Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-07-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania Literackiego ZOO, projekt ,,Czytaty"

wartość: 600,00 PLN
2017-06-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w warsztatach edukacyjnych - spotkanie Literackie ZOO, projekt ,,Czytaty" 

wartość: 400,00 PLN
2017-06-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania z Laureatką Nagrody Bursztynowego Motyla

wartość: 330,00 PLN
2017-06-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja własnej twórczości

wartość: 550,00 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
MAD Biuro s.c.:

Papier kserograficzny

wartość: 16139,94 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego - projekt ,, Odzyskać patriotyzm"

wartość: 400,00 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego - projekt ,, Odzyskać patriotyzm"

wartość: 400,00 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska realizacja i artystyczny montaż dokumentacji filmowej - spotkania z cyklu ,,Odzyskać patriotyzm"

wartość: 450,00 PLN
2017-06-16 Biblioteka Raczyńskich
Usługi Introligatorskie Ewa Piątek:

Wykonanie opraw introligatorskich czasopism

wartość: 30000,00 PLN
2017-06-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego scenariusza wykładu oraz jego wygłoszenie - spotkania z cyklu ,,Odzyskać patriotyzm"

wartość: 700,00 PLN
2017-06-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu autorskiego

wartość: 330,00 PLN
2017-06-14 Biblioteka Raczyńskich
Veolia Industry Polska Sp. z o.o.:

Prace serwisowe i konserwujące centrali wentylacyjnej VENTUS typ VS 21 w MLHS

wartość: 799,50 PLN
2017-06-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów teatralnych wg przygotowanego scenariusza

wartość: 600,00 PLN
2017-06-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty teatralne

wartość: 400,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania

wartość: 330,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania

wartość: 550,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania

wartość: 300,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja twórczości

wartość: 300,00 PLN
2017-05-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty tańca

wartość: 300,00 PLN
2017-05-31 Biblioteka Raczyńskich
CONDITIO Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 34932,00 PLN
2017-05-31 Biblioteka Raczyńskich
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Publiczne odtwarzanie utworów podczas Nocy Bibliotek

wartość: 70,00 PLN
2017-05-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie z czytelnikami - Filia 4 

wartość: 400,00 PLN
2017-05-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Cykl spotkań - ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2017-05-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów

wartość: 600,00 PLN
2017-05-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja twórczości

wartość: 300,00 PLN
2017-05-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie

wartość: 300,00 PLN
2017-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski 

wartość: 800,00 PLN
2017-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie gawędy ilustrowanej - Noc Muzeów 

wartość: 450,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Relacja filmowa

wartość: 600,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty artystyczne

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorska ,,Moś to był ktoś

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorska ,,Moś to był ktoś

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorska ,,Moś to był ktoś"

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza

wartość: 1950,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza

wartość: 1950,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prelekcji dot. Noc Muzeum

wartość: 550,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncert muzyki renesansowej

wartość: 1500,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzanie spotkania w Domu Literatury

wartość: 300,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja twórczości

wartość: 300,00 PLN
2017-05-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania - ,,Moś to był ktoś"

wartość: 400,00 PLN
2017-05-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania - ,,Moś to był ktoś"

wartość: 400,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski - XXII Spotkanie z Arcydziełem

wartość: 800,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski - ,,Na poznańską mod (ł)ę"

wartość: 500,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
GreenTeam Damian Woszek:

Mycie okien 

wartość: 14000,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Interpretacja fragmentów książek - projekt ,,Czytaty"

wartość: 400,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty plastyczne - projekt ,,Czytaty"

wartość: 600,00 PLN
2017-04-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wystawienie spektaklu - ,,Tydzień Bibliotek"

wartość: 800,00 PLN
2017-04-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Listy lektur - projekt ,,Czytaty"

wartość: 2500,00 PLN
2017-04-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Materiały promocyjne na XXII Spotkanie z Arcydziełem

wartość: 3300,00 PLN
2017-04-19 Biblioteka Raczyńskich
Radosław Pior Edukacja Astronomiczna:

Przeprowadzenie w przenośnym planetarium seansów z dziedziny astronomii

wartość: 750,00 PLN
2017-04-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska koncepcja scenariusza; czytanie książki

wartość: 600,00 PLN
2017-04-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski

wartość: 330,00 PLN
2017-04-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Linia analogowa

wartość: 738,00 PLN
2017-04-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Usługi ISDN

wartość: 17712,00 PLN
2017-04-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Dostęp do Internetu DSL

wartość: 2332,08 PLN
2017-04-06 Biblioteka Raczyńskich
Hunters Sp. z o.o.:

Usługi ochroniarskie

wartość: 1401514,61 PLN
2017-03-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w projekcie Czytaty

wartość: 400,00 PLN
2017-03-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Scenariusz i rozmowa  na spotkaniu w ramach Czytatów

wartość: 600,00 PLN
2017-03-22 Biblioteka Raczyńskich
Grzegorz Głębocki TUR ZAKŁAD USŁUGOWY:

Dostawa energii elektrycznej

wartość: 4000,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Cykl spotkań ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Aktorska prezentacja wierszy i tekstów z Biblii

wartość: 500,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Projekt CZYTATY

wartość: 600,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Projekt CZYTATY

wartość: 400,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorskie omówienie książek nagrodzonych w Konkursie J. Łukaszewicza

wartość: 330,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Sprzątanie Filia 2 - os. Oświecenia 

wartość: 3484,00 PLN
2017-03-17 Biblioteka Raczyńskich
Estrada Poznańska:

Najem części nieruchomości - Kiermasz Poznańskich Wydawców

wartość: 369,00 PLN
2017-03-15 Biblioteka Raczyńskich
YOS Karol Pawełek:

Materiały promocyjne - CZYATY

wartość: 5000,00 PLN
2017-03-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Materiały promocyjne

wartość: 440,00 PLN
2017-03-14 Biblioteka Raczyńskich
AMS S.A.:

Kampania reklamowa - CZYTATY

wartość: 3677,70 PLN
2017-03-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska interpretacja i autorska prezentacja fragmentów Odysei

wartość: 2000,00 PLN
2017-03-14 Biblioteka Raczyńskich
Tutu Krzysztof Tutaj:

Kiermasz Poznańskich Wydawców

wartość: 10600,00 PLN
2017-03-14 Biblioteka Raczyńskich
Studio Tetar Castingowy mplusm:

Spektakl dla dzieci

wartość: 500,00 PLN
2017-03-08 Biblioteka Raczyńskich
Veoila Industry Polska Sp. z o.o.:

Przegląd, utrzymanie oraz nadzór techniczny infrastruktury budynku

wartość: 94562,40 PLN
2017-03-02 Biblioteka Raczyńskich
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Winogrady”:

Świadczenie usług dostępu do internetu w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej

wartość: 1089,29 PLN
2017-03-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie metadanych publikacji

wartość: 1750,00 PLN
2017-02-24 Biblioteka Raczyńskich
F.H.U.,,BAU-BUD" Adam Olszewski:

Serwis i konserwacja bram

wartość: 4800,00 PLN
2017-02-24 Biblioteka Raczyńskich
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Występ artystyczny

wartość: 385,00 PLN
2017-02-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przekazywanie publikacji dot. J. I. Kraszewskiego do baz

wartość: 5250,00 PLN
2017-02-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Skanowanie publikacji dot. J. I. Kraszewskiego

wartość: 4500,00 PLN
2017-02-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski 

wartość: 220,00 PLN
2017-02-17 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncert pieśni Boba Dylana

wartość: 2530,00 PLN
2017-02-17 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncert pieśni Boba Dylana

wartość: 1320,00 PLN
2017-02-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Skanowanie publikacji dot. J. I. Kraszewskiego

wartość: 5750,00 PLN
2017-02-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Skanowanie publikacji dot. J. I. Kraszewskiego

wartość: 3500,00 PLN
2017-02-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Skanowanie publikacji dot. J. I. Kraszewskiego

wartość: 3250,00 PLN
2017-02-16 Biblioteka Raczyńskich
Agencja Artystyczna ACOUSTIC Piotr Artur Muszyński:

Spotkanie autorskie 

wartość: 4305,00 PLN
2017-02-16 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Rejestracja spotkania dot. B.Dylana

wartość: 500,00 PLN
2017-02-14 Biblioteka Raczyńskich
Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur:

Nadzór autorski nad realizacją zadania pt.:,,Wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki Raczyńskich przy Al. Marcinkowskiego 23 w Poznaniu"

wartość: 14760,00 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład o dawnych poetach metafizycznych

wartość: 440,00 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
Multipap Sp. z o.o.:

Zakup papieru toaletowego

wartość: 18281,60 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
NEST:

Przegląd i konserwacja systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych

wartość: 37269,00 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Scenariusz spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wystąpienie prezentujące własne dokonania twórcze

wartość: 300,00 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wypowiedź na temat  twórczości B. Dylana

wartość: 400,00 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wypowiedź na temat twórczości B. Dylana

wartość: 400,00 PLN
2017-02-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wypowiedź na temat przekładów twórczości
B. Dylana

wartość: 700,00 PLN
2017-02-09 Biblioteka Raczyńskich
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy sp.k.:

Obsługa prawna

wartość: 101844,00 PLN
2017-01-30 Biblioteka Raczyńskich
WESTMOTOR Grupa PGD Sp. z o.o. S.k.:

Zakup samochodu

wartość: 112791,00 PLN
2017-01-30 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie materiałów promocyjnych "Salonu u Raczyńskich - Bob Dylan"

wartość: 300,00 PLN
2017-01-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład dot. twórczości K.I. Gałczyńskiego

wartość: 220,00 PLN