Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-03-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Pielęgnacja roślinności znajdującej się na terenie budynku BR przy Al. Marcinkowskiego 

wartość: 3600,00 PLN
2019-03-18 Biblioteka Raczyńskich
KLIMAPOL PHU PIOTR MATUSZEK:

Prace serwioswe i konserwujące urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów do central i urządzeń wentylacyjnych 

wartość: 4403,40 PLN
2019-03-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład nt. książki elektronicznej w FN 

wartość: 330,00 PLN
2019-03-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Praca nad maszynopisem w ramach konferencji  Festiwalu ''Frazy"

wartość: 300,00 PLN
2019-03-13 Biblioteka Raczyńskich
FORTUNA MUSIC Maciej Fortuna:

Koncert 

wartość: 15800,00 PLN
2019-03-13 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie w ramach cyklu CZYTA PANI CZYTA oraz projektu 3TATY 4 ŻYWIOŁY 

wartość: 2600,00 PLN
2019-03-13 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu  dla dzieci_F20

wartość: 390,00 PLN
2019-03-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty językowej 

wartość: 550,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Praca nad maszynopisem w ramach konferencji  Festiwalu ''Frazy"

wartość: 300,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja

wartość: 220,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 220,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 300,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie 

wartość: 300,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 220,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie 

wartość: 440,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Praca nad maszynopisem w ramach konferencji  Festiwalu ''Frazy"

wartość: 300,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie 

wartość: 440,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w Czytaniu ,,Iliady" 

wartość: 550,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania w ramach projektu 3TATY, 4 ŻYWIOŁY 

wartość: 400,00 PLN
2019-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie w ramach cyklu CZY TA PANI CZYTA 

wartość: 330,00 PLN
2019-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie_F 8

wartość: 550,00 PLN
2019-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu_F 12

wartość: 550,00 PLN
2019-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty dla dzieci 

wartość: 990,00 PLN
2019-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie_F11 

wartość: 330,00 PLN
2019-03-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty edukacyjne 

wartość: 1000,00 PLN
2019-03-01 Biblioteka Raczyńskich
Evolver Agata Daleszyńska-Slater oraz Silience Ltd:

Świadczenie usług z zakresu doradztwa i szkolenia 

wartość: 24600,00 PLN
2019-02-28 Biblioteka Raczyńskich
P.H.U. ROGERS Roger Sassak:

konserwacja kotłowni gazowych, badanie szczelności gazowej w BR oraz świadczenie doraźnych usług serwisowych 

wartość: 3911,40 PLN
2019-02-26 Biblioteka Raczyńskich
Nest Wojciech Gonet:

Przeglądy i konserwacja systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w BR 

wartość: 90066,75 PLN
2019-02-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie warsztatów_F 42

wartość: 220,00 PLN
2019-02-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza spotkania szkoleniowego i wygłoszenie prelekcji 

wartość: 1200,00 PLN
2019-02-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w pracach Kapituły konkursu im. Józefa Łukaszewicza

wartość: 1000,00 PLN
2019-02-25 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w pracach Kapituły konkursu im. Józefa Łukaszewicza

wartość: 1000,00 PLN
2019-02-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu_FN 

wartość: 330,00 PLN
2019-02-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład 

wartość: 900,00 PLN
2019-02-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie w ramach projektu 3TATY 4 ŻYWIOŁY 

wartość: 1000,00 PLN
2019-02-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udostępnianie materiałów bibliotecznych wraz z obsługą czytelnika 

wartość: 588,00 PLN
2019-02-20 Biblioteka Raczyńskich
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

umowa najmu 

wartość: 49,20 PLN
2019-02-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego 

wartość: 900,00 PLN
2019-02-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie 

wartość: 1110,00 PLN
2019-02-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego 

wartość: 300,00 PLN
2019-02-18 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncepcja scenariusza spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2019-02-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 6144,60 PLN
2019-02-13 Biblioteka Raczyńskich
YOS Karol Pawełek:

Przygotowanie autorskiej koncepcji materiałów promocyjnych 

wartość: 4000,00 PLN
2019-02-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Praca nad maszynopisem w ramach konferencji  Festiwalu ''Frazy"

wartość: 300,00 PLN
2019-02-12 Biblioteka Raczyńskich
SPECTRONIC Sławomir Czyżewski:

Przeglądy i konserwacja instalacji oraz urządzęń systemów sygnalizacji włamania i napadu w budynkach BR 

wartość: 6000,00 PLN
2019-02-12 Biblioteka Raczyńskich
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System ''ISKRA" Sp. z o.o.:

Monitorowanie systemów sygnalizacji przeciwpożarowej budynków BR 

wartość: 10332,00 PLN
2019-02-08 Biblioteka Raczyńskich
Savi Technologie Sp. Z o.o. Sp. K.:

obsługa serwisu i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych 

wartość: 17220,00 PLN
2019-02-07 Biblioteka Raczyńskich
El-Sun-Energy:

Okresowe przeglądy elektryczne, kontrolne pomiary i badania, prace konserwacyjne oraz usługi elektryczne 

wartość: 99507,00 PLN
2019-02-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 2278,50 PLN
2019-02-06 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu w ramach cyklu ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2019-02-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 220,00 PLN
2019-02-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prelekcja 

wartość: 220,00 PLN
2019-02-04 Biblioteka Raczyńskich
KONVAK S.C.:

Przeglądy techniczne oraz konserwacja komory fumigacyjnej 

wartość: 10546,63 PLN
2019-02-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 6468,00 PLN
2019-02-04 Biblioteka Raczyńskich
Twórcze Pole Mirosława Korbańska:

Przygotowanie do druku kompletu materiałów ''Winiety" 

wartość: 1280,00 PLN
2019-01-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji 

wartość: 550,00 PLN
2019-01-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji 

wartość: 550,00 PLN
2019-01-29 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udostępnianie materiałów bibliotecznych wraz z obsługą czytelnika 

wartość: 1029,00 PLN
2019-01-25 Biblioteka Raczyńskich
Miasto Poznań:

Współfinansowanie obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej 

wartość: 522,75 PLN
2019-01-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie spotkania związanego z Uroczytą Przysięgą Wojskową 

wartość: 415,00 PLN
2019-01-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie spotkania związanego z Uroczytą Przysięgą Wojskową 

wartość: 415,00 PLN
2019-01-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie spotkania związanego z Uroczytą Przysięgą Wojskową 

wartość: 415,00 PLN
2019-01-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Konsultacja jubileuszowego logotypu BR 

wartość: 110,00 PLN
2019-01-17 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego w ramach cyklu ,,CZY TA PANI CZYTA"

wartość: 330,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Biuro Tłumaczeń Anna Kanthak:

Spotkanie autorskie

wartość: 900,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie rozmowy publicystycznej 

wartość: 400,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie - prezentacja dorobku twórczego 

wartość: 300,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

spotkanie autorskie - prezentacja dorobku twórczego 

wartość: 1300,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 550,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie rozmowy publicystycznej 

wartość: 400,00 PLN
2019-01-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 550,00 PLN
2019-01-07 Biblioteka Raczyńskich
Evolver Agata Daleszyńska-Slater oraz Silience Ltd:

Usługi z zakresu doradztwa i szkolenia 

wartość: 18450,00 PLN
2019-01-02 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

dostęp do ISDN 

wartość: 14944,50 PLN
2019-01-02 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

usługi telefoniczne + internetowe (światłowód) 

wartość: 2324,70 PLN
2019-01-02 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Usługi telefoniczne analogiczne - 37 lokalizacji

wartość: 30719,25 PLN
2019-01-02 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

dostęp do Internetu DSL - 23 lokalizacje

wartość: 42010,65 PLN
2019-01-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości pomieszczeń, sprzętu i książek Biblioteki Raczyńskich

wartość: 1029,00 PLN
2018-12-28 Biblioteka Raczyńskich
Winda s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych 

wartość: 16738,20 PLN
2018-12-21 Biblioteka Raczyńskich
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy sp.k.:

Obsługa prawna 

wartość: 101844,00 PLN
2018-10-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego 

wartość: 300,00 PLN
2018-10-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Nagranie  2 podczas wykładu 2  z cyklu ,,W drodze ku niepodległości"

wartość: 450,00 PLN
2018-10-09 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład 2 w ramach spotkań z cyklu ,,W drodze ku niepodległości"

wartość: 700,00 PLN
2018-10-09 Biblioteka Raczyńskich
Sławomir Kamiński Rem-Bud:

Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 2

wartość: 310180,11 PLN
2018-10-04 Biblioteka Raczyńskich
Polskie Radio S.A.:

Współpraca przy promocji Festiwalu Słowa w piosence Frazy 

wartość: 1845,00 PLN
2018-10-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania w ramach projektu CZYTATY 2 

wartość: 500,00 PLN
2018-10-03 Biblioteka Raczyńskich
HERTMANUS PRACOWNIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

Pokaz  malowania na wodzie w ramach projektu CZYTATY 2

wartość: 500,00 PLN
2018-10-03 Biblioteka Raczyńskich
PROFESJONALNY PRZEWODNIK PO POZNANIU KAROLINA DĄBROWSKA-WIŚNIEWSKA:

Spacer historyczny w ramach projektu ,,W drodze ku niepodległości"

wartość: 450,00 PLN
2018-10-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spacer historyczny 

wartość: 1700,00 PLN
2018-10-03 Biblioteka Raczyńskich
Anna Frąckowiak Danteks:

Zakup folii samoprzylepnej 

wartość: 16670,00 PLN
2018-10-03 Biblioteka Raczyńskich
Teatr Polski:

Współpraca w zakresie organizacji koncertu ,,Frazy Niepokorni"

wartość: 2600,00 PLN
2018-10-03 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie 

wartość: 330,00 PLN
2018-09-28 Biblioteka Raczyńskich
Teatr Polski:

Organizacja i wystawienie sztuki teatralnej 

wartość: 32300,00 PLN
2018-09-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu poświęconym książce 

wartość: 440,00 PLN
2018-09-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie z młodymi czytelnikami BR 

wartość: 500,00 PLN
2018-09-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów plastycznych w ramach projektu ,,Jesień w starej szafie"

wartość: 3200,00 PLN
2018-09-19 Biblioteka Raczyńskich
P.W. ''ABER":

udział w spotkaniu autorskim 

wartość: 492,00 PLN
2018-09-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów literacko-teatralnych w ramach projektu ,,Jesień w starej szafie"

wartość: 2100,00 PLN
2018-09-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów plastycznych w ramach projektu ,,Jesień w starej szafie"

wartość: 2400,00 PLN
2018-09-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkania autorskie w ramach projektu  ,,Jesień w starej szafie"

wartość: 4000,00 PLN