Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-06-01 Zarząd Transportu Miejskiego
PITA-BUD duo Marta Zielińska:

Utwardzenie nawierzchni gruntowej pod stację rowerową (Brzechwy / Maklakiewicza)

wartość: 8733,00 PLN
2016-05-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Mycie wiat i utrzymanie w czystości i należytym porządku terenów zielonych oraz wykonanie pokosów

wartość: 150958,24 PLN
2016-05-18 Zarząd Transportu Miejskiego
GT Projekt sp. z o.o. & Co Spółka Komandytowa:

opracowanie "Dokumentacja badań podłoża gruntowego w formie opinii geotechnicznej dla planowanej trasy tramwajowej na os. Kopernika w Poznaniu"

wartość: 15990,00 PLN
2016-05-12 Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi Remontowo Instalacyjne Paweł Mielcarski:

Mycie elewacji ścian bocznych do wysokości dachu na Dworcu Junikowo oraz kostki pozbrukowej na 3 peronach tramwajowych

wartość: 42927,00 PLN
2016-05-12 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Zamówienie autobusu na Aerofestival

wartość: 1230 PLN
2016-05-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu:

Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem placu przy pętli tramwajowej na Dębcu przy ulicy Opolskiej w Poznaniu

wartość: 328166,78 PLN
2016-05-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu:

Budowa zatoki autobusowej na ul. 28 Czerwca 1956 r. (przy stacji Shell)

wartość: 120923,49 PLN
2016-05-10 Zarząd Transportu Miejskiego
GREENQL Sp. z o.o.:

Renowacja trawnika na części torowiska na ul. Winogrady w Poznaniu (odcinek od alei Armii Poznań do ul. Pszennej)

wartość: 83116,80 PLN
2016-05-10 Zarząd Transportu Miejskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usłgowe Mareks Marek Szukała:

usługa niszczenia dokumentów papierowych oraz kart plastikowych (III klasa tajności)

wartość: 369,00 PLN
2016-05-09 Zarząd Transportu Miejskiego
MALKO Jerzy Konewka:

Prace naprawcze oraz serwisowe na dworach autobusowych oraz pomieszczeniach POK należących do Zamawiającego

wartość: 18450 PLN
2016-05-09 Zarząd Transportu Miejskiego
Agora SA:

Insert rozdawany z ręki wraz z Metrocafe.pl w Poznaniu (ulotki dot. linii turystycznych)

wartość: 1230 PLN
2016-05-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM Sp. z o.o.:

Zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe (200 szt.)

wartość: 44034,00 PLN
2016-04-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Nextbike Polska Sp. z o.o.:

Dostawa 20 rowerków dziecięcych oraz 30 stojaków

wartość: 143910,00 PLN
2016-04-21 Zarząd Transportu Miejskiego
Tebodin Poland Sp. z o.o.:

Wykonanie "Koncepcji funkcjonalno - przestrzennej trasy tramwajowej na os. Kopernika"

wartość: 134685,00 PLN
2016-04-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Ledox Kociucki i Mikołajczyk Sp.j. Oddział Poznań:

Serwis i comiesięczny przegląd kotłowni w budynku ZTM oraz ewentualny koszt części wmontowane do urządzeń objętych serwisem

wartość: 6457,50 PLN
2016-04-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. jawna:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część VI Jeżyce

wartość: 581175 PLN
2016-04-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Docufield Sp. z o.o. Sp. k.:

Wymiana części zamiennych w systemie kopertującym Neopost

wartość: 477,24 PLN
2016-04-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.:

Przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z działalności gospodarczej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

wartość: 18,36 PLN
2016-04-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. jawna:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część VI Jeżyce

wartość: 510300 PLN
2016-04-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Instytut Gość Media:

Tekst sponsorowany w związku z 1050-leciem Chrztu Polski

wartość: 15006,00 PLN
2016-04-13 Zarząd Transportu Miejskiego
Media Impact Polska Sp. z o.o.:

Tekst sponsorowany i reklama w dzienniku Fakt w związku z 1050 leciem Chrztu Polski

wartość: 2214,00 PLN
2016-04-12 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu:

Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem placu przy pętli tramwajowej na Dębcu

wartość: 328166,78 PLN
2016-04-12 Zarząd Transportu Miejskiego
Pracownia Projektowa Płatkiewicz- Projekt Paweł Płatkiewicz:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 419 oraz nadzór autorski

wartość: 34932,00 PLN
2016-04-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Zibi Techno Sp. z o.o.:

Naprawa uszkodzonej sprawdzarki kontrolerskiej

wartość: 1955,70 PLN
2016-04-07 Zarząd Transportu Miejskiego
Agora SA:

Emisja reklam w ramach promocji limitowanej wersji karty na okaziciela zgodnie z uzgodnioną specyfikacją

wartość: 4674,00 PLN
2016-04-06 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu:

Porozumienie ws. remontu nawierzchni przystanków, dworca Śródka oraz chodnika

wartość: 400000 PLN
2016-04-06 Zarząd Transportu Miejskiego
Zibi Techno Sp. z o.o.:

Naprawa uszkodzonej sprawdzarki kontrolerskiej - uszkodzenie mechaniczne, nie objęte gwarancją

wartość: 442,80 PLN
2016-04-05 Zarząd Transportu Miejskiego
JURAMS Szkolenia i doradztwo bhp i ppoż:

Szkolenie okresowe bhp dla: pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

wartość: 5690,00 PLN
2016-04-04 Zarząd Transportu Miejskiego
EKOS Poznań Sp. z o.o.:

Dwukrotne (11-15.04.2016 i 10-14.10.2016) prace serwisowe, tj. czyszczenie separatorów i urządzeń służących ochronie środkowiska na dworcahc: Sobieskiego, Rataje, Śródka, Junikowo

wartość: 26524,80 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
FBSerwis S.A.:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część II Nowe Miasto Południe

wartość: 785501,28 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część V Grunwald Centrum

wartość: 828861,12 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część III Nowe Miasto Północ

wartość: 622689,12 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część I Stare Miasto - Centrum

wartość: 175569,12 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
San-eko Zakład Usług Komunalnych:

Świadczenie usługi w zakresie kompeksowego utrzrymania czystości na przystankach autobusowych na terenie Miasta Poznania. Część IV Wilda

wartość: 345600 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część VII Stare Miasto Północ

wartość: 837031,32 PLN
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Zamówienie autobusu MPK na targi Vivat Seniorzy

wartość: 1722,00 PLN
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Nextbike Polska Sp. z o.o.:

Dostarczenie i uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy

wartość: 13613209 PLN
2016-03-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Poligrafia BRO-KAL S.C.:

Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych ZTM w Poznaniu

wartość: 177032,06 PLN
2016-03-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej:

Składka członkowska na rok 2016

wartość: 8049,00 PLN
2016-03-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej:

Składka członkowska na rok 2016

wartość: 8049,00 PLN
2016-03-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Przedsiębiorstwo Transportowe Translub Sp. z o.o.:

Zmiana w funkcjonowaniu linii 651

wartość: 9488872,02 PLN
2016-03-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Art-bud Artur Krause:

Wykonanie, dostawa i montaż wykuszy na śmieci na dworcach autobusowych

wartość: 22509,00 PLN
2016-03-24 Zarząd Transportu Miejskiego
Jormex Zakład Handlowo - Usługowy Roman Kózka:

Usunięcie awaryjne usterki kanalizacji na Dworcu Śródka

wartość: 1537,50 PLN
2016-03-24 Zarząd Transportu Miejskiego
MALKO Jerzy Konewka:

Usunięcie awaryjne usterki kanalizacji na Dworcu Śródka

wartość: 307,50 PLN
2016-03-24 Zarząd Transportu Miejskiego
Jormex Zakład Handlowo - Usługowy Roman Kózka:

Usunięcie awaryjne usterki kanalizacji na Dworcu Śródka

wartość: 1537,50 PLN
2016-03-24 Zarząd Transportu Miejskiego
Jormex Zakład Handlowo - Usługowy Roman Kózka:

Usunięcie awaryjne usterki kanalizacji na Dworcu Śródka

wartość: 1537,50 PLN
2016-03-23 Zarząd Transportu Miejskiego
Polska Press Sp. z o.o.:

Reklama na drugiej stronie w dodatku tematycznym do gazety Głos Wielkopolski w związku z 1050-leciem Chrztu Polski

wartość: 4797,00 PLN
2016-03-23 Zarząd Transportu Miejskiego
Opus Sp. z o.o.:

Koszt ekspertyzy dot. naprawy niszczarki i wysyłki powrotnej

wartość: 24,60 PLN
2016-03-21 Zarząd Transportu Miejskiego
PKP Energetyka Spółka Akcyjna:

Sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej za okres 01.01.2015-31.12.2015 (Przystanek PST przy Dworcu Zachodnim PKP i Poznański Szybki Tramwaj Rejon Dziury Toruńskiej).

Szacunkowa wartość umowy: 100.000zł netto

wartość: 123000,00 PLN
2016-03-21 Zarząd Transportu Miejskiego
CD PARTNER SP. Z O.O.:

Zakup wody butelkowanej

wartość: 4186,93 PLN
2016-03-15 Zarząd Transportu Miejskiego
Martel Serwis Sp. z o.o.:

Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i odgromowej

wartość: 3653,10 PLN
2016-03-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej:

Udział w Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej

wartość: 1615,20 PLN
2016-03-14 Zarząd Transportu Miejskiego
Lobby meble sp. z o.o.:

zakup mebli, dostawa i wniesienie do siedziby ZTM

wartość: 8589,71 PLN
2016-03-11 Zarząd Transportu Miejskiego
CORRECT Juliusz Sowiński:

olej do konserwacji niszczarek (6 butelek)

wartość: 221,40 PLN
2016-03-10 Zarząd Transportu Miejskiego
JOKER SP. ZO. O.:

Zwiększenie wartości umowy ze względu na dodatkowe konwoje z siedziby MPK do wybranych POKów

wartość: 7634,86 PLN
2016-03-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

Abonament za obsługę domeny peka.poznan.pl w okresie 19.03.2016-18.03.2017

wartość: 61,00 PLN
2016-03-04 Zarząd Transportu Miejskiego
MALKOM D. Malińska i Wspólnicy sp. j.:

Usługa serwisowa i pogwarancyjna systameu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej dostęp do wybranych e-usług UMP przy wykorzystaniu niekwalifikowanego podpisu posiadacza karty PEKA

wartość: 135300,00 PLN
2016-03-03 Zarząd Transportu Miejskiego
Pracownia Projektowa Płatkiewicz - Projekt:

Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla platform przystankowych Podolańska wraz z dojściami przez ulicę Podolańską

wartość: 34809 PLN
2016-03-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Wynajem autobusu XV Poznańskie Spotkanie Targowe Książka dla dzieci i młodzieży

wartość: 2800,00 PLN
2016-02-29 Zarząd Transportu Miejskiego
ZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH ROKBUS:

Wprowadzenie linii 834

wartość: 5410468,68 PLN
2016-02-29 Zarząd Transportu Miejskiego
Fundacja Centrum Amarant:

Kampania informacyjna w Kalendarium Centrum Amarant dot.: Programu Premiowego, Biletu Seniora, Biletu Semestralny, tPortmonetki, PEKI Junior, Wirtualnego Monitora

wartość: 5166,00 PLN
2016-02-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Porozumienie dot. zliczania gotówki w biletomatach mobilnych MPK i P.T. Translub obowiązujące do czasu przyjęcia i podpisania Aneksu do Umowy Przewozowej obejmującego zmianę zał. 8

wartość: 215352,50 PLN
2016-02-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Przedsiębiorstwo Transportowe Translub Sp. z o.o.:

Zmiana pracy przewozowej (linia 603) w związkuy z remontami infrastruktury w okresie 01.03.2016 - 17.03.2016

wartość: 9486283,93 PLN
2016-02-26 Zarząd Transportu Miejskiego
INFOR.PL S.A.:

Abonament za dostęp do Inforlex.pl Administracja wraz z e-dziennikiem Gazeta Prawna

wartość: 14887,92 PLN
2016-02-25 Zarząd Transportu Miejskiego
Refunda Sp. z o.o.:

Audyt rekompoensaty Operatorów innych niż MPK za 2015 rok

wartość: 72447,00 PLN
2016-02-23 Zarząd Transportu Miejskiego
Audytel S.A.:

Opłata za utrzymanie Systemu Zarządzania Energią dla jednotski Poznań_174 (uczestników grupy zakupowej)

wartość: 797,04 PLN
2016-02-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Info-Com So. z o.o.:

Jednorazowa opłata za podwyższenie parametrów związanych z serwerem wirtualnym oraz za dodatkowe skrzynki pocztowe w POK-ach

wartość: 516,60 PLN
2016-02-19 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.:

Przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przyjęcie odpadów wielkogabarytowych

wartość: 454,36 PLN
2016-02-19 Zarząd Transportu Miejskiego
Market BHP Sp. z o.o.:

Zakup odzieży ochronnej

wartość: 3526,72 PLN
2016-02-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu:

Obowiązkowy przegląd windy w budynku przy ul. Matejki (UDT)

wartość: 650,00 PLN
2016-02-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Nextbike Polska Sp. z o.o.:

Zarządzenie i utrzymanie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016, uruchomienie PRM od 01.03.2016, zapewnienie oprogramowania niezbędnego do obsługi PRM

wartość: 153750,00 PLN
2016-02-18 Zarząd Transportu Miejskiego
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.:

Zakup publikacji:

  • Przepisy i zestawienia kadrowe 2016.Obowiązki pracodawcy
  • Dokumentacja czasu pracy
  • Kodeks pracy. Komentarz
wartość: 464,31 PLN
2016-02-17 Zarząd Transportu Miejskiego
Margos Software Marcin Hoppe:

Oprogramowanie do Infokiosków InfoTouchServer (wersja do 19 Infokiosków)

wartość: 4292,70 PLN
2016-02-16 Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi Remontowo Instalacyjne Paweł Mielcarski:

Dwukrotny w ciągu roku przegląd serwisowy klimatyzacji oraz nagrzewnic na Dworcach oraz w siedzibie ZTM

wartość: 31242,00 PLN
2016-02-15 Zarząd Transportu Miejskiego
T-mobile Polska S.A.:

Dostawa kart SIM oraz świadczenie usług transmisji danych realizowanych w ramach prywatnego APN o nazwie peka.pl

wartość: 9826,47 PLN
2016-02-15 Zarząd Transportu Miejskiego
Goeuropa Polska Wojciech Kulesza:

Udostępnianie i oddanie do korzystania ZTM aplikacji "ROZKŁAD JAZDY" oraz "IPLANER"

wartość: 61377,00 PLN
2016-02-15 Zarząd Transportu Miejskiego
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Dostosowanie fukcjonowania okien w POK do przepisów BHP

wartość: 1131,60 PLN
2016-02-12 Zarząd Transportu Miejskiego
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.:

Udział w targach VIVA Seniorzy

wartość: 3376,35 PLN
2016-02-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.:

Udział w targach "Książka dla dzieci i młodzieży"

wartość: 10425,48 PLN
2016-02-11 Zarząd Transportu Miejskiego
Aquanet S.A.:

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (ul. Matejki oraz  dworce) - wartość szacunkowa

wartość: 96103,80 PLN
2016-02-10 Zarząd Transportu Miejskiego
SystemEG Sp. z o.o.:

Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej programu SYSTEmEGC zainstalowanego na serwerach ZTM wraz ze stanowiskami roboczymi na których zainstalowany jest program

wartość: 152372,44 PLN
2016-02-08 Zarząd Transportu Miejskiego
SPRUTEX Jacek Spruciński:

Suckesywna dostawa i montaż wyposażenia w wiatach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej zarządzanych przez ZTM (blachy, szyby, plexi)

wartość: 141536,10 PLN
2016-02-08 Zarząd Transportu Miejskiego
Luxus Home Agnieszka Kruszik:

Wykonanie 2 razy do roku serwisu pieca olejowego oraz zbiornikana olej opałowy na Dworcu Śródka

wartość: 4920,00 PLN
2016-02-04 Zarząd Transportu Miejskiego
Geodezja Wielkopolska Łukasz Boczko:

Montaż telewizorów i mini PC  wraz z kosztem niezbędnych materiałów (uchwywty, przewody, listwy itd.) oraz kosztem prac wykonawczych w Punktach Obsługi Klienta

wartość: 10209,00 PLN
2016-02-04 Zarząd Transportu Miejskiego
konsmetal Alians Sp. z o.o.:

Zakup kaset metalowych i wkładów rolkowo - liczących na bilon

wartość: 10017,12 PLN
2016-02-04 Zarząd Transportu Miejskiego
SPRUTEX Jacek Spruciński:

Usunięcie, naprawa i ponowny montaż uszkodzonej wiaty

wartość: 8118,00 PLN
2016-02-03 Zarząd Transportu Miejskiego
HLB M2 Sp. z o.o. Sp. K.:

Audyt rekomepnsaty MPK za 2015 rok

wartość: 49200 PLN
2016-02-01 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Aneks do umowy powierzenia przedsięwzięcia rozszerzający zakres zadania i zwiększający wartość zadania na lata 2015 - 2017

wartość: 48037998 PLN
2016-02-01 Zarząd Transportu Miejskiego
MALKO Jerzy Konewka:

Kompleksowa obsługa techniczna budynku przy ul. Matejki

wartość: 17000,00 PLN
2016-01-29 Zarząd Transportu Miejskiego
MALKO Jerzy Konewka:

Usunięcie usterki C.O. (wyciek z grzejnika) w siedzibie ZTM przy ul. Matejki

wartość: 86,10 PLN
2016-01-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Mind Media Sp. z o.o.:

Kampania reklamowa na portalu dlastudenta.pl

wartość: 3690,00 PLN
2016-01-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Art-bud Artur Krause:

Usługi montażu, demontażu, naprawy i przechowywania elementów infrastruktury przystankowej

wartość: 152335,50 PLN
2016-01-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Mapy zasadnicze dla lokalizacji PRM

wartość: 31,50 PLN
2016-01-22 Zarząd Transportu Miejskiego
Instalcompact-service So. z o.o.:

Konserwacja dwóch przepompowni ścieków zamontowanych na dworcu Jana III Sobieskiego (2 razy w roku)

wartość: 4182,00 PLN
2016-01-22 Zarząd Transportu Miejskiego
ED Logistic Edward Głowacki:

Wywóz nieczystości płynnych

wartość: 4920,00 PLN
2016-01-21 Zarząd Transportu Miejskiego
Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k.:

Zakup tuszy i tonerów

wartość: 70498,68 PLN
2016-01-21 Zarząd Transportu Miejskiego
Nextbike Polska Sp. z o.o.:

magazynowanie rowerów oraz elementów terminali stacji rowerowych PRM w okresie 1-29.02.2016

wartość: 5535,00 PLN
2016-01-20 Zarząd Transportu Miejskiego
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji:

Udział reprezentacji ZTM w Półmaratonie

wartość: 540,00 PLN
2016-01-19 Zarząd Transportu Miejskiego
Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.:

Kampania informacyjna w Przewodniku Katolickim

wartość: 1722 PLN
2016-01-19 Zarząd Transportu Miejskiego
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

Administrowanie budynkiem przy ul. Matejki 59, w którym mieści się siedziba ZTM

wartość: 10304,45 PLN