Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-11 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
LUDMIŁA ŚLIWIEŃSKA:

REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH "FILOZOFIA W DOBIE RÓŻNORODNOŚCI - 19,75 GODZINY

wartość: 829,50 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U. ADI-POŻ SŁAWOMIR KRZEWIAK, DACHOWA UL. KRĘTA 8, 62-023 GĄDKI:

ŚWIADCZENIE USŁUG BHP I PPOŻ

wartość: 738,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
KRYSTYNA KOSZADA, 62-002 ZŁOTNIKI UL. BOROWIKOWA 9:

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA GABINET STOMATOLOGICZNY

wartość: 738,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PORADNIA MEDYCYNY PRACY STARE MIASTO S.C., 61-841 POZNAŃ PLAC KOLEGIACKI 12A:

WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH: WSTĘPNYCH,OKRESOWYCH I KONTROLNYCH

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
MIASTO POZNAŃ, URZĄD MIASTA POZNANIA, WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA:

UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ ORGANÓW OSIEDLA PIATKOWO.

wartość: 3996,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED SPÓŁKA JAWNA, 62-035 KÓRNIK UL. DWORCOWA 11:

UMOWA UŻYCZENIA- WYNAJEM  POMIESZCZENIA NA GABINET PIELĘGNIARSKI

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI, 60-461 POZNAŃ UL. LITERACKA 171:

OPIEKA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ,PRACOWNIAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKI

wartość: 13530,00 PLN
2019-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TMP S.C. M. IDASZAK, T. STOCHNIAŁEK, POZNAŃ UL. STAROWIEJSKA 8:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH - WYKONYWANIE ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

wartość: 1845,00 PLN
2019-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K., 02-676 WARSZAWA UL.POSTĘPU 17:

MONITOROWANIE SYGNAŁU LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO W SZKOLE

wartość: 590,40 PLN
2018-12-03 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.R.H i B HYDROSERVIS MGR INŻ.KRZYSZTOF SPORNY,62-002 ZŁOTNIKI UL. PAWŁOWICKA 7:

WYMIANA ZNISZCZONEJ POSADZKI W SALI LEKCYJNEJ

wartość: 7622,83 PLN
2018-12-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO, POZNAŃ 60-770 UL. MATEJKI 59:

ZAKUP ROCZNEJ KARTY PEKA

wartość: 1282,00 PLN
2018-11-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAMÓWIENIEM ORAZ PRAWIDŁOWYM ROZLICZENIEM DOTACJI NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

wartość: 400,00 PLN
2018-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH KONKURSU NA ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO POZNAŃ

wartość: 756,00 PLN
2018-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH W KLASACH TRZECICH GIMNAZJUM

wartość: 175,00 PLN
2018-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH KONKURSU NA ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO POZNAŃ

wartość: 924,00 PLN
2018-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO- PIŁKA KOSZYKOWA

wartość: 315,00 PLN
2018-10-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO - ZAJĘCIA PIŁKI SIATKOWEJ

wartość: 350,00 PLN
2018-09-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TMP S.C. M.IDASZAK, T. STOCHNIAŁEK, 61-664 POZNAN UL. STAROWIEJSKA 8:

Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych

wartość: 1230,00 PLN
2018-09-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
FIRMA NOEMIS JAKUB CHUDOBIECKI 60-461 POZNAN UL. LITERACKA 171:

OPIEKA NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ,PRACOWNIAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI ADMINISTRACJI I BIBLIOTEKI

wartość: 4920,00 PLN
2018-06-25 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
ELEKTROKOM Jacek Jąder, 60-566 Poznań ul. Szamotulska 82/4:

Naprawa i wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej

wartość: 3880,96 PLN
2018-06-25 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.R.H.i B. Hydroservis,62-002 Złotniki ul. Pawłowicka 7:

Wymiana zniszczonej posadzki w sali lekcyjnej

wartość: 4502,14 PLN
2018-06-25 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.R. H. i B. HYDROSREWIS mgr inż. Krzysztof Sporny, 62-002 Złotniki ul. Pawłowicka 7:

Remont sanitariatu uczniowskiego

wartość: 30027,07 PLN
2018-04-09 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z MUZYKI ORAZ PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

wartość: 150,60 PLN
2018-03-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROM-MED:

UMOWA UŻYCZENIA GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

wartość: 0 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH KONKURSU NA ZAJĘĆIA DODATKOWE W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO POZNAŃ

wartość: 665,70 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ KOŁA CHEMICZNEGO

wartość: 385,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH Z MŁODZIEŻĄ

wartość: 700,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE KOŁA ORTOGRAFICZNEGO

wartość: 385,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ "KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH"

wartość: 385,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PRZYGOTOWANIE AUDYCJI "RADIOWEJ PIĘTNASTKI"

wartość: 385,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO- PIŁKA KOSZYKOWA

wartość: 385,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO- PIŁKA NOŻNA

wartość: 770,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO-ZAJĘCIA PIŁKI SIATKOWEJ

wartość: 420,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE KOŁA PLASTYCZNEGO

wartość: 770,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE KOŁA FIZYCZNEGO

wartość: 385,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ W RAMACH KONKURSU NA ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO POZNAŃ (80195)

wartość: 966,55 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE KOŁA DZIENNIKARSKIEGO I GAZETKI SZKOLNEJ

wartość: 770,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE KOŁA HISTORYCZNEGO

wartość: 385,00 PLN
2018-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
OSOBA FIZYCZNA:

PROWADZENIE KOŁA BIOLOGICZNEGO - 11 GODZINY

wartość: 385,00 PLN
2018-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
MIASTO POZNAŃ,WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA:

UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ OSIEDLA PIĄTKOWO.

wartość: 3996 PLN
2018-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
TMP S.C.M.IDASZAK, T. STOCHNIAŁEK, UL. STAROWIEJSKA 8 POZNAŃ:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

wartość: 1476,00 PLN
2018-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
PORADNIA MEDYCYNY PRACY STARE MIASTO, PL. KOLEGIACKI 12 61-841 POZNAŃ:

WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW DO PRACY

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
FIRMA KALEM KINGA CHUDOBIECKA UL. LITERACKA 171, 60-461 POZNAŃ:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM I NAD SIECIĄ KOMPUTEROWĄ

wartość: 13200,00 PLN
2018-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
P.H.U. ADI-POŻ, UL. KRĘTA 8 62-023 GĄDKI:

ŚWIADCZENIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W UMOWIE USŁUG BHP I PPOŻ

wartość: 738,00 PLN
2018-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH:

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA POZNANIA

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
SOLID-GROUP SP. Z O.O.SP.K. UL. POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

wartość: 590,40 PLN
2017-09-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
VULCAN SP. Z O.O.UL. WOŁOWSKA 6,51-116 WROCŁAW:

OPROGRAMOWANIE - DZIENNIK ELEKTRONICZNY, SEKRETARIAT,ADMINISTROWANIE

wartość: 2600 PLN
2017-09-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
VULCAN SP. Z O.O UL. WOŁOWSKA6, 51-116 WROCŁAW:

KORZYSTANIA Z APLIKACJI - DZIENNIK ELEKTRONICZNY

wartość: 2600,00 PLN
2017-06-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Jack-Bud Polska Sp.os. Bol. Chrobrego Pawilon 110:

Naprawa dachu -sala gimnastyczna i naprawa rury spustowej

wartość: 14226,18 PLN
2017-06-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Elekrtokom Jacek Jąder ul. Szamotulska 82/4 60-566 Poznań:

Naprawa i wymiana oswietlenia w dwóch sanitariatach

wartość: 8913,62 PLN
2017-06-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Elektrokom Jacek Jąder ul. Szamotulska 82/4 60-566 Poznań:

Wymiana rozdzielni głównej RG

wartość: 29658,82 PLN
2017-06-26 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechicznych i Budowlanych Hydroservis Krzysztof Sporny:

remont dwóch sanitariatów w pionie dydaktycznym

wartość: 104972,01 PLN
2017-03-27 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa Poznań Os. Bol. Chrobrego 21:

Wynajem auli

wartość: 553,50 PLN
2017-03-23 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa Poznań, ul. Jaroczyńskiego 28,28A:

Wynajem auli

wartość: 553,50 PLN
2017-03-23 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Wolters Kluwer:

Oprogramowanie programów kadrowo-płacowych, finanse, rozrachunki, zlecone wyposażenie, przelewy

wartość: 2906,08 PLN
2017-03-09 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Fundacja Senior Active Poznań, ul. Tylne Chwaliszewo 25:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 850,00 PLN
2017-03-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć- Filozofia "Myślę więc jestem" - program zajęć rozszerzających wiedzę z filozofii będącej kontekstem dla treści nauczanych na języku polskim

wartość: 588,00 PLN
2017-02-15 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa na Os.Bol.Chrobrego 6:

Wynajem auli

wartość: 246,00 PLN
2017-01-02 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Poradnia Medycyny Pracy Stare Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 12 a:

Świadczenie badań profilaktycznych- okresowe, kontrolne, wstępne pracowników szkoły. Wartość umowy według ustalonego cennika w umowie

wartość: 0 PLN
2012-04-01 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ SA:

DOSTARCZANIE ENERGII CIEPLNEJ DO OBIEKTU, WEDŁUG ZUŻYCIA

wartość: 0 PLN