Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-09-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Aktualizacja programu - licencja biblioteka

wartość: 693,72 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
GLOBAL sp. z o.o.:

Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego

wartość: 457,56 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
VEMAT Automaty Żywnościowe:

umowa najmu miejscs pod ustawienie automatu żywnościowego

wartość: 60 PLN
2019-07-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
REMO HAUS:

remont pomieszczeń - malowanie sali nr 12 i korytarza na II pietrze od biblioteki dio sali 26

wartość: 17000 PLN
2019-06-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Dostęp do iUczniowie dziennijk elektroniczny

wartość: 1537,5 PLN
2019-06-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski KOło 101 Poznań Śródmieście:

Wynajem sali

wartość: 1660,5 PLN
2019-06-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski KOło 101 Poznań Śródmieście:

udostępnienie pomieszczenia nr 25 

wartość: 110,7 PLN
2019-05-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
MplusR Realizacje:

pełnienie nadzoru autorskiego przy renowacji elewacji budynku ZSP 4 w p-niu

wartość: 3000 PLN
2019-04-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ALPHA Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji IODO

wartość: 553,5 PLN
2019-03-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Aktualizacja programów komputerowych Kadry,płace,zlecone,przelewy,finanse premium,rozrachunki

wartość: 3011,04 PLN
2019-03-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota MIeszkaniowa Bóznicza 11:

Najem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-03-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóżnicza 12:

najem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Włascicieli Nieruchomości ul. Garbary 95:

Najem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Wojciech 22/24:

najem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa "Osiedle nad Wartą":

najem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaiowa Nowa Sienna:

najem sali lekcyjnej

wartość: 135,3 PLN
2019-02-11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Wodna 15:

wynajem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóżnicza 9 - 10:

wynajem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa "Casa Verona" Garbary 100:

wynajem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Piaskowa 3:

wynajem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
VEMAT Automaty Żywnościowe:

Najem powierzchni pod automat

wartość: 60 PLN
2019-02-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Insys Video Technologies sp. z o.o sp. k.:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 209,1 PLN
2019-01-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Veolia Energia Poznań s.a.:

zdalna zmiana parametrów regulatora w węźle cieplnym w ZSP 4

wartość: 479 PLN
2019-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ALPHA Tomasz Zaremba:

pełnienie funkcji IODO

wartość: 300 PLN
2018-12-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
DOMI Catering Dominika Moch:

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych i stołówki

wartość: 1107 PLN
2018-12-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
DOMI Catering Dominika Moch:

przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 23

wartość: 137940 PLN
2018-12-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Pracownia AJDIJA:

działania pomocnicze dot zapytania ofertowego na dostawę i przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkola 23

wartość: 1000 PLN
2018-11-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Usługi Kominiarskie Krzyżok JURKOM sp. z o.o.:

wymiana i montaż drzwiczek kontrolno-rewizyjnych

wartość: 2400 PLN
2018-11-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poznańska Akademia Ruchu:

udostępnianie sali nr 16

wartość: 30 PLN
2018-10-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Sobótka Nieruchomości:

udostępnienie sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-10-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Studio KG im. Pawła Stencla:

Udostępnienie sali n6 16 na prowadzenie zaję tanecznych dla uczniów

wartość: 25 PLN
2018-10-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Krzysztof Talar:

udostępnienie sali gimnastycznej

wartość: 98,4 PLN
2018-10-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Mplus realizacje mgr inż Małgorzata Rybacka, 62-070 Dopiewo , Glinki 25:

pełnienie nadzoru autorskiego - remont elewacji...

wartość: 1035 PLN
2018-10-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
P.W.N. Marcin Chmielewski, 61-745 Poznan, al. Marcinkowskiego 1a lok. 12d:

Pełnieni nadzoru budowlanego - remont elewacji...

wartość: 6740,4 PLN
2018-10-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Renton Leszek Dzierzkiewicz , ul. Gołębia 2, 61-834 Poznan:

Remont elewacji wewnętrznej wschodniej  (od strony dziedzińca szkolnego) budynku ZSP 4 przy ul Garbary 82 w Poznaniu - II etap

wartość: 339763,18 PLN
2018-09-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
BAUARTCOMPLEX Renowacja Zabytków - Budownictwo:

Malowanie biblioteki szkolnej

wartość: 5320 PLN
2018-09-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Centrum HAJDASZ, ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań:

udostępnienie sali nr 16

wartość: 36,9 PLN
2018-09-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wyższa Szkoła Logistyki, 61-755 Poznań, ul. E. Estkowskiego 6:

Udostępnienie sal lekcyjnych

wartość: 30,75 PLN
2018-09-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
GLOBAL.EU. sp. z o.o. , ul. Nowowiejskiego 42, 62-006 Gruszczyn:

Serwisowanie sieci komputerowej zespołu

wartość: 5490,72 PLN
2018-09-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Pracownia AJDIJA, Węgierskie 37,62-025 Kostrzyn Wielkopolski Anna Olszewska - Szymanowska:

Zapewnienie wsparcia dla działan zakupowych dot przetargu nieograniczonego na remont elewacji wewnętrznej wschodniej (od strony dziedzińca szkolnego) budynku ZSP 4

wartość: 2460 PLN
2018-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Szkoła Dziecięcych Doświadczeń, ul. wschodnia 27c/4, 62-030 Poznań:

Prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci w Przedszkolu nr 23

wartość: 1.068 PLN
2018-08-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ALL Risk Agencja Ubezpieczeniowa Natalia Kasznia:

wynajem sali nr 16

wartość: 25,00 PLN
2018-07-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Dostęp do dziennika elektronicznego

wartość: 1177,2 PLN
2018-06-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski Koło 101 Poznań Śródmieście:

Wynajem sali lekcyjnej

wartość: 150,00 PLN
2018-06-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski Koło 101 Poznań Śródmieście:

Wynajem pomieszczenia

wartość: 675,00 PLN
2018-06-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
INEA:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 357,93 PLN
2018-05-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
BEZETKA Bogna Zagrodzka:

Udostępnienie sali nr 16

wartość: 50 PLN
2018-05-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Pracownia Projektowa mgr inż Andrzej Chodnik:

wykonanie projektu budowlanego wraz z pełną dokumentacją pozostałych do wymiany okien w budynku ZSP 4

wartość: 4065,04 PLN
2018-05-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
MplusR Realizacje mgr inż Małgorzata Rybacka:

wykonanie projektu budowlanego wrzaz z pełną dokumentacją dziedzińca szkoły

wartość: 16000 PLN
2018-05-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 49:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 55,00 PLN
2018-05-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Orange Polska S.A.:

Świadczenie usłu telekomunikacyjnych

wartość: 28,78 PLN
2018-04-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
HUB-DOR Zbigniew Czubala:

remont pomieszczeń części korytarza na II piętrze

wartość: 12195,12 PLN
2018-04-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Usługowy Zakład Stolarski Wiesław Marcinek:

wymiana drzwi wewnętrznych - 3 szt. do pomieszczeń II piętra

wartość: 8547 PLN
2018-03-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Renton Leszek Dzierzkiewicz:

Prace napawcze ściany nad wejściem do sali komputerowej

wartość: 7710,17 PLN
2018-03-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa "Osiedle nad Wartą" Szyperska 13:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-03-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 95:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-03-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa "Casa Verona" Garbary 100:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-03-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóźnicza 15:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-03-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóźnicza 12:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-03-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóźnicza 11:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-03-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Św. Wojciecj 22/24:

wynajem saki lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach "Lekkoatletyka dla klas III"

wartość: 31,6 PLN
2018-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka".

wartość: 35 PLN
2018-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka".

wartość: 35 PLN
2018-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach "Laboratorium dociekliwego przyrodnika"

wartość: 22,3 PLN
2018-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach "Bądźmy razem"

wartość: 35,1 PLN
2018-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

Prowadzeniezajęć pozalekcyjnych w ramach "Anglojęzyczne koło muzyczno-wokalne"

wartość: 16,72 PLN
2018-02-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 49:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-02-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ORANGE:

Świadczenie prze Orange usług telekomunikacyjnych

wartość: 49,98 PLN
2018-02-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Piaskowa 3:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-01-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Św. Wojciecj 22/24:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ALPHA Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczenstwa Informacji w ZSP 4 w Poznaniu

wartość: 813 PLN
2017-12-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poznańska Akademia Ruchu Zaana Ranoszek:

wynajem sali nr 16 czynsz 30 zł netto dot 1 godz. wynajmu

wartość: 30 PLN
2017-12-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
DOMI Catering Dominika Moch:

dzierżawy pomieszczeń kuchennych i stołówki od 1.09.2017r. czynsz płatny miesięcznie + vat

wartość: 900 PLN
2017-12-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
DOMI Catering Dominika Moch:

przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających doPrzedszkola 23

wartość: 125400,00 PLN
2017-11-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Usługowy Zakład Stolarski Wiesław Marcinek:

wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń II piętra (części)

wartość: 28031,70 PLN
2017-11-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski - wynajem:

wynajem w dniu 12.01.2017r.

wartość: 150 PLN
2017-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach "Anglojęzyczne koło muzyczno-wokalne"

wartość: 42 PLN
2017-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach "Poznań miasto rycerzy i zamków, gdzie na uliczkach baśń i legenda przeolata się z historią"

wartość: 42 PLN
2017-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach "Poznań miasto rycerzy i zamków, gdzie na uliczkach baśń i legenda przeolata się z historią"

wartość: 42 PLN
2017-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć lekcyjnych w ramach "Przyroda wokoł nas:

wartość: 42 PLN
2017-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach rowadzenia Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach rowadzenia Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30,00 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia"Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30,00 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia"Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia  Klubu Profilaktyznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Adam Napierała:

wykonanie monitoringu  w budynku ZSP 4

wartość: 18.000 PLN
2017-09-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI:

założenie systemu alarmowego w budynku ZSP 4

wartość: 10968 PLN
2017-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja zajęć projektu "Mali studenci Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

kordynowanie projektu :Mali studenci Mieszka"

wartość: 26 PLN
2017-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Usługi Stolarskie Czajkowski Damian:

naprawa podłóg w salach Przedszkola 23

wartość: 2000 PLN
2017-09-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
umowa zlecenia:

nadzór budynku ZSP4 w czasie wynajmu przez WSL wartość za 1h

wartość: 15,00 PLN
2017-08-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Podłączenie do sieci monitoringu oraz nadzór i interwencję w systenie elektronicznego ostrzegania drogą telefoniczną /GSM

wartość umowy płatny miesięcznie netto

wartość: 50 PLN
2017-07-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
HUB-DOR Zbigniew Czubala:

remont pomieszczeń w tym remont pomieszczenia na pracownię fizyczno-chemiczną w ZSP 4

wartość: 6992 PLN
2017-07-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
TRIM-TECG Matuszak sp.j.:

częściowa modernizacja c.o. w budynku ZSP4

wartość: 48500 PLN
2017-04-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja zajęć pozalekcyjnych "Let's play - gry i zanawy w j. angielskim"

wartość: 33,25 PLN
2017-04-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja zajęć pozalekcyjnych "Historia w zwierciadle muzeów"

wartość: 33,33 PLN
2017-03-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
HUB-DOR Zbigniew Czubala:

remont pomieszczeń - sala gimnastyczna I etap

wartość: 37008 PLN
2017-02-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach proadzenia Klubu Profilaktycznego

wartość: 30,00 PLN