Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-09-11 Biblioteka Raczyńskich
Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k.:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu drukującego

wartość: 51666,00 PLN
2017-09-11 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Biznes Pakiet Fiber (usługa dostępu do internetu) - Filia nr 26

wartość: 3483,36 PLN
2017-09-05 Biblioteka Raczyńskich
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.:

Wynajem Sali Ziemi w ramach Festiwalu Słowa w Piosence Frazy

wartość: 18843,60 PLN
2017-09-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja dorobku twórczego poczas spotkania autorskiego

wartość: 300,00 PLN
2017-09-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie  spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2017-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Pracownia Projektowa 77 Adam Jeske:

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pt. Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Rubież 14A/37 w Poznaniu i jego adaptacja na filię Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 5535,00 PLN
2017-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w wieczorze autorskim - dyskusja poświęcona książce

wartość: 300,00 PLN
2017-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie  spotkania autorskiego 

wartość: 300,00 PLN
2017-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji podczas Wieczoru reformacyjnego 

wartość: 660,00 PLN
2017-08-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji ,,Wesle Wyspiańskiego-wesele sztuk"

wartość: 600,00 PLN
2017-08-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu n.t. Reformacja i Słowo, czyli jak Reformacja zmieniała kulturę XVI wieku 

wartość: 770,00 PLN
2017-08-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji wystawy Solum Verbum. Reformacja i Słowo. XVI-XVIIIw. pod kątem merytorycznym oraz wygłoszenie wykładu 

wartość: 1150,00 PLN
2017-08-23 Biblioteka Raczyńskich
Firma ogólnobudowlana ,,Izo-Bud":

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa lokalu usługowego przy ul. Rubież 14A i jego adaptacja na filię Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 1583000,09 PLN
2017-08-18 Biblioteka Raczyńskich
Biuro Inżynierskie Adam Machalski:

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania ,,Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Rubież 14A/37 w Poznaniu i jego adaptacja na filię Biblioteki Raczyńskich"

wartość: 15990,00 PLN
2017-08-17 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji w ramach cyklu ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2017-08-17 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Poprowadzenie inauguracji Narodowego Czytania  

wartość: 1100,00 PLN
2017-08-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Improwizacja prezentacji typu ''one-man show'' - wieczór inaugurujący Dni Kultury Czeskiej

wartość: 3075,00 PLN
2017-08-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu dyskusyjnym pt. Najpierw był Elvis...

wartość: 500,00 PLN
2017-08-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu dyskusyjnym pt. Najpierw był Elvis...

wartość: 400,00 PLN
2017-08-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w spotkaniu dyskusyjnym pt. Najpierw był Elvis...

wartość: 400,00 PLN
2017-08-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie spotkania dyskusyjnego pt. Najpierw był Elvis...

wartość: 250,00 PLN
2017-07-28 Biblioteka Raczyńskich
Pracownia Konserwacji Zabytków Marcin Zjeżdżałka:

Doradztwo w zakresie wiedzy konserwatorskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace konserwatorskie obiektów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich wytypowanych i przekazanych do konserwacji 

wartość: 19000,00 PLN
2017-07-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie oprawy części wydarzeń Narodowego Czytania 

wartość: 1000,00 PLN
2017-07-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji przebiegu Nardowego Czytania oraz przygotowanie i wygłoszenie prelekcji  

wartość: 900,00 PLN
2017-07-27 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji - ,,Narodowe Czytanie"

wartość: 220,00 PLN
2017-07-21 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Zakup materiałów wydawniczych 

wartość: 184,00 PLN
2017-07-18 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Biznes Pakiet Fiber (usługa dostępu do internetu) - Filia nr 62

wartość: 2832,00 PLN
2017-07-18 Biblioteka Raczyńskich
Orange S.A.:

Biznes Pakiet Fiber (usługa dostępu do internetu) - Filia nr 36

wartość: 2832,00 PLN
2017-07-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego 

wartość: 330,00 PLN
2017-07-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie 

wartość: 600,00 PLN
2017-07-10 Biblioteka Raczyńskich
Introligatornia Artystyczna ART BOOK STUDIO:

Oprawa książek 

wartość: 19926,00 PLN
2017-07-04 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza dot. oprowadzania podczas wernisażu wystawy 

wartość: 550,00 PLN
2017-06-27 Biblioteka Raczyńskich
Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k.:

Roczna licencja bazowa programu antywirusowego ESET Endpoint Security Suite 

wartość: 13530,00 PLN
2017-06-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania Literackiego ZOO, projekt ,,Czytaty"

wartość: 600,00 PLN
2017-06-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w warsztatach edukacyjnych - spotkanie Literackie ZOO, projekt ,,Czytaty" 

wartość: 400,00 PLN
2017-06-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania z Laureatką Nagrody Bursztynowego Motyla

wartość: 330,00 PLN
2017-06-22 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja własnej twórczości

wartość: 550,00 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
MAD Biuro s.c.:

Papier kserograficzny

wartość: 16139,94 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego - projekt ,, Odzyskać patriotyzm"

wartość: 400,00 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie trasy i autorskiego scenariusza spaceru edukacyjnego - projekt ,, Odzyskać patriotyzm"

wartość: 400,00 PLN
2017-06-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska realizacja i artystyczny montaż dokumentacji filmowej - spotkania z cyklu ,,Odzyskać patriotyzm"

wartość: 450,00 PLN
2017-06-16 Biblioteka Raczyńskich
Usługi Introligatorskie Ewa Piątek:

Wykonanie opraw introligatorskich czasopism

wartość: 30000,00 PLN
2017-06-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego scenariusza wykładu oraz jego wygłoszenie - spotkania z cyklu ,,Odzyskać patriotyzm"

wartość: 700,00 PLN
2017-06-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie wykładu autorskiego

wartość: 330,00 PLN
2017-06-14 Biblioteka Raczyńskich
Veolia Industry Polska Sp. z o.o.:

Prace serwisowe i konserwujące centrali wentylacyjnej VENTUS typ VS 21 w MLHS

wartość: 799,50 PLN
2017-06-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów teatralnych wg przygotowanego scenariusza

wartość: 600,00 PLN
2017-06-08 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty teatralne

wartość: 400,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania

wartość: 330,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania

wartość: 550,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania

wartość: 300,00 PLN
2017-06-02 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja twórczości

wartość: 300,00 PLN
2017-05-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty tańca

wartość: 300,00 PLN
2017-05-31 Biblioteka Raczyńskich
CONDITIO Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 34932,00 PLN
2017-05-31 Biblioteka Raczyńskich
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Publiczne odtwarzanie utworów podczas Nocy Bibliotek

wartość: 70,00 PLN
2017-05-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie z czytelnikami - Filia 4 

wartość: 400,00 PLN
2017-05-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Cykl spotkań - ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2017-05-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów

wartość: 600,00 PLN
2017-05-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja twórczości

wartość: 300,00 PLN
2017-05-19 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie

wartość: 300,00 PLN
2017-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski 

wartość: 800,00 PLN
2017-05-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie gawędy ilustrowanej - Noc Muzeów 

wartość: 450,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Relacja filmowa

wartość: 600,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty artystyczne

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorska ,,Moś to był ktoś

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorska ,,Moś to był ktoś

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja autorska ,,Moś to był ktoś"

wartość: 300,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza

wartość: 1950,00 PLN
2017-05-12 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Obsługa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza

wartość: 1950,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prelekcji dot. Noc Muzeum

wartość: 550,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncert muzyki renesansowej

wartość: 1500,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzanie spotkania w Domu Literatury

wartość: 300,00 PLN
2017-05-11 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Prezentacja twórczości

wartość: 300,00 PLN
2017-05-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania - ,,Moś to był ktoś"

wartość: 400,00 PLN
2017-05-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania - ,,Moś to był ktoś"

wartość: 400,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski - XXII Spotkanie z Arcydziełem

wartość: 800,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski - ,,Na poznańską mod (ł)ę"

wartość: 500,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
GreenTeam Damian Woszek:

Mycie okien 

wartość: 14000,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Interpretacja fragmentów książek - projekt ,,Czytaty"

wartość: 400,00 PLN
2017-05-05 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Warsztaty plastyczne - projekt ,,Czytaty"

wartość: 600,00 PLN
2017-05-04 Biblioteka Raczyńskich
Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji:

Doradztwo w zakresie spraw remontowych i dotyczących utrzymania budynków Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 7134,00 PLN
2017-04-28 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wystawienie spektaklu - ,,Tydzień Bibliotek"

wartość: 800,00 PLN
2017-04-26 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Listy lektur - projekt ,,Czytaty"

wartość: 2500,00 PLN
2017-04-24 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Materiały promocyjne na XXII Spotkanie z Arcydziełem

wartość: 3300,00 PLN
2017-04-19 Biblioteka Raczyńskich
Radosław Pior Edukacja Astronomiczna:

Przeprowadzenie w przenośnym planetarium seansów z dziedziny astronomii

wartość: 750,00 PLN
2017-04-14 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorska koncepcja scenariusza; czytanie książki

wartość: 600,00 PLN
2017-04-10 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski

wartość: 330,00 PLN
2017-04-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Linia analogowa

wartość: 738,00 PLN
2017-04-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Usługi ISDN

wartość: 17712,00 PLN
2017-04-07 Biblioteka Raczyńskich
Orange Polska S.A.:

Dostęp do Internetu DSL

wartość: 2332,08 PLN
2017-04-06 Biblioteka Raczyńskich
Hunters Sp. z o.o.:

Usługi ochroniarskie

wartość: 1401514,61 PLN
2017-03-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Udział w projekcie Czytaty

wartość: 400,00 PLN
2017-03-31 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Scenariusz i rozmowa  na spotkaniu w ramach Czytatów

wartość: 600,00 PLN
2017-03-22 Biblioteka Raczyńskich
Grzegorz Głębocki TUR ZAKŁAD USŁUGOWY:

Dostawa energii elektrycznej

wartość: 4000,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Cykl spotkań ,,Wtorek dla seniora"

wartość: 330,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Aktorska prezentacja wierszy i tekstów z Biblii

wartość: 500,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Projekt CZYTATY

wartość: 600,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Projekt CZYTATY

wartość: 400,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorskie omówienie książek nagrodzonych w Konkursie J. Łukaszewicza

wartość: 330,00 PLN
2017-03-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Sprzątanie Filia 2 - os. Oświecenia 

wartość: 3484,00 PLN
2017-03-17 Biblioteka Raczyńskich
Estrada Poznańska:

Najem części nieruchomości - Kiermasz Poznańskich Wydawców

wartość: 369,00 PLN