacji tekstów podczas spotkania Jeżycjady 

wartość: 200,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie oprawy muzycznej i udział w spotkaniu w ramach projektu CZYATY 2 

wartość: 400,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania w ramach projektu CZYTATY 2 

wartość: 600,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w dyskusji poświęconej książce

wartość: 1900,00 PLN
2018-04-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji

wartość: 300,00 PLN
2018-04-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2018-04-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja wybranych baśni 

wartość: 400,00 PLN
2018-03-28 Biblioteka Raczyńskich
Nest Wojciech Gonet:

Przeglądy i konserwacja systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

wartość: 42558,00 PLN
2018-03-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie koncertu podczas rozdania nagród w konkursie Posnaniana 2017 

wartość: 330,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji podczas rozdania nagród w konkursie Poznaniana 2017

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu nt. ''Etapy pracy w redagowaniu rozprawki interpretacyjnej na egzaminie maturalnym z j. polskiego''

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu nt. ''Czego (jeszcze) nie wiesz o maturze z języka polskiego''

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu nt. ''Syntezy historyczne.Konstytucje polskie''

wartość: 220,00 PLN
2018-03-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji_Filia Naramowicka 

wartość: 460,00 PLN
2018-03-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie w ramach projeku CZYTATY 2

wartość: 600,00 PLN
2018-03-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie kompleksowego opracowania publikacji książkowej

wartość: 2340,00 PLN
2018-03-16 Biblioteka Raczyńskich
Poradnia Medycyny Pracy AKAMED ANNA Sabok-Rzepka Krzysztof Rzepka:

Świadczenie badań profilaktycznych

wartość: 8000,00 PLN
2018-03-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Biblioteki Raczyńskich

wartość: 16200,00 PLN
2018-03-13 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego dla dzieci_F ilia Naramowicka 

wartość: 440,00 PLN
2018-03-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie w ramach cyklu "Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2018-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie

wartość: 440,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim_pokaz mody XIX - wiecznej 

wartość: 200,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim_pokaz mody XIX - wiecznej 

wartość: 390,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego ,,Ach ten gorset"

wartość: 200,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Pielęgnacja roślin znajdujących się na terenie budynku przy Al. Marcinkowskiego 23

wartość: 3600,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 700,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 700,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Artystyczna prezentacja wierszy Owidiusza podczas Dnia Czytania Owidiusza

wartość: 700,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_"Kobiety ze Lwowa"

wartość: 330,00 PLN
2018-03-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Świadczenie usług internetowych_Filia 20_ul. Słowackiego

wartość: 3512,88 PLN
2018-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Multipap Sp. z o.o.:

Dostawa papieru toaletowego

wartość: 20364,00 PLN
2018-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2018-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego na spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2018-03-05 Biblioteka Raczyńskich
Multipap Sp. z o.o.:

Dostawa artykułów czytościowych 

wartość: 29889,64 PLN
2018-03-02 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Świadczenie usług internetowych_Filia 2 os. Oświecenia 

wartość: 3512,88 PLN
2018-03-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego w ramach cyklu "Klub Książki" 

wartość: 330,00 PLN
2018-03-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego

wartość: 330,00 PLN
2018-02-28 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Dostęp do Interentu_technologia DSL 

wartość: 17047,80 PLN
2018-02-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu  w MLHS 

wartość: 220,00 PLN